Skip to content

Der er en dybere mening med Corona og mutationerne

Kære menneskebørn,

Menneskeheden fokuserer udelukkende på sygdommens skadelige virkninger, kun de få stopper op og tænker nærmere over grunden til disse påvirkninger af den samlede menneskehed. Der vil ikke være nogen forandring for 1½ generation frem.

Menneskeheden er i øjeblikket i en hård balance mellem mørke og Lyse kræfter. Det er menneskets frie valg når de vælger at støtte sig til den mørke side. Derfor vil der komme utallige og ødelæggende påvirkninger fra samme kilder som denne ødelæggende sygdom er. Det er kun en start på ting der vil fremkomme under andre navne.

Men kære menneskebørn, prøv at udsende budskabet til dem der har evner og vilje til at lytte, at det er ikke viruset i sig selv der skal forandre menneskeheden, men tankegangen om de mange ting der støtter de negativt og ødelæggende mørke kræfter.

Så længe denne forandring ikke er indtrådt, vil der kun blive nye og ødelæggende sygdomme, hvoraf denne påvirkning der er i øjeblikket, ikke vil mindes den gode tid, før de store tydelige påvirkninger vil indtræde. Der er ingen vej tilbage, de Lyse kræfter må indsætte alle styrker.

Det er ikke en skræmmende, men en opløftende oplysning at give videre, at det ikke er håbløst og viljeløst at mennesket skal se denne mørke fremtid i møde. Der er ikke noget der taler for at disse ødelæggelser vil forsætte, men der vil naturligvis blive følger af dem der har været underlagt den. Eftertanken vil opstå hos mange der tænker dybere over livets udfoldelse på denne Planet.

Dette i sig selv vil udvikle sig til positive handlinger, også for dem der kan påvirke udviklingen. Vi ser med glæde at mange kræfter samler sig om dette formål. Sådan vil det altid være så længe mennesket har sin frie vilje, at være et spørgsmål om valg.

HVORDAN SER I PÅ SENFØLGERNE FRA CORONA? 

Det er i tankeverden at forandringerne vil ske. Mennesker vil ikke umiddelbart blive hårdere ramt end på de nuværende omstændigheder, der kan afhjælpes ved en mental forandring i de påvirkede Sjæle.

Det er langtidsfølger, men ikke udslettende. Midlertidige påvirkninger vil gælde for adskillige måneder.

HJÆLPER DET AT GÅ MED MUNDBIND?

Det oprindelige formål vil ikke blive forandret uanset hvilken forholdsregler man tager. Det er kun i tankeverden at disse ting hjælper. Naturligvis skal man ikke opsøge det mørke vand og ikke forvente nogle følger. Men i det store og hele er formålet ikke, at man kan tilsidesætte sig og skjule sig bag disse foranstaltninger, dette vil ikke være tilfældet. Der vil fremkomme andre og stærkere påvirkninger uanset de små forholdsregler man måtte tage.

Dette formål, som er at udsprede korrekte og tydelige informationer, er at stille spørgsmåltegn til mennesker. Uanset den dybe videnskabelige forståelse er det ikke – vi gentager – ikke hovedårsagen til at disse påvirkninger vil forsætte. Det er det eneste og højeste formål, at give mennesker grunde til at tænke over hvad det er der er igang.

Det er forunderligt, at der er ingen der har stillet spørgsmålstegn ved den Globale påvirkning uden at se et sammenhæng for de forandringer der er nødvendige for denne Klodes overlevelse. Formålet med dette store eksperiment er ikke at forsætte på samme vis. Der ligger hele tiden i mange menneskers bevidsthed, at ved den rå magt og egoisme kan alt liv på jorden forsætte uanset hvad. Der er ikke mange generationer tilbage, før nødvendige forandringer må indtræde.

Der er ingen der har større betydning end de kan dø af hvilken som helst sygdom. De kan dø og have udviklet sig og blive højere væsner. De kan også dø og gå over til mørket. Dette er hvad der sker i den store verden, at i øjeblikket har de mørke kræfter et svagt overtag. Det er det disse påvirkninger skal hjælpe til, at tippe balancen tilbage til den periode hvor det for en kort periode så ud til at Lyset tog overhånd, dette er i øjeblikket ikke tilfældet.

Corona er blot et af mange midler til at forandre og påvirke den samlede menneskemasse på hele Kloden.

Nedtalt d. 5/3-2021 fra den åndelige verden


Back To Top