Skip to content

Om karma, uddannelse, sygdomme, kost og økonomi

HVAD ER MIN KARMA ?

Du er i en situation hvor du ikke er alene, der er kærlige tanker sendt til dig, fra mange der har gået den lange hårde inkarneret vej, det er også dem der eksisterer i denne verden, mennesker med en fysisk hård bagrund i mange inkarnationer.

Det er vigtigt at forstå, at alle dine egne dyrekøbte erfaringer der er gjort, er erfaringer der vil give dig en visdom med, når du rejser fra denne dimension og skal påbegynde den nye fase.

Mange står i den mørke tid, men skal ses fra det synspunkt, som en del af udviklingen og er vejen imod de fjerne mål for Menneskeheden i fremtiden, at blive ophøjet og Guddommelig, det er den lysenergi vi arbejder hen imod, at afspejle dette.

Dette er informationer der hænger samme med den røde tråd, at forstå at finde en mening med de mange og ofte belastende kampe, du må kæmpe i det du selv indimellem syntes er et hårdt liv.

Du står ikke stille men modtager og udlever de dyrekøbte erfaringer, der allerede er tilegnet under hårde og mange gange smertefulde oplevelser, omkring det at være inkarneret.

HVAD ER MIN OPGAVE I DETTE LIV, UDOVER AT VÆRE MOR?

Mange inkarneret bevidstheder har mange opgaver og er et bredt aspekt i den inkarneret persons oplevelser. Det er ikke kun de stærke opslidende og glædelige oplevelser der er brug for. Der er brug for alle de mange tilsyneladende ubetydelige oplevelser.

Men summen af alle disse erfaringer, smerter og glæder skaber den balance, der tilsidst vil give dig en større og dybere forståelse, ikke alene for dit eget liv men for hele Menneskeheden, som du absolut er en vigtig del af.

ER JEG PÅ RETTE SPOR MED EN NY UDDANNELSE, BETALT AF KOMMUNEN?

Kære Menneskebarn, Menneskeheden kæmper i disse lande og kulturer om retten til og forståelsen for, at mennesker er i forskellige udviklingstrin og skal opnå en frihed, til at være den fortrop af dem der viser vejen på det åndelige område.

Det er ikke uden grund at du er født i netop i dette samfund og i denne kultur, hvor mulighederne forligger for at få den fornødne hjælp, så man kan bruge den frihed der ligger i ikke at skulle tænke på den realistiske verden, der altid banker på.

Åndelig set skal alle der magter det og har mulighed for det tage ansvaret, for det der er en del af de nuværende omstændigheder. Dine omstændigheder er, at du skal gøre dit bedste. Når dette ikke længere er muligt, er det en nødvendighed at samfundet bruger den del af de ressourser, der findes i rigelige mængder i dette land.

At anvende dem til mennesker der ikke nytteløst kan kasseres, men skal udføre og nærme sig de mål de ønskede at udføre i deres nuværende inkarnation.

Med dette og denne forståelse vil vi give dig en tro på, at det er ikke noget du modtager som en gave fra de fysiske kræfter, men fra en åndelig Universel kilde.

HVILKEN UDDANNELSE SKAL JEG SATSE PÅ?

Dette er et spørgsmål der for mange mennesker er yderst relevant. Det er velkommen at du spørger, når det bliver belyst vil det give dig en forståelse for, en realistisk fremtid for dig.

Vi kan kun sige, at en uddannelse skal være i pagt med dit indre, der må være fysiske begrænsninger, men der kan ikke være begrænsninger når du spørger dit indre, så vil du finde frem til, at i dit sind og med de erfaringer du har høstet, vil arbejde med mennesker på nært hold give dig det største udbytte.

Du skal se det i det store perspektiv, når man taler om at hjælpe mennesker. Menneskeheden er i en moderne og yderst krævende verden på denne del af Kloden.

De mennesker kan hjælpes med mange ting, der tilsyneladende ikke er åndelig, men bringer dem tættere på et punkt, et punkt hvor deres tid kan blive udnyttet bedre.

Dette er hvad du kan gøre, hjælpe mennesker til at bruge deres tid bedre. Med den indsats du gør, vil de få et overskud af den tidsmæssige energi.

Du må ikke tro at mennesket bliver beriget af et langt liv. Når vi taler om tid er det en illusion, det er gerninger der udføres og disse gerninger kan udføres på kort tid og mange mennesker når det ikke i et langt liv.

Gerninger der skal flytte Menneskeheden, det behøver ikke være de store iøjnefaldende ting, men små indhug på de mange opgaver der ligger og venter.

Det vil være en tilfredsstillelse og en yderst velkommen hjælp, fra den skare af hjælpere der er brug for, der vil din indsats være af samme betydning, som en hvilken som helst anden, der med åndelighed og kærlighed til den menneskelig race, ønsker at opbygge en gensidig forståelse og øse af den indre kærlighed, det vil blive et betydningsfuld job.

Det har en del at gøre med troen på dit eget værd, du er ikke et ringe menneske fordi du behøver denne håndstrækning. Vi ser omkring dig en energi-udladning, der på længere sigt vil blive dirigeret i retning af at hjælpe Menneskeheden.

Du skal fortsætte og udvide din forståelse og i dit hjerte skal du, når du kan, opfylde betingelserne, for ubetinget at ville give din indsats for Menneskeheden, så kan du med sindsro lade den ansøgning gå sin gang.

Dette er vores største ønske, at udvide dem der vil tjene og hjælpe Menneskeheden, mange gange på deres egen vanskelige vej.

Dette, at du vil give dig selv, vil være det bedste job. Det må være for kort tid eller lang tid, dette er uden betydning, for det er din totale indsats og vilje til på alle måder og uden følelser til dem der forhindrer dig i at tænke klart.

Hvis du med disse redskaber kan udbygge og forstærke indsatsen for udbredelsen af et åndelig udviklingforløb, der accelererer i disse år, så vil dette blive din fremtidige opgave.

SKAL JEG SØGE GÆLDSANERING IGEN?

Omkring dette er der mange følelser involveret, som er et bittert slag for ens personlighed, det vil på mange måder i offentlighedens øjne være et handicap, men ikke åndelig set.

Du må forstå kære Menneskebarn, at penge-energier er en illusion og er kun skabt til at udføre åndelige opgaver og til overlevelse af et liv.

På det materielle område er det blot en værdimåler. Du er ikke et menneske der med ond vilje har bragt dig selv i denne situation.

Du skal, når det er vigtigt for dig, forsætte med at prøve at få denne gældssanering, hvis det følelsesmæssigt kan frigive energier til de opgaver vi omtaler.

Ud over dette er det åndeligt set uden betydning, da de energier andre påråber sig at have tilgode, aldrig har været ejendom af nogen bestemte, men tilhører den Universelle kilde.

Du skal søge når du med dyb omtanke har overvejet din hovedsituation og når du kender dig selv og ved hvad du ønsker, så skal du lade dette være noget af det der på en praktisk måde og uden følelser udslettes så hurtigt som muligt.

HVAD ER ÅRSAGEN TIL MIT SENESKEDEHINDEBETÆNDELSE?

Kære Menneskebarn, angst og bitterhed er ting der påvirker den fysiske krop. Du har haft disse negative energier omkring dig som følgesvende.

Vi ønsker også med ordet negative energier, at udpege disse energier som værende med til at flytte dig åndelig set.

Det giver dig en modenhed i disse, for mange mennesker, nedbrydende kræfter. At være syg virker ikke fremmende på det fysiske menneske, men kan flytte dig og give dig forståelsen for, at i går var blot et minde, i dag er livet det eneste liv der eksisterer og i morgen er kun en forudsigelse om fremtiden.

Det er ikke realistisk at tænke på igår og imorgen. Derfor skal du også med dine sygdomme prøve at se positivt på dit liv. Det er ikke let at forstå sammenhængen med disse udsagn, men vi ønsker at du tænker nærmere om disse udsagn.

Vi kan give dig en forståelse for denne betændelses-tilstand, som også er en del af urene ting i tankeverdenen, der kan påvirke og have indflydelse på din krop.

Du skal med det der i dette land er blevet en dybere forståelse for i de senere år, prøve at se på det du indtager i din dagligdag. Det er af største betydning, at den fysiske krop plejes og forstærkes i sådan en grad, at den kan vare de år som for manges vedkommende er nødvendigt, for at kunne nå de mål de satte for denne inkarnation.

Du skal prøve at indsmøre din krop med olie der blødgører, lindrer og som vil give dig større bevægelighed. Du skal indsmøre de omtalte kropsdele hvor tilstanden er størst med olier, der kan trænge ind og blødgøre vævene, du skal leve efter en sundere plan end det du indtager på dette tidspunkt.

HAR DU ET NAVN PÅ EN OLIE?

Dette vil for mange mennesker ikke give troen på en helbredende virkning, men det er et forsøg at prøve med troen på en virkning, indbad og pålæg de legemsdele i den olie, som også er kendt med det simple navn Amerikansk olie.

Det vil for mange ikke give mening, at bruge dette i de moderne tider, men dette vil virke for mange menneskers vedkommende, koblet sammen med den psykiske tilstand, som på alle måder skal forbedres, igennem meditation og selverkendelse om at nutiden er det øjeblik du lever.

Du må ikke bruge din tankeenergi på dagen der er svundet og dagen der skal komme. Det lyder ikke som nye ord i mange menneskers øre. Men dette er en kendsgerning, at alle der kan frigøre sig fra de to ekstremer, kan også begynde et nyt liv, da dette vil indvirke på deres handlingsmønster og de beslutninger, som på mange måder aldrig må overstige de kræfter du har på nuværende tidspunkt.

Men det er vigtigt, at du flytter dig med det dit indre ønsker, om så det kun er et ganske lille stykke, som kun af dig kan beskues og ses som et fremskridt.

Du skal frigøre dig fra nogle af de kræfter omkring dig, som ikke positivt tilfører dig nye energier.

HVAD ER ÅRSAGEN TIL MIT KONSTANTE BLOD MANGEL?

Dette vil igen bringe dig til at se på den måde du beskytter og opbygger din krop på. Du skal forstå, at uden en personlig indsats, kan du ikke forandre dit helbred.

Det du forstår ved den fysiske krops livsvigtigste væsker er blod, disse væsker opbygges og nedbrydes af det du indtager som fødestoffer. Det er yderst vigtig at du med alvorlighed ser på det du indtager i din fødekæde. Du skal væk fra det, der for mange mennesker er vigtigt at indtage.

Det er åndelig set en stærk energi, kun at indtage de planter som fra Devariget er opbygget og beregnet til menneskeføde.

Det er ikke opbyggende at indtage de energier som for mange dyrs vedkommende er fyldt med angst og på grund af den forceret levevis, ikke bringer de rette energier til mennesker der indtager kød på alle områder.

Det kan ikke understreges nok, at det er det menneskeheden omtaler som grøn føde, der er din vigtigste og absolut den nødvendige del af din daglige kostplan.

Åndelig set er der ikke nogen påvirkning om at du skal forandre din levevis, dette skal komme fra dit eget indre og din egen dybe forståelse.

De ting som Menneskeheden bruger følelsesmæssigt er alkohol og tobakker. Det der indtages forandrer negativt og positivt vil du finde, det er det punkt det hele til slut vil dreje sig om, når dit helbred skal forbedres.

Når din krop skal kæmpe mindre mod de giftstoffer du indtager, vil du finde også en psykisk forbedring og dette vil brede sig som ringe i vandet, når du stopper den negative påvirkning fra flere sider.

HAR JEG EN FREMTID I MIT FØDELAND?

Kære Menneskebarn, dette er også en af de mange aspekter om hurtig udvikling, som verden gennemgår. Du skal forstå, at din plads er ikke i et bestemt land eller i et bestemt område.

Du omtaler det og i dine tanker ser vi, at for dig er det mange gange et lyspunkt der altid ligger og venter.

Når tingene er på det laveste, ønsker man at se dette som en forbedring af ens nuværende forhold.

Kære, kære Menneskebarn det er ikke det fysiske man befinder sig i, der er det afgørende. De åndelige værdier opbygges i din tankeverden. Men man kan også nedbryde hvad der er bygget op i den samme tankeverden.

Du kan vælge at give i dette område af Kloden, eller du kan vælge at gå tilbage til de ting der for dig er venner og troen på at tingene er lettere.

Dette kære Menneskebarn er ikke det samme som før, da du heller ikke står stille, men har forandret og udviklet dig.

Du vil finde at dit arbejde ligger i denne del af verden og i denne kultur, hvor du kan påvirke og med det du også indeholder af fremmedhed og gode påvirkninger.

Disse påvirkninger er nødvendige, for folk der på mange måder står stille, men også på mange måder er langt fremme, men også er stivnet og påvirkninger udefra vil give denne del af verden nyt blod, i deres forståelse for andre påvirkninger.

Dit arbejde vil være her hvor du har udviklet en dyb forståelse, for noget der på mange måder er unik åndeligt i dette land.

Du lider fysiske smerter som på mange måder er nogle erfaringer, minder og rester fra tidligere liv. Du har også en stærk og dyb tro på dig selv som et menneske, der kan give en stor kærlighed.

Der er mange der har misbrugt denne kærlighed omkring dig, du skal uden følelser forstå at den kærlighed du føler for dig selv, vil i den sidste ende også opbygge og give dig energier i overskud, til dem omkring dig.

Du skal ikke lade dig blænde og tro at dem der tilsyneladende har i overflod, åndelig set kommer længere frem eller befinder sig på et højere stadie.

Dette er i mange tilfælde ikke tilfældet. Du er et menneske der ikke skal lade sig gribe af de følelser som mindreværd, som på mange områder hensætter dig i en tilstand, hvor du ikke kan få tilført de energier, der også helbredsmæssigt skal få dig op og være fysisk på højde med det du behøver for fremtiden.

Vi ønsker dig stor kærlighed og forståelse for det du gennemgår.


 

Back To Top