Skip to content

Om Corona, Vacciner, Mink og Trump …

HVAD ER MENINGEN MED CORONA, SET FRA DEN ÅNDELIGE VERDEN?

Dette fænomen er ikke et enkeltstående tilfælde i menneskets historie.

Måden det er organiseret på er ikke tilfældigt. Tiden er kommet hvor nationerne og opdelingen af Menneskeheden skal prøve at opsuge denne information på en måde der eventuelt kan få Menneskeheden til at observere følgerne af denne opdelthed.

Vi ser en anden vej frem, med en stærk påmindelse om, at selv den fjerneste afkrog af Planeten vil forstå, at det ikke kun er for de andre dette fænomen vil påvirke. Der er mange kræfter i gang. Mennesker med dyb indsigt forstår den bagvedliggende årsag til dette fænomen. For mange årtusinder har mennesket blevet lokalt påvirket lokalt på Planeten.

Det nødvendige samarbejde og forandring er tydeligt at aflæse i en ensartet påvirkning. Intet og ingen er uden for den påvirkning.

Når Menneskeheden forstår at en total sammensmeltning af en indsats for en bedre Planet og udvikling, den udvikling der altid har været søgt og ønsket. Der vil blive en lang periode i Menneskehedens historie, hvor påvirkninger på denne måde vil blive brugt til at forandre indstillingen, hvor indstillingen er ”vi isolerer os og er uden for påvirkninger”, dette vil aldrig mere være tilfældet.

Krige og moraler vil blive forandret. Krige vil være mod fælles mørke kræfter og ikke mod hinanden som mennesker, men mod de mørke kræfter der for mange årtier frem vil blive tilsyneladende hersker og (de mørke kræfter) vil ikke længere få de samme muligheder, når Menneskeheden langsomt men sikkert vil finde forståelse for et fællesskab, der rækker ud over de store egoistiske og egocentrerede måder at leve på, på Kloden.

Det er ikke blot en ulempe det viser. Det er en dybere og mere om-sig-gribende end de fleste mennesker kan opfatte.

De få med indsigt vil hjælpe og arbejde stærkt på at få en sammensmeltning af de samme interesser.

På længere sigt er det Menneskehedens håb for at udvikle sig forsat på Kloden, at forstå, at Kloden er et hjem hvor ingen boende i dette hjem vil tilsvine, nedgøre og udslette deres eget hjem.

Der er for lang tid ikke taget noget hensyn til denne udvikling, som overgår formålet og tanken bag ved dette. Det er ikke et eksperiment, det er en handling bevidst åndeligt. Dette åndelige, er det mennesket forstår ved deres højeste påvirkninger.

Langsomt men sikkert vil religionerne blive til én religion. Menneskehedens sande religion vil være forståelsen for, at der er ikke inddelte menneskeenheder som er bedre og højere på noget sted i verden, men at alt fremstår som det samme. Dette fremstår ikke i den tankegang og de krige det medfører.

Dette vil blive forandret, det vil blive en hård tid hvor store dele af jordens befolkning på alle måder vil betale en høj pris, når dette ikke formår at gennemtrænge tankeverden.

Der vil på længere sigt komme ledere frem som forstår det og som med stor kamp og smerte vil prøve at forandre verdens måde at fungere på, på et langt højere plan end det nuværende, som er mislykket og på alle måder er et umuligt system.

Det er ikke den overvældende lyse kræft, det er langsomt fremadgående skridt for skridt sejr mod Lyse kræfter, der over mange årtier vil forandre verden. Det er ikke dem der lever på nuværende tidspunkt, det vil ske for alvor når denne nye og den næste halvdel af næste generationer (1½ generation frem) vil starte på at leve og forandre Kloden.

Der skal ikke fokuseres på de mest fremtrædende mørke skikkelser, de Sjæle har et job. Et job der i første omgang kun ligner mørke og ondskab, dette er også hvad de skal præsentere Menneskeheden, at dette kan ikke bruges.

Misbrug og ondskab vil ikke forsvinde før en samlet Menneskehed står sammen om et fælles mål. Så længe egoistiske interesser spiller en altafgørende rolle vil verden i det store hele være den samme.

Derfor skal visdom og uselvisk tankegang fremmes. Dette er den bedste måde for dem der har visdommen og kan påvirke, ikke med store ord og vanskelige teorier at forstå, men med tolerance og påvirkninger.

Når de ord trænger igennem på et højere plan, vil Menneskeheden vælge ledere der er total i forståelse for det lands fremgangsmåde. Dette er hvor den enkelte person og den enkelte Sjæl kan påvirke, men det vil blive påvirket og skal ske inden for de demokratiske principper, det er en af Menneskehedens få virkelige dybe forståelser, demokrati betyder uselviskhed, når det som det er ment, at det skulle være.

Demokrati er misbrugt, forståelsen for demokrati er ikke en automatisk beslutning for store dele af Menneskeheden. Dette kan som altid påbevises ude i det virkelige liv. Det er disse ting der sker på nuværende tidspunkt. De Lyse kræfter er på sporet af en fremtidig verden.

VIL VACCINER FJERNE CORONA?

Det er en smuk tanke, det er et initiativ som Menneskehedens eneste mulighed på dets nuværende udviklingstrin. Det er en triumf, en sund og uselvisk tænkende ting, men det i sig selv vil ikke på nuværende tidspunkt fjerne de bagvedliggende årsager, som er ren og skær egoisme og mørke kræfters ondskab. Dette kan vaccinen ikke stoppe. Vaccinen kan give Menneskeheden et pusterum til at forandre sig. Men det er ikke den egentlige årsag til sygdommen, heller ikke at stoppe sygdommen, der vil komme utallige andre variationer som vil påvirke Menneskeheden på samme vis.

Det er et princip der vil blive brugt over de næste 1½ generation. Menneskehedens generation strækker sig cirka over 80 år. Når det er i den Vestlige verden, bruger man denne tidsspand. For Menneskeheden som helhed er det cirka 80 år frem i tiden man skal regne med før der er en påviselig påvirkning. Og i den dybe åndelige forståelse vil det være starten på en bedre fremtid på jordkloden og på mange måder også den eneste måde at dette eksperiment med denne Menneskehed kan forsætte som vi forstår at liv er, som er udvikling. Dette er årsagen til der i dette Solsystem findes en Menneskehed. Kan dette eksperiment ikke udføres, vil det (Menneskeheden) mislykkes og forsvinde.

HVORDAN SER I PÅ AFLIVNINGEN AF MINK HER I DANMARK ?

Alt liv skal bevares i den udstrækning som er en del af en udvikling. Disse mink blev brugt på en egoistisk måde, der var ikke nogen kærlighed til dyrene bagved deres eksistens. De var ud fra mange synspunkter ikke et logisk træk, men det var heller ikke ukærligt at dyrene i sig selv ikke blev behandlet på nogen måde der ligner næstekærlighed over for Planetens dyreliv, faunaen og alle de levende ting der findes. Det gør ingen væsentlig forskel, det er kun et egoistisk skridt taget på en lokal og manglende forståelse for de virkelige årsager.

HVORDAN SER I PÅ DANMARKS LEDER, ER HUN EN AF DE GODE KRÆFTER?

Set med det store udsyn over verdens ledere er hun valgt af et folk der er rimeligt og højt udviklet. Hun prøver efter de evner dette menneske indeholder, en acceptabel måde, men stadigvæk har hun ikke øje for de virkelige formål med disse tilstande.

Hun er en person der i fremtiden vil vise sig at have haft de bedste hensigter, men ikke nok indsigt til at kunne blive leder for lang tid.

HVORDAN SER I PÅ DONALD TRUMP?

Denne kraft, dette spydspids for de mørke kræfter, har som historiens mørke skikkelser haft en vigtig mission. Det er ikke let at forholde sig til hans mission. Alle der er kommet længere og vil se alle mørke kræfter som negative, kan ikke se det. Det er heller ikke et redskab der villigt bliver brugt, men kun fordi nødvendigheden tvinger de Lyse kræfter til at fremhæve (de mørke kræfter), og som altid er de mørke kræfter lige så stærke når det gælder om at udfordre alt hvad der er smukt.

De mørke kræfter står stærkt så længe Menneskeheden ikke er udviklet nok til at se sammenhængen mellem påvirkninger og virkningen af disse påvirkninger, hvor denne skikkelse har været en vigtig brik, vil det hjælpe med at accelerere udviklingen på længere sigt. Derfor er det et nødvendig onde. For at se og finde Lyset skal du se og opleve mørke kræfter. Først der kan du fornemme og forstå en rolle i at skifte fra mørke til Lys.
 


 

Back To Top