Skip to content

COVID19 – set fra den åndelige verden

Kære Menneskebørn, set fra denne dimension, er det nødvendig at påminde denne Menneskehed om at det er en Klode og ikke kun hjemstedet for de privilegeret få i menneskeracen.

Dette er en mild måde at vise, at egoisme på længere sigt vil føre til frygt. Viljen til at forandre verden fratages Sjæle, som er underlagt kræfter der kun vil have deres egne formål opfyldt.

Dette er en begyndende tendens, at disse magtblokke som opstår rundt omkring i Menneskehedens såkaldte områder, at denne magt ikke kan forsætte, men Menneskeheden skal påmindes om at sammenhold og tanker om andres velbefindende og fremskridt, er nødt til være den første tanke i al lovgivning og alle store beslutninger.

Når disse blokke mødes og fordeler magten, er det ikke nok at være tilfreds og kun beskue sit eget lille selvstændige område, men inddrage hele verden. Dette viser denne sygdom.

Der er ingen grænser og der findes ingen begrænsninger. Den sygdom er kun en mild udgave af de kræfter der nødvendigvis må blive sat igang, for at påminde Menneskeheden om formålet. At formålet med deres gerning og stilling på kloden ikke er for deres egne egoistiske formål, men for at fremme og udvikle en Menneskehed, som kan indgå i en større åndelig udvidelse i dette Solsystem, når tiden er moden.

På nuværende tidspunkt er frygten for det enkelte individ, det der driver verden. Det er ikke næstekærlighed når forskellige mennesker på en overmåde selvbeskuende vis, ser på deres egen begrænsede fordele og deres egen egoistiske forestillinger, om at vi alle sammen kan være små grupper og alligevel være en del af denne Klodes samlede befolkning.

Frygten for sygdom er den frygt der dominerer mennesket fra fødsel til ophør af den fysiske tilstand. Denne frygt skal bortskaffes.

Mennesket skal ikke frygte frygten, fordi i den sidste instans vil alle Sjæle komme igennem denne samme udvikling, til trods af mangeartet og forvirrede systemer.

Sygdom skal mennesket ikke frygte som ødelæggende, men som en opbygning og en påmindelse om at samles og frembringe en ny verden. En Verdensorden som ikke beror på rå magt, men på gensidig forståelse for et fælles mål.

Dette er hele pointen i denne oplysning vi kan give jer, at fællesmålet er det, Menneskeheden taber for øje.

Indtil dette er den fremherskende tankegang hos verdens ledere, vil der komme større og større udfordringer, som vil lægge mange af de fremskridt ned, som Menneskeheden tror er lykken, og som ikke vil være tilfældet.

I en meget nær fremtid vil der blive gjort forsøg på at oprette den balance der er i det ydre Solsystem. Dette er tilfældet på denne Klode. Som tingene har udviklet sig vil denne påmindelse blive tydeligere og tydeligere.

Vi ser enkelte mennesker, Hvide kræfter, som gør en stor indsats. Mange gange med det forkerte motiv, dog er det næstekærlighed, men det skal være en samlet indsats.

Dette er menneskets absolut største påmindelse, at uden at forstå at Kloden ikke er opdelt for priviligeret, men er samlet og for alle der ikke ser det, vil der blive en altødelæggende oprydning i denne menneskerace.

Det er ikke for at sprede frygt. Det er et stærkt ønske åndelig set, at opsamle Menneskeheden i en stor og stærk homogen enhed.

For at sprede dette budskab, er mennesket nød til at blive påmindet om, at uden dette kærlighedsaspekt, vil det kun gå tilbage for den nuværende race på denne Klode.

Vi ser de Hvide kræfter i lysglimt som gør en dyb og varig indsats, men de mørke kræfter er på mange områder i stort og voksende overtal. Der er mange af verdens ledere som behøver at blive udskiftet med disse Hvide kræfter.

ER DET EN SOM DONALD TRUMP?

Dette intetsigende menneske repræsenterer stærke mørke kræfter. Det er ikke mennesket i sig selv, men de kræfter der hjælper enkelte personer ved at indtage betydningsfulde poster og dermed skabe en endnu større ubalance.

Menneskets måde at reagere i verden ved misbrug af Klodens ressourcer, vil på længere sigt føre til det samme resultat omkring disse sygdommes opståen, som også har noget at gøre med måden at behandle alle andre levende væsner på.

Dette gælder også de naturskabte og nødvendige ressourcer der holder en balance i menneskets absolutte betingelser for liv på denne Klode.

Hvad mennesket har brug for af ressourcer, som er klart for et hvert tænkende væsen, vand og ilt og en grund til at tro på, at de Hvide kræfter skal og må være de dominerende. Dette er langt fra tilfældet.

Derfor vil der komme påmindelser i den grad det må være nødvendigt.


Back To Top