Skip to content

Mit hjerte springer et slag over

HVAD ER ÅRSAGEN TIL AT MIT HJERTE SPRINGER SLAG OVER … ER DET MIT HJERTE, MIT BLODTRYK ELLER MIN PSYKE, SELV SYNTES JEG DET KOMMER FRA MIN MAVE?

Kære Menneskebarn, du spørger og det er en forvirret del, for det hele har en sammenhæng, det er ikke adskilte ting.

Den menneskelige opbygning er revolutionerende og kompliceret og der findes ingen simple forklaringer, som kan forstås af såkaldte eksperter på disse områder.

Det tætteste mennesker i fysisk forstand kan overskue om disse problemer, er ved at holde sig til det åndelige sammenhæng, omkring de påvirkninger der kommer andre steder fra, end de rent fysiske.

Den krop hvor din Sjæl har bolig i, har været et svagt punkt i hele din inkarnation. Du er på mange måder blevet begrænset, men du har på trods af disse forhindringer levet og udarbejdet nye forståelser for denne inkarnation.

Den korte forklaring på dine problemer er en normal nedslidning med psykiske påvirkninger og så er der ting der ikke længere virker efter hensigten i denne krop.

Du har fået utallige mange forklaringer (fra lægestanden) hvoraf du skal fastholde den eneste gangbare forklaring på dette problem. Det er dit system med at omsætte de fysiske energier indtaget som føde, på mange gode og dårlige måder.

Den føde der bliver omsat til affaldsstoffer, skal passere i en normal krop indenfor en 24 timers cirkel.

Du vil finde at problemet er et sammenbrud af de organer, der skal fastholde denne rytme på en effektiv måde. Du har ikke den rette balance i det der skal omsætte din føde til disse affaldsstoffer.

Når det er sket og det er klar til at blive udstødt, er der forhindringer på grund af dette tarmsystem (tyktarm), der skal omsættes på en meget kompliceret og vanskelig måde, men dog en effektiv måde.

Et åndelig tiltag er for længst udarbejdet, for at det skulle være en simpel proces, for når noget ikke fungerer som det er bestemt til, udviklet over de mange århundredes og årtusinde års udvikling, fra primitiv til højt udviklede væsener, så skal der ikke meget påvirkning til for at dette system mere eller mindre bryder sammen.

Når der skabes ubalance i denne krop, som er blevet påført når man fjerner organer (galdeblære) der har deres betydning og som på alle måder er en vigtig del af processen, som er at nedbryde disse rester af kroppens ad kemisk vej.

Det er tilfældet i din krop, at tingene ikke kan fungere på grund af den simple negative ting, at tarmsystemet ikke kan udføre sine opgaver.

Det vil så påvirke andre organer, hvoraf den største påvirkning er dit hjerte. Dit hjerte modtager signaler, som dermed også påvirker din psyke. Din psyke er skrøbelig og tåler ikke yderligere belastning.

Du skal også forstå, at der er energier der ønsker at stoppe din inkarnation på en negativ måde og som er den alt overvejende store påvirkning og som er et frygtelig våben, taget i brug af de mørke og negative kræfter.

Det er angsten for det ukendte. Angsten for det ukendte har dominerer mennesket fra de tidligste udviklingsstadier til allersidste bevidste sekund i fysisk tilstand. Det er angsten der styrer næsten alles liv på denne klode.

Åndelige bevidste mennesker er på mange måder i stand til at bremse denne påvirkning. Denne angst er en alt overskyggende nedbrydning på din psyke. Mørke kræfter gør at du griber til de forkerte måder at takle det på.

Du kan ikke forvente af dem der med bedste vilje prøver at give dig en overfladisk hjælp, der mere er som metoder der i mange henseende vil kaldes ikke bedre end en heksedoktors løse og ubegrundede udtalelser.

Man må ikke forveksle disse menneskers teoretiske overfladiske og nytteløse kundskaber med åndelig indsigt.

Det er kun i sjældne kombinationer at disse evner er forbundet lægeligt og på alle måder den eneste måde du kan blive hjulpet på.

Du skal bekæmpe denne angst, det er ikke med piller at du kan redde din sidste tid i fysisk tilstand.

Det er din psyke der på alle måder vil være det der vil bryde og stoppe denne inkarnation.

Du skal forstå at mange af de symptomer du har, bliver forstærket når du mister kontrol over denne angst.

Det ikke altid bevidst hvordan det påvirker dig, men du kan meget tydeligt aflæse det når du i stille stunder har det store overblik, som vil blive vanskeligere og vanskeligere at have, når angsten er den alt dominerende energi omkring dig. Vi ser at din sidste tid skal bruges til at bekæmpe denne angst.

Du må ikke tro at vi ikke forstår problemets uoverskuelighed, dette er en prøve som du kan bestå eller ikke bestå. Din inkarnation vil ikke mislykkes eller lykkes bedre af den ene eller anden grund.

Du er kommet så langt i din inkarnation og du har påvirket positivt omkring dig. Så det er et spørgsmål om ikke at lade angsten bruge din allersidste tid i din inkarnation, så du glemmer formålet med din inkarnation, så du kan gå herfra med fred.

Det er ikke en let opgave kære Menneskebarn, vi ser med stor kærlighed på den kamp du daglig fører. Du skal ikke lade angsten og de mørke energier gå ud over dine omgivelser. Dette er følgerne af manglende kontrol når dette sker.

Du skal ikke tro at nogle fysiske ting kan fjerne denne angst, der skal du bruge din sidste stærke styrke til, for din styrke er på mange måder stadig stærk.

Du skal kombinere de bedste egenskaber du har og bekæmpe frygten for at ende som hjælpeløs.

Dette er i bund og grund hvad stærke åndelige personer frygter mest, at ende uden at kunne beherske deres tankeprocesser. Vi ser i dig en indre styrke som du ikke selv forstår.

Når du kan mobilisere en større del af denne styrke, vil din væremåde i dine gøremål gøre at du langsomt og ubønhørlig vinder denne kamp. Vi ønsker dig al kærlighed og forståelse i denne for dig vanskelige kamp.

Hele dit system har på grund af forkerte arbejdsstillinger mistet evnen til på en effektiv måde og på den rette tid, at udføre de livsvigtige opgaver i dit tarmsystem.
Der sker en forrådnelse og en sammenophobning, som bliver til en langsom forgiftning.

Dit nervesystem vil blive påvirket i allerhøjeste grad, træde i alarmberedskab og pumpe adrenalin ud i din krop og dette forstærker hele processen i en negativ retning.

Du skal gøre det forståeligt for dem der rent fysisk skulle kunne hjælpe dig, at det er der der skal foretages justeringer, hvis du tillader det.

Vi ser dig som en større og større påvirkning af dem der er dig allernærmest. Du skal ikke forvente af den store omverden kan se den forskel du har gjort.

Du har på mange måder ydet langt mere end dem omkring dig kan fatte. Du skal holde dig til de Lyse kræfter, som er dem der er tættest på dig.

Vi ønsker dig en stor forståelse for din egen inkarnation.


 

Back To Top