Skip to content

Om frygt

Smerter og frygt er et udtryk til både fysisk og åndeligt at modtage de dybere ting. Det er ikke betydningsfuldt, om man er det ene eller andet sted. Fysisk set er det en del af et mønster, man kan afvige en lille smule fra dette mønster, men det er en påvirkning hvor kroppen vil blive tydeligere, enten på grund af personligheden, eller misforståelser med personligheden, som ikke kan forstå at udtrykke sig.

Det er en brist i personligheden, når man ikke udtaler sig. Det er frygt for konsekvenserne, det er hovedsagelig derfor mennesker er meget langsomme, eller slet ikke flytter sig, som er den største forhindring.

Det er frygten for at tage den fulde konsekvens af alle konflikter, og følgerne af en forståelse, der ikke opfattes som Lys, men opfattes som en personligheds forhindring fra omgivelserne.

Derfor er de fleste mennesker ikke særlig tilfredse, og har vanskeligt ved at hvile i sig selv. Mennesker er i stand til at leve på løgne i årevis, indtil de får en forståelse for følgerne af det manglende mod.

I virkeligheden finder man mange steder, at det man beundrer ved personligheder er, også dem der udtrykker de mørke sider, som man beundrer og tilslutter sig så de mørke kræfter, men man tilslutter sig kun den ene egenskab, at kunne udtrykke sig klart og tage den fulde konsekvens.

Det er det man ser i børn og Sjæle, der endnu ikke er disciplineret ind til at udtrykke sig, i forhold til hvad omgivelserne ønsker at høre.

Den evne bliver frataget i en tidligere og tidligere alder, som er en stor tilbagegang, for at udvikle de mål og opnå de ting man har sat sig for, før man påbegyndte denne inkarnation, som er formålet med at blive født.

Derfor er der mange der påtager sig alle mulige sygdomme, de mest almindelige sygdomme er luftvejssygdomme.

Det er når vreden er rettet mod den personlighed, der forhindrer at man lever efter det man ønskede og kom herned for, det kan gå indadrettet og blive udtrykt som en nedbrydende form. Eller som død indefra som udtrykker sig i fysiske sygdomme, som kræft og organer der ikke udfører deres opgaver, på grund af chakraet der nedsætter energien.

Den del af ens fysiske tilstand, der i det store og hele ikke er styret af kroppen, men af energier. De energier der ikke er fysisk betinget, men psykisk, styres af Solarplexus og giver mentale hukommelsestabs skavanker.

De sygdomme man forstår som nedbrydende, er dem der kommer fra ikke at udtale sig og ikke at vise at man tager den fulde konsekvens af sit liv.

Det vil være nødvendigt at studere og forstå mennesket i litteraturen, som er fremhævet af personligheder, der selv måtte igennem de store forvandlinger, fra at være en del af massepåvirkninger, til individuelle selvstændige mennesker der tager ansvaret.

Der er store misforståelser om ordet ansvar. Ansvaret for at få det fysiske liv til at virke, er kun en del af det ansvar og ikke den største del. Den største og vigtigste for ens udvikling og for at få fremskridt i hvert enkelte liv, er at tage ansvaret for de tanker, man kan fremtræde med som Lysets tanker.

For mange er det bare et kald fra sit indre, som er den indre stemme, i virkeligheden er det de tanker, der skulle og kunne påvirke omgivelserne.

Ved ens egen fremfærd, vil man vise at det påvirker og flytter en mod de mål, der for alle er de samme, at nærme sig et Lysere og en højere forståelse på spiralen.

Det er ikke blot et symbolsk udtryk, når mennesker taler om spiralen. I virkeligheden skal man se spiralen, ikke som en der i den normale forståelse, hæver sig med stor afstand imellem hver enkelt spiral.

Det er ikke tilfældet. Spiralen er lag på lag i en opadgående retning, det lag er ikke mindre end liv. Du sætter dig nogle mål som altid ligger på et højere niveau end dit udgangspunkt, i hver eneste inkarnation.

Følgerne af at følge en opadgående stigning i bevidsthedsudvidelse, er at det enkelte menneske, vil efterlade mennesker, der ikke ønsker at opstige til de lag i denne spiral, men i sjældne tilfælde går tilbage, i de fleste tilfælde forsætter en yderst langsom opstigning.

Når evnerne udvider sig og giver forståelse og til sidst visdom, vil man altid med smerter tage det ansvar, som personligheden nægter at blive en del af og derfor vil stille sig som en solid forhindring, for en fremgang for det enkelte menneske.

Dette ansvar er det største, hvad hvert enkelte menneske kommer ud for i hver eneste inkarnation, at fjerne sig fra tryghed, isoleret fra udfordringer.

Det er hvad der skaber individuelle fysiske tegn på en fremgang, der forhindret af en angst som er i alle, som kun evalueret grad kan styres. Jo større indre forbindelser, jo lettere er det at tage dette ansvar.

At efterlade fysiske omstændigheder, det kan være mennesker, Sjæle, send dem kærlighed, enten at se dem passere dig i et andet tempo, mod jeres fælles mål, eller du efterlader dem med de største smerter og udfordringer, det kan blive smerten for dem der efterlader deres inderkreds.

Det kan være fysisk død eller sygdom, det kan være en naturlig adskillelse i tid og rum, det kan være en adskillelse tankemæssig, som adskiller lige så meget som de stærkeste og højeste fysiske mure.

HVAD SKER NÅR MAN UNLADER AT TALE OM TINGENE OG SNAKKER TOM SNAK?

Det er ikke nogens ansvar at bære påvirkninger, men man har et ansvar ved at være et eksempel ved den rette levevis, ved at udtrykke de rette tanker og tage det fulde ansvar for konsekvenserne, det vil altid være de påvirkninger der forandrer tingene.

Det ser ud som om det er en fysisk årsag, men det er et indre udtryk, for ikke at kunne tage dette ansvar.

Det har også påvirkning på den fysiske krop på anden vis, en påvirkning for mange menneskers vedkommende som er spærret, de føler sig som fanger i de omstændigheder, at leve i den fysiske krop, som kan virke som et fængsel, ikke at kunne udtrykke sig, og som vil give fysiske defekter.

HVAD SKETE DER MED MIG I FLYVEMASKINEN, DA DER VAR ET STORT LUFTHUL?

Du blev påvirket af kræfter, du havde et klart øjeblik, hvor du følte en forandring, du vil finde at igennem den åbenhed, du havde på dette tidspunkt, vil du komme et skridt nærmere til din personlige frihed, din angst blev formindsket.

Din krop vil være i stand til at kunne forbedres igennem denne frihed, friheden for angst.

Du vil føle en ubundethed til det liv du kommer tilbage til, det er dit klare fremskridt, at du kan efterlade og se på fremtiden i nuet, du er ikke bundet i samme grad af fortiden.

DET JEG SÅ, AT MIN ENERGI GIK OVER I MIN MAND, VAR DET RIGTIGT?

Det er ikke tilfældet kære Menneskebarn, du er en del af det samarbejde af de energier, du er en vogter du er ikke energi, du er en vogter mod mørke påvirkninger.

Du er en tilslutning af de Lyse kræfter, du skal se dig selv kære Menneskebarn, som det der isolerer den rene energi mod de mørke kræfter. Det er nødvendig med en beskyttelse omkring alle rene energier.

PÅVIRKER JEG MIN VENINDE PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT?

Kære Menneskebarn, der er ikke en forskel i jeres Lyslegemer, men der er en forskel i det mod du har opnået, igennem dine kampe og smerter, hvor du har opnået at bruge din personlighed som et sværd.

Du skal vogte dig kære Menneskebarn, for ikke at bruge dette sværd, så sværdets formål vil blive vendt imod dig.

Du skal ikke længere bruge dette sværd, men rette energien mod den udfordring, der ligger i din personlige og nødvendige udvidelse, en overgivelse til at du lever for dit indre og ikke længere skal tro, at du skal bruge sværdet, men bruge en smukkere og renere energi, mod din egen forståelse.

Du er ikke en guru, du er ikke et fysisk menneske længere, du fremtræder i en krop, som et menneske der er påvirkelig af omgivelserne.

Det vil i mindre og mindre grad være virkeligheden for dig. Du vil på kort sigt ikke længere leve på samme vis, du vil blive en person, du vil blive synlig, meget synlig
for dine omgivelser, men som en blomst som blot lyser op, det vil ikke være i tale, du vil ikke være den der skal flytte andre videre på den stenede vej.

Du vil med dit naturlige mod, det mod hvor du ikke længere tror, at du skal føre sværdet for andre, men kæmpe dig mod de skridt du endnu mangler, i at komme i nærheden af dine egne mål.

Dette er af stor vigtighed, at du målretter dig med enkelte skridt, sætter dig nogle mål og stopper op og nyder solnedgangen, for dette at se en solnedgang, er når man nærmer sig nogle mål og kan se, at det fysiske landskab forbereder sig på en genfødsel.

Du må forstå, at solnedgangen indeholder den smerte, men også den dybe rene forståelse, for at forberedelsen til en genfødsel er i gang, sådan er det fysiske menneskes liv, genfødsel hvor man skal igennem den port, som altid vil fremtræde som mørk og tilbagetrukken.

Den port der som solnedgangen, opleves forskelligt fra Sjæl til Sjæl, men dog er det den samme proces for alle, at kunne føle den samme glæde over skønheden.

Alt det smukke i hvert enkelt liv, udtrykkes i denne solnedgang, hvor styrken og kravet på ny stilles, men først når dagen og livet bryder igennem med nye muligheder, med nye smukke tilføjelser til Sjælens forståelse, på den lange vej mod et fjernt, men altid for alle Sjæle på et tidspunkt vil blive opnået.

Tidspunktet er valget af tempoet og farten med dette udviklingsforløb, men afhænger altid af udviklingen af mod, en forståelse for at lytte og en tro på Lysets overvældende betydning, og et mod til at kaste dig ud imod mørket.

Du har prøvet det i fysisk forstand, at kaste dig ud i det uvisse, det er det mod du skal udvise, det er det der skaber fysiske problemer, når mennesker ikke følger det. Du har i de mange fysiske påvirkninger, kunne føle det på din egen krop, når du med misforståelser og gode motiver går ad lange omveje mod dit mål, du kan få en kurs når du lytter til dit indre.

Når du opnår stilheden, igennem de redskaber der ligger klar for alle inkarneret Sjæle, vil du på mange måder vælge en kortere og mere direkte rute, til et højere punkt på spiralen, den spiral der karmamæssig set ikke kan undgås, hvor ingen inkarneret Sjæle kan forbigås.

Du vil behøve at komme hele spiralen igennem, før du kan befinde dig på et højere og endeligt punkt i din udvikling.


 

Back To Top