Skip to content

En discipel med ansvar for det Universelle

Du søger og skimter efter Lys på de høje punkter, også efter den vej du har valgt. Du skal huske at se efter de steder hvor Lyset ikke trænger ned, også der hvor du føler dig alene, for det er der din styrke bliver testet og en del af den nødvendige vej som du har valgt, for også at kunne nyde højderne.

Du har valgt en retning, der med stor sikkerhed vil føre dig ud på en vanskelig vej. Det er en vej der vil fremtvinge en prøve på din indre styrke, som skal overføres til det fysiske.

Du har et klart overblik over dit mål. I dit indre ved du, at tiden er uden betydning, du vælger at tro på det smukke i de mennesker der er omkring dig, hvor mange af dem foregiver at forstå, men ønsker ikke at tro på det åndelige, og slet ikke ud fra de samme motiver som du har givet og giver med hele din indre styrke. Vi ser dig som en discipel der bruger nogle værktøjer, der endnu på mange punkter ikke er benyttet.

HVAD ER DET FOR NOGLE ÅNDELIGE VÆRKTØJER?

Du besidder evner og forståelser, der endnu ikke er på plads i den praktiske fysiske verden, og som er værtøjer alle åndeligt søgende mennesker skal bruge, deres skelneevne og klare forståelse, omkring det åndelige udviklingsforløb, som er lagt i deres egne hænder, som et ansvar for hele denne inkarnation og ikke kun for den korte tid du husker tilbage. Du skal koncentrere dig om det forløb der ligger forude, og som vil afrunde og skabe din næste inkarnation.

Grundlaget for denne forståelse er i det mod du udviser, når du kaster dig frem i kampen, som vil blive ført på alle de områder der berører livet og det skal forstås på den måde, at det er den eneste ting der er relevant for alle inkarnerede mennesker, at udvikle sig åndeligt.

Denne tid og dette er relevant for dem der er omkring dig, at tid eksisterer kun i dette sekund hvor du vælger muligheder og afgør ikke kun din egen udvikling, men udsender disse energier til alt levende i dette Solsystem.

Dette ansvar må ikke forglemmes, det er en fælde for mange åndeligt søgende, der forblændes af egen udvikling og den vigtighed man føler, det tilfører man sine allernærmeste.

Dette punkt med ansvar for det Universelle, er det næste store punkt i nutidens udvikling. Når dette kan beskues uden følelser og med en ro omkring den ekstra indsats det kræver, så vil verden forandre sig og blive ført frem til en højere og hurtigere udvikling.

JEG KUNNE TÆNKE MIG AT HØRE OMKRING MIT JOB?

Dette kan ved første blik ikke ses som en relevant og betydningsfuld ting, for dem der spørger og danner disse tanker. Men vi kan sige, at det med sandhed er det der skaber den samlede udvikling på denne Planet.

Så længe Menneskeheden bevæger sig i de tungere og tættere energimasser, og udfører en stor del af deres åndelige udvikling ved fysisk og i alle tilfælde realistiske forløb, i denne udvikling er det spørgsmål vigtig.

Du omgås mennesker, der endnu ikke på dette stadie kan se dine synspunkter, men alligevel forstår at give dig impulser, de forstår andre værdier, end dem der nødvendigvis giver dig et fysisk udbytte.

Du er på den rette hylde, så længe du føler at din fred er en del af din hverdag. Du må ikke forglemme, at i denne inkarnation vil du udvikle og forandre din levemåde væsentligt, fra den tid du lever i dette øjeblik. Du er en del af den fysiske materialistiske hverdag, hvor det er nødvendigt at skabe et økonomisk grundlag, for det der i fremtiden vil blive en del af jeres fred omkring jer.

Du skal vælge at udvikle dine evner, også på de fagmæssige områder, som vil have stor betydning, da dette kan blive en del af de energier, du skal kunne bruge i fremtidens arbejde.

Du skal også vurdere og forstå, at når du skifter miljø skifter du også energimæssige påvirkninger, og det er positivt. Du skal tro at du kan leve tættere på det indre, som du prøver at neddæmpe, når du mærker en modstand omkring dig.

Du skal finde det mod det kræver og en dybere forståelse for de værdier du tilfører til dem omkring dig, med dit klare overblik og din ærlige overbevisning om de rette motiver.

Det må ikke forglemmes, at den klasse hvor du deler en udvidelse af en åndelig forståelse, ikke kun er for dit eget personlige behov, men påvirker, beriger og virkeliggør mange af de tanker der ligger latente hos dem du påvirker. Du skal give dig selv troen på den værdi, der ligger netop i dine synspunkter.

JEG KUNNE GODT TÆNKE MIG AT HØRE OM MIT FREMTIDIGE ARBEJDE MED DEVARIGET?

Devariget er de samlede opbyggende arbejdere. På mange punkter er intet gjort eller skabt uden indflydelse fra disse Lysvæsener.

Mange af disse væsener og som også kaldes engle, de påvirker igennem åndeligt at udføre og skabe former, som også er kendt som de formbyggere der giver dig inspiration igennem skønhed og renhed.

Du lever i den fysiske verden. Denne verden består kun igennem disse arbejdere. Din forståelse og din medvirken til dette arbejde, kan give dig en form for medvirken til opbygningen af de fysiske omgivelser.

Du skal også forstå, at kunst og musik vil for mange mennesker blive ligeså vigtigt som føde for deres fysiske krop.

Alt opbyggende arbejde vil berige Menneskeheden og fremmane tanker der ligger latente og skjult i dem, som i denne tidsalder vil blive virkeliggjort. For manges vedkommende vil de største forandringer være, at de kan føle og finde troen på det smukke.

Det vil forandre menneskes tankeverden og afskaffe og udslette mange af de negative indflydelser, der endnu for lang tid vil have en ødelæggende virkning, på denne Klodes forandring og opløftning til en højere sfære.

Du skal ikke uden din egen indsats og indre forståelse, begive dig ind i denne verden og blive en del af dette arbejde, uden at dine motiver er klargjorte i dig selv.

Du skal søge denne kontakt igennem en nærmere omgang med naturen og en tro på den energi som kan forandre og vil forandre mennesker. Du skal påvirke dem og skabe en ny og bedre leveform, for dem der på kort sigt, er påvirket af den fysiske verdens urealistiske blændværk.

Du skal søge at blive en positiv indflydelse og igennem forståelse for disse væsener og deres virkemåde og finde den rette vej til samarbejde så du kan blive en medarbejder og ikke en udsletter.

På denne Klode er der mange som vil undlade at udvikle sig, og forbliver materialister blot på grundlag af personlighedens ønske om ikke at tænke dybere tanker.

Du skal søge det i den litteratur der er tilstede, igennem din egen personlige påvirkning skal du forblive en medarbejder. På længere sigt vil det blive en væsentlig del af dit arbejde.

ER DER ET BESTEMT VÆSEN I DEVARIGET JEG SKAL ARBEJDE SAMMEN MED?

Du skal søge at samarbejde med dem der bevarer de skove og de træer der er tilbage i dette land og i det område du vælger at leve i.

Du kan finde litteratur i den teosofiske verden, som er underbygget af store navne indenfor den verden. Dette vil du kunne modtage ved direkte at henvende dig til dette menneske der er i stand til at hjælpe dig.

Dette menneske kan du kontakte igennem dem omkring dig og som forstår denne verden. Der er omkring dig væsener der er i kontakt med Deva-verdenen på dette tidspunkt.

HVORFOR FIK JEG HØFEBER SOM BARN OG HVORDAN KOMMER JEG AF MED DET IGEN?

I din barndom hvor påvirkninger om din betydning som individ ikke altid blev fremhævet og hvor du som barn på mange måder stod i skyggen af andre, der brugte du ubevidst dette som en måde at skaffe en opmærksomhed om din fysiske person.

Du skal tro, at dette vil forsvinde, når du vælger at tro på din helbredelse igennem omgang med netop den natur, der tilsyneladende er skyld i denne ulempe.

Du skal også tro, at mange af de stoffer du indtager af kunstige veje, er skadelige for dit helbred. Vi kan give dig følgende oplysninger, du skal søge alle rene stoffer og undgå alle de kunstige stoffer som er unødvendig i din føde.

Det vil sige at du skal gå tilbage, spise og indtage de stoffer der stammer fra planteriget og i stor grad er upåvirket af de midler som forlænger deres levetid. Du skal også undgå de drikke der virker stimulerende, du skal gå tilbage til rene og klare midler på dette område. Der forstås med klare midler naturens egne, som ikke er udsat for de påvirkninger som af kemiske vej forandrer deres formål for menneskers kroppe.

Du skal tillægge en større betydning i hvad du indtager, du skal også i din tankeverden forandre frygten ved denne ulempe. Du vil finde at der vil blive en formindskelse i løbet af en rimelig kort årrække.

Der skal også tillægges en større betydning i at indtage de rette fødestoffer, som ikke er tilsat mange af nutidens kunstige midler,

Det er et voksende problem, hvor ungdommen skal kæmpe sig igennem dette problem, på samme måde som mange mennesker i deres afhængighed af kunstige midler, og er så påvirket at deres kroppe ikke reagerer på normal vis, når de indtager disse stoffer.


Back To Top