Skip to content

Hvordan ser den åndelige verden på klimaforandringer ?

I denne epoke i Menneskehedens udvikling er det et yderst relevant spørgsmål og en stor nødvendighed for Menneskeheden at opnå en højere indsigt, som omhandler langt mere af menneskehedens udviklingstrin, end dette konkrete spørgsmål som indeholder perspektiv for denne menneskeraces udvikling.

Denne race som består af mange grene, men dog er Menneskeheden et stor globalt sammenhængende system.

I klima forståelsen ligger der mange flere ubesvaret og nødvendige spørgsmål, end det mennesker dagligt brydes med over hele den udviklende klode. Som andre vigtige ting er udviklingen yderst forskellig på mange dele af kloden. Når vi taler om udvikling, skal forståelsen ikke være på det materielle, men på selve udviklingen åndeligt set.

Det hænger sammen med alle de mange nødvendige og livsnødvendige forståelser der ligger i at behandle, formidle og modtage disse gaver, der ligger i forståelsen for klodens overlevelse.

Det er på mange områder det samme der sker i mangel på forståelse for årsag og virkning, som er skyld i at yderst mange vigtige og gode tiltag ikke kommer videre.

Klimaforandringen er en proces, der ikke blot skyldes Menneskehedens uforstand og manglende hensyn til det ufattelige store skaberværk, der ligger bagved alt levende.

Menneskesjælen er individuel og dog er der et sammenspil mellem alle Sjæle på denne klode.

Når påvirkningerne er så store i dette tilfælde, er det selve livsbetingelserne for at kunne udvikle og bruge de enorme positive kræfter, der er til rådighed ved den rette forståelse.

Når mørke kræfter fokuserer på ganske få aspekter af disse gaver, vil det ende med en ubalance, som også på nuværende tidspunkt er den røde tråd i alle problemer på denne klode.

Der er flere indlysende forståelser, hvor af mange er let tilgængelige og brugbare for en stor del af den veluddannet Menneskehed.

Dybt begravet i menneskets inderste og skjulte skattekammer i deres Sjæls dybde, har der alle dage været stor og respektfuld forståelse, for de gaver der er tilgængelig med normale og fornuftige hensyn og som bliver brugt i forbindelse med at opretholde livet i alle dens mange aspekter.

Mange menneskers forståelse begrænser sig til en individuel lille selvopfattelse af deres egen betydning, således er det i de dele af verden som beskrives som selvstændige områder.

Dette er ikke tilfældigt, disse problemer der i øjeblikket truer med at stoppe ikke blot det fysiske, men også den åndelige udvikling for Menneskeheden.

Disse store påvirkninger er ikke blot for en del af kloden. Det er en gylden chance for Menneskeheden til at komme væk fra den ubalance og at få en stærk forståelse for disse problemer, der ikke kun gavner og skader den enkelte, men hele dens samlede Menneskehed, som er denne epokes største håb for at kunne udvikle sig og blive en del af et åndeligt spring fremad og komme væk fra mørke og nedbrydende kræfter.

Når problemerne er Globale vil det samtidig fremskynde den udvikling, der har været på vej i århundreder, om at kloden ikke kun er et lille område, i det der forstås som et land, men er et samlet projekt hvoraf løsningerne vil vise sig at være nødvendige.

For første gang i menneskets historie, vil det langsomt men sikkert for den mest udviklet del af befolkningen kunne ses tydeligt, at det kræver et samarbejde, større end der er gjort i jordens tidligere udvikling, større end på noget andet tidspunkt.

Åndelig udvikling hænger uløseligt sammen med livsbetingelser, der gør at forståelsen for en forsat eksistens, som i Menneskeheden afhænger af egoismens nedbrydning, og forståelsen for alle levende væsner, som gælder dyreriget så vel som planteriget og minerallivet, ikke kan forvaltes på hvilken som helst måde, der må forekomme at være en fordel for de ganske få.

Derfor er klimaforandringen, som er det populære og meget begrænset ord men dækker i virkeligheden over; Menneskehedens totale udvikling.

Det hænger uløseligt sammen med at balancen skal genoprettes, balancen er ikke blot hvorledes vi forvalter mineraler, misbruger dem og forurener en klode, som på alle måder har en naturlig forvandling, også uden Menneskehedens indgriben. Det kan dog som beviseligt gjort i dette århundrede misbruges og ødelægges.

Der skal sættes kræfter ind på alle de områder der kan samle Menneskeheden. Vi skal stoppe med den kortsigtet forståelse, at for denne epoke er det ikke det enkelte lille område kendt som et land, men den samlede Menneskehed.

Kloden ejes ikke af den individuelle lille gruppe med kortsigtet interesser, men er en fælles ejendom, der skal forvaltes med den største kærlighed og forståelse, for dette enorme ufattelige smukke skaberværk.

Der er ikke som største del af Menneskeheden tror, uløselige opgaver forude. Der er ting det enkelte menneske og den store menneskemængde kan påvirke et rent globalt fysisk klima, dog er klodens udvikling forbundet med meget som ikke kan påvirkes af det enkelte menneske.

Det er beviseligt med kærlighed til den næste og ikke blot til dem omkring en, men til den samlet Planet og til alt hvad den indeholder.

Der er mennesker med dyb indsigt og som allerede forstår, at der er overflod af muligheder for total sam-eksistens og total rigelighed af alle fornødenheder, det kan oprettes for den Menneskehed der ikke lever for materialismen, men får fysisk tilførsel af føde, husly og muligheder for at blive præget af dette skaberværk.

Det er fremtiden for Menneskeheden at opgive den gamle og forstandig forståelse, at der findes ikke ejendom som mit og dit.

På denne klode og i dette Univers, er det et samlet ejerskab der skal gøre forskellen. Når denne forståelse er Universel og gennemtrænger alle mennesker vil der ske nogle stærke forandringer.

På mange praktiske områder er det helt klart for jordens utallige tusinder af åndeligt tænkende videnskabsfolk, at visse hensyn på det rent fysiske område kan bremse uheldige udviklinger, der ikke skyldes jordens naturlige og nødvendige fysiske forandringer. Menneskeheden skal ikke som sådan i indbilskhed tro at de styrer klimaet, kun de dele af klimaet der beviseligt påvirkes af kemiske og ufornuftige brug af råstoffer.

Dette er langsomt en begyndende tanke der spirer hos en lille procentdel af mange mennesker, og især blandt yngre Sjæle er det ved at være klart, at der er mulighed for at skabe et liv der på mange områder er total forandret, fra det der blot for få generationer tilbage ansås for det eneste mulige.

Dette er ikke tilfældet omkring klimaforandringen, det ligger først og fremmest i tankens verden, her skabes de største forandringer, inden Menneskeheden står på kanten af den kløft, hvor der ikke er nogen redning, hvis man styrter over denne kant.

Dette er forstået af mange, det er ikke nødvendigt at have et fysisk liv og samtidig beskytte, forskønne og vedligeholde denne smukke Planet, det er ikke nok at Menneskeheden kan leve videre på en kunstig og unaturlig måde.

Menneskehedens berettigelse ligger udelukkende i at forsætte udvidelsen af den åndelige forståelse. Næstekærligheden vil være det drivmiddel der får den største og hurtigste forandring, i det der i øjeblikket tydelig viser at Menneskehedens negative indflydelse kan  stoppe, selv dette skaberværk kan blive beskadiget i sådan en grad, så den nuværende Menneskehed ikke vil være i stand til at fortsætte på det niveau der er planlagt.

Vi ser med stor kærlighed mange tusinde af Sjæle med et meget spredt tankestrøm, dette beviser at det positive er: at tanker opstår på mange dele af kloden, også der for mange ser ud som en underudviklet del, men i virkeligheden er mange af de smukkeste og de mest fremsynet tanker opstået og bevaret over adskillige mange tusinde af generationer.

Dette vil forbavse mange, men det er ikke åndelig dybt tænkende mennesker som forstår, at dette har været en opfordring og udfordring til Menneskeheden fra starten, fra menneskets spæde start.

Det skete for mange tusinde af år tilbage i samarbejde med de dybeste tænkere, også kendt som naturvidenskaben.

Åndelighed vil i det lange løb blive grobund for en udvikling der kan blive pludselig.
 

Nedtalt d. 29/9-2019 fra den åndelige verden

 


 

Back To Top