Skip to content

Om færdselsuheld, døden, nedbrydning af personligheden og frigørelse af egoet

LIDT OM MENNESKEHEDEN.

Mennesker skal forstå, at den åndelige Universelle energi reagerer på de ting der påkræves, også ønsker fra mennesker.

Når mennesker bliver udsat for prøvelser, skal det på intet tidspunkt betragtes som negativt, men positivt og kan bruges og vil blive brugt til at udvikle en dybere forståelse for ens egen kræfter og for forståelsen for Menneskeheden. Der bliver brugt mange måder af disse ting, når nye retninger skal tages.

Der påvirkes på mange måder. Mennesket oplever store sorger og mister på mange måder værdifulde mennesker omkring dem, eller bliver udsat for uheld der sætter deres helbred over styr.
Der er også dem der bekæmper egoet og finder nye retninger, ved at søge ind og finde de kræfter og styrker der altid langt overgår de såkaldte negative påvirkninger.

Dette er vigtigt for Menneskeheden, at negative påvirkninger kun er et spørgsmål om at vælge og se på den udvikling, der på nogen områder måske skal forandres. Vi kan også give en forståelse for andre værdier når dette sker.

HVORFOR SKER DER TOTALE NEDBRYDNINGER?

Kære Menneskebørn, det er ikke et problem for verden, når der ikke er følelser involveret, det er prøvelser der viser en frigørelse af følelser, som er Menneskehedens allervigtigste skridt, til at nærme sig og blive en del af to dimensioner.

Det er ikke let for mange at forstå, men det åndelige og stærkt udbygget menneske er det menneske der finder fred og det menneske der står med stor styrke og kan give positive påvirkninger til verden, og dem der har en klar fornemmelse og på mange måder kan kontakte en dimension, der ligger imellem den fysiske verden og det der er den højeste åndelige atmosfære.

Du skal forstå, at der er mennesker der er i fysisk form og fungerer i det fysiske, men samtidig kan kontakte med deres fri vilje og på hvilken som helst tidspunkt den anden dimension og får en dyb fornemmelse og igennem denne forståelse og indlevelse i denne dimension, som for mange mennesker bedst kan forstås som himmelen.

Det fysiske levende menneske og det mennesker kalder døden, er en dimension, hvor man på mange måder fungerer med en større adgang til informationer og forståelse, som dermed kan viderebringes og det gør en større indtryk på dem der modtager det, da dette stadig er et fysisk inkarneret menneske, der kan være et redskab til dette.

OM DEPRESSION

Dette er set fra et åndeligt synspunkt positivt, det er en udvikling der er i gang, en udvikling der ikke vil blive stoppet.

Det er ikke en svaghed og det man i almindelighed vil forstå ved en udslettelse af det fysiske menneske, men en løsrivelse fra egoets jernhårde påvirkning.

Mange mennesker er slave af personlighedens hårde krav. Disse krav er ikke let at modstå, men vil når et menneske ser det fra en anden dimension, blive en kamp der kan vindes og fremskabe denne personlighed til et villig redskab og til en større åndeligt udvikling.

SKAL MAN FØLE AT DET ER EN POSITIV TING?
Det er de tidspunkter hvor mennesker er bevidst og ubevidst ønsker at skabe forandring, mennesker vil altid blive udsat for disse påvirkninger.

Kære Menneskebørn, disse informationer kan I bruge i jeres arbejde og give dem videre som hjælp til andre.

I må forstå, at mennesker i ekstreme tilfælde vælger at forlade den fysiske verden, fordi de føler at deres retning er forfejlet og deres mål kan ikke nås i denne fysiske form og inkarnation.
De vælger at blive udslettet rent fysisk, i det mange vil kalde uforklarlige uheld. I det moderne menneskes liv vil dette ofte foregå på veje med færdselsuheld.

Disse uheld er underbevidsthedens måde at påvirke den fysiske krop og udslette den for en ny og bedre form.

Det er de ekstreme tilfælde mange mennesker vælger, i valg der ikke altid er deres eget, med at forsætte livet frem til det forud bestemte dødsfald for dem.

En følelsesmæssig stærk påvirkning, også kendt som chok, kan give mennesker nye retninger og nye impulser, for at bekæmpe personligheden og give den et såkaldt nederlag, over for det der på mange måder har været urimelige krav, stillet af denne personlighed.

VAR DET DERFOR MIN SØSTER VALGTE AT DØ SÅ TIDLIGT?

Dette var en del af dette valg.

JEG SYNTES JEG HAR SVÆRT VED AT KOMME MIG OVER DET?

Igen er det følelserne, igen er det personligheden og sikkerheden med at have dette menneske omkring dig, det er det du lider som tab.

Åndelig indsigt giver dig kun glæde og forståelse, for at et menneske der stod dig nært kunne vælge og have muligheden for at vælge selv. Mange smerter er ikke blevet hende tildelt igennem dette valg.

Hun har valgt og dette må give et åndeligt væsen en større mulighed at føle dette tab. Det er dig der føler smerterne, men du må forstå, at det er hende der glæder sig og fryder sig over valget.

Dette menneske er stærkt på vej til at frigøre sig fra store smerter og om store fremtidige sorger. Du skal glæde dig på dette menneskes vegne og få styrke i at du er en personlighed med et følelseslegeme, der prøver at fastholde dig i en midlertidig og passiv position.

Dette skal du bekæmpe. Du bekæmper det ved at sende den søster umådelig stor kærlighed igennem dine tanker og du bekæmper det ved at lade den tanke, der også er i dig, om at hun slap for mange af de pinsler og smerter som kan være en del, den sidste del af den moderne inkarnation.

Med stor respekt kan vi give dig disse ord på din vej, i din sorg skal du vide at der er også en umådelig glæde og viden om denne person. Denne persons udvikling vil glæde dig langt mere end sorgen over dit varige tab.

UDVIKLING

Mennesket skal bruge de muligheder der ligger i frigørelsen af egoet og se på den modstand og de muligheder der er i frigørelsen og tage et selvstændigt ansvar for sin egen udvikling.

De muligheder er og har altid været tilstede, det vil blive understreget når egoet og personligheden skal have et nederlag på de områder, der ikke fremmer menneskes stærke udvikling.

Det skal på alle måder aldrig ses, at tingene er negativ, der er altid en dybere mening med alle de hændelser, man selv påkalder og selv ønsker. Dette skal være en klar tanke, det der sker har altid et formål.


 

Back To Top