Skip to content

Vil du give en vejledning?

Omkring dig er der mange energier, du udstråler en dyb forvirring, om dette livs indhold og betydning. Du er en gammel Sjæl, du har vandret langt og høstet mange erfaringer, du er nået til et punkt hvor du ikke ser eller forstår valget af vejen du skal vælge.

Du er en smuk Sjæl der skal tro på kærligheden og værdien af dit eget værd, det er ikke tilfældigt at der er kastet en form for tåge omkring dig i dette liv.

Du skal gennemskue denne tåge og vælge den vej der for dig er sandheden og ikke lade dig påvirke af dem der tror, at kun de kan leve og tage ansvaret for andres liv.

Det er en vigtig lærdom at forstå, at i alle de spørgsmål og valg der forligger, er du ikke bundet og i lænker. Når dine tanker er frie kan du frit vælge, for din sandhed er din eneste guide.

Når du kender din indre sandhed, skal du med kærlighed til dig selv, tro på din egen værdi og tage ansvaret for dine handlinger og forstå at dit liv er dit ansvar. Vi ser dig som en Sjæl der ikke kender retningen.

Du søger og finder smukke lunde, men kender ikke formålet med at opholde dig i disse lunde. Det vil fremkomme klart, når du beslutter dig til at tro på din egen værdi som et åndeligt menneske.

Du vil se at troen på dig selv vil nedbryde negative tankeformer, der er en del af det der stopper dig fra at starte på det arbejde der venter dig.

Du spørger i dine tanker om dette arbejde. Du skal vise menneskeheden at alle væsner er værdifulde og betydningsfulde og dette er en vigtig del af dit fremtidige arbejde.

Du skal opsøge og finde lærdommen, hos dem der giver dig troen tilbage på dit eget værd, du er et åndeligt væsen, der strider dig frem over en stenede grund, men som giver dig en udvikling.

Du skal lære af dem der lever i selvtilfredshed og ikke ser verden men kun dem selv. Du vil indhente og overhale dem der tilsyneladende soler sig i åndelig ophøjethed. Du skal forstå, at igennem konflikter, vil du udvikle og forhøje din forståelse for dette liv.

DØDEN

Du skal igennem en forandring af negative tanker, så vil du komme frem til troen på dig selv. Dette kan ikke uddybes nærmere. Dette tab er troen på skønheden og manglen på tro af Menneskeheden. Du har overvejet at udslette din fysiske form i de smerter du føler, du skal ikke tro at det vil give dig den fred du ønsker.

Du skal omdanne negative tanker og give dig selv kærlighed, lad dig ikke påvirke af dem der ikke ønsker dig det bedste, påtag dig det ansvar, for det liv i den fysiske form.

Du er et menneske der fatter en indre skønhed, du skal lære smerten igennem din fysiske krop og det vil give dig en udvidelse og genskabe troen på dit eget værd.

Din fysiske form er en tjener, i de liv du vælger at leve, som er i mange forskellige former. Dine hænder indeholder en evne til at føle og du kan overføre denne positive energi til Menneskeheden, som vil være en stor hjælp.

Mennesker der gennemlever stærke smerter, det kan være fra dette eller tidligere liv, vil have disse evner, men igennem uselvisk kærlighed kan du overføre det som helbredende energier, der vil hjælpe dem der lider af sygdomme, som udsletter deres indre celler.

Disse energier kan kun overføres og gives videre, når du uselvisk ønsker at hjælpe. Når dette bliver gjort af uselvisk kærlighed, vil det blive en del af din forvandling, fra et menneske der lever i tåge og mørke, til et menneske der kan se og blive en del af Lyset.

SMERTER

Der er et klart billede omkring det liv du levede for ca. 200 år tilbage, hvor du flygtede fra et land som en undertrykt, du måtte flygte som en kriminel, der ikke havde forbrudt sig mod en åndelig lov, men mod de menneskeskabte love. Du måtte flygte og dette gav dig den smertefulde oplevelse, og disse smerter er også en del af dette liv i dag.

Du har levet mange liv i undertrykkelse og det har givet dig en manglende tro på dit eget værd. Du indeholder disse erfaringer, som er en smerte over for de sygdomme, der nedbrød og udryddede din fysiske form.

Du kender den indre smerte og du ved med dine erfaringer, at du skal bekæmpe og udslette disse negative energier, der arbejder i menneskets indre og som sætter sig som blokeringer, der giver en nedbrydning og sygdomme i den fysiske krop.

Når du vælger igennem din frie vilje at overføre de smerter til positive tanker om at hjælpe Menneskeheden, da vil du blive et nyttefuldt menneske, der vil modtage og blive en del af Lyset igennem dette arbejde.

Du skal ikke forblive i dit isoleret mørke, men frigive dine positive energier og træde ud i det fysiske liv og følge den røde tråd du selv har valgt i dette liv, tag ansvaret for dit eget liv og blive et væsen der kender og ønsker at gå den åndelige vej. Via dine gerninger vil du blive frigjort fra de gamle energier.

DEN FRIE VILJE

Kære Menneskebarn, vi ønsker med stor kærlighed, at give en forståelse for den fries viljes betydning i alle menneskers liv.

Omkring dig er alle muligheder tilstede, alle inkarnationer er baseret på den frie vilje og Menneskehedens valg af de muligheder der foreligger.

De muligheder om åndeligt arbejde er til stede. Du kan skifte til dette arbejde, der vil give dig glæde og en dyb tilfredshed, der vil vokse og blive til uselvisk kærlighed.

I menneskets frie valg ligger der mange muligheder, de er uendelige og er til stede, når du ønsker at have disse muligheder. De fremkommer når du åbner op for dit indre og er i stand til at modtage fra den Universelle kilde, alle de informationer der kan forhøje og skærpe din tankekraft. Dette er en mulighed der er for alle inkarneret væsener.

Du skal finde troen og den indre ro, lad dine tanker forblive i en tilstand af fred og tomhed, det vil give dig adgang og en styrke du ikke har kendt tidligere i dette liv.

Du skal forstå, at det første skridt er det vigtigste på den lange rejse, den rejse du endnu ikke har foretaget i dette liv.

HVOR HAR JEG LEVET I TIDLIGERE LIV?

Du har opholdt dig og været en del af Østen, og du har også opholdt dig i det land der i dag kendes som Thailand, i dette land har du modtaget og forstået en dyb og vigtig del, der i religionen i dag er kendt som Buddhismen.

Du har tilbage fra dette liv en del af denne urealistiske tro på at skæbnen ikke kan forandres, det er den del der holder dig tilbage, fra at starte i en positiv retning på dette liv.

Skæbnen skabes af det liv du lever i nuet og af de muligheder du vælger, giver dig den udformning som skaber grundlaget for det næste liv.

Da du flygtede fra Irland ca. år 1830 måtte du flygte til Frankrig og du fik beskyttelse og hjælp fra de munke der levede på en isoleret ø, der ligger omkring Frankrig.

Det gav dig et liv, hvor du studerede og blev en del af de skriftkloge i dette kloster. Du har levet mange isolerede liv, hvor du har levet dybt i din tankeverden.

Du har studeret meget og har i din baggrund en dyb viden, om mange af de religioner der eksisterer og har eksisteret. Du er filosof i dit hjerte, du skal udføre og udvælge ud fra dine mange tanker, en fysisk måde at udtrykke disse tankeformer på, til gavn for Menneskeheden, det er din røde tråd i dette liv, at udforske livet du lever og leve det i fysisk form.

Se det store billede og se ud i Universet, for når alt er sagt, alle overvejelser er gjort og alt er taget i betragtning, så er man helt alene, som den Sjæl man var, da man startede dette jordeliv.

Du skal i alle aspekter kunne stå alene, du må ikke læne dig op ad en eller alle, men skal være alene, for du har alverdens styrke at tappe fra, og det du består af den Guddommelige del, som er mere end nok til at alle kan klare deres problemer, ved en positiv tankegang. Vi er alle alene.

Du skal bruge og modtage de gaver, der er i at beherske de tanker der aldrig giver dig fred, brug stilheden og oprigtigheden og din vilje til at forandre tingene.

Der findes ikke en brugbar betegnelse der kan kaldes straf i den åndelige forstand. Menneskeheden kan igennem karmaloven opnå at få en afbalancering af uligevægten, omkring de oplevelser og erfaringer og som de mangler at opnå.

Du skal vide at stærke tankeenergier binder dig til de former, der skal forvandles og blive i balance med nutiden og det liv du lever i denne inkarnation.

Vi ser at det er ikke med ond vilje eller ond forståelse, men er med dyb indre ærlighed, når du udtaler og ikke forstår denne mangel i at tage ansvaret for dit eget liv.

Du må også forstå, at ansvaret for at dette kan gøres, er at mennesker der modtager denne energi fra dig, skal modtage den, så kan det arbejde der pålægger dig udføres.

Du skal som et åndeligt og selvstændigt væsen, tage ansvaret for alle dine tanker, handlinger og ord, det er af dyb nødvendighed, at denne forståelse skal blive kendt og brugt blandt mennesker. Det er vigtigt at kende forskellen på ordet ansvar, det ansvar der vil komme til sin fulde udformning, er at give næstekærlighed, men først at tage ansvaret for dit eget liv.

Væsener der ikke tager dette ansvar, kan ikke udføre åndelig arbejde og ikke give uselvisk kærlighed.

Når du har lært at tage ansvaret og ønsker dette ansvar, kan du give tilbage til Menneskeheden og til alle levende væsner i dette Solsystem.

Det er et vigtig punkt, hvor din indre overbevisning og troen på dit eget værd er nået, så vil du med dyb kærlighed til dig selv, påtage dig dette ansvar.

Din tilknytning til den samlede Menneskehed og alle levende væsner i dette Solsystem, er nødvendigheden for din tro på dig selv, vil komme til at vedrøre os alle globalt.

Det er af stor nødvendighed, at alle påtager sig en lige del af dette arbejde, for at den samlede ligevægt kan opretholdes på Kloden.

Det skaber ubalance så længe der er mennesker der inkarnerer, som ikke ønsker at leve denne inkarnation, så bliver der en ubalance som giver store konflikter i verdenen, når en del af Menneskeheden ikke ønsker at påtage sig ansvaret for deres eget liv, så bliver denne ubalance forstærket.

Vi ønsker dig kærlighed og giver dig en dyb forståelse og en tro på din styrke, når du frigør dig fra fortidens negative tankeformer.


 

Back To Top