Skip to content

Hvad skete der i USA den 11 september 2001?

Livet består af bestemte inkarnationer og evolutioner. Det Hvide Broderskab, dem som er blevet Mestre for mange år siden og selv gået den lange tunge vej, har påtaget sig den opgave, at påvirke og gøre deres indsats for menneskehedens evolution på jordkloden.

Disse begivenheder vil kunne aflæses, misforstås og fortolkes, set ud fra egoismens rammer. Disse begivenheder vil blive forvekslet og kun få kan bruge dem i deres rette sammenhæng.

Nationer, de gamle og de nye kulturer og vejen til det Guddommelige vil give mangeartede regeringer, og derfor også forskellige udvikling af menneskers kulturer og regeringer. Dette vil føre ad mange forskellige veje, men vil ende i det samme punkt. I må forstå at fortolke ud fra de love der ikke er menneskeskabte, men forstås af Indviede. Menneskets udvikling vil føre af mange veje og i mange retninger, men mod det samme punkt.

De lande der er udset til at være åndelige ledere, vil på mange områder være dem der vil blive ofret mest, og prisen for at forandre en udvikling, kan virke stor, men skal ses med en Global forståelse. Det kræver en indsats, at forandre et stort og betydningsfuldt lands indstilling indadtil. (Menneskene og de påvirkninger de har haft i deres materialistiske overlegenhed, som på mange måder langt overgår deres åndelige modenhed.)

Det skal forstås på den måde, at med denne Planets udvikling, hvor mange ikke har forstået forskellen på rigdom og fattigdom, så er det nødvendigt med de påvirkninger set med Hierarkiers øjne og en lille pris at betale.

Det er ikke et spørgsmål om mørke eller Lyse kræfter eksisterer, det kendes af menneskeheden til fulde, men et spørgsmål om at forstå at en forandring behøves. En forandring hvor dette land skal lære og forstå at egoisme ikke længere kan bruges som en magt, men behøver at lære den tunge læresætning: at menneskeheden ikke bør være delt op.

Den skal ikke være delt op i rig og fattig, men være mennesker der går den åndelige udvikling i møde på samme måde og med samme forudsætninger for alle.

Det er for at vise at fanatismen skal bekæmpes og at mørke kræfter vil udslette og vinde kampen, hvis ikke Lysets kræfter slutter sig sammen og forstår alvoren i de mørke kræfters magtfuldhed. Lysets kræfter skal forstå dette og begynde at forene sig og udvikle en større åndelighed og mere indsigt.

Når menneskers indsigt bliver større, skal man forvente større angreb fra det Hierarki som hersker med mørkets kræfter. Det er ikke et spørgsmål om, at gå ud og ramme den enkelte. Den enkle af de mørke kræfters disciple er ikke målet.

Grunden til at verden skal lære om dette er forståelsen om at de mørke kræfter skal respekteres og i fremtiden må man forstå at det er der, kræfterne skal sættes ind, ikke at føre krig, men at føre krig mod de mørke kræfter med en åndelig forståelse, vil være det eneste afgørende.

Den fysiske udslettelse af disse mennesker vil intet forandre og vil højst føre til en kort tilstand i dette nedbrydende arbejde der udføres af de mørke og ødelæggende kræfter.

Det menneskeskabte ord terrorisme dækker over en aktiv indsats fra de mørke kræfters side. Mennesker må forstå at der vises dem en kontrast imellem Lys og mørke.

Dette land som i øjeblikket er ramt og lider, skal også forstå at det samme føles over hele verden, når menneskeheden udsættes for nedværdigelse og umenneskelig behandling. Det er det egentlige formål med denne aktion, som på mange måder ikke møder modstand hos det Hvide Hierarki, men ses som en nødvendighed, for at forandre en egoistisk indstilling hos et udvalgt folk og land.

Dette gælder i alle lande, religioner og kulturer, at så længe mennesker ikke forstår at der kun er et mål og en menneskehed, der skal arbejde sammen, men så længe disse religioner tror at de er dem der skal redde menneskeheden og ophøjer sig selv til guder, så vil disse konflikter opstå og alle tænkende mennesker må forstå at det kun er svage tegn fra de kræfter der kan slippes løs.

Det er kun små og ubetydelige indhug i den sløvhed der har besat lande som i rigdom er i spidsen, men på åndelig modenhed ikke har flyttet sig meget fra de mørke tidsaldre.

Der siges og forsvares, at de dyrker en Gud at de har en Kristen tro, som på mange måder indeholder alle de principper der kan bruges i en åndelig udvikling, men det er på mange måder kun ord og ikke gerninger.

Der er begyndende Lyse pletter i dette land, som på mange måder er ramt i deres hjertechakra. De skal omdanne en stigende mishandling af kloden med en positiv og opbyggende indsats.

De skal også se og forstå at menneskeheden er en klode med mennesker med forskellige udviklingsstadier og at ansvaret er givet til alle: at udvikle sig i deres tempo og på de præmisser der ligger i den åndelige udviklings dybe forståelse.

Det er alle udviklet tænkende væsners pligt at påpege at ingen skal løftes eller bæres over åen, men alle skal have plads til at udvikle sig og den hjælp de skal modtage er på et plan hvor ansvaret kan gives tilbage, så de betingelser er til stede hvor den fysiske krop kan overleve på denne klode.

Vi skal fordele verdens goder på en måde der kan give alle en chance for at have ansvaret for det liv de selv har valgt at leve.

ER DET KARMISK DET USA GÅR IGEMMEM?

Det skal ikke forstås som en balancering af karma mellem det gode og det onde. Det er selve menneskehedens vigtige lærdom der skal udpensles.

I skal fortælle til dem der ikke lytter og ikke ser med åbne øjne, at hvad der sker, er, kun begyndelsen på de kræfter der ikke på nogen måde er en tilfældighed og ikke kun sat i gang af mørke kræfter, men også af det Store Hvide Hierarki for at flytte jordens udvikling og det har en stor indflydelse i visse dele af menneskeheden lære om egoisme.

Men det er rigtigt, at det er et aspekt af at udvikle sig og komme mere i balance, en balance om klodens overflod. Der er skabt en overflod fra Devaernes side, vi skal med lighed og balance lære at fordele disse resurser, så der vil være plads til de milliarder af Sjæle der venter på at blive inkarneret.

Det er at forsinke menneskehedens udvikling, al den ufred der hersker på Kloden ikke er blevet bilagt. Der er årtiers forsinket arbejde at indhente. Dette vil medføre at der vil blive givet nogle signaler igennem at ramme menneskeheden i områder hvor de har forsømt at påvirke udviklingen til det positive.

Det gælder alle lande på alle måder, der skal forandre deres politik og deres måde at fordele deres indsats på. Det er ikke et spørgsmål om at bære mennesker over floden men at give medansvar og muligheder til alle og ikke gennem egoistisk at tilrane sig disse muligheder og ikke kunne se andres verden.

Det er et kraftigt signal til menneskeheden om at de mørke kræfter ikke behøver megen hjælp for at forvandle den sidste rodrace til et mislykket forsøg. Dette er den dybe åndelige baggrund for at disse ting vil ske i stigende og kraftigere grad.

ER DET FORUDVARSELERNE DER SKER NU?

Det er ikke negative påvirkninger men positivt, at starte at forandre menneskesindet. Dem på nuværende udviklingstrin har stor indflydelse på Klodens måde at håndtere de forskelle der er i verden.

Dem der betaler prisen vil nødvendigvis være dem der normalt ikke lider disse smerter, man kan ikke påvirke ved at ramme de svage, men må ramme de stærke, dem der har den største indflydelse kan flytte verden.

Der er en sund folkesjæl i det land der er ramt. Denne folkesjæl skal forandres så den ser kloden globalt og ikke som et skattekammer, men som en del af den samlede menneskehed. Når den nationale følelse på Kloden forsvinder og det vil ske over lang tid. I løbet af få århundreder.

Menneskehedens øjne og evolutionens øjne er to forskellige udmålinger af tid. I evolutionens øjne vil det ske meget snart.

Menneskeheden vil forandre opdelingen af kloden og ikke som nu i små lande. Det vil starte med tre blokke, denne treenighed vil holde en balance i den periode det vil koste at finde de egentlige værdier.

Vi skal forstå at Klodens udvikling ikke kan føres som særskilte enheder, men må starte som tre forskellige arter udvikling, som vil foregå for korte årtier, hvorefter nødvendigheden, på grund af de naturkatastrofer der vil indtræde, blive et større og større samarbejde, hvor forskellige folkeslag vil flyde ud og blive et.

Det er ikke på dette tidspunkt, at vide hvad menneskehedens frie vilje vælger. Der er energier der hjælper den rette udvikling og forståelse. Det er op til menneskeheden, at vælge igennem deres frie vilje og forstå at en overlevelse af denne race er lagt som et ansvar i disse menneskers hænder.

VIL DET FØRE TIL EN KRIG, KEMISK ELLER ATOMKRIG?

Man skal forstå at det er i det store perspektiv at mørke kræfter vil benytte sig lokalt af alle disse midler. Der er et stort håb, set fra denne dimension, en stærk tanke om at samarbejde mod disse mørke kræfter.

Når disse kræfter finder sammen, vil der for alvor ske store forandringer til det positive. Der vil når Lyset trænger frem blive en større og større modstand.

Lokalt vil det udarte sig til at mørke kræfter tilsyneladende vinder. Det vil ikke på længere sigt være muligt, da den egentlige baggrund for at de uhyrligheder vil få en positiv virkning, som et samarbejde mellem Lys og mørke, da vil der ikke mere være isoleret områder på jordkloden, men blive større og større sammenfattende enheder, som i kraft af deres sammenlægning og samarbejde, på længere sigt og med menneskehedens rette vilje, vil de vinde kampen i en grad der forandrer Kloden og den vil nærme sig de oprindelige planer med denne menneskehed.

ER DET OSAMA BIN LADEN DER STÅR BAG?

En fysisk skikkelse, et enkelt menneske forklædt i mørke klæder er ikke alene, så vel som det Hvide Broderskab består af mange Sjæle med en høj forståelse for den Guddommelige mening med denne udvikling og de store skridt.

Det er også tilfælde hvor mørket er den fremherskende. Det er blot et symbol på mørke kræfter der findes i hver eneste af de Sjæle der endnu er inkarneret.

Vi har lidt i mange tidligere mislykkede forsøg i menneskehedens udvikling, helt tilbage til Atlantis. Mennesker kan vælge og den frie vilje er der hvor menneskehedens virkelige prøve skal bestås.

Sådan er det også i dag, at mørke kræfter bryder ned, ingen enkelt person er i besiddelse af denne magt som mørket indeholder. Der er spredt en lille smule i alle inkarneret Sjæle, hvor mange millioner af klodens levende befolkning indeholder en større del af Lys, der er overalt en mindre og større grad af Lys og mørke.

De kræfter der dækker sig ind under religion og troen på deres kultur, som det eneste der gælder som udvikling som Guder: Dette vil aldrig blive tildelt, at der er nogen inkarneret Sjæle der bestemmer den totale udvikling.

De åndelige indflydelser på længere sigt vil overgå alt hvad den nuværende menneskehed kan fatte. Der er overalt kræfter i gang på en positiv og opbyggende virksomhed.

Du skal som et individuelt væsen forstå at du skal stoppe, med fare for den modstand du møder, stoppe den ondskab overalt hvor du møder den. Du skal give dig selv en chance med dit Lys omkring dig, at kortlægge og udføre det arbejde dit indre byder dig.

Dette gælder alle der tror på den Sjæl der lever igen liv efter liv. Når du møder disse Sjæle skal du udveksle og give hvad du kan af dine inderste erfaringer og prøve at påvirke alle til at bekæmpe mørket. Du vil møde det på mange måder.

I et normalt liv vil din kamp være det der udvikler dig, det som gør at du må leve i evig angst og frygt for det ukendte. Det ukendte er ikke det fysiske omkring dig, men det mørke som du ikke forstår og som også er en del af dig selv.

Men for mange Sjæle der udvikler sig, vil det mørke kun være der i små glimt, men det vil komme til deres liv på en ødelæggende og truende måde. Men deres ansvar vil også vokse. Jo mere Lys man indeholder, jo mere Lys kan man sprede.


 

Back To Top