Skip to content

Til Menneskeheden

Din utilfredshed vil blive større og vokse mere og mere, når du ikke har udført og levet de ting, du skulle nå i denne inkarnation.

Skab mere åndelig forståelse, ellers vil du komme i psykisk ubalance.

De mennesker der formørker deres sind, er dem der ligger hengemte på hospitaler og er i en formørket tilstand.

Du vil få skyldfølelse, når du ikke udfører det du skulle nå i denne inkarnation. Sjælen giver hele tiden klare signaler, der viser sig som uro, rastløshed, smerter og til sidst sygdom.

Psykiske smerter er Sjælens kaldesignal, til dem der vakler på tærskelen.

I den forrige generation der havde mennesket udlevet deres karma, når de var i 30 års alderen. Men nu er karmaen, (karma er repetition af tidligere liv) rykket, så man er færdig i midten af de 25 år.

Så starter man på dharma, (det du er her for at lære i dette liv).

Disse energier åbner og giver muligheder, til at bryde med gammel karma, så du hurtigere kan opbygge nye tankebilleder.

Fred kan ikke gives, kun fortjenes.

Livet er en udfordring, som skal leves åndeligt, som et barn der vakler og falder, men rejser sig igen og finder styrke.

Du skal undgå forgiftninger, i krop og sind, og ikke undlade velvidende opgaver. Du vil blive givet klare signaler, hvor du skal bruge din frie vilje til at forandre dit liv.

Der findes kun få, der har levet det liv, som var bestemt.

Du skal bruge, de signaler du får, og omdanne dine tanker med de evner du har.

Du skal træde tilbage og ophøje dig selv, det vil forplante sig til menneskeheden. Det vil kaste Lys i de mørke kroge, til dem der tvivler og til dem der har smerte. Det er dem, der skal lytte til fremtidens påvirkninger.

Glem ikke at en dråbe, vil blive til en flod. Vi må være mere virksomme med positive tanker, og bruge en realistisk intelligent vilje i vores gerning.

Din opgave består i at åbne øjnene på mennesker, så de kan se det første Lys.

Din indre ro vil stråle ud, tiltrække andre og give dem håb, og en fred vil sprede sig omkring dig.

Du skal bryde og bringe disse mennesker i en tilstand af fred, som skal bruges til gavn for menneskeheden.

Fred stråler som et Lys. Prisen er: Det vil koste smerter og ensomme stunder, men vil give en uendelig dyb forståelse for menneskeheden.

Der findes mange krydsveje, i alle menneskers inkarnationer. Du skal påtaget dig at fuldføre hvad du ønskede i denne inkarnation og at føre Sjæle frem til en forståelse igennem din egen visdom.

Din indre stemme vil blive din nærmeste vejleder. Når du slipper gamle tankebilleder og frigør dig fra de bånd, der binder dine tanker, så vil der opstå klare billeder i dit indre.

Du må bryde med de tankebilleder, der har bundet dig til den første del af denne inkarnation.


 

Back To Top