Skip to content

Om personlig udvikling, børn og tidligere liv

Kære væsen, omkring dig er der stærke tankebilleder om uretfærdighed og en bitterhed mod mange af de begivenheder, der har været en del af denne inkarnation.

Det er din personlighed, der ikke ønsker at åbne op for den indre forståelse.

Du føler også en fortabthed, når du er iblandt de mennesker, der er omkring dig. Dette er begyndende tanker, der danner sig, om en dybere mening og en forståelse for denne inkarnation.

Du er nu igang med at udføre og uddybe dine tidligere livs erfaringer, og at skabe hvad du ønsker at bringe med dig som udvidelse af din bevidsthed.

Du skal åbne op og lade denne kilde blive en del af din hverdag, hvor du lever livet i nuet.

Omkring dig er der mange spørgsmål om den dybere mening, og en forståelse for de smerter du har lidt i dette liv.

Du vil vide, at når du åbner op, og tillader dine tanker at blive positive, vil du finde en fred, der vil give dig styrke til, at blive en personlighed der lytter til det indre, og derigennem vil du finde forståelse for dem omkring dig, som du føler har givet dig mange smerter og en fortabthed.

Der hvor du skulle føle en nærhed, føler du dig udelukket fra dem omkring dig.

Det er ikke mangel på kærlighed, men en utilfredshed med din egen værdi, også en mangel på forståelse for at du er et åndeligt væsen, en del af den samlede menneskehed.

HVORFOR FØLER JEG AT JEG STÅR STILLE?

Det er stilheden før stormen, hvor du ser på værket bag dig i dette liv og planlægger din fremtid, dette giver den tilstand i din udvikling.

Det er dette punkt, der er vigtigt i alle søgende menneskers liv, at overveje og finde den fornødne styrke til at tage ansvaret for det liv der er tilbage.

Du har, i dine tanker, opbygget en mangel på tro på dit eget værd, dette vil ikke være en vedvarende farce i dit liv.
Du skal tro på det, der er din indre stemme, og tilslutte dig en del af livet omkring dig, hvor den åndelige forståelse vil give dig en livsværdi.

Du skal forkaste gamle tankebilleder, og bryde med dem der ikke ønsker at lade dig have din frihed, den frihed der følger med ansvaret for dit eget liv.

JEG HAR MANGE TANKER OMKRING DET AT FÅ BØRN, SKAL JEG HAVE NOGLE?

Du skal vie din tid og dine kræfter til andre områder, du skal ikke tro, at din indsats vil blive mindre.

Du vil give din kærlighed mangfoldige gange, til dem der er omkring dig som også søger, at gå på udviklingsvejens hårde kurs.

Uselvisk kærlighed er, at forstå og studere den åndelige betydning, bag alle gerninger.

Din indsats vil blive på det plan, hvor du kan styre mennesker ind på den vej, de ikke selv kan overse.

Uselvisk kærlighed er også, at lytte og vide med din indre forståelse, at dem omkring dig er som børn, i åndelig symbolsk betydning.

Dette vil blive dine børn, dem der ikke selv kan finde freden, og ikke tage det første vaklende skridt. Det vil blive dem du kan hjælpe, når du åbner op for dit indre.

Disse væsner er at betragte som børn, der ikke kan udføre og ikke har kræfter til at danne de første tankebilleder, om den åndelige betydning i alle ting.

Dette er symbolsk: For dem der ikke har stilheden, vil disse tanker ikke kunne anfægte deres hverdag.

Du vil vide, at når du åbner op og lader stilheden blive en del af dit indre, vil du finde i tomheden de tanker, de universelle tanker, som vil fødes og blive din guide, i den gerning der er bestemt for dig.

Du må ikke tro, at du fjerner dig fra det realistiske liv, og bliver gemt på bjerget.

Du vil vide, at blandt mennesker i denne tidsalder, er der større behov for den vejledning, end fysiske og materialistiske goder.

Det vil blive klarere i de næste årtier, at betydningen af det arbejde, som du bruger din fulde tid og energi på, vil være lige så vigtige som føde for din fysiske krop.

Du skal også overveje i dine tanker, at betydningen af dette liv er et lille skridt på den lange vej, og kun et liv ud af mange liv.

Du skal ikke blive en del af det kaos, der er i den nærmeste kreds omkring dig, dette kaos hvor mørke kræfter adskiller og nedbryder, skal du ikke vende tilbage til.

Du skal begynde at klargøre og frigøre dig i din tankeverden og forstå, at tankens kraft er det redskab, du kan bruge til at frigøre dig selv for de snærende bånd, der blev pålagt dig i din tidligere barndom.

Du skal også lære, at kærlighed gives i denne tankeverden som energier, der tilkommer og er for den samlede menneskehed.

Disse ord vil ikke være af betydning, på det udviklingstrin hvor du befinder dig, din indre stemme vil frigøre din gamle viden, og du vil forstå og genkende disse ord.

Dine mange liv har været en del af den skole, hvor du nu er klar til at overtage ansvaret for dit eget liv.

Dette vil koste smerte og bliver ikke uden kamp, din frie vilje består i de valg, du vælger at tage.

HAR JEG HAFT FORBINDELSE TIL UDLANDET I MINE TIDLIGERE LIV?

Dette er meget klart, du er et menneske der er bestemt til, med en dybere forståelse, at kunne bosætte dig og arbejde blandt alle mennesker, det er din tidligere baggrund.

Du er en ældre Sjæl, der har levet og er blevet et menneske som forstår menneskeheden i mange dele af verden.

Du er den nye tidsalders menneske. Du har levet i Italien, du har også været en del af Østen, som har givet dig den indre ro og den dybe forståelse for karmas påvirkninger.

Dette land er i dag den nye tids menneskerace, der skabes af mange nationer, det land er på vej ud af materialismen og vil blive en del af den nye åndelige bevægelse.

I dine tanker ser vi et billede af dit spørgsmål, det land er kendt som Amerika i denne tidsalder. Dette land vil blive en del af din fremtid.

Du må forstå, at upersonlighed i forholdet til det mandlige aspekt vil have en afgørende betydning for dig.

Den tid du kan bruge på det arbejde der venter dig, er af større betydning end personlig tilfredsstillelse.

Dette vil være en del af din karma, at give dit liv til dem der ikke forstår at tage det første skridt.

Du må også forstå i denne sammenhæng, at karma ikke er fastlagt men skabes af din frie vilje.

VIL DEN OPGAVE VÆRE NOGET, JEG KAN STYRE, FRA DET JOB JEG HAR NU?

Den forandring der kræves, er det at skulle leve alene. Du skal udtænke og skabe nye tankebilleder, om den hverdag du ønsker at leve.

Du skal ikke forblive i de gamle tankebilleder, men forstå at det arbejde, der skaber din fysiske hverdag, vil blive den mindste del af det, der bliver din gerning.

Du er et menneske, der lever i den del af verden, hvor disse muligheder foreligger. Det samfund vil give dig en forståelse og støtte og gøre det muligt, at leve et fysisk liv og vige den største del, af dine energier på åndelig udvikling, blandt dem som i åndelig symbolsk forståelse er som børn.

Du skal blive i den realistiske verden med alle dine gerninger, men udvikle og tro på din egen styrke og vid. De fornødne midler vil blive en del af de energier du vil modtage, når din udvikling fører dig videre, på det arbejde der er en del af din livs røde tråd.

KAN MAN FÅ FORBINDELSE MED ET MENNESKE, SOM MAN IKKE VED ER PÅ JORDEN I DET HER LIV NU, MEN ER FORSVUNDET FRA OS?

Dette er et relevant spørgsmål. For mange mennesker, der i ren kærlighed søger at finde og bevare forbindelsen med Sjæle de så være i det rene Lys. Det er ikke muligt i fysisk forstand, du kan ikke gå tilbage.

Du ønsker i tankernes verden at møde og modtage impulser og vibrationer fra alle de væsner, som du ønsker at møde på et Plan, der er højere end den fysiske dimension. Disse væsner er tilgængelige i tankernes verden.

Du skal lære at finde freden i dig selv. Du skal magte at bringe dig selv i en tilstand af stilhed og tomhed.

Dette vil give dig adgang til den universelle kilde, hvor du kan modtage og blive en del af den kraft, der er tilgængelig for alle, der ønsker at blive en kanal for disse kræfter.

Mennesker er ikke enheder på dette Plan, men en samlet enhed og en samlet styrke.

Når du sender den kærlighed, du har i dine tanker, vil du modtage kærlighed, af en styrke du ikke kender fra det fysiske liv.

Du må forstå, at den samlede menneskehed er fra den samme kilde, og intet du tænker og ingen handling, vil forblive uden betydning for dette Solsystem.

Dette er ikke abstrakte ord, men en realitet, da du er en del af det samlede Univers, vil den del du påvirker være helheden.

SKAL JEG DYRKE ROEN I FORM AF YOGA, ELLER KAN JEG SELV DANNE NYE TANKEBILLEDER, SÅ JEG KAN KOMME KONTAKT, MED DET JEG SØGER?

Du er et væsen med et begyndende Lys omkring dig, det er relevant at du opsøger og studerer teknikker, der vil lære dig, at meditere og frigøre dig fra den tankestrøm, der blænder dig og ikke giver dig fred.

Du skal lære at finde freden og stilheden. I højden af denne teknik er der, for dem der giver deres fulde opmærksomhed og koncentration, en tilstand af tomhed, hvor du vil være en åben kanal, for den energi der er uselvisk kærlighed.

Det er også kendt, som den universelle kilde, det er livsenergierne, som er det tætteste et fysisk inkarneret væsen kan blive i åndelig betydning til sit oprindelige udspring.

JEG VIL GODT VENDE TILBAGE TIL, HVOR JEG HAR LEVET FØR, HVORFOR HAR JEG HAFT SÅ STÆRKE KRÆFTER, OM ET BESTEMT STED JEG HAR VÆRET?

Dette er erindringer i glimt. Når du åbner op, vil du vide om de mange liv du har levet, de mange erfaringer du har høstet. En del af disse erfaringer giver dig det mønster, som er blevet til dette liv.

Dette skal forstås sådan, at når du lever i nuet og omdanner tankeerfaringer til forståelse, vil dette blive visdom, og blive en permanent del af det du er, det der lever fra liv til liv.

Du er i åndelig forstand en verdensborger, ikke at du forstår og erindrer, men sjæle, der har levet og er blevet påvirket af mange tankeretninger og kulturer, vil føle en nærhed og et til hørelsesforhold til mange steder på denne klode.

Dette er en begyndende del af det, der vil blive en naturlig del af de næste årtiers menneskehed. Dette er et typisk og tydeligt tegn i dem der starter deres inkarnation i disse år.

Omkring dig er mange Sjæle, unge Sjæle i den fysiske betydning, disse sjæle vil føle en større forståelse og tilknytning til den samlede menneskehed, end de Sjæle der endnu lever i et lukket kredsløb og ikke lader Lyset skinne i deres liv.

Du er en af dem, der på trods af stærk modvilje fra din personlighed, forstår dette vigtige punkt, at den samlede menneskehed er en del af dig selv.

Vi ønsker, at du kan finde styrke til, at bryde gamle tankebilleder og studere og forstå den åndelige videnskab.

Det er ikke tomme ord når vi siger at tankekraft er det stærkeste redskab, du vil have.

Du må begynde at tage det fulde ansvar for dine tanker og handlinger, og samordne disse med en praktisk hverdag. Et dybt ønske om at lære dit indre at kende igennem åbenhed og en ydre styrke, og forstå at sandheden omkring er det trin, din udvikling har opnået.

Og du må ikke lade dig mislede af de mange sandheder, der vil blive en del af din hverdag, når du åbner og studerer de åndelige verdener.

Det kræver den største skelneevne at modtage også disse informationer, og vil altid blive en del af de faldgruber, et åndelig studerende menneske vil modtage.

Hvad der giver genklang og giver uselvisk kærlighed, vil være en del af Lyset, og dette vil give dig en vejledning.

Dette vil blive din sandhed, at lytte til dit indre, at give mere kærlighed end du modtager, det vil give dig, den fred du ønsker.

Det er dit livs røde tråd, at forstå dine tankers kraft på den samlede menneskehed, dette er et punkt for dig at studere.

Vi ønsker dig dyb kærlighed i din søgen for denne forståelse.


 

Back To Top