Skip to content

Om frygt og manglende tro på sig selv

Det ukendte er det der skaber frygt hos mennesker. Alle situationer hvor det ukendte er det der skaber frygt, kan man afhjælpe og fjerne fra sit sind.

Det er frygten der lammer og stopper dig fra at udføre forandringer, det er manglende tro på dig selv, hvor du skjuler dig og ikke tror på de evner du besidder.

Vi ser omkring dig en bevidsthed med kærlige tanker, en bevidsthed der indeholder dybere forståelse, end du forstår i din bevidsthed.

Kære Menneskebarn, lad ikke frygten og angsten for det ukendte stoppe din logiske tankegang.

Du skal se sammenhængen, hvor du tænker en tanke og ikke udfører den i handling, så er du negativ over for din egen visdom. Din visdom omkring ting er større end du tror, lev ikke dit liv tilbage og lad ikke dine tanker blive ubrugte.

Din tankegang er din stærkeste styrke, lad den blive en del af din dagligdag og udfør de tanker, tro på dig selv og send den kærlighed du kan give til andre, tro på at den også er vigtig for det der er dig og det du tror på og din sandhed.

Din sandhed skal du lade blive en del af din dagligdags bevidsthed og du vil føle at du kan leve op til de opgaver livet vil give dig.

Lad ikke frygten lamme dig, men tro på dit eget værd, du er et åndeligt væsen, ikke for verden at se, men din udstråling er en del af det der kan give dig indsigt og styrke, når det bliver påkrævet i den tid og den udvikling du må gennemgå.

HVORDAN SKAL JEG ÆNDRE MIN ADFÆRD?

Kære Menneskebarn, din adfærd er ikke negativ, din adfærd er betinget af troen og manglende tro på dig selv. Du skal se dig selv som en værdifuld del af Menneskeheden, du giver også dit bidrag til at verden omkring dig kan fungere. Du giver også i dine tanker stor kærlighed til dem omkring dig.

Du har mange ting du skal se på omkring dine følelser, du kan ikke skjule dig og ikke på nogen måde finde erstatning med at indtage midler, der kan dæmpe den angst for fremtiden og den manglende tro på dig selv, det kan ikke opbygges på kunstig måde.

Du skal forstå omkring dig selv, at du indeholder alle de positive egenskaber som betinger at din værdi for dem omkring dig ikke kan underkendes.

Du skal i fremtiden uden følelser stille dig selv uden for din dagligdag, trække dig tilbage for kortere eller længere tid og ærligt bedømme dig selv og dine handlinger. Hvad du giver, skal være uselvisk uden ønske om gengæld.

Når kærligheden til dig selv i åndelig forstand er på plads, vil du finde at den tro afspejler en rolig overvejelse og en fasthed. Du skal tro på dine tanker og handlinger, når det er udsprunget fra den indre kilde, så skal du fastholde og tage det fulde ansvar for dine meninger. Du skal ikke lade dig udnytte af kræfter, der ikke betragter dig som en der ikke kan have din egen mening.

Det skal ikke misforstås, du er et stærkt menneske i din dagligdag og du udfører de pligter i den kultur og i det samfund du lever i.

De små og ubetydelige ting er dem der bygger op og bliver summen af det væsen og den person du er og dette er ikke altid hvad dit inderste ønsker at du skal være.

Disse nederlag kan ikke bortforklares, du skal med stor kærlighed til dig selv bedømme dig ud fra de forudsætninger, hvor du i dette liv er i en skole hvor alle timer tæller, hvor alt hvad du forstår skal omsættes til en ny og udvidet bevidsthed om måden dit liv skal forme sig på fremover.

Du må forstå betydninger af den påvirkning du kan give til de nærmeste og hele den verden du er i berøring med.

Du skal ikke tro at dine tanker ikke påvirker, de tanker du føler omkring dit liv kan enten nedbryde eller opbygge dig.

Du er et menneske med mange positive udstrålinger, omsæt disse energier til handlinger. Du vil finde at når du respekterer dig selv, vil verden omkring dig yde modstand, men på længere sigt overgive sig og forstå at give dig respekt for dine bestemte holdninger til ting omkring dig. Det er kærligheden til dig selv der skal forandre din adfærd.

KAN I SE HVAD HAN SPØRGER OM I HANS TANKER?

Vi ser dig. Med stor kærlighed ser vi dit liv og din barndom, de ting du ønskede at gøre, de ting du ikke fik udført. Det er ikke relevant hvad du gjorde, det er mere relevant hvad du åbner op for og er parat til at bruge, når de klare tanker bliver brugt med det mod det kræver, at krydse selv de vildeste vandløb.

Det er symbolsk for de strømme og faldgrupper som mennesker i deres udvikling møder. Du vil blive testet på mange måder og er blevet det på din lange rejse, hvor du ikke altid har lyttet til den klare stemme du indeholder.

Du er et menneske der søger dybere, men forstår det ikke i din dagsbevidsthed, men i de dybeste lag af din bevidsthed at livet er smukt og på mange måder er du som inkarneret Sjæl selv skaberen af dette liv.

Du er ikke et viljeløst siv på havet, men et menneske inkarneret, med en bevidsthed som er det vigtigste redskab for beslutninger og hvor negative og positive ting ligger i den frie vilje, som alle Sjæle har til deres rådighed.

Kære Menneskebarn, vi forstår dine smerter og din frygt for de ting der altid er prøvelser for alle der går udviklingens hårde vej, overfladen er aldrig blød.

Du kender ikke hvad der sker på mange af de strækninger livet nødvendigvis vil føre dig igennem. Vi kan give dig en kærlig henvisning med at din styrke og dit mod på disse områder kan vokse og blive stærke nok til de storme der er omkring dig.

Du skal finde troen på dit eget værd og miste frygten for livet, der for mange kun består i et kort besøg, men for dem der er åben og med logikkens klare lys, tør se mulighederne for at der er en vej ud af disse prøvelser, som er en forsættelse hvor de erfaringer og bevidstheds udvidelser skal bygges videre på fra liv til liv. Det er den styrke der ligger i en ubevidst forståelse, og skaber en mere ensrettet og opadgående kurve i din udvikling.

Du tænker kære Menneskebarn, at mange af disse ting ikke hjælper dig her og nu, det er ikke let når du er præsenteret for en lille del af et stort kort, af dit livs mange muligheder.

Vi kan give dig en brugbar anvisning for den periode i dette liv. Du skal bekæmpe og bruge forståelsen for at følelser kan lamme og forhindre dig i at finde den fred mennesker behøver for at kunne udføre og leve deres liv med udbytte.

Disse følelser er dem der forhindrer dig i at se klart, når du møder mange af livets store forhindringer. Når du med denne forståelse kan finde ny styrke, vil du også forstå at dette ene liv blandt mange skal leves, bruges og æres som en unik inkarnation hvor du kan høste værdifulde erfaringer og give mere end du modtager. Dette vil styrke dig og du vil ikke være afhængig af dine følelser, når du forstår en sammenhæng mellem det der giver dig angst og måden at bekæmpe den på.

KAN DU ANGIVE EN INKARNATION HVOR DEN ANGST STAMMER FRA?

Alle inkarneret Sjæle bliver udsat af egen fri vilje og nødvendigheden efter karmaloven, at opleve og blive udsat for prøvelser, som for mange er vanskelig at bestå.

Du har været udsat for i et tidligere liv, at ligge under for forældre der ikke på nogen måde tillod dig friheden til selvstændig tankegang og individuelle udførelser.

Du skal opbygge din selvtillid og tro på de egenskaber du besidder og de smukke træk i dit sind skal du ikke fornægte. Man skal kunne se det positive og negative også om dem man elsker.

Når du kan bese disse ting uden følelser og bedømme selv de nærmeste og give dem kærlighed, så vil du slippe fortidens tro på dit eget mindreværd.

Du er et menneske der i høj grad kan give og være en del af de mennesker og en del af deres fremtid, på den måde at du indeholder større styrke end mange af dem der udgiver sig for at være bjerge, men ikke er stærkere end det smuldrende sand.

Du skal fornægte at vedblive at have den arv du har fra din barndom. At bruge den som retningslinjer er ikke længere relevant.

Du er et menneske med ansvar for dem omkring dig. Deri ligger der at du skal bruge den styrke, vi ser med klarhed at du indeholder og denne selvtillid vil du finde, når du søger indad og bruger dit indre og lytter til din indre stemme.

Det er ikke en overnaturlig måde at leve sit liv på, det kræver at du lever i den realistiske verden, men du skal værdsætte og tro at du er en del af den Guddommelige kraft, der er i alt og alle ting.

Dette er vigtigt for mennesker at forstå, uanset deres tro på disse energier der påvirker dig, at alle er del af denne Universelle energi og alle kan tiltrække den og blive stærkere og det er brugbar i din kreds af mennesker som kan blive direkte påvirket, for i denne kreds er du en vigtig brik.

Dette vil give dig styrke når du forstår dette og du vil blive i stand til at løfte byrder der i dag overstiger din forestillingsevne som umulige at udføre.

Vi ser med stor kærlighed at du kan magte og opbygge troen på dig selv, når du begynder at benytte dit indre og samarbejde med det der er dig og ikke lade dig påvirke af overfladiske og ikke altid kærlige påvirkninger, fra dem der ikke ønsker at se dig anderledes, end du er formet i den barndom der ikke længere kan bruges.

ER DER PERIODER I MIT LIV DER OGSÅ BLOKERER?

Kære Menneskebarn, du har lidt nederlag og blevet svigtet, du har modtaget de hårde lærdomme, det er ikke det der kan opbygge og videreføre dig, uden du ser det positive omkring alle nederlag.

Det positive er styrken du opnår, du er blevet afprøvet og fundet at din styrke er til stede, du har kæmpet dig ud af disse situationer, de blokeringer og påvirkninger mod din Sjæl og din krop, har på mange måder stoppet den udvikling du ønskede i dette liv.

Disse påvirkninger kan bekæmpes med positive tanker og tilgivelse til dem der ikke selv forstod de påvirkninger de påførte dig omkring disse situationer.

JEG TÆNKER MEGET PÅ MIN SØN DER ER DØD, HAR DET NOGEN BETYDNING?

Det har betydning på den måde du takler dit liv. Denne Sjæl er med troen på et vedvarende liv, ikke fortabt, men startet på en ny tilværelse.

Du har ikke skylden for at denne inkarnation blev afbrudt, du har ikke ansvaret for det der skete. Du skal forstå og med stor kærlighed, for det kræver mod at se denne Sjæl i en nyere og stærkere position.

Denne Sjæl har haft et kort liv, men også et liv skånet for mange hårde oplevelser. Når en Sjæl vælger at trække sig tilbage i en ung alder, er det ikke tilfældigt men på grund af mange påvirkninger, det skyldes at dette barn ikke behøvede at lære mere i dette liv.

Det er ikke en skyldfølelse du skal bruge omkring dette barn. Du skal forstå at ansvaret er placeret hos alle individuelle Sjæle. Du skal også omsætte den tankegang, at et barn kan forlade og forsætte i en anden form, en fysisk form du ikke kender og forstår, men forsætter som en Sjæl på et andet Plan i et senere liv.

Det er udviklingens hårde vej, at modtage og miste og forstå lærdommen i at miste, men også at lære at holde af og påskønne dem omkring en og ikke at fortabe sig i minder, det er negativt ikke at slippe og ønske denne Sjæl en fred og en udvikling på et andet Plan.

Kære Menneskebarn, det er det punkt hvor mange mennesker ikke fatter de tilsyneladende uretfærdigheder og hårde skæbner omkring dem, når de ser børn og mennesker der har levet et sund og smukt liv, forlade det fysiske Plan i alt for tidlig en alder.

Dette er ikke uden grund og man må også med stor kærlighed se, at disse Sjæle er skånet for mange af de prøvelser du selv kender og mennesker kender over hele Kloden.

At leve det fysiske liv indeholder både de positive og negative sider. Det må betragtes som en hård skole og for dem der har fundet styrken og sandheden i deres indre, vil vide at disse Sjæle er ikke uden skønhed og fred. Der er en dimension omkring dig, hvor freden og skønheden er til stede.

Dette er en sandhed du ikke kan bruge uden at have en indre forbindelse, alle disse ord om disse tilstande kan kun være sandheder, når du skaber denne forbindelse.

Dette punkt om at miste og lide smerter er vigtigt, for uden kærlighed og at miste, kan du heller ikke kende kærligheden.

Dette er måden menneskesjæle bliver udviklet på, det er det der forandrer dig og giver dig troen på at give, er at elske.

MIN KONE SPØRGER, HVAD SKAL JEG GØRE OMKRING MIN SYGDOM?

Kære Menneskebarn, du er et menneske der udviser mod, i mange af livets handlinger har du vist at du tør tage ansvaret for det liv du lever.

På mange måder fornægter du den stærke stemme i dig selv, det er den styrke du indeholder, det er disse egenskaber du skal bruge.

Du skal tro på dig selv, du skal tro på at din styrke udspringer ikke fra dine fysiske omstændigheder, men fra den indre del, den del der lever videre.

Intet menneske, der endnu ikke har åbnet op for den indre stemme, kan bruge disse ord i den realistiske verden.

Du forstår ordet kærlighed, kærlighed til et barn og kærlighed til det du elsker i livet. Den kærlighed er ikke tilfældig, den er der ikke en kort periode og ikke kun et lysglimt i Universet, men det er en vedvarende energi.

Disse ord kan du prøve om du kan bruge i dit hjerte. Dit hjerte er ikke den fysiske del, men den bevidsthed der lever og er dig. Din krop er ikke dig, dine tanker er ikke dig, men den bevidsthed er den du består af. Vi kan give dig forståelsen for at denne del af dig som vil leve og forsætte.

Det er relevant at du lever et fysisk menneskes liv og forstår hvad du har omkring dig og hvad du kan miste og ikke længere kan beskue.

Vi undlader ikke at fortælle dig, at du er et menneske der har mange stejle stier, mange vanskelige floder at krydse og du får brug for alt det mod du indeholder.

Vi ønsker at give dig en forståelse for, at med endnu mere mod og ro i dit liv kan du finde, ved troen på at du ikke kun er her for et øjeblik, men er en del af et evigt kredsløb.

Omkring sygdommen i din krop er du udsat for påmindelser. Du skal lære at give dig selv tanker omkring den frihed, der ligger i at afprøve alle de tanker der mylder frem i dit sind.

Du skal prøve at finde styrke og mere fred omkring dig selv omkring disse tankers frie flugt og ikke lade dig afgrænse af blokeringer om de muligheder du ikke ser er relevante omkring dig selv.

Du skal afprøve disse muligheder, du kan kun finde styrke og brug dit stærke mod når du afprøver disse muligheder.

I den fysiske krop sker processer på mange måder. Det fysiske menneske er opbygget af alt hvad der findes i naturen.

Tankeenergi og kærlighedsenergi er de stærkeste energier der findes. Disse energier er også kendt som følelser og fornemmelser om alle ting. Disse følelser påvirker hver eneste celle i din krop og giver signaler og disse signaler omsættes til fysiske påvirkninger, af de dele af kroppen der er meget sammensatte og kompliceret.

Du kan stoppe disse processer og nedbrydninger ved positiv tankegang, du kan udføre en udrensning og finde fred, du kan bruge denne fred til styrke i kampen mod de negative energier, der arbejder med nedbrydning af dit fysiske legeme.

Det er dit ansvar at bruge de muligheder og at undersøge de muligheder der er til stede, for alt levende på denne Planet.

Du skal vide, at hjælpen er skabt igennem en klar forståelse for at du ikke er hjælpeløs, men har din frie vilje til at påvirke.

Du kan ikke altid vinde kampen, da din kamp indeholder en lærdom som du ikke ønsker og ikke har muligheder for at forstå, uden at beskue det der mange gange ikke er ønskeligt og ikke er til stede i hverdagen.

Når du går dybere i dit sind og ser tilbage på dit liv vil du vide, at for den største del har du været et menneske der har ønsket kontrol over alt omkring dig, også dit eget legeme.

Denne kontrol findes ikke i naturen som en naturlig del og dette er en lærdom at finde, at kontrol og styrke er blandet. Du kan have styrke men du kan ikke altid forvente, at kontrollen er til stede over dit eget liv.

Du skal på mange måder forandre din tankegang og give dig selv en mulighed for at blive en del af den Universelle påvirkning og du skal ønske at forandre og tro på din egen tankestyrke. Dette kan blive en positiv forandring.

I den fysiske forståelse, er mange sygdomme udsprunget af en nedbrydning på et kemiske plan i kroppen, denne påvirkning kan afhjælpes med mange og sunde leveregler. Det er ikke altid muligt at forandre da fremskredne påvirkninger kan blive for store.

Vi ønsker dig styrke og kærlighed, det er ikke en helbredelse og ikke en hjælp der kan bruges af mennesker der står ved afgrundens rand.

Vi ser dig som et menneske med en enorm viljestyrke som kan forandre og ændre retning på begivenheder, der på mange måder er skabt af de omstændigheder dit liv har været.

Du skal ikke tro at negativ tankegang ikke kan påvirke og udslette vitale dele af din fysiske krop. Dette kære Menneskebarn må være den første opgave, at afprøve alle tanker omkring dette emne og søge dit indre og finde den fred.

Du vil sige omkring disse ting, at du kan ikke bruge dem til at forandre de nøgne kendsgerninger. Dette kan blive påvist når du finde freden og en ny styrke. Ved den positive måde du angriber disse nedbrydende kræfter på, så vil der blive muligheder for at du kan bremse disse påvirkninger via din tankegang og via de positive påvirkninger du tilfører din krop.

Du skal tro på at du er ikke uden betydning for andre Sjæle omkring dig, for dem skal du finde styrken, kaste dig ud og afprøve tankeeksperimenter om at forandre dit liv, da din påvirkning af en ung Sjæl ikke er uden betydning. Dette vil give dig et udgangspunkt for at vinde denne kamp mod de nedbrydende kræfter.

 


Back To Top