Skip to content

Om IRAK krigen og USA

TIL MENNESKEHEDEN OMKRING IRAK KRIGEN OG U.S.A.

Livet er bestemt i hver inkarnation og evolution. Mange gange vil de opgaver mennesker påtager sig tage årtier og koste at gå den lange tunge vej, men det vil give en påvirkning, at yde denne indsats for Menneskehedens evolution.

Begivenhederne kan aflæses, misforstås og fortolkes ud fra egoismens muligheder. Disse begivenheder vil blive forvekslet og kun de færreste vil kunne bruge dem, i deres rette sammenhæng.

Nationernes kultur og vejen til det Guddommelige leves igennem mange oplevelser, og som vil blive redigeret af menneskes mangeartede udviklinger, men ad veje der fører mod det samme punkt. Dette er fortolket ud fra love der ikke er nedskrevet, men forstås af de indviede.

De lande der er udset til at være åndelige ledere, vil på mange områder være dem der bliver ofret mest, for prisen for at forandre en udvikling, kan ses som stor. Men må ses med en Global forståelse og den indsats det kræver, for at forandre et stort og betydningsfuldt lands indstilling, til deres fremskridt i Menneskeheden og de påvirkninger de har i kraft af deres materielle overlegenhed, som på mange måder langt overgår den åndelige modenhed.

Det skal forstås at med denne Planets udvikling, hvor mange ikke har forstået forskellen på rigdom og fattigdom, så er det nødvendigt, og set med Hierarkiets øjne en lille pris at betale.

Det er ikke et spørgsmål om at forstå, at Lyse og mørke kræfter eksisterer, dette kender Menneskeheden til fulde. Men det er spørgsmålet om at forstå, at en forandring behøves. En forandring hvor dette land skal lære men også skal forstå, at egoismen ikke længere kan bruges som en magt, i en verden som behøver at lære den tunge lærersætning om, at Menneskeheden ikke er delt op og skal ikke være delt op i rig og fattig, men at mennesker går en åndelig udvikling i møde, på samme vis og forudsætninger og for at vise at egoismen skal bekæmpes, for mørke kræfter vil udslette og vinde kampen hvis ikke de Lyse kræfter slutter sig sammen og forstår alvorligheden.

Når de Lyse kræfter og en åndelighed begynder at blive alvorligt og Menneskehedens indsigt bliver større, så må der forventes angreb fra det hierarki der hersker som mørkets kræfter. Det er ikke et spørgsmål om at gå ud og ramme de enkelte af de mørke kræfters disciple, det er ikke målet.

Grunden til at verden skal lære om dette, er en forståelsen for at de mørke kræfter skal respekteres. Og i fremtiden må man forstå, ikke at føre krig og det er der at kræfterne skal sættes ind og ikke at føre krig, men at føre krig mod de mørke kræfter, med en åndelig forståelse, hvor en ikke fysisk indsats på langt sigt vil være den eneste afgørelse.

Fysiske udslettelser af disse mennesker vil intet forandre og vil højst føre til en kort tilstand i dette nedbrydende arbejde, der udføres af de mørke og ødelæggende kræfter. Det menneskeskabte ord terrorisme dækker en aktiv indsats fra de mørke kræfters side.

Mennesker må forstå, at der vises dem en kontrast imellem det Lyse og det mørke, og dette land som i øjeblikket er ramt og lider, skal også forstå at den samme smerte føles over hele verden, når menneskeheden udsættes for nedværdigende og umenneskelige behandlinger.

Dette er det egentlige formål med denne aktion, som på mange måder ikke møder modstand hos det Hvide Hierarki, men ses som en nødvendighed for at forandre den egoistiske indstilling, at man er et udvalgt folk. Dette gælder alle lejre, religioner og kulturer. Så længe Menneskeheden ikke forstår at der kun er et mål og en Menneskehed, der skal arbejde sammen.

Så længe de religioner tror at det er dem der skal redde Menneskeheden og ophøjer dem selv til guder, så vil disse konflikter opstå og alle tænkende væsener må forstå, at dette kun er svage tegn for de kræfter der kan slippes løs, det er kun små og ubetydelige indhug i den sløvhed der har besat lande, som på rigdom er i spidsen, men på åndelig modenhed ikke har flyttet sig meget fra de mørke tidsaldre.

Der siges og forsvares at de dyrker en Gud, en kristen tro som på mange måder indeholder alle de principper der kan bruges i en åndelig udvikling. Dette er på mange måder kun ord, men ikke gerninger.

Der er begyndende Lyse pletter i dette land, som på mange måder er ramt i deres hjerteckarkra. De skal også omdanne en stigende mishandling af Kloden, til en positiv og opbyggende indsats.

De skal også se at Menneskeheden ikke forstår at det er dem og os, men er en Klode fyldt med mennesker på forskellige udviklingsstadier, hvor ansvaret skal gives til alle der udvikler sig i deres eget tempo, på de præmisser der ligger i en åndelig udviklings dybe forståelse.

Det er alle tænkende udviklet væseners pligt at påpege, at ikke nogen skal løftes og bæres over floden, men at alle skal have plads til at udvikle sig. Og den hjælp de skal modtage, er på et plan hvor ansvaret kan gives tilbage og at betingelserne for at overleve i den fysiske krop på denne Klode er, at fordele verdens goder på en måde der kan give alle chancen for at have ansvaret for det liv de selv har valgt at leve.

 

ER DET NOGET KARMISK U.S.A. GÅR IGENNEM?

Kære Menneskebarn, det er ikke at forstå som en karmisk balancering mellem det gode eller det onde, det er selve Menneskehedens vigtige lærdomme der skal udpensles.

Du skal sige til dem der ikke lytter og ikke ser med åbne øjne, at hvad der er sket er kun en svag begyndelse, af de kræfter der ikke på nogen måde er tilfældige og ikke kun er sat i gang af mørke kræfter, men også af det Store Hierarki, for at flytte Klodens udvikling, og disse dele hvor Menneskeheden har en stor indflydelse omkring læren om egoisme.

Du har ret omkring et aspekt af dette, at kunne udvikle sig er også balance. Balance om Klodens overflod, der er skabt fra Devaernes side en overflod, og når man igennem balance og lighed lærer at fordele disse resurser, så vil der være plads til mange af de milliarder af Sjæle der venter på at blive inkarneret.

Det har forsinket Menneskehedens udvikling, at den ufred der hersker på Kloden ikke er bilagt. Der er årtiers forsinket arbejde at indhente. Dette vil medføre, at der vil blive givet nogen signaler igennem at ramme Menneskeheden på de områder hvor de forsømmer at påvirke udviklingen til det positive.

Det gælder alle lande der på alle måder skal forandre deres politik og deres måde at fordele deres indsats på.

Det er ikke et spørgsmål om at bære dem over floden, men et spørgsmål om at give Menneskeheden medansvar og muligheder, og ikke igennem egoismen tilrane sig disse muligheder og ikke at kunne se andres smerter.

Det er et kraftigt signal til Menneskeheden, om at de mørke kræfter ikke behøver meget hjælp, for at forvandle den sidste rodrace til et mislykket forsøg. Dette er den dybe åndelige baggrund for at dette vil ske i en stigende og kraftigere grad.

 

VIL DER KOMME NOGLE NEGATIVE PÅVIRKNINGER VI SKAL LÆRE FRA?

Det er ikke negative påvirkninger, men positivt at starte at forandre menneskers egoisme, hos dem der er på nuværende udviklingstrin, har stor indflydelse på Klodens måde at håndtere de forskelle der er i verden.

De forskelle der er i verden og dem der betaler prisen vil nødvendigvis være dem der normalt ikke lider disse smerter.

Du kan ikke påvirke ved at ramme de svage, men må ramme de stærke. Dem der har den største indflydelse kan flytte Verden.

Der er en sund folkesjæl i det land der er ramt, denne folkesjæl skal forandres til den ser Kloden Globalt ikke som et skattekammer, men som en del af den samlede Menneskehed, når den nationale følelse på Kloden forsvinder.

Dette vil ske over lang tid, men vil i løbet af få århundreder i Menneskehedens øjne, men i evolutionens øjne være to forskellige udmålinger af tid, i evolutionens tid vil det ske meget snart.

Menneskeheden vil forandre opdelingen af Kloden som små lande, dette vil starte med 3 blokke, denne tre-enighed vil holde en balance i den periode det vil koste, at finde de enkelte værdier og forstå at Kloden ikke kan føres som særskilt med tre forskelligartede udviklinger, men skal foregå over korte årtier. Hvorefter nødvendigheden på grund af de naturkatastrofer der vil indtræde, så vil der blive et større og større samarbejde hvor forskellige folkeslag vil flyde ud og blive et.

Det er ikke muligt på dette tidspunkt.


Back To Top