Skip to content

Om smerter og længsel mod naturen, om New Zealand og Atlantis

I den fysiske verden er der mennesker, som i deres indre har en forståelse for deres placering i dette Solsystem, som er et vigtigst redskab og benyttes af Hierarkiet, som er Sjæle der har vandret vejen og kender forhindringerne, og beskuer det ud fra det synspunkt der indbefatter dette Solsystem.

Disse ord er for at give dig en retning på den uro der er en del af din indre kamp. Vi giver dig den viden du behøver, til at opnå din indre fred, så vil du vide at du er placeret på et sted, hvor helheden og dele skal samles.

Dette giver dig ikke den fysiske tilfredsstillelse. Der findes mange mennesker der lever dette i deres inkarnation. Du vil få en dyb indsigt når du finder freden, og med dit intellekt vil du forme og tilrettelægge et intelligent arbejdsprogram, for dem der skal mødes og finde deres første store forståelse på et Globalt plan.

Du vil også finde freden når du forstår disse signaler. De gamle tankebilleder vil ikke længere være for dig at bruge. Du vil skabe, forvandle og frembringe i tankernes verden, en klar forståelse for det smukke arbejde, der venter blandt mennesker der er højt udviklet, men ikke kender vejen.

Når de kommer over bjerget, og beskuer og beundrer den smukke dal, vil de ikke have den lykke og tilfredshed de troede, dette er kendt blandt mennesker som dødens blændværk.

Når du forstår at bestige et vanskeligt bjerg, så er det ikke ensbetydende med at du har opnået at komme frem til målet, men bare et skridt på den lange vej, den stenede udviklingsvej.

Vi giver dig disse symboler, for vi kender det Lys omkring og ved at du indeholder den styrke og tankekraft. Du vil forvandle disse til praktiske og brugbare arbejdsredskaber, hvor du vil være en aktiv del af den hær der arbejder for forvandlingen af Menneskeheden.

Vi ved at omkring dig er der mange smerter, vi ved også at din indre styrke vil forvandle disse smertefulde erfaringer til visdom. Det vil også give dig den uselviske kærlighed som behøves, når du skal hjælpe dem der er hjælpeløse og er fanget i intellektets fængsel.

Du skal frigive mennesker der er fyldt med en uro, og dem der føler sig bundet i den fysiske krop, også dem der forstår og husker, en skønhed der ikke kan beskrives i den fysiske verden.

Kære Menneskebarn, de mennesker der placeres på disse poster, vil ikke leve et fysisk velordnet liv, men finde at det åndelige liv vil kræve sine ofre.

Det er ikke en straf men en gave, når du vil bruge dit liv på åndeligt arbejde, og ikke går tilbage til de tunge energier og benytte dig af den lette vej, men forvandle dine indre energier til en positiv forandring i det arbejde, der vil ligge dig tæt på sinde.

Du skal ikke gå langt, du har de energier omkring dig og i dig. Du vil finde at du vil forvandle dine livs erfaringer til visdom, igennem uselviske gerninger der overstiger dit nuværende tjenestearbejde for Menneskeheden.

JEG FØLER AT JEG ER TÆT PÅ DET JEG STILER EFTER, ER JEG DET?

Du er længere på vejen end du tror, du har forvandlet tunge energier til abstrakt tænkning. Du har igennem mange liv udført dette tunge arbejde, og de dybe erfaringer er høstet igennem smerter, det er ikke forgæves når du føler disse smerter og oplever tomheden.

I øjeblikket ønsker de mørke magter at bremse din udvikling, hvor du ser det som en udvej at trække dig væk fra din fysiske form og gå tilbage mod det som du med vished ved er skønhed i denne dimension.

Vi ser med glæde, at det ikke er den udvej du ønsker at benytte. Vi forstår din utålmodighed når du af de mange valgmuligheder skal vælge vejen, så der kan vi give dig en hjælp. Du skal som en borger på denne Klode påvirke dem du vil møde på din vej. Du mangler at møde et menneske på din vej, som vil give dig en åndelig forståelse.

Du befinder dig i lave energimasser nu, der vil du ikke blive forstået og du skal ikke være blandt dem, der udfører arbejde ved at vandre fra dør til dør, men på et plan hvor dit intellekt og menings mod, kan blive brugt til at forandre og påvirke de sociale forandringer i menneskers tankeverden, og hvor den uselviske kærlighed vil være målet og ikke materialismens tomhed.

Du skal blive en del af det netværk der ikke kender grænser, ikke er bundet af kultur der begrænser, men sammenflette dele til helheden.

Det er vigtigt at Menneskeheden fremskyndes og gør sig klar til den begivenhed der er ventet og skal give en kærlighedsimpuls til denne Planet.

Du er en af dem der ikke kan forblive i de vante omgivelser, men må flytte dig hen til de opgaver der venter dig.

Du skal spørge igennem dit indre og finde forståelsen. Du skal også vide at din frie vilje er dit vigtigste redskab, for de opgaver er af vigtighed og dem du har ventet på. Den indre uro kan ikke tilfredsstilles af overfladiske og unødvendig tidsspilde.

I den materialistiske opbygning, er du ikke blandt dem der skal viderefører de gamle traditioner, du er den nye indflydelse. Du vil ofre og betale, og du vil ikke modtage tak, men du vil kende og forstå de påvirkninger du spreder omkring dig.

Du skal påtale til menneskeheden overalt din forståelse og sprede din indflydelse i tankernes verden og medbringe den viden fra dette land til de dele af verden, der endnu er en del af de fastfrosne tankebilleder fra fortiden.

Du skal indføre forandringer når du møder uvidenhed og fordomme, du skal påvirke dem der tvivler på renhed og dem der ikke forstår, at dette liv kun er en skole, du skal ikke spilde din tid i den bagerste del af klassen. Du har bestået de første prøver, det er nu tid hvor du skal vælge og udnytte dine mange livs dyrekøbte erfaringer.

HVAD SIGER I OM AT REJSE TIL NEW ZEALAND, VIL DET GAVNE MIG?

Motiver i ens personlighed er ikke let at kende. I dit indre er det rette motiv altid til stede. Vi ønsker at påvirke dem der er påvirkelige og ikke starte med dem der endnu ikke har skimtet det første Lys.

Du skal udføre det arbejde, der vil bringe det største udbytte på den korteste tid. Det land du ønsker at besøge, er et af de lande hvor store menneskemængder har indgået en pagt med deres omgivelser, så de i høj grad er påvirkelige af den åndelige dybe forståelse for det Guddommelige som findes omkring dem.

Du skal sprede og modtage påvirkninger, du skal ikke tro at denne rejse er alene for din personligheds skyld, og du skal ikke tro at du flygter.

Du vender et tomt og ufrugtbart liv ryggen, når du begiver dig af sted uden den tryghed, der endnu er en del af dit liv. Du skal gøre den fornødne indsats og skaffe en praktisk baggrund for at udføre og sprede denne forståelse og indgå et studie af sociale og intelligente forandringer omkring dig.

Du skal personlig udsætte dig selv for de angreb, der følger når du lever op til dit indre og forstår at skal påvirke dem der mangler dit mod. Det er de opgaver du skal vælge igennem din skelevne og forstå hvor indsatsen vil bringe det største udbytte.

Du skal fjerne dig og forandre den nu afsluttede del af dit liv. Du skal begive dig ud, efter det der er din egen indre sandhed, ud på nye veje, beskue nye dale, men først så skal du kæmpe dig op af bjerget.

Vi kan ikke give dig en let opgave, men give dig en forståelse for opgaven, når du vælger at vende dig mod den hjælp, der altid er til rådighed fra den Universelle kilde.

Du skal gøre en indsats for at finde fred og tomhed, så er det en kilde du kan tappe fra, men du skal søge din egen sandhed. Denne hjælp er til rådighed, for alle der ønsker at forandre og give mere end de modtager.

KAN JEG BLIVE VED MED AT BEDE OM HJÆLP FRA JER, NÅR JEG IKKE GØR SOM I SIGER?

Du er på en vanskelig del af den vej du må gå, en forståelsen for at din upersonlighed i dette liv, vil være en stor hjælp til fremtidig omgang med Menneskeheden.

Du må ikke føle smerter, når du ikke kan tilknytte dig mennesker som der modtager din rene kærlighed, der åndelig set er uden begær. Det er åndelig set et problem, der ligger på et højere udviklingstrin, der ikke nødvendigvis kan forstås af dem omkring dig.

Vi ønsker også at give dig en indre forståelse, for denne verdens ønske om at give dig et indhold i de opgaver du kan påtage dig. Du vil finde den ro og indre fred du søger, når du overgiver dig og søger din egen sandhed.

Du er et menneske med de bedste redskaber, du skal forvandle ubeslutsomhed igennem intelligent vilje, til brugbare indsatser på det plan, der er over hverdagens og materialismens tomhed.

Alle trin i udviklingen indebærer ensomhed og en hjælpeløshed, i forståelsen af ens egen rolle på den udviklingsvej du selv har valgt.

Når mørket sænker sig, så skal du ikke tro at du er glemt, du er et Lys der skimtes når du kæmper din kamp. Ensomhed er ikke den ensomhed der findes i den fysiske verden, du er en del af den samlede Gnist og den Guddommelighed der findes overalt i dette Solsystem.

Det kræves af dig en ansvarlighed, over for den gave du besidder, du må forstå at intet er tilfældigt.
Du har selv valgt de muligheder, der gør dig klar til at løsrive dig uden at have bånd.

Den kærlighed du vil modtage, vil ikke blive for den enkelte, men for dem der i taknemlighed for løftet sløret, når du med din fulde styrke hjælper til at forandre verden i tankemæssige henseende.

Du vil ikke forgæves kæmpe de kampe alene, du vil omkring dig møde dem der er på de samme stejle stier og har de samme mål. Du vil møde dem når du som verdensborger bliver involveret i mennesker, der mangler den første hjælpende hånd.

Du ønsker at få en hjælp, vi kan give dig denne røde tråd i dit liv: Du skal forstå, at i århundrede har Menneskeheden prøvet at forstå enkelt delen i dette Univers, det er betydningsfuldt men også en blindvej, du skal være en af dem der ser helheden og lader mennesket skue opad og ikke mod den enkelte deltalje.

Dette har adskilt mennesket, igennem kultur og misforståelse har Menneskeheden adskilt sig og undladt at samarbejde, om det mål alle ønsker, men af mange forskellige veje og med mange forskellige motiver.

Du siger at du ønsker en klar forståelse, for den hjælp vi kan give dig, men den kontakt du søger er ikke at kende denne dimensions indflydelse på dit liv, men tage ansvaret for dit eget liv, og forstå at du er fri af fortiden og du skal leve i nuet, vandre den vej alene med ansvar for dem der et trin lavere, dem du skal række din hånd og hjælpe fremad.

Dette er at gøre vejen lettere for det liv du planlægger. Det næste liv er summen af dine gerninger i dette liv.

MØDER JEG EN PIGE SOM JEG KOMMER TIL AT DELE MIT LIV SAMMEN MED?

Vi vil give dig denne hjælp, der er omkring dig et stærkt Lys, det Lys der fortæller om din balance i dine følelser.

Du vil møde, for dig et fremmet menneske, når du rejser i denne verden. Der er mennesker der indeholder denne kombination af visdom og styrke til at handle og forvandle denne visdom til praktiske gerninger. Du vil møde en ren åndelig kærlighed.

Vi forstår at du lever i den fysiske realistiske verden, du vil opfylde de krav der stilles til den udvikling du behøver. Du vil omkring dig have en familie, denne familie vil ikke være den traditionelle, men bestå af denne kvinde og dem der bliver jeres nærmeste medarbejder.

Det er en sandhed at din kærlighed, vil blive et varetegn og et kendetegn på uselvisk kærlighed. Når udviklingen bringer dig frem ad den stenede vej, vil du blive hævet over en fysisk kærlighed, du vil nærme dig det, der på tankeplanet er en ren kærlighed, der ikke forbindes med materialisme og begær. Det er din styrke men også din svaghed, du vil søge og kontakte dem der er din ligestillede.

Denne kvinde vil være en udfordring, og vil afspejle hvad du skal lære i denne inkarnation. Kærlighed vil ikke længere være et begreb, der vil omfatte det enkelte menneske, men handle om Menneskeheden og levende væsner, også dem der ikke er på det fysiske Plan.

Du skal forstå, at de handlinger du vælger at udføre, positive som negative vil have en indvirkning på dette Solsystem. Dette er en realitet, at dit ansvar ikke er for dig selv, men for den samlede Menneskehed.

Det vil koste dig smerter, når du bryder den røde tråd i dit liv. At samle enkelte dele til en helhed er at forvandle uvidenhed til forståelse, det er en del af din fremtid.

STAMMER MIN SORG FRA TIDLIGERE INKARNATIONER?

Du har som en del af dine mange livserfaringer stærke erindringer, når du henter dem frem fra dit dybe indre, og du forstår, at det er hvad mennesker kalder for paradiset.

Den dybe erindring om det smukke, dit udgangspunkt, er en del af de smerter du føler. Du forstår renhed, du ser en kamp mellem mørket og Lyset, og du længtes efter den formskabte renhed, som der er i naturen.

Du erindrer det liv hvor din fred var en del af din hverdag. Dette liv har opbygget og skabt dig, og givet dig den indre forståelse for renhed og skønhed.

Du har i en af dine mange liv, også levet som indianer. Du har også levet som en af de stammer på Atlantic, hvor du var indblandet i de smukke opbygninger, den kreative del af denne kultur.

Du har oplevet og skabt en del af de smukke dele af religioner, der overlevede og blev ført videre til det land, der er kendt som pyramidernes land. Du var en af dem der måtte ofres, da de mørke magter overtog styrelsen af disse kontinenter.

Du kunne have de mange liv udfoldet, og du ville forstå de mindste følelser, men du ville også lide de største smerter. Du har også mange liv, hvor mørke magter var dem du tjente.

Det er en udlevet del omkring dig. Du ønsker at skabe og sprede Lys, du er en del af Lyset, du mangler at udvikle beslutsomhed, udføre det og frigøre dig fra gamle tankebilleder.

Denne frihed vil give dig en indre fred, du vil finde den nødvendige styrke, du vil se et mål og du vil forfølge det.

HVILKEN RELATIONER HAR JEG TIL DELFINER OG RUMFOLKET, JEG HAR SET BEGGE DELE?

Du søger i dybden af dit indre, og du vil forså at alle mennesker er skabt af deres mange liv, også liv hvor de har opholdt sig på andre steder i dette Solsystem.

Det er relevant, når du i tankerne forestiller dig de indflydelser, der er igennem disse højt udviklet og specielle verdner, som har været en del af dine tidligere liv.

Du har ikke for mange liv, været en del af de fjerne kloder, men været en del af denne Planets varierende liv. Du har også i Devariget, været en af dem der formskabte, og været en del af den indflydelse der bevarede og videreførte, de smukke indflydelser fra Atlantic.

Dette kontinent, hvor du besad de evner, der gav dig dyb forståelse for din fjerne fortid og havde en nær kontakt til naturen.

Du forstod, at mange af de skabninger, der for Menneskeheden ikke er relevant i dag, men hvor der var forskellige modeller af mennesker. Men i dag er der udviklet fysiske væsener, hvor formen er fundet ideelt for mange runder, der er tilbage endnu i klodens historie.

Det er symbolsk, at kunne forstå at omsætte de mange livs erfaringer du har, og kunne tage det næste skridt. Du må forstå, at tiden er en menneskeskabt ting, den eneste tid der er, er i det øjeblik du handler og lever i nuet. Dette er alt hvad livet indebærer, at leve i nuet, handle og skabe en kontakt med det redskab, du kender som Sjælen.

Det er Menneskehedens sande opgaver, i de inkarnationer hvor de er i en fysisk form. Det er også din opgave, at forstå, tjeneste ydelser er det der vil forandre og udvide din bevidsthed. Ingen forandringer sker uden de dybeste forståelser for disse principper.

Din kærlighed vil ikke blive placeret på den enkelte, men på skønheden skabt i naturen og det smukke, der er udtrykt i kunst og musik. Dette vil give dig det sande livsindhold.

Du vil også finde skønheden i en kvinde og hendes tankeverden. Dette vil fængsle dig og være din fremtid, at forandre menneskets tankeverden.

HAR I NOGET AT SIGE SOM AFSLUTNING?

Du er et menneske der skal finde styrken. I ensomhed, vil du møde de mange og i ensomhed vil du forlade den fysiske form. Det er åndelig set, at i den fysiske verden, vil du omgive dig med mange Sjæle, der vil påvirke dig og give dig en del af den fred du søger.

Du vil finde at din ansvarlighed, er også forbundet med det du skal finde hos dig selv, og det du ikke altid ønsker at forstå, det er din opgave i dette liv.

Du har givet mennesker omkring dig, en klar forståelse for din uselviske kærlighed. Denne kærlighed skal ikke rettes mod de få, men mod de mange. Du må forstå, at Menneskeheden behøver påvirkninger overalt på denne klode.

De planer som skal fremskyndes, vil blive hjulpet af mennesker der forglemmer deres eget begær, og deres egen materialisme. De mennesker vil blive banebryderene, når det mørke der endnu er en fremherskende del af Menneskehedens tankeverden, så vil de mennesker sprede og påvirke med deres Lys.

Vi sender fra denne dimension og fra dem der er dine brødre, og kender smerterne i den fysiske form, de sender dig ren kærlighed, de vil give dig en påvirkning og en styrke på den hårde vej, den vej der er dit frie valg.


 

Back To Top