Skip to content

Hvorfor føler jeg angst sammen med veninder?

Dette er en tanke begravet i dig selv, hvor du ikke føler dit eget værd. Du glemmer at du er overlegen i åndelig forstand.

Du ser dig selv som uren og ikke et menneske med værdier. Dette kan kun forandres igennem tanker om dig selv på et åndelig realistisk plan.

Du skal ikke bedømme verden omkring dig med andres øjne, men bruge de evner du indeholder. Dette er et hovedproblem og den røde tråd i dette liv.

Du skal lære at værdsætte de egenskaber du har modtaget igennem mange hårde og bitre smerter. Det du har høstet har du ikke udnyttet efter bedste evne.

 

HVAD ER MENINGEN MED DEN OVERSVØMMELSE DER SKER I TYSKLAND OG POLEN?

Dette er et stort spørgsmål der ikke kan forklares med en enkelt udtalelse om disse begivenheder.

Det er karmisk for disse lande, som har været i konflikter igennem mange store krige. Der skal skabes nye tanker imellem disse lande, hvor gensidige hjælp vil blive givet på dette plan, der for evigt vil forandre omgangen imellem disse folkeslag.

Der er også mange karmiske ting, der vil komme frem igennem deres religion, hvor store misforståelser har hersket, og hvor der er lagt en magt som ikke er i menneskets hænder, men lagt hos en hovedperson, som ikke er en del af det Guddommelige åndelige billede, men er et menneskeskabt tankebillede. Dette er en stor tilbagegang når mennesket ikke placerer ansvaret hos dem selv.

 

OM MATERIALISME

Vi følger dig i din udvikling, og på mange måder gør du fremskridt med at løsrive dig fra fastlåste meninger, omkring de fornemmelser og tanker om dit eget værd.

Vi ser at du har store problemer på de tankemæssige områder. Du har en tro på at trygheden ligger i faste rammer og små forandringer i dit liv.

Du skal også begynde at forandre denne fastlåste mening om din egen formåen. Det kan ske at du indtræder i helt andre baner, når du kan forandrer disse tanker.

Din tankegang om din fremgang materialistisk set, er ikke i forhold til det du skaber. Du skal skabe i den materialistiske verden efter behov.

Du må forstå dine motiver og mål som ligger bag ved tanken. Dette er de første byggeklodser i alle forandringer. Dette er hvad du behøver, at have motiver og forstå, at denne livstid er et af mange, for at du kan forandre det der ikke længere er relevant i dit liv, for du er op imod tankeenergier der skal laves om.

Du skal se dig selv som en alvorlig medarbejder, i den kommende tids store forandringer. Og du skal ikke isolere dig i små tanker, men have det store overblik omkring dit eget livs værdi.

Når du ikke længere lader dig bruge, af de kræfter der blot ønsker at høste de fordele din uselviske kærlighed kan give, så vil du starte en ny form for liv. For det du skaber vil blive en del af dit fremskridt både på det materialistiske og det åndelige område.

Du skal også forstå, at det materialistiske kun er grundlaget for frihed til at bevæge dig og have større tanker, om den indsats som er dit egentlige formål i dette liv.

Vi ønsker dig kærlighed og at du bruger din frie vilje på ikke at falde tilbage i de gamle tankeformer. Du må bruge det smukkeste motiv og vide at din indsats er afhængig af din frihed i dine tanker.

 

HVORFOR HAR VI MODSTAND PÅ AT FINDE ET STED AT BO?

Dette vil kræve en ubarmhjertighed at modtage denne oplysning. Vi ser jer på vej ind i smalle, lukkede og mørke slugter.

Vi ser at I bevæger jer uden det store overblik, men ønsker en falsk tryghed i at blive en del af et lukket samfund.

Kære Menneskebørn, i har forladt dette niveau, I er verdensborgere der ikke længere vil finde at jeres energier skal bruges til at tilfredsstille materialistiske behov på dette plan.

I må forstå, at jeres materialisme er en nødvendig del af jeres åndelig udvikling, I skal vogte jer for at blive låst i båse, der fratager jer den åndelige frihed.

I vil ikke i denne livstid blive bundet af materialismen, men vil modtage en større frihed til at gøre jeres indsats, som er langt over det niveau hvor I kan yde en indsats, til dem der ikke vil hjælpe sig selv.

Dette vil blive et vigtig skridt for jer. At finde dette sted som også vil indebære en frihed, for uden den frihed kan i ikke udvikle jeres åndelige arbejde.

Det vil være et valg mellem materialisme og miste denne frihed eller blive i stand til at udvide jeres åndelige arbejde. Dette sted er ikke et spørgsmål om materialisme, men om en frihed til at følge jeres indre.


Back To Top