Skip to content

Kampen mellem lyse og mørke kræfter

ER DET KARMISK DET ULTIMATIUM MINE BØRN STILLER MIG?

Du skal have i tankerne og fastholde at børn er et begreb, som på flere sprog betyder en del af mig, som bare er en del af det Universelle, og ud fra denne forståelse er det Sjæle hvor du har haft en rolle, en vigtig rolle i udviklingen af de forskellige karma’er.

Det er en uendelig kæde af begivenheder der gør, at handlingerne i hver eneste inkarnation er betinget af de karmiske forhold, også de påvirkninger der kommer fra den fysiske verden, i samspillet med mange menneskers inkarnation.

Mørke kræfter så vel som Lyse bryder ind og prøver at forandre fra det positive til det negative. Der er ikke god vilje og forståelse bag de handlinger, hvor du overfladisk set bliver tilsidesat og kasseret.

Det har ingen betydning for dig som Sjæl, din forståelse er betydelig større end de Sjæle der er påvirket af mørke magter, energier du ikke kan eller skal kæmpe imod.

Du skal forstå, at jeres karmamæssige veje vil skilles, når de vælger deres udgangspunkt i deres videre udvikling.

Du får ikke indflydelse og bliver ikke betydningsfuld, set med deres personligheds øjne. Det der er tilbage, er den tradition hvor forældre tror, at de forsat skal have indflydelse.

Din indflydelse rækker ikke længere end over for alle Sjæle du er omgivet af. De kærlige tanker skal gå til dem, såvel som alle Sjæle på Planeten.

Større betydning har det ikke. Du bliver ikke en bedre eller dårligere Sjæl i det arbejde du er en del af, som er at fremme udviklingen. Det er dit arbejde at gå videre og med kærlighed give frihed til alle omkring dig.

Du mangler stadig at få den forståelse for selvstændig evne til at komme videre. Når du behersker det og din følelsesmæssige balance er på et højt punkt i denne inkarnation, vil du finde en fred du ikke troede du kunne afslutte denne inkarnation med.

Vi ser skygger omkring dig i din tankeverden. De er ikke negative eller positive, men det er som om du ikke kan komme det sidste skridt og frigøre dig fra fortidens påvirkninger.

Dette kan du gøre når du gør et større arbejde, med ikke nogen form for negative følelser, men med en dybere forståelse.

Din menneskekærlighed er på plads, men du er stadig ikke fri af de gamle bånd, du tror du er bundet af. Du er ikke bundet af de kræfter, men de vil udvikle dig som en Sjæl der vil komme ind i Lyset, når din inkarnation er afsluttet.

Dette er blot et af de mange liv, hvor du med mange kombinationer og mange liv forude kan møde disse Sjæle i form af andre energier.

På nuværende tidspunkt skal du ærligt prøve at frigøre dig fra de bånd og vise større ærlighed over for dig selv. Du lever i fortidens påvirkninger og så længe denne tilstand varer, vil du ikke få fred.

Du vil blive trukket ind i et net du ikke kan kæmpe imod. Disse energier overgår langt de energier du besidder på dette tidspunkt.

Du kan kun beskytte dig ved at målrette og koncentrere dig om de Lyse kræfter, som du ved vil beskytte dig i yderste tilfælde.

 

ER DET MÅLRETTET MIG, MIN MAND ELLER OS BEGGE TO – OG HVOR STAMMER DET FRA?

I det kompliceret netværk af mennesker, som er større end du ville kunne forstå med det vi kunne bruge i sproget.

Der er mange påvirkninger til stede. Det er ikke kun målrettet jer, for ingen af jer er på nogen måde vigtig.

Det er energier disse Sjæle skal have afprøvet og udlevet. Det er noget der kommer fra tidligere liv, men er i en nuværende udviklingsfase for disse Sjæle og for disse Sjæles niveau er der mørke kræfter der ønsker at gribe ind, over for jeres udvikling som den er på dette tidspunkt.

Det stammer helt tilbage fra mørke kræfter, længe før du forstod ordet mørke kræfter. Du er bundet af eget valg til disse mørke kræfter, via indgåelse af dette ægteskab og den pagt du lavede med disse kræfter.

Nu prøver du og det lykkes, hvis du koncentrerer dig om dette spørgsmål: At give dig selv din egen magt tilbage i Lysets tjeneste.

Du kan ikke bekæmpe disse mørke kræfter på traditionel vis, du kan ikke appellere. De stammer fra tiden hvor du valgte at gå Lysets vej og frigøre dig fra de mørke kræfters indflydelse.

Det er ikke en tilgivelse du vil opnå i denne inkarnation, for denne handling som er målrettet mod alt hvad der er omkring dig af betydning og derfor er i begge omfattet at disse energier, som ikke vil blive forandret i denne inkarnation.

 

ER MIN DATTERS MAND EN DEL AF DET, FOR HANS MOR BLEV UDSAT FOR DET SAMME?

Dette menneske er påvirket på grund af de latente mørke kræfter, der også styrer denne Sjæl. Dette er en udvej for denne Sjæl for at kunne forsætte og bevare de små sejre dette menneske har i form af denne familie, han nu har overtaget ansvaret for.

Hans følelser for hans tidligere liv, omfatter ikke på kærlig vis denne moder og denne side af denne familie. Du skal ikke forvente kærlighed når du omtaler din egen forbindelse på dette område.

Der er ikke mange som ønsker at forsætte når store energier har taget magten. Du vil finde at dette menneske ikke er et dårligt menneske i traditionel forstand, men styrer ikke selv sit følelsesliv på disse områder og vil være en let energi at overtage af mørke magter.

Du er forbundet af følelser der går tilbage til den tid hvor du overgav det smukke du bestod af, til en almindelig og dagligdags hverdag, hvor intet med Lys havde betydning og hvor det materielle overtog alle dine tanker. De kræfter der fik dig til at løsrive dig fra denne energi, har forståelse for omgivelserne, men ikke for dig.

Din forståelse er ikke at løsrive dig fra selve personen, men fra energierne, dette har du ikke 100% udført. Du er stadig bundet af energier som du ikke selv forstår, men du kan igennem åndelig indsigt forstå disse energiers betydning for resten af denne inkarnation, som du skal udleve, så vil du blive et frit menneske og finde den endelige fred, så stor en fred et menneske kan forvente i fysisk tilstand.

 

ER DET DE ENERGIER DER LIGGER I MIN MAVE?

Du skal forstå at den menneskelige krop, det fysiske menneske som det fremtræder og øjet ser, er så meget en del af alt hvad der findes af energier. De enkelte dele er uden betydning, men det er ikke uden betydning, at de energier du kommer fra, den natur der har skabt dig, de kræfter der står bag ved dig, du kan ikke adskille noget fra disse energier, du vil for evigt blive påvirket på din fysiske krop.

Når nogle energier bliver for høje eller bliver frataget dig, når du står i ubalance på alle de områder du er sammensat på, som et åndeligt og et fysisk væsen, det er det lægevidenskaben ikke har fattet, at vi ikke er et produkt blot af fysiske muligheder. Men intet, intet af det fysiske er opstået uden en åndelig bagvedliggende påvirkning. Derfor tilhører du ikke en bestemt del af naturen, men er selve naturen i alle de perspektiver du kan tænke og forstå.

 

HVILKE ENERGIER PRØVEDE AT ANGRIBE OS?

Disse kræfter var ikke mørke kræfter, Men kræfter der skulle få to Sjæle til at få et øjebliks overblik over deres liv.

Ikke på nogen måde er det vigtigt at disse Sjæle forsætter en fælles vej, men det er vigtigt at de stærke Lyse kræfter de begge besidder bliver forenet.

Den vej disse kræfter blev brugt var ikke ønskeligt. Derfor kom der kræfter ind, som på længere sigt vil give jer en fuldstændig forståelse og en justering af de mørke påvirkninger, der er i jeres aura omkring jer og som I begge kæmper imod og det er ikke en del af jeres oprindelige Lyse og smukke sind.

I vil finde at i fremtiden vil I ikke have nogle konflikter, der på nogen måde vil ødelægge det arbejde, som Lyset i jer vil forsætte med at udvikle i jer.

I er på den rette kurs når I overgiver og forstår, at intet af jeres personlige opfattelser af Universet har nogen betydning. Kun som en vigtig del af den samlet udstrømning af energier fra denne Planet.

I vil også finde at i fremtiden vil jeres Lys overtage alle de negative kræfter i jer. Når I forlader den fysiske inkarnation, er I mere parate til at arbejde i Lysets arbejde og på et tidspunkt der passer til jeres fremtidige karma. I vil træde ind i den fysiske verden som stærke og betydningsfulde Lyse påvirkninger af fremtidige generationer.

I er begge på vej, I skal ikke overtage hinandens karma, men supplere alt det Lys der strømmer ind, ved at vise jer selv som Lysets budbringer. Dette er et vigtigt punkt, som I bør undersøge i jeres tankeverden og udføre på en praktisk måde, der gør at jeres energi aldrig kan overtages af mørke påvirkninger.

 

ER JEG SELV EN MISBRUGER AF MENNESKER, DA JEG OPLEVER AT JEG SELV BLIVER MISBRUGT SPECIELT AF EN?

Du misbruger ordet ”misbruge”, dette er en paradoksal udtalelse. Du skal forstå dette: At ingen kan blive misbrugt, hvis man ikke selv tillader disse energier at påvirke en.

Det er klart med din logiske fysiske hjerne, at du bliver misbrugt, som for at bruge det ord, som du opfatter at du gør, men du kan ikke blive misbrugt hvis du ikke tillader at det sker.

I fremtiden må du ikke overgive ansvaret til andre, hverken Lyse eller mørke kræfter. Lyset kan du acceptere som en hjælp, men dit endelige ansvar vil ligge i den udformning du ønsker at afslutte din inkarnation med.

Intet menneske omkring dig udnytter og misbruger dig. Du kan tillade disse mennesker at gøre det, men det er ikke i andres magt at misbruge dig, kun når du selv tillader det.

Denne persons energi har du klart forstået, er ikke i stand til at skelne andres interesser. Hun har ikke Lyset i sig og vil altid forsøge at presse mørke energier rundt omkring sig i alle retninger. Du må forstå, når du kan udvikle den skelneevne og ikke gang på gang bliver udsat for den samme påvirkning, så er du kommet længere og vil stå som et mere selvstændigt udviklet væsen i Lysets tjeneste.

Du spilder mange kostbare timer på mennesker omkring dig, der ikke har brug for dit Lys, men kun ønsker at fremme til tider deres egne mørke interesser.

Kære Menneskebarn, vi kan ikke bære dig over åen, du må selv finde et sikkert vadested for din videre udvikling. Vi kan fortælle dig, at når du lærer at bruge din skelneevne, vil du ikke have brug for disse spørgsmål.

Du skal vogte dig med stor omhyggelighed når du udgiver dine tanker, du skal være sand over for dig selv, når du bruger det talte sprog.

Dit største problem, til du får en større balance er, at du ikke kan komme videre på de gamle indflydelser på Sjæle. Du lader dig påvirke af følelser. Du har ikke kontrol over dit sande jeg, som prøver at komme igennem. Du har et stort misbrug af dine evner, når du taler mennesker efter munden i deres egoistiske og til tider mørke ønsker.

Når du magter og forstår betydningen, ikke at du har en mening, men at du står for noget og praktiserer det hver gang du udtaler ord til mennesker, der stadigvæk tror at de styrer din tankevirksomhed.

Når du forstår, at din kraft ene og alene er at du er sand over for dig selv og din inkarnation.

På dette tidspunkt vil du blive fri og intet i den fysiske verden vil kunne udslette dit ståsted på en åndelig udviklingsstige, som bringer dig direkte til den sidste fase i denne inkarnation med fred og med et udgangspunkt der vil give dig en hurtig tilbagevenden til en ren tilstand i den åndelige verden.

Back To Top