Skip to content

Om lysarbejdere og 5. dimension

KAN I GIVE NOGET VEJLEDNING TIL AT STARTE MED?

Kære Menneskebarn, vi giver dig med stor kærlighed en vejledning, du kan vælge at bruge.

Revider dit liv og forstå, at den del af dine livs hårde erfaringer, har båret de specielle frugter, som det kan være nyttefulde for Menneskeheden at lære.

Du skal også forstå, at hvis du vælger ny retning, er der store muligheder for at du kan afslutte denne del, også afslutte dine smerter og finde en dybere fred, finde en positiv vej at gå, som ikke længere skal være den samme.

Du har ydet en indsats, det er på tide at du afslutter denne inkarnation, med andre påvirkninger. For dig er det nødvendigt også at høste andre erfaringer.

Du kan vælge at afslutte med fred og vide at de sår aldrig vil blive udslettet, men den healing du har påført dig selv, er det bedste du kan opnå.

Du er kommet en lang vej, af en vanskelig bjergvej, du skal se dig selv bag ved de sidste forhindringer, hvor der er en rolig smuk oplyst dal, som du kan vælge at gå ned i og udnytte de muligheder du indeholder, som er større end du fatter. Du kan udnytte disse muligheder og vælge at indtage den samlede erfaring og viden, brug naturen, se dig selv som en Sjæl der kan omdanne denne viden, i dit nuværende inkarneret liv, til praktiske redskaber for dem der kommer efter dig.

Hvis du vælger at kaste dig ud i nye opgaver, vil du se at den indflydelse vil påvirke dig for resten af denne inkarnation, du vil finde en indre fred, hvor du giver dine kræfter på andre måder. Du vil leve det realistiske liv, men også finde glæden ved nye veje.

Dette vil være en kærlig påmindelse fra denne dimension, om de evner som du selv skal tro på og drage frem til overfladen, dette kræver at du finder en fred og en tro på dig selv. som ikke normalt er til stede omkring dig.

Vi ser med stor kærlighed, på det arbejde du har og vil udføre og vi tror på, at du vil finde en forbindelse til dit indre, hvor du ikke længere følelsesmæssigt, er en del af fortidens skygger, men ser det som en værdifuld hjælp, til at blive et menneske med en større og permanent styrke i din udvikling.

KAN DU SE OM DER ER NOGLE BESKEDER FRA MIN MOR?

Kære Menneskebarn, tankemæssige energier kender ingen begrænsninger. Din mors kærlighed og hendes tankemæssige påvirkninger til dit fysiske liv er på et højt plan, hvor hun sender dig kærlighed og hvor hun giver dig ord, om at alle de misforståelser og mangler på kontakt, var ikke fra hendes syn negativt, hun har ikke på noget tidspunkt mistet sin tro og kærlighed til det du stod for.

Hendes kærlighed til dig har ikke på noget tidspunkt, været mindre end den første gang hun holdt dig i sine arme.

Dette er et vigtigt punkt for hende at understrege, at hendes udgang fra det fysiske, var hendes tanker omkring dig ren kærlighed og en positiv forståelse for din måde at handle på, i de situationer der skabte de misforståelser.

Det er ikke længere på nogen måde negative følelser. Hun ønsker for dig, at du skal tro på dig selv og ikke lade fortidens bekymringer blive en del af resten af dit liv.

Hendes kærlighed til dig er ubegrænset, hun sender dig den samme forståelse som vil blive, omkring det du har lært i denne livstid.

KAN DU SIGE NOGET OM LYSARBEJDERE?

Kære Menneskebørn, der siges mange ord om menneskes udvikling, I forstår med jeres intellekt, ord der siges og ordets betydning.

I skal lære og tillade jer selv at se bagom og forstå årsagerne til de mange til tider hårde lærdomme og de opgaver der lægges på jeres vej.

I løser dem med stor kærlighed, over for de svage Sjæle I påvirker i en stor og positiv retning.

I er vigtige brikker som Lysarbejdere, på Planer som I ikke selv forstår, hvor I flytter menneskers bevidsthed til et højere Plan.

I indeholder begge kvaliteter, der på mange måder med en ringe indsats fra jeres side, kunne give jer større adgang og hjælp fra jeres egen indre.

I giver jer selv store muligheder, hvis I vælger at se dybere i de muligheder der ligger for fred, og en praktisk indsats for Menneskeheden, når I forbinder jer selv til en større kilde at tappe fra.

Vi ser jer som to Lysende Sjæle, som på mange måder, igennem jeres egen smerter, giver tilbage af en dyb forståelse, som gode eksempler til dem omkring jer. Vi ønsker stor styrke og kærlighed i jeres forsat udvikling som udødelige Sjæle, i det fysiske liv.

HVAD ER 4. DIMENSION, ER MIN OPFATTELSE RIGTIG AT MAN SER DET INDEFRA?

Kære Menneskebarn, i virkeligheden er det 5 dimension, den fysiske betegnelse for menneskehedens indre verden, men den er uden betydning set fra et fysisk synspunkt.

Men belyst fra et videnskabeligt, er det en 5. dimensions tilstand, hvor tingene ses på alle de punkter du nævner, men også en dimension der er en tidsdimension og med en dybde, som du forstår er set indefra, set med åndelig forståelse. En 5. dimension er tiden.

Kære Menneskebarn, du skal finde freden omkring dit eget liv, du skal forstå den røde tråd for denne del af din inkarnation, som er at koncentrere og centrere din forståelse, finde dit personlige brændpunkt og påvirke den udvikling du ønsker at forstærke, den påvirkning af dit eget livs erfaringsgrundlag, samle op hvad du behøver, for at finde den endelige fred og ro i dit sind.

Dette må du ikke undlade at bemærke, at frugterne af dit livs erfaringer afhænger af den vilje du har tilbage, for at kunne bruge den tid du har tilbage i den fysiske verden, til at give dig en åndelig retning.

Gå indad i dit sind, modtag og bliv en del af den Universelle forståelse, for den samlede Menneskehed. Stop de mørke kræfter der også prøver at påvirke dit sind.

Med de tendenser der er, at Menneskeheden isolerer sig i små områder, kan du påvirke hele Menneskeheden igennem dit livssyn, som du skal tage op som en pligt, når du møder de mørke kræfters ødelæggende arbejde omkring dig, så vil du kunne genkende disse uheldige påvirkninger af Menneskeheden, ikke alene omkring dig, men også i den store verden.

Det er en del af din rejse, at skabe forståelse blandt mennesker, at lade dine tankemæssige påvirkninger blive den samlede Menneskehed til gode.


 

Back To Top