Skip to content

Om penge og om at tage ansvar for sit eget liv

Omkring dig er der stærke kræfter som ønsker at give dig forkerte indtryk af de fysiske værdier. Disse kræfter men også den kultur du lever i, styrer din verden og den fysiske del af dit liv.

Du skal finde dit eget indre og vide at ingen er stærkere og mere ansvarlige, end det enkelte menneske for sin egen udvikling.

Det er vigtigt, at du på dette tidspunkt benytter dig af den styrke som du selv besidder og ikke lader dig bruge af de følelser, der endnu ikke er under kontrol.

Du kan se tomheden i mange af de krav der stilles dig, fra dem der ikke nødvendigvis har de bedste motiver for de regler og love som fastlægges omkring Menneskeheden, og som fratager det enkelte menneskes ret til at udvikle sig.

Det er vigtigt at lære at fastholde og ikke tabe de åndelige mål af syne. Selv når stormen raser allermest, så er afhængighed en fast styring, der til sidst vil afgøre om det stormfyldte hav skal afbryde den rejse, der kan ende i en sikker havn.

Skal den afbrydes vil det ske når du svigter den styrke, der ligger i alle mennesker. Den styrke der ikke lader sig lede af følelserne.

Dette er ikke et relevant spørgsmål. Det er langt større end I der er impliceret i denne udvikling kan forstå. Din indflydelse er nødvendig for netop at udvikle denne evne til at se og skelne de energier, der skal bruges til at udvikle dig åndeligt.

Din betydning er en del af den modstand og en del af det samarbejde der er på et højt Plan og skal ikke forandres, dette er en af jeres karma.

Du må ikke tro at din betydning har den endelige afgørelse, omkring dette menneskes udvikling. Det enkelte menneske er ansvarlig for sin egen karma og skal bruge sin skelneevne. Det er netop forskellen på at stå stille og ikke bevæge sig. På trods af den stærke strøm skal man gå mod strømmen, kæmpe og vinde.

Når du ser Lyset, vil du vide at du har været i mørket. Dette er forskellen på at forstå og se når noget er lyst. Når modstanden er størst er du mest beriget i din udvikling.

 

ER VI NEDE FOR AT LÆRE OM PENGE, DET HANDLER MEGET AF VORES LIV OM?

Dette er gældende for jeres forhold som helhed, det er en prøve på at opnå uafhængighed af det materielle og alligevel finde en balance i den realistiske verden.

Det er ikke uden grund at I begge har en fornemmelse for sikkerhed. Med jeres tidligere del af jeres liv som baggrund, så er det et klart tegn, men også en hjælp til at I kan frigøre jer for denne afhængighed.

 

ER DET FORKERT AT BEHOLDE SINE EGNE PENGE?

Dette har du utallige gange fået belyst. Vi vil med kærlighed belyse dette spørgsmål igen. Det er et relevant spørgsmål, som gælder en stor del af Menneskeheden i den Vestlige verden.

Der laves love og forordninger, som går på tværs af mange velhavende kulturer og udviklet civilisationer. De er beregnet til at lægge et slør over mange menneskers forståelse omkring pengeenergier og den indsats mennesker skal gøre, der bliver brugt med mange forskellige motiver, men skal bruges til at holder mennesket fanget økonomisk.

Det er en udvikling omkring love, der er blevet skabt af den skare, der er blevet udvalgt til at have større ansvar end de magter. Denne del af et lands befolkning, som i en stigende grad har udviklet en evne til at bruge disse energier, på en egoistisk måde og det er ikke en måde der vil gavne de mange, men de få.

Det skal forstås på den måde, at mennesket ikke får et ansvar for deres eget liv, men en måde hvorpå mørke kræfter er i gang med at beherske og stoppe en åndelig udvikling.

Når man fratager menneskets handlefrihed, er denne frihed frataget de åndelige resurser til at udvikle sig. Der er en stor del og mange i dette samfund, som ikke længere er tilstede.

Dette er det store problem i denne fase af udviklingen. At mange mennesker med de evner de indeholder, ikke udvikler sig, og der er muligheder for en stor tilbagegang, som på mange områder vil bremse udviklingen, når mennesket ikke længere kan dirigere deres eget liv og selv tage de beslutninger og dette ansvar for deres egen eksistens.

Denne energi tilhører det enkelte menneskes egen fordeling, og denne energi er i dette land ikke længere til stede, fordelingen er ikke med de rette motiver for øje.

Vi kan sige, som et endelig svar på dette spørgsmål, at der findes ikke en åndelig forståelse for den ene eller anden form for energier, når den er skabt uden onde motiver, og bliver brugt til at gøre en indsats for Menneskehedens og verdens udvikling. Disse energier tilhører altid, i den åndelige verden, dem der frembringer dem, ved at udføre de arbejdsydelser der er påkrævet.

Den rette udvikling er, at du som besidder disse energier (penge), kan hjælpe og gøre en indsats, men også at tage ansvar for dit eget liv, ved at bruge disse energier på mennesker omkring dig.

Du må forstå, at når din frihed ikke længere er tilstede, er du ikke længere opbyggende. Og en fremadstræbende åndelig udvikling fremkommer kun, når Menneskeheden udvikler sig uden at være tankemæssigt bundet af at opretholde livet.

Hver eneste time du er i fysisk tilstand og hver eneste time du er aktiv, må ikke bruges til denne indsats. Du vil finde at samfundet i tidernes udvikling, over de mange menneskeliv, er kulturen kun baseret på disse magtfordelinger, og fratagelse af de manges frihed, og som er gået til grunde. Men en nye model må omskabes, til at give denne frihed tilbage. Det er ikke en materialistisk forståelse, men en åndelig forståelse, der kommer til at bremse denne udvikling.

Du må tro at ansvaret er dit at fordele af de selvskabte energier, og ligger hos dem der frembringer disse energier. Det er et redskab der er givet til at skabe dit eget liv, og det er også grunden til din forståelse for ansvaret for dit eget liv er så stærk. Og det er en nødvendig tanke hos dem der udvikler sig hurtigst.

Det er nødvendigt at udvikle dig og bruge den stærke åndelige udviklet forbindelse, til det indre som er tilgængeligt for dig.

Det er også nødvendigt at udtræde af den materialistiske verden og bruge den samme indsats på åndelighed, som du giver til den fysiske verden.

Du skal tage ansvaret for dit eget liv og ikke pålægge andre den følelse af ansvar. Det er kærlighed at blive i stand til at tage ansvaret for dit eget liv.

Det vil give dig styrke, som kan gives tilbage til en større Menneskehed, men det er også vigtigt at kende målet og at have de rette motiver bag ved tingene.


Back To Top