Skip to content

Du har fundet vejen på midten

Du har fundet vejen på midten. Du bevæger dig i øjeblikket på en sikker og farbar vej.

Du har et rimeligt overblik over den retning du bevæger dig i. Dog kan du kun se det område du har med dig, som ballast til din videre færd.

Du lever livet med bevidsthed om, at efter en velfortjent vandring, kan du finde fred og fysisk tilfredsstillelse ved den rute du har planlagt.

Vi ser for os at du skal forvente, at ved det næste valg, vil du blive stillet over for større og vanskeligere krav.

Vi ser dig som en Sjæl, med et vist tomrum i din udvikling. Vi ser dig som én af dem med et grundlag for at udføre på de vigtige områder, at udbrede og kommunikere de tanker, der kun kan hentes fra et rent og et klart sind.

Vi ser dig som en Sjæl med en styrke, men også som én der på dette tidspunkt er i en form for en dvalemæssig udvikling.

Det er en udvikling der vil blive forandret. Dit tempo og de krav du vil stille til dig selv vil vokse, når du er frigjort og ikke længere lader dig tappe energi, fra dem der ikke skal samme vej som dig.

Du er et menneske der afprøver og lærer dig selv bedre at kende, og snart vil du ikke længere være tilbagetrukket, men mere fremherskende.

Du vil skabe din egen forståelse, du vil kommunikere, din evne til at kunne kommunikere er en af dine styrker.

Vi ser dig som en Sjæl der opsamler, men ikke forbruger den energi du har omkring dig.

Når du er klar til dette, vil din vej blive betydeligere stejlere og vanskeligere, udbyttet vil også være større.

KAN I HJÆLPE MIG MED DET PROBLEM JEG HAR MED MIT HUS, OG ER DET RIGTIGT AF MIG AT FORLADE DET OM ET ÅRS TID OG KOMME UD AF DET, PÅ DEN MÅDE JEG HAR PÅTÆNKT?HVORDAN SKAL JEG VÆRE BEDRE TIL AT OPNÅ MIN INDRE FRED, SÅ JEG KAN KOMME VIDERE MED MIN ÅNDELIGE UDVKLING?

Kære Menneskebarn, der gives intet som du ikke selv har måtte arbejde for. Du vil finde at grundlaget for at modtage og forstå informationer, fra den ene eller anden kilde, er ikke et problem om intellekt, men et spørgsmål om at forandre og prioritere din livsstil.

Du skal føle din evne til at kombinere det fysiske realistiske liv, med det der overridder og er hovedformålet med din inkarnation.

Når du kan kombinere og samarbejde på disse områder, vil du på samme praktiske måde, som du indretter dit fysiske liv, kunne udbygge og udvide din indsats, for at skabe et grundlag og videreføre de latente tanker du har i dit sind.

Vi ser dig som én med den rette fred, med en dybere indsats for at opnå kontakt til dit indre, vil du på kort tid kunne begynde på den vej, der vil føre dig til en mere fredfyldt del af din tilværelse.

Du er i øjeblikket at regne for at være i stormens center, der er stille omkring dig, du kommer ikke frem eller tilbage, du må bevæge dig ud hvor du ikke længere er beskyttet, af en behagelig og stillestående livsform.

Du skal kaste dig ud i de udfordringer, som du allerede har startet, og erkende at din krop er en del af din udvikling.

Din krop er et hjem for Sjælen, du må ikke misbruge denne krop, men udbygge og fastholde et højt niveau af sundhed, så din Sjæl og dens forbrug af energi for udvikling ikke stoppes, af de mørke og nedbrydende energier som er omkring dig, når du ikke tager hensyn til din sundhed.

Du er et menneske med et stort ønske, om at leve op til det der er den røde tråd i dit liv. Du har latent en stor styrke i selvstændighed, du forstår ensomhedens styrke og det ikke er en svaghed, for dem der har kontakt til deres indre. Denne kontakt er den første opgave, at genoprette, udbygge, fastholde og forhøje.

Dette vil gøres når du i tankemæssig forstand, fanger et større perspektiv, af alt hvad der vedrører livet, dets formål og frem for alt hvad din indsats kan blive med de evner for at organisere og fastholde detaljer, kan du påvirke dem der lever i forvirringen og ikke kan samle og fastholde et overblik.

Det er Menneskehedens store problemer, ikke at kunne fastholde, at fortabe sig i dybe detaljer og aldrig se sammenhængen, mellem tilsyneladende modstridende kræfter og formål.

Dette kære Menneskebarn, kan være et af de områder du kan gøre en forandring på. De områder hvor mennesket er i forvirring og ikke forstår at kræfter skal målrettes og mål skal opnås.

Man kan ikke forvente at forandre verden, når man ikke kan forandre sin egen korte distance på vejen, mod fred og indre forståelse.

ER DER NOGET SPECIELT JEG KAN GØRE, FOR AT FREMME MIN INDRE FRED, ER DER NOGEN SPECIEL PERSON JEG EVENTUEL KAN OPSØGE, SOM KAN GUIDE ELLER HJÆLPE MIG, PÅ MIN VIDERE FÆRD?

Mange Sjæle er kendt i den åndelige verden for deres store indsats. Ikke alene på det personlige plan, men også på det Universelle område af åndelig udvikling i dette land. Denne kultur har mange kræfter som kan bruges for dette formål.

Du vil finde, at din indsats vil komme fra din egen forståelse. Du vil opsøge naturen og se forståelsen er i renheden og ophøjelsen, i det der på mange måder ikke er smukt for de mange, men for dem der ønsker at beskue det i et stort perspektiv, er der stadig muligheder, også i de områder og i den kultur du lever i.

Når du fastholder dine egne værdier og planlægger dit eget liv, må du finde stilhed i naturen og din egen ensomhed, og med positive energier omkring dig, prøve at lægge en forståelse i dit sind, som dagligt vil påvirke dig.

Du skal ikke længere nøjes med små indsatser, du skal gøre de store indsatser over lang tid.

Du spørger i dine tanker, hvad er en indsats for at højne et menneskes udvikling. Du skal ud fra det du forstår og de tanker du får ned, når du kontakter den Universelle kilde, så skal du se hvad du kan gøre, for det der er din hovedopgave, at kommunikere din indre forståelse og ikke være bange for at udtale den omkring dig.

Du skal ikke tro, at den verden du befinder dig i, vil vare længere end det der er nødvendig. Det vil på længere sigt blive et åndeligt formål, hvor alle de tanker der kan påvirke, skal bruges i forbindelse med det mennesket er begyndt at fatte.

Dette værktøj er beregnet til at fremme menneskets forståelse, for de egentlige værdier, ikke blot for tom berigelse, men for at fylde mennesket med en dybere forståelse, for at sammenarbejde i grupper i de størrelser som du kan organisere, også i andre lande og verdensdele omkring dig. Dette er det egentlige formål med den hurtige kommunikation og udveksling af tanker.

Det vil i fremtiden ikke længere kun være de få tænkere, i fjernt liggende områder, der vil få kontakten med deres indre. Den Universelle kilde vil blive tappet fra dem der aktivt arbejder og kan kommunikere denne viden ud, på en hurtig og sikker måde rundt Globalt, en oplysende og hurtigere udvikling for hele Planeten. Det er et af formålene ved denne udvikling, som tjener mennesket på mange måder.

De negative sider vil altid blive afprøvet først, men Lyset omkring disse opfindelser med deres positive egenskaber og deres kommunikation, vil fremme udviklingen i de lande, hvor kulturen på anden vis, ville have stået stille for mange århundreder.

Denne Klode nærmer sig set med menneskets øjne over lang tid, men set fra Lyset udvikling, er det Universelt kun et kort øjeblik, før Menneskeheden på denne Klode, vil have brug for en hurtigere forståelse, en forståelse der fjerner år, lange årtusinde gamle misforståelser, blot fordi der er en fysisk afstand imellem udveksling af dybe tanker.

Du er én af dem der kan bruge de hjælpemidler, til at starte en international udveksling, du må forstå at det der i dine øjne ligner en lille indsats, kan få store følger. Vi ser at når du finder din egen fred, igennem den opnåelse og gennem meditation og i en fastholdelse af de principper.

Din styrke vil være i at modsige og argumentere, imod de mørke kræfter, der altid vil påvirke dem der bevæger sig mod Lyset og jo større indsats jo større angreb skal du forvente.

VIL DER KOMME EN KÆRESTE I EN NÆR FREMTID?

Kære Menneskebarn, det er yderst vigtigt at du gør en indsats på dette område, de påvirkninger er en udveksling af Sjæls energi, men af det modsatte omkring dig.

Det mandlige og kvindelige aspekt, er to vigtige sammensmeltende energier der vil påvirke. Du kan forestille dig kræfter der udelukkende er kreative kræfter, der ser naturens kunstværker.

Det Guddommeliges påvirkninger af dine omgivelser, som igen påvirker og fremelsker ønsket om at udbrede det smukke og det Lyse med en højere moral, vi taler ikke kun om det poetiske i dette forhold, vi taler om nødvendigheden af styrken, den samlede styrke mellem den påvirkning det kvindelige og mandlige aspekt.

Du vil behøve denne kreative påvirkning, så du kan få et samlet helhedsbillede af det liv du kunne skabe, når du lader de indre tanker blive de fremherskende og ikke lader dig påvirke af de mørke kræfter, der ikke ønsker at se dig nærme sig og udføre dette Lysarbejde.

Dette er hvad du vil blive en del af, en hær af Lysarbejdere, som vil påvirke og fremme forståelsen, udslette misforståelser og genoprette troen på det smukke.

Dette er det kvindelige aspekts stærke påvirkning, du behøver på dette område og lære at se styrken i at fastholde de mål du søger.

Du opsøger igennem din egen udvikling, du tiltrækker energier og Sjæle der ønsker at møde et menneske som indeholder disse egenskaber. Du er en Sjæl der skal bevæge dig ud blandt andre kredse, i kredse om naturen vil du finde at dette menneske vil være at finde.

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT SLIPPE AF MED MINE SMÅ SKAVANKER OG HUDSYGDOM?

Kære Menneskebarn, i dine tankemæssige påvirkninger er du stærk og tror på de naturmæssige påvirkninger af din krop.

Dette er et vigtigt skridt mod at udrydde, nedbryde og fastholde din nuværende sundhed. Du må forstå, at det psykiske og det fysiske er et samarbejde, resultatet og påvirkningerne på din krop vil altid være tydeligere, når du ser tilbage og husker din psykiske tilstand og din fysiske forværring, så vil du se et sammenhæng.

Med din indre styrke og din fastholden om dine mål på disse områder, så vil du finde, at de mange set med de store øjne små skavanker, de stopper ikke din fremfærd, du vil ikke blive stoppet, du vil have mindre og mindre gener, når du fastholder de hjælpemidler naturmæssigt du opsøger.

Du kan påvirke dit daglige velbefindende, når du fastholder et sundt liv, med de klare regler der ligger tilgængelig inde for at modtage energier, fra naturens reneste produkter.

Tankemæssigt har du allerede fastlagt en klar og tydelig vej, vi ser at du har den indre styrke, når du får klargjort og frigjort dig fra de nuværende mørke kræfter omkring dig.

Vi ser ikke det som en nedbrydende men som en hæmmende påvirkning fra dine omgivelser, vi ser at i disse omstændigheder vil du finde, at du ikke vil kunne fastholde en klar forståelse af dine fremtidige mål, før du frigør dig fra disse påvirkninger.

Du må forstå kære Menneskebarn, at du vil blive vejledt og misledt, du vil finde at mange menneskers personlighed, er blandet op i de signaler de modtager fra den Universelle kilde.

Dette er en evne du skal udvikle, at klart at kunne skelne mellem disse følelsesmæssige påvirkninger fra dine omgivelser og kun at bruge din egen kilde. Dette vil for alle vil være en evig sandhed, at ingen sandhed uden at den falder i overensstemmelse med det dit indre kan bruge til den videre vej, den vej der for manges vedkommende er vanskelig og kun passabel når du har din indre styrke med dig.

Din indre styrke er en klarhed og et perspektiv, en forståelse af ikke at blive inde i et hjørne af din udvikling og kun at se en lille del, husk at omkring dig vil mange kræfter fastholde dig netop i denne situation.

HAR I NOGET AT SIGE TIL MIN VEN OG HANS KONE?

To Sjæle der er på vej mod de samme mål, af forskellige veje. Vi ser at din ven er i rivende udvikling, ad omveje vil han komme frem til det, hvor han kan påvirke unge Sjæle, det er betydningsfuldt på mange områder.

Han kan lægge nogle kim og udføre et arbejde, der på nuværende tidspunkt, ikke kan omtales som åndeligt arbejde, men på længere sigt vil en ny forståelse blive så stor, at det han står for i denne inkarnation, vil blive den nye måde anerkendt og brugt overalt, i påvirkninger af sårbare og unge Sjæle. Det kan blive et værdifuldt og nyttigt arbejde, på de områder han ønsker at betræde.

Vi ser frygt omkring hans kone, vi ser ikke at hun har den stærke vilje, til at forsætte at gå videre med den praktiske del af inkarnationen, vi ser ikke en stærk vilje, til at tage ansvaret for at bestige veje, der på nuværende tidspunkt for hende er uoverskuelige.

En kærlig påvirkning med dybe samtaler, om ikke at fastholde tanker, der er født af usikkerhed, direkte angst og mangel på mål og formål med hendes liv.

Åndelig set er hun på nuværende tidspunkt på et vildspor og skal have den fornødne hjælp og påvirkning, til at se et større billede af den fremtid, med de evner og kærlige tanker hun kan give, er det misbrug af de muligheder der er tilstede.

Hun skal vælge et større udsyn mod verden og ikke fastholde en gammel angst for ikke at slå til, men tro på hendes egen styrke og give hende selv kærlighed og bevæge sig videre end den fastlåste stilling hun befinder sig i.

Vi ser dem som to kærlige Sjæle, hvor hendes aktive del er minimum og hvor din ven vil bevæge sig væk fra hende.

I værste fald vil deres forståelse være afgørende og kan på længere sigt betyde at deres veje ikke længere vil blive de samme.

HVEM KAN HJÆLPE HENDE MED AT KOMME DEN RIGTIGE VEJ?

Kære Menneskebarn, for alle Sjæle gælder det, at det eneste der kan hjælpe og forandre, er at den Sjæl skal være åben for at forstå nye veje af muligheder, selv i fastlåste stillinger.

På en praktisk måde, er det op til venner i de kredse, der har en dybere forståelse, at give hende en mulighed for at kunne forstå, at hun skal vælge en vej ud af den tilstand, hvor hun ikke længere ser frem men kun stå stille.

Det er dem omkring hende med de forståelser, der skal hjælpe og give hende et skub i en anden retning.

KAN I SIGE NOGET TIL SIDST OM MIN UDVIKLING?

Kære Menneskebarn, du er en Sjæl med en udviklingsmulighed, en Sjæl der skal prøve at rejse hen over de forvirrede og mange oplysninger, der kan fremkomme når du lytter til dem der har en større forståelse.

Vi ønsker ikke at skabe uklarhed, om de muligheder du har, vi ønsker at du skal fastholde og forstå, at den vigtigste essens af alle disse ord er din fastholdenhed om et mål, det mål forstår du først, når du opnår en større og varig kontakt med dit indre.

Det kan ikke siges tydeligere, din fremtid kan blive det du vælger, eller hvilken vej du ønsker at gå og hvilken strabadser du ønsker at gennemgå.

Du skal forstå, at med al kærlighed og al hjælp fra denne og andre dimensioner, vil du ikke kunne gøre det uden din egen vilje.

Du skal have et formål, med indsats der ikke direkte giver dig et fysisk udbytte, men på længere sigt, langt vil overgå hvad du kan opnå, ved at bruge din energi kun for fysisk overlevelse.

Vi ser mulighederne i din udvikling, vi ser at du kan bruge de muligheder. Du kan undlade at bruge dem, dette afhænger af den forståelse du opnår, når du kan blive påvirket af den fred, der findes ved opnåelse af kontakt til dit indre, på en daglig og vedvarende facon.


 

Back To Top