Skip to content

Om sjælen, angsten for det ukendte, om rejser og børn

Omkring dig Menneskebarn, er der mange Sjæle der ønsker og har behov for at blive vejledt og vist at udviklingen er intelligent handling. Udsprunget fra de signaler du kan modtage, når du er i harmoni med dit indre, som vil lede dig og vise dig, hvad du kun i glimt forstår med din personlighed.

Du skal stole på og elske det der er bag ved din krop, din tale og din personlighed af dig. Det der lever og gennemlever og høster de erfaringer du modtager, når du følger dit indre og den specielle karma du selv har bestemt for dette liv.

Du er ikke en af dem der står stille. Du er ikke blandt dem der ikke kan se, at uselvisk kærlighed er også at elske sig selv og at tro på den specielle karma, alle inkarneret Sjæle skal leve. Også når det koster og også når dem omkring dig ikke forstår og bliver blændet af deres personligheder og deres små ønsker om tryghed.

Du skal vide, at når du tager et skridt fremad, hjælper du også dem, der endnu ikke selv tør tage det første skridt.

Vi ser omkring dig en beslutsomhed på mange områder, men også en svaghed. Du skal vide, at de overfladiske ting og blændværket er ikke hvad du søger, det er ofte det du finder omkring dig. Sandheden er altid skjult bag ved den fysiske virkelighed.

Du skal ikke lytte til dem der ikke tror på dem selv og dem der har stoppet dig, når du ikke ønskede at følge de menneskelærte normer. For dem omkring dig der ønsker at give dig kærlighed, er også dem der ikke kan lære ansvaret uden at blive afprøvet.

Dette er en af de gaver du kan give dem omkring dig, når du overlader dem selv at føle savnet og utrygheden ved at få forståelsen for, at vi alle er alene.

Du skal begive dig ud hvor ingen før omkring dig har vovet at bevæge sig. Vi mener ikke i den fysiske verden, men på de åndelige højder, hvor den åndelig forståelse er.

Det vil blive en af de missioner der ligger foran dig. At udvide din forståelse for denne Klode og blive en af dem der spreder mørket hvor Lyset skal frem. Du er også en af dem der ikke tror på blændværket, men på skønheden bag ved det forhæng, som kun i glimt kan tages til side, når mennesker er åben og lader deres hjerte blive en kilde til at modtage og til at give.

Dette vil blive et formål der langt overstiger de fysiske oplevelser og muligheder, for de rejser der er bestemt for lang tid siden i dette liv.

Du vil blive en af dem der også forstår, at mennesker på dens Klode er også dine brødre. Og dette vil på mange måder sprede ringe i vandet, når du påvirker dem der ikke forstår deres omverden, de vil se deres liv i et nyt Lys.

Du skal gå stærkt ind for sandheden, for din sandhed er speciel, som det er for alle der lytter til deres indre.

 

HVORDAN KAN JEG BEKÆMPE ANGSTEN OG FÅ RO?

I dig er der den samme styrke, der findes i Solsystemet. Du er også en del af den Universelle angst og en del af alle ting der er smukt. Du skal tro på dig selv som et åndelig væsen, med en ubegrænset adgang til en Universel kilde, der indeholder al den hjælp og alle de styrker og den sandhed du behøver.

Dette skal forstås, at hvad du behøver til vejledning kan tappes fra denne kilde. Den kilde er hvad du består af og det du er og denne kilde vil også give dig et klart svar på den angst, der har været en del af dit liv.

Du er et menneske der fysisk optræder med en styrke, alligevel føler du en angst for de skridt der ikke er i din hverdag nu, men er ud over det du ønsker at leve.

Du er som mange mennesker der har oplevet mange former for indespærring i dette og tidligere liv. Angsten for det ukendte er en del af mørke kræfter, angsten er erindringer om oplevelser der har præget og kostet dig i tidligere episoder og liv, men også angsten fra dette liv, de fysiske omkostninger og afsavnet.

Denne angst udspringer af mangel på troen om dig selv. Men som et åndeligt væsen skal du tage ansvaret for de gerninger og handlinger. For dit inderste inde har en forståelse for det næste skridt du bør tage, for det liv der ikke på nogen måde tilhører andre end dig selv.

Du må ikke tro, at du er midtpunktet for Sjæle omkring dig, du er blot et tilskud de kan bruge i deres egen specielle karma.

Unge Sjæle lagt i dine hænder, er unikke i deres egen selvstændige udvikling. De er ikke afhængig af andre omkring sig, ikke dem der giver dem uselvisk kærlighed eller dem der er ondskab.

Deres forståelse og udvikling er også som din, lagt i deres egne hænder. Du vil give dem kærlighed, når de bliver afprøvet at undvære, hvad de mange gange ikke påskønner.

Du vil give mange omkring dig en dybere forståelse, når de ikke har dig i den fysiske fremtræden, men på tankeplanet elsker og ønsker tilbage. Denne kærlighed kan du give til dem, der endnu ikke forstår at give af et fuldt hjerte.

Dine tanker kredser om denne angst. Du er ikke angst for mange af de ting der plager Menneskeheden. Du er angst for det ukendte omkring dig og de følelser du har om ting, der også har været en del af dit liv, også for de episoder i dit liv hvor du har følt et fængsel omkring dig. I menneskabte love, er du ikke som de mange, men et væsen der tør at fremstå som du er.

Du vil finde at denne rejse vil give dig ny styrke og kræfter, hvor du vil give tilbage af uselvisk kærlighed og blive styrket i din forståelse for den frihed du selv har valgt.

Vi giver dig med stor kærlighed dette råd at elske dig selv og tro på din egen unikke opgave, i det liv du har valgt at forme, da du valgte denne inkarnation.

 

ER DER BESTEMTE MENNESKER JEG SKAL MØDE PÅ MIN REJSE?

Vi ser omkring dig et klart Lys og du skal forvente at dette lys vil tiltrække mange omkring dig. Ikke nødvendigvis omkring de motiver der ligger imellem det mandlige og det kvindelige aspekt, men det er mennesker der forstår ubevidst, at du udstråler kærlighed og ro omkring dig.

Denne kærlighed vil give dig muligheder. For når du er åben omkring disse møder, vil du på din rejse møde de mennesker der i en fjern fortid, havde en forståelse for naturrigernes rigdomme og endnu husker de tanker om respekten for devarigets fremskabelser på denne jordklode.

Du vil møde disse mennesker på mange måder. Du vil se kontraster mellem de få der har bevaret deres skønhed og forståelse for naturen. Du vil også møde total forfald af værdier, der er gået tabt i materialismens begær.

Du skal med åbne øjne, også i den hverdag der er omkring dig i dette land, se på mennesker og iagttage dem, stil dig selv til side, behersk dine følelser, for dette er dit handicap.

Når du rejser skal du undlade at medtage den form for følelser, der ikke giver dig din tankefrihed og ikke giver dig rum for upersonligt at iagttage og give uselvisk uden blændværk af følelser, men med hjertets renhed vil du opnå en kontakt med mange mennesker.

På denne rejse er der muligheder, og hvor du selv kan vælge hvordan din skæbne kan forandres og dette er ikke en uvæsentlig del af rejsen.

Hvis du vælger, kan du blive involveret med et mandlig aspekt på en åndelig måde og som ikke hele tiden har været en del af dit liv.

 

VIL JEG VÆRE ISTAND TIL AT FÅ ET FORHOLD TIL EN MAND? 

Dette er lagt i din frie viljes valg. Du vil finde at omkring dig vil du tiltrække mennesker du ikke har oplevet og kender til. Mennesker der ikke nødvendigvis er af den samme kultur og race, men de indeholder en skønhed som ikke står tilbage fra den du har kendt, også i et tidligere liv.

Du vil få erindringer om disse liv. Du må forstå, at du er en Sjæl der har levet på den del af kloden i et tidligere liv og har oplevet og forstået de mennesker i en grad du ikke selv kan følge i dette liv.

 

JEG HAR EN FØLELSE AT JEG TILSIDESÆTTER MINE BØRN, VIL DE FÅ DET GODT?

Der er ikke lagt faste linjer for mennesker og de skæbner de må leve. Det er den frie viljes valg for alle mennesker, og som skal forandre de vilkår, man selv har valgt at leve under.

Du vil finde, at det er uselvisk kærlighed, når du giver disse unge Sjæle muligheder for at føle og forstå, at du ikke en del af deres liv for evigt, men den kærlighed du giver er uendelig for evigt og er en del af den uselviske kærlighed, du også skal give til andre Sjæle.

De skal lære en begyndende forståelse for, at vi er alle alene og på alle måder må tage ansvaret for det liv, vi lever i denne inkarnation. Du skal ikke føle at du svigter, for du svigter dig selv når du ikke følger dit indre.

Omkring disse Sjæle vil de opleve og modtage uendelig kærlighed, fra dem der også ønsker at give kærlighed og som også behøver at føle det ansvar der ligger i at skulle passe disse Sjæle. Dette ansvar vil højne og lære mennesker omkring dig, at give uselvisk kærlighed.

Du skal tilsidesætte denne følelse, da du ikke selv forstår dine egne børns karma og heller ikke din egen, men som du fornemmer og som er det tætteste du vil komme til at forstå, de store motiver bag de handlinger, der for dig i dag ikke er totalt synlige.

Du kan kun bruge din indre stemme, som din eneste vejledning i alle dine handlinger, også i dette spørgsmål, lyt til når dit indre giver dig denne klare sandhed.

Du kan foretage dig alle fysiske handlinger, med denne vejledning som den eneste guide.

 

KAN DU SIGE MERE OM DET MANDELIGE ASPEKT JEG SKAL MØDE?

De tanker du har omkring personer også i dette land er ikke relevante. Du er skabt som den der skal leve alene, skabt af de tanker og handlinger du føler og de impulser der ligger i en dybere forståelse, som er over din personlighed.

Det mandelige aspekt som du vil møde, vil du møde på den rejse, i det indre af dette land. Du vil være åben for dem, der ikke ønsker dig for dit kvindelige aspekt, men for dine dybe tanker og tankeforståelse. På trods af sproget vil I vide at I kender hinanden. Det vil være de tydeligste tegn vi kan give dig.

Du vil iagttage og forstå, når dit indre giver dig dette signal, at du har kendt dette menneske i en tilstand, der ikke kan forklares med den fysiske forståelse.

Du skal også på trods af de mange smerter du har haft i dette liv, være åben og søge andre egenskaber og ikke lade dig skræmme af de tanker og erfaringer du har fra en tidligere del af dit liv.

Du skal forstå, at forskellen åndelig set mellem det kvindelige og mandlige aspekt, er det der skal udlignes og på et tidspunkt vil dette ikke være relevant mere.

Der er ikke forskel åndelig set, men kun for den lærdom der ligger i forskellen mellem den fysiske mandlige og kvindelige udvikling.

Du har udvist et åndelig mod ved at forsætte den udvikling der præger dit indre og også giver sig udslag i en fysisk handling, der langt overstiger hvad omgivelserne kan fatte.

Du skal tilsidesætte og elske dig selv med en uselvisk kærlighed og en dyb forståelse og tage ansvaret for det liv, vi mener det ansvar der ligger i at tro på sig selv.

Den risiko der er i at stoppe en udvikling er for stor på dette tidspunkt, du vil sætte dig selv tilbage og ikke kunne blive et redskab for den udvikling, der er nødvendig på denne klode.

Denne udvikling er betinget af at mennesker tør træde ud over de vante grænser og udvide forståelsen imellem mennesker og kultur. Kloden er ikke forbeholdt isoleret grupper, men er en samlet menneskemasse, der udveksler tanker og ideer på tværs af kultur og forældet religioner.

Du skal vide at dette skridt, skal ikke ses i personlighedens ønske om at blive fritaget for pligter og de vante omgivelser. Men som et indre kald der vil udvide dig, hvor du vil give tilbage i store mængder, til dem der endnu ikke er kommet til dette punkt, at tør tage det første skridt.

Vi ønsker dig uendelig kærlighed i dit arbejde for forståelse for dig selv og vi ser omkring dig et Lys, som vil give dig en styrke også når du føler ensomheden og angsten. Det vil give dig en tiltrækning på dem, der også er i fronten af det åndelige udviklingsarbejde.


Back To Top