Skip to content

Om reinkarnation og om at være Verdenstjener

HAR I NOGET AT SIGE FØRST?

Dette menneske vil føle en glæde, som ikke var til stede i den mørke tid hvor intet lykkedes. Det skal forstås at intet i den fysiske verden var på plads.

Omkring ham er der disse stærke energier, det vil give ham fremgang i hans åndelige udvikling. Når han forbinder den forståelse og den værdi der ligger i den udvikling, som forener det indre med det fysiske, så vil der blive en fremgang og en ro omkring dette menneske, som vil skabe den mulighed at udvikle sig til at give mere end han modtager og udvikle sin indre forståelse. Men der er også omkring ham en klarhed og ro, som vil give ham en fremgang på det fysiske område.

 

ER DEN RETNING JEG HAR VALGT DET RIGTIGE FOR MIN PERSON?

Det er ikke for de mange at vælge en vej, der ikke ser ud til at føre til målet. Men du har valgt en vej der vil give dig samme retning som dit indre har valgt, ved starten af denne inkarnation.

Den udvikling og de redskaber du vil modtage igennem det arbejde du udfører, vil give dig muligheder for at komme til de områder i verden, hvor dine specielle evner vil blive brugt til at udvikle og fremskønne samhørigheden mellem forskellige nationer og kulturer.

Det vil du ikke tro, med de motiver du indeholder i dag, men det vil blive dem du afslutter denne inkarnation med. Du vil udføre arbejde der langt overstiger, hvad du har i dine tanker i dette øjeblik.

Du vil blive en del af den menneskelige udvikling, og du vil arbejde i lande der ligger fjernt fra dette land. Du vil udføre et arbejde der materialistisk set ser ud til at tjene de få, men det vil gavne de mange.

Dette er den rette vej du vælger. Du vil også vide, at du ikke vil dele for lang tid af dit liv med andre omkring dig, men blive en ener i dette arbejde.

Du vil dele din indre forståelse og menneskekærlighed, når din udvikling tilpas er udviklet og du vil give de gaver tilbage du modtager i denne del af din inkarnation. På en positiv måde vil du hjælpe udviklingen i den 3 verden.

 

JEG HAR LEVET I ANDORA SOM MUNK FORRIGE LIV, HAR JEG SKREVET NOGEN VÆRKER?

Du har levet mange liv og gået mange snørklede veje. Du har levet i det land og været en tilbagetrukken person og levet i mørket og du har også skrevet dybe tanker om en tidligere del af Klodens udvikling.

Disse værker er en del af de tanker du genkender i dag, når du læser de dybe og tunge dele af litteraturen, der handler om menneskets udvikling, især på det psykologiske område.

 

HVAD VAR MIT NAVN?

Du havde et navn, i det land var dit navn Aron og du var en kendt skikkelse inden for litteraturen, der på det tidspunkt var kendt som sort magi. Det var tanker der ikke var anerkendt eller kendt på dette tidspunkt. Du var langt forud i din udvikling og forstod at verden ikke blot var fysisk, men også havde en åndelig udvikling.

Du forstod at bag ved den fysiske sandhed, var der kræfter der ikke umiddelbart kunne forklares på den logiske måde. Dette var på det tidspunkt udlagt som sort magi.

 

HAR JEG KENDT MIN MOR I ET TIDLIGERELIV?

Dette menneske har ikke tidligere være så nær beslægtet i den kreds hvor du er genfødt.

 

OM AT VÆRE VERDENSTJENER

Der er mørke kræfter der ønsker at bruge mennesker der står på skillevejen, mennesker der kan bruges på mange måder.

Du er et menneske med dybtliggende åndelige motiver og du er også et menneske der står på en linje som kan bruges af de mørke og Lyse kræfter.

Du skal forstå at følge og efterleve din egen inkarnations røde tråd, som er at give i større grad end du modtager.

Du vil føle at i lærdommen vil din uselviske kærlighed udtrykke sig mere, når du giver tilbage og skaber nye tanker, til dem der endnu ikke har trådt det første skridt.

Dette er ikke tanker du bruger omkring dig nu, det er tanker der vil komme når din udvikling er moden til det.

Du vil blive en af dem, der vil give de rette forståelser. Du vil give tilbage til den del af verden der er blevet misbrugt, af dem der er en del af de rige landes blændværk. Du vil give tilbage i en større grad, til dem der i den nye tidsalder vil blive den del der vil fremrykkes til den næste epoke og blive en del af denne Klodes overlevende befolkning.

Dette er symbolsk og skal forstås at dem der følger deres udvikling, og efterlever deres indre, de vil blive den del der rykker videre.

 

HAR JEG KENDT MIN PARTNER I ET TIDLIGERE LIV?

Dette er tilfælde, I har været i den samme kreds af mennesker som I bevæger jer i dag. I har været i forskellige former for tilhørelsesforhold, i større og mindre kontakt med hinanden.

To gange som søskende, en gang som dem der var tæt på at blive et par. I forbindelser med de mange adskillelser I har oplevet fra denne kreds, er I kommet tilbage.

I skal påvirke hinanden med jeres indsats for Menneskeheden. I skal udelukkende have en påvirkning af dem der bliver en del af den store skare. Det er et kald af arbejde for Menneskeheden og ikke blot for de få, men på et Globalt aspekt vil I blive det der forstås som verdensborger.

 

HVORNÅR VAR VORES SIDSTE LIV SAMMEN?

Det var det liv I ønskede at blive et par som mand og hustru. Dette liv endte med en skarp adskillelse på grund af dette, at lære at blive tilgivende over for dem der ikke gav jer mulighederne for et selvstændigt liv, det ligger 160 år tilbage.

Det er det liv I ikke ønsker at huske. I kender ikke hinanden på samme måde i dette liv. I dette liv er I kommet til en klar forståelse om en større, om at samarbejde for en større tolerance over for mennesker der ikke tænker på samme måde.

 


Back To Top