Skip to content

Om kærlighed, meditation, åndelige lydpåvirkninger og alternativ energi

Omkring dig vil der blive aktivitet, som er nyttefuldt på et plan der ikke blot er lokalt, men over et område som vil blive den nye tidsalders vigtigste redskaber.

Du skal forstå, som der også er blevet sagt, at farver og viden om menneskers indre igen vil komme tilbage og de skal bruge de chancer, der ikke for lang tid har været benyttet, til deres egentlige og oprindelige formål. Mennesket skal komme tilbage til det Guddommelige og det smukke i naturen.

De kompliceret og ofte vanskelige opgaver der stilles dybest set hver enkelt inkarneret Sjæl er kompliceret, med det tempo og den tidsalder hvor du har valgt at blive inkarneret.

Universelt vil det blive en vigtig ting at forstå, at elske og give uselvisk kærlighed, som er at skabe tanker, ikke for egoistiske formål, såsom at bygge behov og begær op, men vedvarende sende kærlighed, også til dem der ikke er omkring dig.

Dette er en vigtig ting for Menneskeheden at forstå og det bliver den egentlige forskel der vil komme i de næste årtier. Kærligheden vil være en tilstand, ikke en udveksling på et direkte plan men være energier man udsender. Kærlighed vil også blive givet som en del af det liv du vil leve til alle omkring dig.

Menneskehedens største forandring vil indtræde, når Menneskeheden som helhed kan give kærlighed, uden at forvente en kontant betaling for følelser og behov.

Dette vil være et betydningsfuldt skridt for alle at forstå dette punkt, at kærlighed nødvendigvis ikke opleves fra person til person, men som en tanke der ligesom en følelse er omkring dit eget livs opretholdelse. Det vil blive en nødvendighed at give kærlighed, der vil komme op til overfladen fra dit indre og som dit indre allerede ved.

Den kærlighed der vil blive udsendt vil blive givet uanset afstand eller fysiske omstændigheder. Kærligheden vil blive givet som et naturligt tilskud, til den energi der skal udvikle og ophøje verden.

Du vil ikke komme til at miste dette menneskes kærlighed. Du vil ikke opleve den fysiske nærhed, du vil også give kærlighed til andre. Det skal ikke misforstås, men forstå således at alle mennesker omkring dig, er en del af et livslangt forhold til Menneskeheden.

Der skal forandres og der skal laves nye tankebilleder om parforhold, ægteskaber og slægtsforhold. Det vil kræve en stor indsats for dem der kan tænke anderledes og ikke kommer til miste overblikket eller isolerer sig og blive sig selv nok, men skal blive en del af helheden, hvor den fysiske tilstedeværelse ikke længere vil være det afgørende, men hvor din tankevirksomhed vil få større og større betydning.

Jeres forhold i bred forstand vil ikke forsætte på samme måde, ikke som omgivelser og gamle tankeformer kræver.

Jeres forhold er ikke i den forstand vedvarende på et fysisk plan, men på det åndelig plan skal du bruge din tid hvor mange kommer på din vej.

Det vil give dig smerter, det vil også give dig en forståelse for at du ikke må begrænse dig og ikke lade andre overtage de indre opgaver som du har at udføre.

Dette kræver stor åndelig styrke og ikke uden hjælp fra en mere udviklet forståelse, for så vil du ikke gennemføre uden at falde tilbage til gamle tankebilleder.

Du skal tro at den kærlighed der gives i form af tankebilleder, vil også komme til den person der ikke nødvendigvis behøver at være en del af din fysiske hverdag.

 

ÅNDELIGE LYDPÅVIRKNINGER

Du skal forstå, at dyr specielt de dyr der lever i havet, kan give dig en teknik og et lydbillede af den måde at udsende og modtage lyde på. Dette system kan også bruges med den teknik der er på det fysiske plan.

Du skal studere de teknikker, der går tilbage til de rene lyde som er skabt fra havet. De lyde der kommer igennem vand vil forplante sig og gå ind i den fysiske krop, på en anderledes måde end man hidtil har forstået.

Lyde er en kunst og dette er en del af fremtidens udvikling. Kunst er at vise det smukke og det usædvanlige, som er en del af Menneskehedens udvikling.

Dette vil give tankebilleder om det smukke og skabende i verden. De verdener der endnu for mange ikke er synlige, men som vil blive en større og større del af Menneskehedens forståelse, for de liv der er på andre planer.

Lyde vil give dig en udvikling som vil forhøje dine energier, der vil give mennesker en større forståelse og kontakt til deres egen indre.

Det er blot et af de mange midler der kan forandre menneskers blinde tro på tom materialisme og det er en del af det system der vil forandre Menneskeheden.

 

OPSØGE ET LAND FRA TIDLIGERE LIV

Du har besluttet i dit indre at du vil søge tilbage til en del af din fortid. En del fra den tid der vil forbinde dig og åbne op, ikke for nye men gamle tanker og veje på den åndelige udviklingsvej.

Du vil finde, at det behov er en del af din nuværende udvikling, når du finder frem til de steder hvor du i tidligere liv har levet og udviklet dig og der fået den forståelse for den udvikling, der ikke kan stoppes af de systemer og mørke kræfter, som ikke ønsker at du som individ skal udvikle dig igennem denne viden, der for de mange er skjult. Men det vil afsløres når du træder tilbage og beskuer en for en de høje punkter i dit tidligere liv.

Denne rejse vil blive en del af din udvikling, ikke det fysiske land men Menneskeheden i dette land. Du vil fornemme det i disse bjerge, hvor du vil leve sammen med befolkningen, som du vil blive en del af. Da vil du genkende dig selv.

I dette land og den kultur er du kendt som et væsen der udstråler en ro. Vi ser dig også med kaos og med en indre uro, men dit ydre billede er en ro. Denne ro skal også blive en del af dit indre, når du omgås og møder denne Menneskehed.

Menneskerne i dette land på dette tidspunkt i deres udvikling, er fortrængt af mørke kræfter og af dem der ikke ser den åndelige udvikling på samme måde, som dem der ikke længere vil følge de sædvanlige menneskeskabte love og materialismens større og større indflydelse på det enkelte menneske.

 

TIL MENNESKEHEDEN.

På dette plan ønsker vi at udgive vigtige ting til Menneskeheden, hvor vi iagttager at større og større dele af det der fortrænger en udvikling på et åndelig plan, styres af mørke kræfter, der udvikles igennem et behov for materialisme på et plan, der ikke længere kan tolereres set med åndelige øjne fra dette plan, hvor der gøres opmærksom på den fare der ligger i at tungere og tungere energier sænker sig over oplyste og åndelige søgende mennesker.

Når de lader sig forblænde og bedøve af det system der kræver at mennesker fjerner sig fra en åndelig udvikling, igennem en tilbydelse af en tung energi omkring at eje og blive en del af materialismens svøbe.

Dette er et vigtigt budskab til Menneskeheden. At i disse årtier er det ikke de konflikter der normalt er i et fokus, men skal ses som den største fare, og en åndelig svøbe som spreder sig i de lande der ligger under for et materialistiske system, som ikke indeholder en direkte vej mod en højere åndelig udvikling.

Det skal forstås som ikke udviklede mennesker, men er på en primitiv udvikling. Det er de mennesker der skal forfremmes fra deres nuværende kultur til en højere.

Dette er hvad budskabet lyder over hele verden. Den Vestlige verden er den der vil bryde og nedbryde de rester der er tilbage fra det tabte Kontinent (Atlantic), hvor de mørke kræfter herskede.

Disse kræfter skal udleves og udvikle sig og holde Menneskeheden opmærksom på og henlede på de ting der er formålet med menneskers udvikling fra inkarnation til inkarnation.

Det er ikke uden fare at forblive i denne tilstand, da det vil koste en stor udvikling, hvor en del af Menneskeheden ikke være stand til at overgå til den næste fase, som også kan forstås som jordens næste inkarnation.

Det system som mennesker i den Vestlige verden ligger under for, er et system der styres af det modsatte af det Hvide Broderskab. Et system der vil kræve flere og flere af de energier der kunne bruges på åndelig udvikling.

Du vil finde at i dette land er der en fred der også kan brede sig til dit indre. Når du finder den fred vil du blive en del af den lille men betydningsfuld skare, der kan bryde ind og belyse den virkelige nedbrydende kraft der ligger i blind materialisme.

 

Du har udviklet og forstået mere om mennesker end mange der lever på det samme sted og ikke bliver udsat for de forskellige kulturer. Ensomheden har du også lært at håndtere.

Du har også lært at finde en indre ro omkring din egen person. Du forstår at livet er en uendelig lang række af begivenheder, som til sidst vil give dig en dybere forståelse.

Du kan også se at den tid er slut hvor du skal blive under dette system, som trods alt ikke vil give dig den frihed du behøver for åndelig udvikling.

Du kan tage disse værdifulde oplysninger, som du kan bruge i dit indres udvikling. Du kan ikke forblive en del af dette system.

De fremtidige opgaver kræver at du går på tværs af de systemer, der ønsker at se dig på en lige udviklingsvej. Frem mod det som skabes af de magter, der ikke ønsker en åndelig udvikling.

Det vil kræve et oprør fra dem der har det indre mod til at gå på tværs af det der er de menneskeskabte regler og love.

 

OM MEDITATION

Det kan anbefales med dyb glæde, at du med din indre forståelse giver dig selv fri af de kræfter der binder dig og dine gamle tankebilleder. Men tro ikke at ord er nok, du skal med gerninger skabe din egen frihed og tage ansvaret for dit eget liv. Dette er vigtigt for at kunne meditere, at tro på den frihed er en medfødt gave, som er en Universel energi, der ikke kun er de få beskåret.

Når du tror på denne energis tilstedeværelse og din frihed til at tappe fra denne kilde, så vil du blive en del af denne kilde, hvor dine energier vil indgå i det fælles kredsløb og du vil modtage den energi du behøver.

Dette skal forstås af mennesker, som en meditation ind til det dybe indre i dig selv. Det er på mange måder også sandt og du vil også finde, den energi du tapper er højere og vedvarende, den vil give dig en forståelse, når du slipper de gamle tankebilleder og finder freden og stilheden i dig selv.

Når du igennem en lydmæssig isolering fra den verden, der i denne kultur er materialistisk og neddæmpet hos dem der søger freden.

Du skal isolere dig, ikke fra Menneskeheden men fra de mørke kræfter, der styrer dig imod ganske bestemte mål.

Du skal bryde de mål andre ønsker du skal søge og dem der behersker dine tankebilleder om virkeligheden. Du skal også forstå at virkeligheden består af to paralleller, en åndelig og en fysisk virkelighed.

Det er den åndelig virkelighed med den styrende intelligens, der skal bestemme udviklingen for dette og fremtidige liv. Den meditation Menneskeheden tror på, er en fred omkring åndelig frihed til at følge dit indre, igennem de impulser du kan modtage, når din indre fred er tilstede.

Disse teknikker udvikles lettets i din nærkontakt til naturen og en respekt for Devaernes smukke udvikling er også tilstede i rigelig mål. Når dit indre er åben og dine øjne åndelige, vil du komme videre i din udvikling.

 

OM TIDLIGERE LIV

På mange måder er tidligere liv hvad du er i dag. Dette er summen af de mange tidligere liv, med de mangler og fortrin og den udvikling du gennemgår. Det er beslutninger du har taget fra tidligere liv.

Betydningen fra tidligere liv ligger i forståelsen af det nuværende. I et tidligere liv levede du som rigmand som beherskede og brugte din magt og i nogle liv har du misbrugt og i andre har du givet, det er der hvor du har udviklet dig og lært også de negative sider.

I tidligere liv hvor du startede din udvikling igennem den laveste mineral, til hvor du er nu et tænkende væsen, hvor du er beriget med en evne til at eksisterer som et åndelig væsen.

Den udviklingsvej, som er det første skridt, skal man se på med forståelse og som strækker sig over mange tidligere liv, med grufulde hændelser og den store egoisme. Men det har været en hjælp til at opnå hvad du er i dag, også hvad du mangler i dette liv.

Vi kan fortælle dig om mange af dine tidligere liv, hvor du på mange måder har gennemgået alle de roller der behøves for at udvikle netop den styrke og de mangler du har i dag.

Dette er hvad der er relevant for mennesker at vide om tidligere liv. Ikke om de små trivielle begivenheder, der har udfoldet sig i alle de liv du har levet.

Du har levet som herremand, tigger og levet i mange af de lande og i det Sydlige Europa har du fået en dyb forståelse for letsindighed og overblik.

 

OM ALLERGI

Det er et problem i denne kultur og denne del af verden du befinder dig i. Du skal forstå, at mennesker har i århundreder levet af naturens føde og jo renere og kortere vejen er for det levende produkt du indtager, des sundere og stærkere den naturlig føde er. Men også mængden, jo længere vil dit liv og kvaliteten at dette liv vare.

Du skal indtage de stoffer der ikke kommer fra dyr men fra planteriget. Du skal indtage i de mængder og på en varierende måde, som vil give din krop den mulighed for at omsætte dem til de rette energier, der er nødvendig for en sund udvikling af de muskler du behøver.

Du skal ikke på nogen måde indtage stoffer du ikke behøver. Det er den store forskel. Men få en balanceret indtagelse af føde ifølge den gamle taoisme. Der vil du finde alle de nødvendige oplysninger og når dine tanker er i en retning mod åndelighed, så vil dette problem blive formindsket.

Du skal studere de teorier der er udviklet i Østen, over de mange årtusinder af år. Det vil ikke kræve den store indsats at forandre for at føre et sundere liv.

SKAL JEG FORSÆTTE MED MIN MUSIK?

Din frie vilje på dette område er tilstede og du kan selv vælge. Du skal forstå, at jeres veje ren lydmæssigt ikke er de samme, du skal ikke tro at du kan vende tilbage til de gamle stier på dette område.

Du vil finde at din indsigt på dette område vil blive forandret. Igennem indsigten i at studere problemet omkring at få lydmæssige billeder frem, som kan forandre Menneskehedens indstilling til materialismen.

Når der skabes behov for musik skabt for at give en sløvhed eller et materialistisk behov, er det imod dit indre. Dette kan blive en guide for den form for lyde og musik du skal hjælpe med til at udvikle.

 

OM BRUG AF ALTERNETIV ENERGI

Det er et intelligent og relevant spørgsmål. Du skal forstå mennesker og deres behov for energi, så vil det ikke længere være et abstrakt begreb, men blive en del af udviklingen til en mere robust og selvforsynende Menneskehed. En menneskehed der ikke længere vil behøve at forurene og udslette Kloden, men vil blive en arbejdsplads for udvikling af mange Sjæle, for adskillige inkarnationer i jordens fremtidige brugbarhed.

Det er ikke uden betydning at udvikle forståelsen for energiforsyninger. På dette område vil du udvikle og forfine en teknik, som vil give en vedvarende energiform i forbindelse med Menneskehedens opvarmning.

 

HVORNÅR STYRER DE LYSE KRÆFTER VERDENEN?

Dette er et kompliceret spørgsmål og du vil også få et kompliceret svar. Det er en balancekamp imellem Lyse og mørke kræfter. Det kræver forståelse for disse to forskellige systemer. Det ene system udvikler sig hen imod en åndelig og Lys udvikling og vil skabe en kærlighedsplanet, med en udvikling af det rene og det samme billede som du er udsprunget fra.

Du er også op imod mørke kræfter der ønsker det modsatte. De kræfter har et system der udvikler dit behov og giver dig en afhængighed igennem materialismen. Du må forstå, at de systemer der styrer en større og større del af verdenen, er overtaget af de få, men med stærk indflydelse fra mørke og styrende kræfter.

Dette system kræver igennem økonomisk slaveri at vedholde, fastholde og udvikle dit behov, med de tomme goder der udvikles igennem dette system.

Men du skal også finde en dyb forståelse for de menneskeskabte love, som ikke er i et lille tal, men løber ind i tusinde. På verdensplan er Menneskeheden styret af hundredetusinde økonomiske regler, som alle har til et formål, at give til de få og at fastholde de mange i slaveri, som forhindrer dem i at have overskud af energi til at tænke åndeligt og til at udvikle sig.

Det er ikke et politisk system, men en kraft der udspringer fra menneskers behov om at eje, så de mørke kræfter helt kan styre og udvikle dig hen imod deres formål.

Det er ikke tom og nytteløs teori, men praktiseres omkring dig. Du vil finde, og du vil finde med dyb eftertanke, at din frihed er yderst begrænset.

Du har mange love der styrer dig, fra din første indånding, til du træder ud fra det fysiske plan. Der skal gøres modstand mod dette system. Når dit indre er overbevist om rigtigheden, så skal du bryde de menneskeskabte love og tage ansvar for den udvikling du ønsker at fremme.

Du må fastholde og tage ansvaret for det liv du lever. Du må ikke tro at du er uden betydning. Du kan vælge vejen igennem din frie vilje. Du må forstå, at når du svigter dig selv i forhold til dit indre, så vil du svigte dem der behøver dit tilskud, som du kan tilføre det åndelige system, igennem din egen fremgang.

Du har ikke kun ansvar for dit eget enkelte liv alene. Dette er et vigtigt punkt at forstå, at du tager fra det der tilhører Menneskeheden når du ikke følger dit indre. Du må forstå, at dit indre giver dig frihed til at vælge, ansvaret er dit.

Din udvikling er afhængig af at du følger dit indre. Vi ser i dine tanker at det er det du ønsker og det du prøver på. Du skal give dig troen på at dette valg er lagt i dine hænder som en gave, der også giver dig smerter, men også indre glæde og tilfredshed. Menneskeheden vil give dig det tilbage som uselvisk kærlighed, fra dem som forstår friheden og for dem der tør tage ansvaret for deres eget liv.

Du er på den rette vej når du tør træde frem og belyse din egen situation, set ud fra et åndeligt synspunkt og ikke være i en situation hvor du ikke tør vælge, hvad der dit inderste ønske.

Dit personlighedsbehov og dine tankebilleder binder dig til fortiden og er ikke længere relevante. Du skal frigøre den energi der er i dit indre, den skabende energi, se at dette liv er et af mange og ikke med blindhed tro, at alle mål kan opnås på denne korte tid du har tilbage i denne inkarnation.

Din inkarnation vil ikke forløbe uden kamp, dine fysiske år vil blive mange, dine erfaringer er dit frie valg at høste.


Back To Top