Skip to content

Er det muskelsvind min mand har?

Der er processer omkring den fysiske nedbrydning, som er betinget af karmiske årsager og den karma der udvikles. Disse forhold er en del af en lærdom, som alle inkarnerede Sjæle på mange måder skal erfare, og som er en nødvendig del af den lærdom, der senere skal forvandles til visdom.

Dette menneske har en sygdom, der vil lamme og stoppe bevægelsesfriheden, som en læge vil udtrykke det på et senere stadie, en forsvindende part af den del der forstås som muskler.

Der finder en nedbrydning sted af disse dele af kroppen, som gør det umuligt at flytte og bevæge sig, i en gerning der ikke længere er relevant.

Det er en sygdom der logisk kan forstås af dem med åndelig indsigt, og som forstår motiverne af disse påvirkninger.

Der er ikke mulighed for at bremse denne udvikling med den indsats der gøres nu på det fysiske område.

Der er givet muligheder der ligger klar, for at yde den nødvendige opretholdelse til det fysiske liv, men det kræver af dette menneske gør en større indsats, men også en større fastholdelse af de muligheder der ligger i en ikke fysisk indsats.

Det kræver en indsigt i matematisk forståelse for tingenes balance, dette har været forsøgt men ikke tilendebragt.

Deri er prøven, at udvise stærk tro på at ting der ikke kan opfattes som muligt af det fysiske menneske kan gennemføres, når den rette indsigt åndelig set er opnået. Det kræver en tankemæssig forvandling og en total overgivelse til en intuitiv forståelse, for de muligheder der ikke kan bevises i den menneskelige forstand.

Dette menneskes fremtid vil blive begrænset, med den tilbagegang i det fysiske og de fysiske organer af kroppens bevægelighed og opfattelsesevnen af de tanker der i rigelige mål er tilstede i dette menneske.

Dette menneskes største tilbageskridt ligger i manglende tro, på ikke fysiske muligheder for at opretholde livet, uden en materialistisk tilværelse.

De gamle veje er ikke længere relevante for dette menneske, den fysiske begrænsning bør klargøre og tydeliggøres, før der ikke er muligheder for at vende processerne.

Det opnås bedst når dette menneske vil benytte sig af de intuitive og ofte uforklarlige evner og forklaring over for Menneskeheden omkring ham.

Den sidste mulighed er en hurtig afgang fra den fysiske tilværelse til den ikke fysiske.

KAN HAN GØRE NOGET FOR AT DET BLIVER BEDRE?

En daglig forbindelse til det indre vil vise ham andre veje. Den samme model er en sikker vej til udslettelse af den fysiske krop.

Denne proces er ikke længere i stand til at blive kontrolleret, hvis ikke fysisk overforbrug af denne krop stopper, i den nærmeste fremtid vil de nedbrydende kræfter vise sig tydeligere og tydeligere, dette er gjort klart på tidligere tidspunkt, men med den forståelse vi har for dette menneske, vil vi påvirke og vise vejen, ikke i den nuværende tilstand, som kun fører til en forkortelse af en Lysmedarbejders indsats på det fysiske plan.

Dette menneske skal finde løsningen på anden måde, eller se konsekvenserne af en forkortelse af dette inkarneret liv.

KAN SHIATSU HJÆLPE HAM?

Kære Menneskebarn, vi ser din kærlighed og medfølelse i dette forløb, vi ser at du kan have en. Du skal forstå at disse nedbrydende kræfter skal stoppes ved en anden levevis, ved en levevis der skal baseres på rene naturvarer.

Du skal gå tilbage til det udgangspunkt hvor tankemæssig forståelse for naturens renhed, det er den overgangsfase der vil være nødvendig før anden hjælp kan påvises at være nyttig.

Du skal først give din kærlighed igennem påvirkninger. Dette menneske må tage ansvaret for at gøre en indsats og indtage føde der ikke længere indeholder de nedbrydende stoffer og de urenheder der hjælper den fysiske proces og aksellejer den nedbrydning af den muskelmasse der er på vej til at blive et minimum.


Back To Top