Skip to content

Om kærlighed og visdom

UDVIKLING

Du skal lære om følelser og blændværk. Du skal se ud i den store verden, så vil du løse mange af dine problemer.

Du skal lære om sorg og medgang, det er alt sammen noget der kommer tilbage til dig, for intet er tilfældigt. Tingene kan ikke forceres, de er alle tidsbestemte.

I dit tilfælde prøver du på at forandre og afbryde en forudbestemt karma, når du standser udviklingen. Når man forandrer tingene, må man forstå, at der opstår nye tillæringsmuligheder, men det koster hver gang.

Du vil begynde at bruge din energi, og din konstruktive intelligens på andre menneskers velbefindende. Du vil befinde dig i den samme krop, på den samme Klode, men du vil alligevel ikke være den samme.

Den nye fase i dit liv er skabt af dig selv, som en forandring fra din gamle karma, vil du opsøge nye erfaringer, af dem vil du høste, og betale prisen på det det koster, for alle store forandringer koster en modsat pris, det liv du ønsker at leve, er positivt for denne verdens udvikling.

Du ved at du er påkrævet andre steder, end på dette sted, hvor du mest hjælper nogle få egoistiske Sjæle, som stopper i deres udvikling, når du ikke er i de baner, som giver disse mennesker noget for ingenting.

Men du er positiv over for dem, når den store forandring indtræder, når du lægger dine energier ind i de baner, som er beregnet på at hjælpe og fremme den åndelig forståelse, at komme væk fra fortidens mørke.

I dette livs mørke periode, har du arbejdet på, at blive set op til, og at være den bedste. I dag hvor du står på tærsklen til store forandringer, omkring dine personlige forandringer, hvor du er i stand til at klare de ekstra belastninger, der ligger i ikke at være noget og den der har noget.

Du udsætter dig selv for nye prøvelser, og lærer værdifulde ting, da du sætter din egen personligheds lykke meget lavere og andres fremgang højere, men det er ikke den fremgang, der var hyldet i godhedens slør. Når du udfører dit arbejde i fremtiden, vil du aldrig mere være i stand til at tænke på dig selv først.

Du er ved at efterlade den periode, hvor andre skylder dig, at de indrettede deres liv efter dit behag, men andre har forventet, at du var i de baner de behøvede, men du forventede det samme.

Du vil lære hurtigere på grund af de beslutninger den frie vilje har vundet. Du skylder ikke andre noget. Du tabte sigt af de store vigtige ting.

Din Sjæls stemme er blevet hørt og du gør den indsats det kræver, at bryde den gamle karma. Stol forsat på din egen dømmekraft og dine egne fornemmelser.

I det lange løb når du ser tilbage i dit liv, vil du vide at du altid har ret, i det tilfælde, hvor din Sjæls stemme var den du lyttede til.

Udviklingen for resten af dit liv er, at glemme dig selv, som en vigtig personlighed, samtidig erkender du, at du er lige så vigtig som nogen som helst anden Sjæl på vejen, og at din udvikling er det, du er kommet tilbage for at lære og fremme.

Når du lærer at forstå, at du fremmer dine egne interesser, ved at interesserer dig for at hjælpe dem der virkelig har brug for din intelligens og dine praktiske løsninger.

Så er den utilfredshed og angst forsvundet, uanset hvad der sker omkring dig, men du skal ikke glemme, at du skal fremme din egen udvikling, igennem de gerninger der ikke er egoistiske.

At have ondt af sig selv, er det laveste men kan gøre, i forbindelse med at du bruger din gode energi på ting, der alligevel ikke kan forandres.

Gør de ting, indret dit liv på en personlig udvikling, det er det du er kommet tilbage for at lære. En udvikling består af kriser og ny viden, som er lært i de kriser og ved at hjælpe andre mennesker, som også skal udvikles og hjælpes, til at forstå lærdommen om den åndelig udvikling.

Når du rusker nogen tilbage til en forståelse, udover at have ondt af dem selv, har du hjulpet lige så meget, som at give alt, hvad du kunne af materialistiske ting.

Du har hjulpet dem mere, for så kan de hjælpe dem selv og andre og det vil brede sig på livets sø, den sø, du snart kan svømme sikkert igennem, over til den anden bred, hvor du som en enkelt person ikke er vigtig, men bare en af mange, der står og venter på nye udfordringer og en klargørelse til den nye tid.

Som du sår, skal du høste og de ting der sker, er de ting du har sået og udbyttet er derefter.

Symbolsk er din plads af vigtighed og et af de syn, andre mennesker skal tro på og et punkt andre vil følge. Symbolet er den fremtid der er tilbage, gå ud og udfør din gerning, for du er et værdifuld led og hjælp, frygt ikke du er tættere end du tror, til det der styrer.

Intet menneske på denne jord er ledetråden, ingen kan bestemme og ingen har den fulde sandhed.

Kærlighed er at redde mennesker fra dem selv. Åndelighed og forståelser, at være et kærligt menneske, men ikke altid at være stærk i alle livets fristelser.

Du skal give kærlighed og forståelse i rigelig mængder, til de mennesker du møder overalt på din vej, du vil kende dem når du møder dem på din vej, et kærligt blik, en fast hånd og en sikker overbevisning, som kun kommer fra kundskab og visdom, som er, det du selv har erfaret og følt på din egen krop.


 

Back To Top