Skip to content

Om kærlighed og svigt

I kampen på udviklingsvejen er der mange Sjæle der går tabt for denne inkarnation. Det kræver en vilje og en stor kærligheds forståelse for selve evolutionens formål. Dette er sagt for de mange der ikke tror og kender kærligheden til dem selv.

Mennesker vil opdage i fremtidens udvikling, en forandrethed i formålet og i den fysiske udførelse af dette arbejde. En forandring der vil give, at det næste gigantiske skridt menneskeheden vil fortage, er kærligheden til menneskeheden som en helhed og ikke det individuelle menneske.

Der kan siges om dette, at det er universelle tanker, at når tiden i udviklingen er på et nyt højdepunkt, vil de nye Sjæle blive modtaget med en kærlighed fra menneskeheden og ikke fra de udvalgte forældre.

Dette er et betydningsfuldt punkt at forstå at den rolle, der er i den opgave at være forældre, ikke er mindre eller mere betydningsfuld, end det ukendte menneske, man endnu ikke har mødt.

Kære Menneskebarn, omkring dig er der tunge energier, disse energier fastholder dig til det gamle Plan og de gamle tankebilleder, dem dit indre ønsker at bryde og forandre, dette er din smerte at forandre og se illusioner der er bristet om troen på andre mennesker.

Dit liv har vist dig i din korte og omskiftelige tilværelse har du lært at forstå at alle mennesker på den hårde vej er alene og må søge at finde deres egen indre sandhed og denne sandhed må udfolde sig og blive et spejlbillede af deres egen indre styrke og også skønhed.

Denne skønhed, er de tanker de nedarvede energier, der ikke stammer fra dem der hjalp dig, med at tage de første skridt, men fra menneskehedens tankeform, der dannes når alle nye Sjæle er iblandt menneskeheden.

Du må også forstå at dit liv er et specielt tilfælde, du er ikke her og lærer ikke den hårde lektie uden grund.

Du har i liv tilbage nægtet at yde hvad du kunne, nægtet at udnytte de muligheder der lå i kærlighed udover det påkrævet. Kærlighed, uselvisk kærlighed til unge Sjæle der blev givet i din varetægt. Denne kærlighed er den du lærer at forstå i dette liv, den kærlighed der gives uden forbehold uden tanke for gengældelse.

Du skal forstå, at som alt hvad der er skabt og eksisterer, er det startet fra et punkt, der fortaber sig i de dimensioner menneskeheden ikke forstår. Den kærlighed er spiren til din indre styrke, til din væren til det væren du er som menneske. Den kærlighed er kernen om din opvoksning og udvikling som et menneske.

Med en udvidet bevidsthed, vil du fremtræde i dit næste liv med den indre tro på styrke på dit eget værd som en del af den menneskelighed, hvor din plads er som i et legeme, en vigtig del der ikke syner meget i helheden, men uden dig vil der ikke være en helhed.

Det er ikke tale der vil give dig fred og styrke. I din smerte har du brug for tanker der kan forandre de nedbrydende energier som er omkring dig.

Du må forstå, at dit ansvar for det liv og din Sjæls udvikling er det største ansvar du har. At udvikle dig selv, at give uselvisk kærlighed til dem der ikke magter at hjælpe dem selv, den kærlighed du skal give, skal du finde i dig selv, fra en utømmelig kilde der kommer fra troen på det der er: Det Guddommelige i alle mennesker, en kærlighed, der er din kerne er også din styrke.

Din styrke er troen på dig selv som en værdifuld brik i det Store Legeme, det legeme der den menneskehed på denne Klode er nødvendigt at beskue som en helhed og ikke som en lille del. Du må ikke fortabe dig i troen på din ubetydelighed i dette billede.

Når du beskuer verden må du forstå, den kærlighed du giver dig selv er tanker, der vil brede sig og blive den uselvisk kærlighed du kan give til menneskeheden.

På et fysisk Plan må du tilrettelægge dit liv og give dig selv et formål med din væren i den fysiske tilstand. Det er igennem konflikter og afsavn at vil du udvikle en højere forståelse, for dem der lider større smerter end dig selv.

Den uselviske kærlighed du kan yde, vil komme tilbage til dig fra den universelle utømmelige kilde, når du forstår helheden og ikke fortaber dig i atomerne som er byggestenene, men ikke dig.

Du er tanker, du er en fysisk krop, du skal løfte dig over disse dele og forstå at din bevidsthed er den der lever, den der indeholder alt din styrke, når du fornemmer og kan benytte dig af denne Kilde vil du finde, at problemer i den fysiske verden i et enkelt liv, ikke vil lade dig tynge til jorden, men vil give dig håb og tro.

Du må ikke svigte den udvikling der er i gang, med at sætte dig tilbage. Du må forstå at du som en Sjæl igennem mange liv har udviklet en dyb forståelse, det er denne forståelse du skal lade komme til overfladen i den fysiske hverdag.

I den hårde skole må du ikke tro, at mennesker du ikke kender ikke kan give dig den samme kærlighed som fysiske forældre. Mennesker omkring dig vil sende dig og opbygge en indre styrke, når du er parat til at modtage og give uselvisk tilbage.

Åndelig set er forældre uden betydning, de er kun læremester og har specielle ting at give til de unge Sjæle omkring dem, også som det ikke forstås af de mange, at det at blive svigtet også en form for kærlighed.

Dette er livets hårde skole, at tage ansvaret for sit eget liv og vokse over følelserne og enkelhederne og beskue verden som en helhed, se de smukke og indlysende gaver der er lagt for dig at benytte.

Når du tillader dig selv at tro på din egen værdi og i den store værdi der ligger i din trøst for kærlighed er også din styrke. Den kærlighed du ønsker, vil du give mangfoldig tilbage til dem der er værre stillet end dig.

Vi ønsker dig usigelig stor kærlighed og forståelse for de kampe der tynger din fysiske krop, men dit indre vil finde håbet tilbage og lade det komme op til din bevidsthed og med dette håb vil du give dig selv den kærlighed, du har nægtet dig selv, i din forgæves søgen på et enkelt menneske som ikke har større betydning, end det ukendte menneske du skimter omkring dig.

KAN DU SIGE MIG HVORFOR JEG SKULLE MØDE DEN MAND OG HVAD ER DET DER SKER I MIT LIV NU?

Mange oplever at beskue en ide menneskeheden forstår som et Paradis, men er i virkeligheden et usikkert hav på følelser, du har beskuet og bevæget dig frem mod det, du i din fysiske forståelse troede, var opnåelig som den fuldendte kærlighed.

Du møder et menneske, du tiltrækkes af de viberationer som gør at du lærer hvad du behøver for at finde friheden igennem troen på dig selv.

Du er svigtet for at skulle lære at den styrke der vil bringe dig fred, skal udspringe på troen på dig selv. Også dette menneske søger at sulte dig for den kærlighed dette menneske også mangler selv.

Igennem smerter føler dette menneske en magt og en tro på sig selv. Det er også et smukt menneske men mangler den normale tro på at give og modtage. I kærlighed som gives selvisk må du ikke forvente en vedvarende udvidelse af din bevidsthed.

Dette forstås, at kun uselvisk kærlighed imellem mennesker kan styrke og udvide og give dig troen på det smukke. Kærlighed der kun gives for at opfylde egne behov, er ikke vedvarende og vil koste modtageren og giveren smerte.

Det er også en illusion at opbygge et liv på andres karma. Du må ikke forvente at mennesker der ikke kan tage ansvaret for deres eget liv, kan være en støtte for dem der selv søger at finde en klippe at strande på. Dette er symbolsk for en søgende menneskehed, der klamre til dem der også er skibsbrudne.

Du må tro på retten og forståelsen til at tage ansvaret for det liv du har valgt i denne inkarnation. Du må ikke tro at dit liv, hvor du kontrollerer en upersonlighed mod omverden er uden kærlighed, den kærlighed du vil opleve vil blive en vedvarende og en ikke afhængig type af kærlighed.

Vi siger med stor kærlighed, at dette er et punkt du skal bemærke i den hjælp der gives, at ansvaret for dit liv er alene lagt i hænder. Du må med stor åbenhed og tro på menneskeheden gennemskue og bruge din intelligente vilje til ikke at opbygge illusioner og bygge dit fremtidige hus på den løse sand.

Dette er en lektie i at lære om følelser, hvor disse forhold indvirker i en grad hvor mennesket der udsættes for disse smerter ønsker at ende denne inkarnation. Vi kender dine tanker om dette punkt og vi ved at det er din dybe indre forståelse der har forhindret at du udsatte dig selv for de smerter der ligger i selvudslettelse af den fysiske form.

Vi forstår og værdsætter, disse tanker er negative og skal udslettes og forandres med troen på dit eget værd.

Vi gentager at kærligheden der gives til andre skal tages fra din egen utømmelig indre kilde, den kærlighed der tror og forstår din rolle i dette store udviklings samarbejde.

JEG KUNNE GODT TÆNKE MIG AT VIDE HVEM MIN SKYTSÅND ER?

Din skytsånd er på tværs af dine personlige forestillinger om dette menneske, er du underlagt kærlighedens største beskytter, Jesus er en stærk indflydelse, dette giver dig også et ansvar at forstå at du er ikke uden betydning, men må spille de fastlagte karmiske roller, dette indebærer at du vil udføre arbejde der overstiger dine nuværende kræfter og forståelse.

Når du sender kærlighed til dig selv vil de gamle tankebilleder blive udslettet og nye tankebilleder om uselvisk kærlighed vil være både indholdet i det du ønsker at bruge resten af denne inkarnation.

Denne skytsånd er en kraft i din tankeverden, manifisteret i det fysiske som en dyb forståelse for dem der lider og dem der behøver hjælpen. Dette er den energi der forhindrede og løftede dig over de kløfter, der ville have været udslettelsen af din fysiske form.

Når du tænker tilbage på de oplevelser i din barndom hvor du ikke følte dit eget værd men blev udslettet af onde kræfter omkring dig, det var starten på det du lider og må forandre i din tankeverden. Det er den røde tråd i dit liv.

Troen på dit eget værd og troen på fremtidige visioner om den indsats du kan yde, til dem der også lider dine smerter, de smerter du vil forstå.

Du er en stærk person med en smuk Sjæl, der er faldet i kampen men ikke udslettet, du er en person når dit kærlighedsaspekt er belyst fra dit indre, vil du finde skønheden og troen på fremtiden. Dette vil være en forandring, du vil give tilbage uselvisk kærlighed og blive et centrum for dem søger.

SPØRGSMÅL OM FORÆLDRENES DØD?

Fra denne dimension kan vi i almindelighed ikke hjælpe dig med disse oplysninger. Vi kan for din tro om disse kræfter og denne dimension give et indblik i disse Sjæles liv.

De har udviklet sig og ophøjet sig og er på et højere Plan i den astrale verden, de har lagt de store følelser og har fundet en balance i troen på det der var deres hårdhed og mangel på indsigt i åndelig forståelse.

Disse er værdifulde medarbejdere og vil blive dem der modtager og hjælper i den svære overgang fra den fysiske form til en fredfyldt indtræden i denne dimension.

Dette er for mange mennesker en stor forandring at miste den fysiske krop, det er en forandring der ikke klares uden smerter og forvirring. Dem der opnår at kunne hjælpe med dette arbejde, det er mennesker der har fundet en dyb fred og forståelse for de tanker de ikke turde tænke i den fysiske krop. Men det vil de i deres næste liv, når de indtræder i den fysiske form og når de valgte muligheder er til stede for den næste inkarnation.

Vi giver dig en dyb indsigt for at hjælpe dig igennem en mørk og tung tid i dit fysiske liv. Det er med kærlighed og en dyb indsigt i de smerter du gennemgår, vi ved, at vi ikke kan hjælpe dig karmisk over de dybe kløfter, vi kan ikke krydse floderne for dig.

Vi vil stå til din rådighed med kærlighed også i de situationer hvor du tror dig forladt. Du skal i smertens største stund, finde den indre fred og opbygge dit nye hus, fra den solide grund skal du opbygge det sten for sten og vide at du kan komme tilbage og hente utømmelig kærlighed og viden, fra dem de brødre og søstre der har vandret vejen og høstet alle de erfaringer der giver dig din øjeblikkelig smerte.

Vi er omkring dig og vil ikke efterlade dig, du er en del af den universelle opgave at hjælpe dem der er et trin på vejen, de er ikke under dig men er på samme niveau som dem der har høstet erfaringerne. Dine smerter er dem der udvikler dig, en udvikling i at give uselvisk kærlighed til dig selv.

Som et menneskebarn der strider dig frem, må du ikke forvente at du kan løftes og bæres, men via de tanker og energier du åbner op for, vil du finde at et kort over fremtiden vil fremtræde i dit indre. Dette kort kaldes din indre stemme din intuition, dette kort kan læses når troen på dig selv og ansvaret for dit eget liv er din styrke i fremtiden.

Du er et menneskebarn der vil give tilbage af den uselviske kærlighed du kan modtage.

Dette er klodens fremtid at du finder kærligheden til dig selv igennem denne kærlighed som ikke kun er ord men gerninger, de gerninger der vil forandre Klodens udvikling i den nye tidsalder.


 

Back To Top