Skip to content

Om at skrive og om musikkens betydning

Menneskebarn, du tager det første skridt og begiver dig mod målet. Det er ikke et mål i fysisk forstand, men en åndelig væren og virkelighed, når man prøver at komme tilbage til udgangspunktet.

Det er det inderste og stærkeste ønske om renhed, og om at kende de indre værdier, også for dem der er tynget af det fysiske liv.

Det er den sande udvikling, når man forvandler negative uvirksomme tanker, til positive nyskabelse i tankeverden. Det er en åndelig udvikling der ikke kan bremses.

I din store tvivl, føler du dig fremmed, du føler dig ude af stand til at formulere de indre årsager, til de mange forandringer der vil ske omkring dig.

Når det åndelige menneske møder det fysiske, vil disse to væsener give en konflikt, en uro for dem der er fremskredne og har været på vejen i mange liv, så vil dette møde frembringe nye smukke og skabende energier.

De mange med de bedste motiver, er dem der ikke forstår betydningen af at handle, men omsætter smukke tanker til realiteter. Dette er sand arbejde, når tanker bliver omdannet til fysiske gerninger og handlinger. Og så er du ikke længere en passiv men et opbyggende medlem af dem der prøver at finde deres egen fred og give til verden et positivt indskud i det åndelige kredsløb.

ER DER MERE DU KAN VEJLEDE MED?

Du er menneske i den store flok, og vil ikke blive forglemt og blive tilbage når tiderne skifter. Du skal som menneske også tro på sin egen værdi som et åndeligt væsen, der står på tærsklen til nye og vigtige forståelser.

Disse forståelser, er ikke blot for personlighedens velvære, men vil give genklang og påvirke mange af dem der tvivler på deres egen indre stemme.

Du skal omsætte disse smukke tanker og hårdt købte erfaringer, omdanne dem og give dem tilbage til Menneskeheden, i det sprog der kan omsættes og forstås af de mange mennesker.

Når du omsætter disse tanker og nedfælder dem, til dem der kommer efter dig og dem der behøver en hjælpende hånd, i det arbejde der ikke kan standses.

Du vil give dine inderste smukke tanker, og fortælle Menneskeheden, at håbet er i en aktiv udvikling.

Forandringen sker, når det fysiske menneske indfører nye værdier, og kaster Lys over de værdier der er vedvarende, så vil Menneskeheden stoppe op og forandre en verden i kaos.

Du er ikke ene om at have disse tanker, du er en del af en virksomhed på et højere Plan, der omsætter og nedfælder smukke tanker og værdifulde nye moralske motiver.

Du er et menneske, der skal stole på sin indre stemme, et menneske der kan omsætte de smukke tanker, til brug for dem der ikke vover at tage det første skridt. I ensomheden og stilheden, vil du lære dit indre menneske at kende. Du vil fremme den energi i en forståelse af skabende arbejde.

Du må også forstå, at ingen er i sandhed alene, du er en del af det åndelige netværk, af smukke Sjæle, der giver mere end de modtager.

Du er blandt dem, der vil oplære en evne til at forglemme personlighedens begær, og som vil forstå de gaver der gives og opnås, når du rækker dine hænder frem, og hvad der er skabt og givet til alle der åbner op og bruger det 3 øje.

Dette er en universel tankegang, og når du bryder de vante tankeformer, omskaber dem til et ophøjet og brugbart redskab for den universelle kilde.

Du skal viderebringe den forståelse, at et liv uden mening, er en tilstand der er negativ og ikke gavner Menneskeheden.

Det er ikke det enkelte menneskes ret, at undlade at indskyde de positive energier, og ikke at udvikle og fremskynde den udvikling for de mennesker, der er afhængig af dem, der tør tage det første skridt.

Vi ønsker dig stor kærlighed og giver dig en forståelse for den hjælp der er omkring dig, i form af Devaernes kunstværker.

Du er et menneske der i åndelig forstand, vil modtage de rensende vande, du vil blive et brugbart redskab, i den Nye Tidsalder. Vi sender dig stærke energier og en hjælp vil blive givet dig, i form af nye tankebilleder om din egen værdi for Menneskeheden.

SKAL JEG SKRIVE?

Det er også et vigtigt punkt i den udvikling, at bruge de redskaber i den fysiske verden der kan omsættes og gives til de mange der håber at renheden de føler kan fortolkes og viderebringes også i den fysiske verden.

Det er vigtigt arbejde at vække Sjæle og igangsætte nye tankeformer. Sjæle der indeholder værdifuld visdom og dyrekøbte erfaringer, er kun brugbar i åndelig udvikling, når denne viden og disse erfaringer videregives, til den store Menneskehed. Dette er af yderst betydning at frembringe og skabe, det er den sande udvikling.

OM GENKLANG HOS HINANDEN

For din personlighed er det ikke relevant, men for din dybe indre åndelighed, vil du møde og genkende Sjæle omkring dig, der har været en del af din egen udvikling.

Du vil genkende renhed, fornemme når nye Sjæle, som kæmper sig ud af mørket, og nærmer sig en brugbar tilstand og bliver en del af de aktive i denne tjeneste. Dette arbejde er ikke blot for de få, men for den Globale Menneskehed.

HVAD ER MIN UDVIKLING?

Det der kan siges om udviklingen i en inkarnation er: Tag beslutninger som kan forandre verden og undlad at holde det arbejde tilbage på grund af fortidens skygger, som ukærlige gerninger og manglende erfaringer.

I dit indre, ligger alle de ressourcer du ikke har benyttet. De er ikke fortabte, men klar til brug. Du skal ikke følge de negative tanker om din egen værdi, på baggrund af dette og tidligere livs erfaringer.

De handlinger, har du ladet blive en del af de negative meninger om dig selv, men de er også værdifulde, for du må forstå, at summen af dine handlinger, positive som negative, har bragt dig frem i forreste række, dine smerter har ikke været forgæves.

I tiden, der er menneskeskabt, er der kun en tid der tæller, og det er nuet og det liv du lever, og de tanker du omdanner til positive gerninger.

Du er et menneske, der skal give dig selv den kærlighed, som du kan kaste tilbage som solens stråler, på det arbejde dit indre befaler dig.

Du må også i din hårde kamp, få kærlighed til den personlighed, du ikke forstår, den personlighed du føler ikke har tjent dit indre til det bedste. Men den personlighed er det bedste redskab i denne inkarnation. Den påvirkning kan du give, til dem der tvivler, og du vil blive smukt belønnet med en fred i dit indre.

Denne fred vil du mestre, når du giver dig selv den fornødne kærlighed og forståelse. Det er det du vil udsende til Menneskeheden.

Det du kan give dig selv, vil blive sendt til den store Menneskehed. Vi ønsker dig kærlighed og giver dig en forståelse, for meditationens dybe påvirkning af et forandret og et fredfyldt menneske.

HVOR STOR BETYDNING HAR MUSIK SOM MAN FØLER NOGET FOR?

Det er skabt fra det samme som der er i naturens frembringelser. Det er væsener med en dyb åndelig indsigt (Devaer). Musikken og farverne er de største værktøjer, i de skabende væsners udførsel. Man opfinder det ikke, men genfinder det.

Musik er for dem, der kan fange de højeste viberationer, en del af en åndelig kontakt, der ikke kan skabes i den fysiske verden, men en kontakt der kun kan skabes igennem dem, der kan modtage disse vibrationer.

Det er musikkens altafgørende betydning, at forandre en stigende tankeverden, og at påvirke og fremkalde hvad din Sjæl indeholder, også at påvirke de latente evner i dem der modsætter sig disse påvirkninger, det vil skabe et resultat.

Vi vil give dig en hjælp med de tanker der er omkring dig. Du skal forstå, at det sker ikke uden påvirkninger fra denne dimension, og fra omstændigheder i den fysiske verden, der ligger i dit frie valg. Der bliver givet de påvirkninger fra denne verden, når vi ser at det er nyttefuldt for Sjæle, der skal finde freden.

Du skal bryde med de vante og negative omgivelser, forglemme din eget personlighedsbegær, give af dit smukke indre og nedfælde dine dybeste tanker. Du skal forstå, at i alt skabende arbejde, er ensomheden et fremmende middel.


Back To Top