Skip to content

Hvad skal jeg lære i dette liv?

Du er et væsen, en del af den voksende flok, en menneskekraft blandt dem der føler de stærke kræfter arbejde for en hurtigere udvikling. Du er et væsen i Lyset og ønsker at afklare de følelsesmæssige problemer.

Kære Menneskebarn, din karma skabes af det liv du vil leve, din frie vilje vil løse og skabe de prøver du ønsker at blive stillet i dette liv, og denne karma er dit liv.

Der findes ikke med den største kærlighed en vej hvor du kan undgå at leve dette liv efter din frie vilje.

Vi ved, at du har i din Sjæl mange livs erfaringer og tror på godheden og Lyset i menneskeheden. Du erkender også de mørke kræfter, der virker nedbrydende omkring dig. Du forstår ikke de mennesker omkring dig og deres mangel på tålmodighed og forståelse for de tanker du udtrykker.

Du må forstå at alle er i den skole hvor lærdom er en gave, høstet med hårde erfaringer. Der er mange udviklingstrin omkring dig. Du må se på dem med den kærlighed der er grundlaget for din udvikling.

Du må tilgive og forstå at mennesker er i samme situation som dem der begiver sig ud på veje de ikke kender. Uden retningslinjer må de selv vælge og dette valg er deres sandhed.

Vi ser omkring dig en indre styrke og kan hjælpe dig med at give et indblik i de begivenheder, der også er en del af dette liv.

Du har været udsat for voldsomme begivenheder, og din tro på menneskeheden er ikke uden grund fyldt med tvivl. Du har været en person der har været holdt tilbage. I adskillige liv har du ikke kunnet udvikle dig.

Det er dette livs røde tråd, at du ønsker at frigøre dig fra de snærende bånd, hvor mange prøver at indvikle dig i deres karma og give dig et ansvar du ikke behøver.

I det forrige liv blev du som ung kvinde misbrugt og holdt tilbage i fangeskab på et åndelig plan. Det er de minder der gør dig aggressiv, når mennesker pålægger dig bånd som du ikke ønsker.

Du har også været udsat for vold. På et tidspunkt hvor din tro var ren, blev du misbrugt som barn i det forrige liv af dem der var omkring dig og dem du troede du kunne stole på. Det er det minde og en del af din tro på det modsatte køn, der blokerer dig når du ønsker at frigøre dig og tale om de dybere åndelige værdier.

Denne mistro er en del af dit nuværende liv. Du udtrykker ikke de følelser du indeholder, den tro på dette smukke er det du holder tilbage.

Når du tror på dig selv, som en person som skaber din egen karma, vil du tage ansvaret for dit eget liv, og det er det første skridt til frigørelse for de bånd omkring dig du ikke ønsker.

Du er pålagt i dette liv et ansvar for andres karma, dette skal du frigøre dig fra og blive en person der tror på sig selv som et åndeligt væsen med sin egen udvikling.

Du skal ikke undlade at bruge de evner og den indre stemme der giver dig en sikker anvisning, når du er i tvivl om følelsesmæssige forhold til det modsatte køn.

VAR MIN MOR I MIT FORRIGE LIV?

Det er en del af dit problem i dette liv. I det forrige liv var den person din søster og det skabte konflikter, hvor du blev forrådt af denne person.

Der er stærke følelser om afhængighed på et plan, der ikke er naturligt for en datter og moder forhold.

Det skal du bekæmpe med kærlighed og forståelse, men det skal også hjælpe jer til en frigørelse for begge personer. Det er en værdifuld hjælp til den udvikling du ønsker at forsætte.

SKAL JEG GØRE MIG MINDRE AFHÆNGIG AF MIN MOR?

Det er en del af din røde tråd i dette liv, at tage ansvaret for dit liv og forstå, at den største kærlighed er at hjælpe menneskeheden omkring dig til ikke at leve andres karma, men frigøre sig og rette energien mod den udvikling der er formålet med denne inkarnation.

HVAD SKAL JEG SÅ LÆRE HER I MIT LIV?

Kære Menneskebarn, du skal lære at tro på dig selv som et værdifuldt væsen, som udfører en værdifuld rolle og er en del af de kræfter der vil forandre menneskeheden.

Du må ikke glemme, at tanker er energi der påvirker menneskeheden i dette Solsystem. Det er det store aspekt i det fysiske liv du lever. I det realistiske liv er dine tanker i stand til at påvirke og give dem omkring dig en vejledning og en indflydelse på deres karma.

Det er kærlighed, når du ikke lader dig lede og mislede af dem omkring dig. De ønsker dig kærlighed, men misforstår, for uden din egen styrke kan du ikke udvikle og give kærlighed til andre.

Du skal forstå at kærlighed, er at tage ansvar for sit eget liv og opbygge en forståelse for den store menneskehed.

Først på dette stadie kan du blive til gavn og sprede den forståelse og den kærlighed, der vil forandre og løfte menneskeheden til et højere plan.

Din medvirken er af samme betydning som alle Sjæle der har levet og vil leve igen.

I dit smukke indre er der en styrke som du ikke har brugt, der er kræfter du ikke kender. Det er hvad du skal give til menneskeheden.

En del af den styrke kan omsættes til praktiske gerninger, til hjælp for dem der ikke forstå og ikke kan tage det første skridt, det skridt der skal bringe dem fra kaos og til starten på en praktisk udvikling.

JEG FØLER AT DER MANGLER EN FASE I MIT LIV MELLEM MIT 4 – 8 ÅR, KAN DU FORTÆLLE NOGET OM DET?

Du må forstå, at de smerter der er om disse år, handler om mennesker omkring dig, der ikke magtede deres ansvar. Der er mange påvirkninger fra den tid, men du kan ikke opbygge din fremtid på disse oplysninger.

Vi kan hjælpe og forklare dig, at når du oplever at livet ikke er smukt, føler du vemod og erindrer derfor disse år og de mennesker omkring dig, der ikke magtede at leve op til det ansvar at have en hjælpeløs Sjæl i deres varetægt.

Det er den første prøve på ansvarlighed for mennesker. Det er ikke til dit bedste at forstå de følelsesmæssige påvirkninger.

ER DET NOGET DER HAR INDFLYDELSE PÅ MIG I DAG?

Det er en del af din mangel på målbevidsthed, at du føler at der mangler en del af dit liv.

Kære Menneskebarn, dette var blot en af de mange oplevelser som skal give dig en styrke og en forståelse, for dem der ikke er i Lyset men lever i et mørke og ikke føler det samme ansvar.

Du skal bruge den del af dit liv som en indre styrke der giver en forståelse for de mennesker.

JEG KUNNE GODT TÆNKE MIG AT VIDE LIDT OM MIN FAR?

Dette menneske har givet dig et afsavn og en følelse af forladthed.

Mennesker omkring dig er kun en del af den lærdom, at du vil være alene og må finde din egen styrke igennem disse afsavn.

Det vil give dig en forståelse for et menneske der ikke kunne leve op til det ansvar.

VIL JEG KUNNE FÅ ET FORHOLD TIL HAM, OG ER HAN INTRESSERET I DET?

Dette menneske forstår, at du er en Sjæl der søger, også den del af en fortabt barndom.

Du kan med en større forståelse opnå en kontakt, der vil være til gavn for dem der er ældre i fysisk forstand, men søger dybere forståelse også for børn.

Du skal opsøge og udbygge et forhold og se på dette menneske som en Sjæl der er på samme vandring, en Sjæl der ønsker at opnå det samme mål.

Det er ikke af vigtighed om det er mennesker der er knyttet til dig eller ej.

Når du ønsker at give kærlighed og forståelse, vil den påvirkning brede sig, og du vil gøre det arbejde, så en del af de mennesker vil forstå mere om åndelige værdier.

Opsøg og giv forståelse og du vil modtage det samme tilbage.

ER DET IKKE OP TIL HAM AT GØRE DET?

Dette spørgsmål kan kun besvares fra dit indre. Der er meget bitterhed og misforståelse imellem mennesker, der følelsesmæssigt burde være i kontakt, men som selv mangler et fundament at opbygge den forståelse på, som en normal familie kan give.

Du må forstå de ord, om de unge og de gamle Sjæle, de ældre fysiske behøver ikke at indeholde den visdom og forståelse som børn. Børn kan være forældre og være de vise i de store spørgsmål.

Tilgivelse vil give dig fred, og du vil have mange af de energier der tilflyder dette spørgsmål. Disse energier vil du bruge på dit eget liv på en positiv og udviklende måde.

KAN DU FORTÆLLE OM MIN STEDFADER?

Dette væsen er ikke et væsen med Lys, men et menneske med problemer på de områder der kræver hjælp.

Et menneske der ikke er fri til at kunne give kærlighed uden betingelser. Han er ikke et menneske der giver ægte kærlighed.

HVORFOR HAR JEG EN ANGST FOR SYGDOMME I BLOD?

Det er et relevant spørgsmål. Du skal finde freden og forståelsen i dig selv og studere dette livs mange aspekter, forstå din rolle i dette liv og mange liv. At leve i den fysiske verden er den hårde del af den skole vi gennemgår.

Lev og udvikl dig og påskøn den mulighed for erfaringer i den fysiske krop.

Men du må også forstå, at det må blive din sandhed, før det kan give dig fred.

Også i den tilstand som mennesker kalder døden er der fred og skønhed, der er en uendelig tid.

Det er den åndelige virkelighed der er livet.

Når du forlader den fysiske krop vil du føle et afsavn, og for en kort tid vil du føle dig fortabt.

Når du lærer at påskønne din frihed igen, vil du føle at dette er starten på dit liv. Det skal også være din sandhed at finde denne forståelse.

Der er muligheder omkring dig, der vil hjælpe dig til at fatte dybden i dette udviklingsforløb.

Sygdom som smerter er påmindelser om ting der ligger latente og ønsker at komme op til overfladen i dit liv.

Smerter er en hjælp for mennesker, der ikke vil lytte og ikke kan forstå den indre påmindelse om ting der ikke skal gøres, og ting der ikke bliver gjort.

Du kan henføre og påvise igennem den visdom der findes i den fysiske verden, at sygdomme er skabt i dine tanker.

Du må lære igennem studier at disse sandheder er din egen tankevirksomhed. De skabte tankebilleder er virkeligheden som giver dig sygdomme, forståelse og kærlighed.

Disse sygdomme du ser omkring dig som påvirker den fysiske krop er af det onde, ikke for smerterne men for de energier der bliver rettet mod disse problemer. Disse energier skal du bruge til en udvikling om uselvisk kærlighed.

Igennem dine smerter vil du lære at forstå og værdsætte andre menneskers kamp, Det er det første skridt mod uselvisk kærlighed til mennesker i det samlede Solsystem.

Din angst er et udtryk for en mangel på visdom i din dagligdag. Denne visdom er en del af din Sjæls forståelse, det er en påmindelse om at lytte til dit indre og finde fred og skabe en kontakt til den universelle forståelse for alle de sygdomme og al den uvidenhed om livet i den fysiske eller den 4. dimension.

Det er hvad din indre stemme ønsker at påminde dig om, når du ikke føler glæde ved livet og når du ikke ser et mål.

Du skal søge et mål, du skal kende det mål og rette dine energier mod dine personlige mål, for disse mål er dit liv.

Det er formålet med dette liv at udføre det der bliver din sandhed og tage det fulde ansvar for dine beslutninger, og du vil føle den indre styrke.

Det vil være det første skridt mod en glæde og en tryghed du ikke har kendt.

DET MÅL JEG HAR I ØJEBLIKKET, HVORDAN PÅVIRKER DET MIG, OG ER DET DEN RIGTIGE VEJ?

Det mål du søger er et led i frigørelse fra de kræfter der er negative. Det mål vil give dig et værktøj til en forståelse af menneskeheden og dette vil også være en vigtig del, når du ønsker at modtage en større viden om dette livs mening.

Disse menneskeskabte regler om uddannelser og værdien af disse, er kun af betydning, når du vælger at bruge dem på en positiv og uselvisk måde.

Viden og brugen af dette er det første skridt mod åndelighed. Intelligent vilje er det største værktøj der kan bruges i at flytte og højne menneskeheden.

KAN DU FORTÆLLE MIG LIDT OM MIN VEN?

Dette menneske vil give dig kærlighed og vil give dig støtte. En smuk Sjæl som også er i en stærk udvikling.

Du må forstå, at når du har følelser for en person, må man ikke forvente ønsket om at finde målet på de samme veje, men må skilles og ikke være i fysisk kontakt for evigt, men det vil give værdifulde og nødvendige indflydelser, men skabe nye tankebilleder og forståelse for de værdier der vil udvikle og højne din tro på dig selv.

JEG HAR SVÆRT VED AT LØSRIVE MIG?

Dette væsen vil give dig modstand og erfaringer. Du må ikke forvente at du kan eje og beherske et andet menneske. Se på de positive sider af det væsen og forstå, i skyggesiderne vil du ikke føle kærlighed.

Dette forhold vil ikke være for livet, men for en erfaringsmæssig nødvendighed vil det vare, til det energimæssigt ikke kan næres mere. Du skal lære ikke at tro på ord, men kunne læse de følelser der udsendes fra mennesker.

Du skal lære at forstå på vibrationer hvad sandheden er. Den psykologiske forståelse er en del af din åndelige udvikling, mennesker er under indflydelse af mørke og Lyse kræfter, og dette skaber store kontraster i menneskers personlighed.

HVORFOR ER JEG JALOUX?

Det er et spørgsmål der gælder for mange mennesker, dette svar jeg giver dig er det første skridt mod frigørelse og ansvarlighed for dig selv.

Alle ting der rettes mod dig, er som at se dig selv i et spejl og du skal forstå at disse ting også er en del af dig selv.

Disse følelser, er følelser du skal udleve og du må forstå, at som en udviklende Sjæl på den vej hvor du må rejse, er du altid alene.

Du vil mødes med mennesker, men du må ikke blive afhængig og ikke føle dig bundet eller tro at det menneske tilhører dig. Du skal frigøre dette menneske, for selv at finde frihed til at leve et liv i harmoni og finde troen på dig selv.

Du tiltrækker de negative ting med dine tanker. Når det du tror og tænker, er belivet over en periode, vil det blive den virkelighed du vil opleve.

Vrede og jalousi er mørke kræfter der prøver at bryde ind.

Imellem Lyset og mørket er der upersonlighed, du skal finde den neutrale zone og begynde at opbygge din egen styrke. Dette er også en del af troen på dig selv og dit eget værd.

Intet menneske kan eje dig som et åndeligt væsen. Den fysiske krop er af mindre betydning end mange mennesker kan fatte.

Sjæle er selvstændige individer der udvikler sig, og i lærdommen må de gå mange veje for at indhente de erfaringer, der vil danne grundlag for deres næste inkarnation.

Dette menneske vil gennem negative handlinger give dig en positiv udvikling.

AFSTRAFFER JEG MIG SELV NÅR JEG FØLER GLÆDE?

Glæde er et ord der dækker over følelser der ikke er i balance. Det er en ubalance i et menneskes liv. Glæden som mennesket fatter, er ikke de åndelige forståelser af glæde.

Den glæde du føler når du hjælper og udfører kærlighedsarbejde og glæden ved at gøre ting du ikke behøver, glæden ved at hjælpe dem der er svage og ikke spurgte og glæden ved at tro på sig selv er de sande glæder.

Det er opbyggende for din udvikling. At glæde dig over andres lykke vil give dig en indre ro.

HAR JEG VÆRET SAMMEN MED MIN VEN I FORRIGE LIV

Dette spørgsmål kan ikke besvares eller give dig indblik i. Det er følelsesmæssigt ikke godt for dig, du har ikke styrke for denne forståelse.

I VINTERPERIODEN ER DER MEGET LIDT AKTIVITET HVORFOR?

Dette kan besvares med klare ord. Omkring dig er der indflydelser fra alle levende væsner og deres tanker.

I Solsystemet er der også en energi fra denne Planet. Når du ikke modtager denne energi er din fysiske krop i underbalance og dine chakraer vil ikke fungere på det optimale

Det er også tilstande i mennesker omkring dig, opbygget i tankebilleder der gør, at denne periode er en negativ periode for mange mennesker og du vil finde at deprimerede mennesker vil udsende disse energier i større mængder og påvirke også sunde Sjæle.

Det er påvirkninger igennem fælles bevidstheder.

HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT UNDGÅ DET?

Du skal opbygge en beskyttelse omkring dig med tankeverdenen som din første prioritet. Du skal udsende og modtage Det Hvide Lys som vil beskytte dig.

Du skal med positive tanker isolere dig fra alle negative påvirkninger, du må forstå at denne kraft er virkelig, en kraft der kan måles i gerninger og handlinger og ord omkring dig, hvil i dig selv.

Det er et relevant spørgsmål, for forståelse at denne tilstand er af stor betydning. Det er et tegn på din følsomhed for skiftende påvirkninger. Når du forstår disse påvirkninger og studerer de åndelige og fysiske spørgsmål om menneskers udvikling, vil du forstå og fatte disse spørgsmål på en relevant måde, der kan gavne og forandre dit fysiske liv.

Dette er vigtig for menneskeheden at forstå, at påvirkninger er reelle og ikke en teori om eventuelle ydre kræfter, men ligesom god og nærende føde påvirker kroppen, skaber også tanker en påvirkning på et højere Plan.

Disse negative tanker omkring dig vil påvirke din fysiske krop og nedbryde det flow af energi der skal give dig vitalitet og styrke, og når du også mangler påvirkninger fra solen vil dette nedbringe din styrke også på det mentale.

HVILKEN SANDHED SKAL JEG LEVE EFTER RESTEN AF MIT LIV?

Du skal leve dit liv som et selvstændigt væsen og lytte til dit indre og ikke lave love og regler for hvad der er rigtigt, men i alle vanskelige situationer og beslutninger skal du lytte til dit indre.

Det er det første skridt til at blive et selvstændigt og stærkt væsen. Andre menneskers mening og karma er dig uvedkommende. Når du giver kærlighed og forståelse, vil du udfylde og hjælpe disse mennesker på den bedste måde.

Du skal ikke indrette dine tanker og handlinger efter hvad der er deres tro og efter deres sandhed, men din egen sandhed skal du leve efter.

Hvilken sandhed skal jeg leve efter spørger du, den indre stemme, er den som du kender som samvittigheden og den sjette sans, dette er din Sjæl, som er dig, der prøver på at give dig selv en retning på de fysiske handlinger, det der vil skabe og forvandle dig til en højere bevidsthed.

HVAD SKAL JEG OPLEVE I MIT LIV OG HVAD SKAL MIN VEN LÆRE MIG?

Disse påvirkninger bestemmes af din frie vilje og de valg du træffer er ikke tilfældige.

Dette menneske er en af dem omkring dig, der også kan give din udvikling en positiv retning. Du skal forstå, at der ikke er svar på de handlinger du vælger.

De svar der gives til dig er muligheder at vælge imellem, retninger og veje du kan vælge imellem. Din frie vilje og dit valg er dit eget.

Du skaber din karma med den vilje som du udøver i handlingsøjeblikket, som også er når du tænker tanker om dem der er omkring dig.

Det er det første kim, til det der bliver virkelighed, det der bliver fysisk virkelighed for dine medmennesker, som kommer til at føle og mærke det på deres krop.

Du påvirker den samlede menneskehed med disse tanker. Dette er den røde tråd for mange mennesker at forstå dette punkt. Dine tanker er som knive der bruges, de kan bruges som redskab i fredens tjeneste, men også som et negativt våben.

Du er på det første prøvende stadium af en udvikling. Vi ønsker at give dig en forståelse for det Lys der er omkring dig. Det er et tegn der vil give dig en stærk udvikling også i denne livstid.

Du indeholder mange smukke kærlighedstanker om dem der er omkring dig. Du er et væsen der ikke har fået den kærlighed, du selv ønsker at give og modtage fra dem omkring dig.

Du skal udstråle ro og tro på dig selv, så vil du tiltrække det samme.

Du skal forstå, at du er et væsen med en dyb åndelig værdi, du skal ikke sælge den styrke og renhed du indeholder, til dem som dit indre fortæller dig er mørke kræfter.

Du skal forstå, at det ikke er mængden, men styrken og renheden af kærlighed, der vil give dig den største glæde og styrke.

Vi ønsker dig uendelig kærlighed på den hårde udviklingsvej der ligger for alle der vil bryde med de gamle veje og søge mod Lyset, også ad de stenede stejle stier.


 

Back To Top