Skip to content

Om frygt, kost, vaccinationer, orkaner og materialisme

Kære Menneskebarn, du udstråler opbrud i dit indre, du står ved floden du ønsker at krydse, du vover ikke at krydse den, du er delt i en tilstand af uvished.

Det er gamle tanker om dit eget værd i denne verden, hvor du på mange måder ikke føler dig hjemme. det er det du møder og som skaber konflikter.

Du ønsker at krydse floden og møde tingene, det er et mønster du har og grunden for denne inkarnation.

Det er et naturligt udviklingstrin at komme til, hvor man skal kaste mange og ofte forkerte forestillinger om livets betydning og indhold til side.

Kære Menneskebarn, du har med dig en styrke, der vil være dig en stor hjælp, når du beslutter ikke at frygte det ukendte.

Vi siger også til dig hvad du behøver, du skal bruge din indre stemme og ikke din personlighed med angst og usikkerhed.

Det er ikke den der skal give dig det fornødne mod og troen på at du også kan udføre ting, der ikke er tilpasset det system der råder i denne kultur og dette samfund, som er din inkarnation.

Verden er skabt i udviklingstrin, det er det enkelte individuelle menneske også. Du skal ikke forvente at dem der har magten, men ikke altid indsigten, vil give dig hjælp.

Det samfund som er opbygget og for tiden er det i store brydninger, det er hvad du føler, som afspejler dette samfunds kaos, med et ikke fremadrettet konkret mål.

Dette er hvad du skal bryde, og planlægge det der for dig vil give dig en udvikling, mod de mål hvor du på dette tidspunkt ikke kan føle eller se klart.

ER DET MEGET NEGATIVT FOR MIG AT GÅ HJEMME?

Kære Menneskebarn, der er ikke et klart ja eller nej. Det er ikke negativt at leve inkarnationen på alle måder.

Det er retninger som dit indre kan give dig, disse retninger er hvad du føler i dig. Du ønsker ikke med dit indre at forsætte i en passiv rolle og ikke forme og skabe det som du har omkring i din verden og den vej du burde tage.

Du kan ikke modtage og ikke give igen, du skal tage ansvaret omkring din egen udvikling og dette kræver frihed, en frihed fra alle der vil bede om en pris, for den afhængighed du ikke ønsker at have. Der er ikke mange måder at blive på lige fod med dit indre, i den materialistiske verdens store krav.

Du er ikke et menneske der stiller de store materialistiske krav, men det er en del af det pres der er og prisen dette samfund betaler og det er også et mange dobbelt større problem for dette land.
At tilsidesætte den åndelige udvikling, vil ikke vedvarende kunne give fremgang. når mennesket udsættes for tilbagegang og med smerter erkendre de fejlslagne og ofte modsatte retninger som de bevæger sig i.

Det er op til det enkelte menneske, hvor du som en individuel Sjæl, må tage den retning og lade andre se at dette kan gøres med den frie vilje.

Det er ikke negativt at lære med smerter og afsavn, det er negativt ikke at bruge denne erfaring til at komme i en tilstand af større forståelse, for din egen og Klodens retning i udvikling.

Vi ønsker ikke at give dig en forståelse, du ikke på nuværende tidspunkt kan bruge. Men vi ønsker at give dig en dyb og vedvarende tanke, plante den i dit sind og lade den blive din ledetråd, at din udvikling er dit ansvar og du kan på mange måder med din frie vilje vælge, også når det smerter mest, det er den vigtigste retning du skal vælge.

Du har modtaget og udfører med stor kærlighed, det ansvar du har omkring en ung Sjæl. Din partner er på mange måder et åndelig modstykket til dig selv, men også en vigtig Sjæl der ofrer og den måde han kan hjælpe dig på, denne hjælp skal du bruge og af mange veje kan du, når du går i dine inderste kroge, finde det du skal gøre omkring din materialistiske fremtid.

Du skal finde en kombination, hvor du kan ophøje kvaliteten af den omgangskreds af Sjæle omkring dig.

Du skal ikke gå på kompromis når det gælder det du ønsker at udføre, du skal ikke lade dig lede og bruge et livs værdifulde tider til at udføre gerninger, som ikke er i pagt med dit indre.

Du skal fastholde men forstå, at dine ønsker skal være en del af den Plan der fremmer udviklingen for hele Menneskeheden. Du vil ikke modtage og ikke kunne bruge din indre forståelse, uden en klar retning og mål med dine gerninger.

KAN I GIVE MIG EN RETNING?

Kære Menneskebarn, du skal med tidens hjælpemidler, fremme din forståelse om åndelig udvikling, den udvikling der ligger i at sprede forståelse og hjælpe mennesker til at bruge denne forståelse.

Du skal oprette og begynde at benytte en moderne tankegang med din alders
forståelse og prøve at forandre retningen, for mange af dem der ligesom dig ikke har indhold i deres liv.

Du skal tænke dybt over dette, for i det ligger der muligheder for at hjælpe andre på en praktisk måde, der ikke er en normal fremgangsmåde, i et forsøg på at vejlede og vise mennesker, at der også er andre værdier, værdier der langt overstiger tomheden i materialismen.

Du vil tænke om disse problemer, at det ikke er let at udføre og bryde ind i de låste cirkler, hvor samfundet og specielle interesser ønsker Menneskeheden i de retninger hvor der ikke er plads til åndelig udvikling.

Kære Menneskebarn, der er omkring dig mange mennesker med dybe følelser, om dette at bryde ud og et ønske om at der også må være plads til andre værdier, i det der på mange måder ikke er en frivillig sag, mellem menneskes indre og dets personlighed.

Du kan finde, at når du seriøst vil undervise og sammensætte kurser, hvor mennesker kan få en dybere forståelse og for mange drejer det sig netop om, et fingerpeg i andre retninger.

Du skal uddanne dig og bruge moderne redskaber til at formulere denne viden, du skal sælge denne viden som en livsforståelse, du skal ikke trække dig tilbage.

Du skal være en aktiv del af det liv, der skal forandre og fremme den åndelige udvikling. Du skal bruge en klar og logisk forståelse for, at der kan opbygges en bedre måde at leve på, også med den udvikling, der på mange måder går for hurtigt.

HVORDAN KAN JEG FÅ KONTAKT TIL MIN SJÆL?

Du skal tro på din indre styrke, du skal også på alle måder holde fast på dine synspunkter, om det du selv tror på og ikke lade andre dominere og bruge denne udvikling, du allerede har sat i gang for år tilbage.

Byg videre på dette at forstå dit indre, det skal du gøre når du trækker dig tilbage i dine tanker, der skal du bruge flere perioder i din vågen tilstand, hvor du skal frakoble og bede om at få den fornødne tid og råd til at kunne tage på kurser og ikke leve i den samme ensformige verden.

Dit store problem er din afhængighed og det du føler som en skyldfølelse over for omgivelserne. Du skal frigøre dig og tage konsekvensen af de negative følelser du vil modtage. Du skal se på dig selv med forståelse og kærlighed, når det gælder din udvikling, du vil modtage mere end du giver for en start, senere vil du kunne give tilbage i overflod.

Kære Menneskebarn se omkring dig, du skal bruge morderne videnskabelige logiske metoder, hvordan du kan lave og udføre dette arbejde, hvor du kan vejlede de mennesker der er omkring dig, også mennesker fra gaden og mennesker du ikke kender, kan du sammenkalde og lave en levevej og indtægt, der vil give dig den frihed.

Før du har denne frihed vil du ikke kunne udføre at blive selvstændig i de retninger, der vil fremme dine personlige og dine omgivelsers forståelse.

Det er et vigtigt punkt at betale prisen, hver gang der er en regning, omkring dette at tage ansvaret for sit eget liv.

DET ER VANSKELIGT FOR MIG AT KOMME UD, DA VI HAR DELT ANSVARET OP?

Prisen for materialismen og prisen for at skabe de simpleste og de nødvendige ting, er en pris der for manges vedkommende koster mere end de kan betale tilbage.

Du skal også forstå, at i det at I overgiver jeres fulde kræfter og opmærksomhed til et protjek, der på mange måder aldrig ville kunne betale tilbage hvad det koster, så har I afskåret mange andre muligheder. Du skal også med klarhed vide, om dette protjek er en del af dit indres kald, eller du blot er en del af det, på en ikke frivillig måde.

I har til sammen et ansvar for en ung Sjæl, denne Sjæl kan blive taberen, hvis I ikke sammentidlig finder jeres indre og udarbejder en klar plan, for på alle måder at udvikle de latente evner, I begge har på det åndelige område.

Prisen for ikke at gøre dette, vil langt overstige hvad I kan få for at opbygge den materialistiske tryghed. Der er kun en kort tid i hver eneste inkarnation, til at finde retninger og at starte seriøse opgaver. Dette er dilemmaet for Menneskeheden, i de højtudviklet materialistiske lande, at det åndelige for de manges vedkommen, ikke er synligt og på førstepladsen.

HAR I NOGET AT FORTÆLLE MIN MAND?

Dette menneske som på mage måder er en højt udviklet Sjæl, skal vogte sig for de personligheder der opsluger og kvæler hans klare tanker om større værdier.

Han skal også spørge sig selv, om det han har begivet sig ind i er lykken, set fra et åndeligt synspunkt vil prisen blive høj og tidsmæssigt bruge en stor del af hans liv at betale for dette projekt der ikke på længere sigt er et indre kald.

Hvad der udadtil ligner en sejr kan på indre Planer blive inkarnationens nederlag. Han skal også vide, at prisen når mennesker ikke har kontakt med deres indre er sygdomme, hvor tidsalderen rummer stærke energier, som vil påvirke og på mange måder give psykiske mentale forstyrrelser.

Lad dette være en tanke der også har betydning, når man planlægger og ser værdierne, i de opslidende og til tider også nedbrydninger retninger, man ønsker at bruge i denne inkarnation.

Dette menneske vil betale med sin egen utilfredshed. Denne utilfredshed er noget indre og ikke personlighedspræget, en indre utilfredshed for retninger og muligheder, som er henlagt og måske ikke kan benyttes, på grund af mere og mere involveret ansvar for ting hans indre ikke ønsker at udføre.

ER DET DERFOR HAN ER SYG?

Mennesker vil oftere blive påmindet via sygdomme, eller mennesker omkring dem som de mister, dette er de stærke midler for at trænge igennem den tætte tåge omkring materialismen og den materielle sikkerhed, så vil disse verdensbegivenheder ofte indtræffe hos tilsyneladende sunde mennesker.

HVORDAN KAN VI FÅ DET FYSISK BEDRE?

Dette er et relevant spørgsmål, for dig og din familie. Du skal forstå, at intet er bedre end et afslappet samvær, hvor mentale tanker og et fysisk samvær på et mentalt Plan, samvær hvor man også taler og udveksler tanker og også udfører disse tanker, er af samme store betydning for helbredet, som mange af de midler, som kun kan afhjælpe midlertidig også mange ting af naturens midler.

Det sundeste er en ro og en tro på ens egen værd. En styrke der kommer fra at man kender den retning man ønsker, usikkerheden om det liv du føler du spilder er den største nedbrydende kraft, udover had er der intet større end forståelsen for at den korte tid din inkarnation varer, skal ikke bruges til overflødig intetsigende aktiviteter.

I skal også lede efter de naturlige måder der findes i naturen. En balanceret kost der fortrinsvis er tilberedt så tæt til naturen som muligt.

I dette land med materialismen i højsæde, vil du finde at de naturlige energier fra naturskabte produkter ikke længere er hovedindholdet, i det du med stor selvfølgelighed serverer, for dem du elsker og dem der er omkring dig.

Dette er et problem at finde disse produkter, da sløvheden har bredt sig til store dele af Menneskeheden, i et ræs mod tilintetgørelse og forglemmelse af naturens største og stærkeste helbredende kræfter som er i planteriget, men som ikke er i planteriget, når det ikke er forarbejdet på sådan en måde, med de naturlige energier fra Solen og de påvirkninger der kommer fra Devaerne, så er det ikke længere i den reneste form.

Der findes ikke på nogen måde en erstatning for at indtage naturlig føde, så tæt på naturen som muligt, som fra udgangspunktet hvor dets renhed endnu er beskyttet.

HVORDAN KOMMER MAN NOGET SÅ TÆT?

Det er prisen for at leve i et højudviklet materialistisk samfund, som gør at kun mennesker med stor indsats kan skaffe disse produkter.

Du skal selv hvor det er muligt fremskaffe dem ved din egen indsats, eller finde dem der har den samme dybe forståelse for at indtage denne form for føde.

Der er ikke noget belæg for at mennesket skal indtage dyrisk føde, dyrisk føde er på mange måder et levn, fra den tid da mennesket endnu var lavt udviklet.

Dette er passeret i dette land og burde ikke være aktuelt. Det er økonomisk interesse der holder dette og lignede i live.

Kulturarven på dette område er stærk og vil binde befolkningen langt ud i fremtiden.

Det må være op til hver enkelte individuelle Sjæl, at finde netop disse produkter og
undgå hvad du allerede ved, er bedre end det du på dette tidspunkt indtager.

Vi forstår også dit dilemma, du er født i denne kultur og skal leve din inkarnation omkring disse problemer, dette vil kræve styrke og denne styrke må du bruge og dette gælder i alle livets forhold.

Du kender på mange måder alle svarene, på alle de ting der ikke er tilfredsstillende og som skaber en uro og en dyb splittelse imellem din personlighed og dit indre.

Din angst for at miste dit barn og din angst for ikke at slå til og udføre hvad du aner er dine åndelige opgaver.

Denne angst kære Menneskebarn er mørk energi der skal bekæmpes, du må tage de små skridt, du kan også forvente en forskel ,på den måde du vil takle din hverdag på, når du får troen tilbage den tro på, at det er dig der styrer og kontrollerer med din vilje og din logiske tænkeevne i langt større grad af dit liv, end den angst du udtrykker og lader dig tro.

KAN I SIGE NOGET OM DE VACCINATIONER MAN GIVER SMÅ BØRN?

Kære Menneskebarn, det er ikke positivt og er en kunstig måde, som er valgt af dem der ikke magter at give samfundet bedre levevilkår, som på mange måder vil opbygge en naturlig kraft og modstand mod mange af de sygdomme der kan findes i dette land.

Det er ikke sundt for de små kroppe der ikke er udviklet og hvad Sjæle i en ung alder ikke bør udsættes for med disse ekstra påvirkninger.

Der er delte meninger blandt menneskes forståelse for dette problem. Åndeligt set er det ikke positivt at indføre fremmede stoffer, i den fra naturens side perfekte krop.

HAR DU NOGET AT FORTÆLLE OMKRING MIT BARN?

Denne Sjæl er et ansvar, et punkt som vil blive vigtig for mennesker, et punkt hvor kærlighed kan modtages og gives, et udviklende punkt for de nærmeste omgivelser.

Du vil finde, at denne Sjæl vil udvikle sig og overskygge mange der i menneskers øjne er ældre og erfarne.

Sådan er det på mange måder med unge Sjæle, som kun er unge af alder, men fra et åndeligt synspunkt er ældre Sjæle.

Dette barn skal ud og mærke modstand og føle den inkarnation, som er valgt og med de problemer det indeholder, skal det udsættes for naturligt at kunne modstå og opbygge en modstandskraft, mod de naturlige hændelser som vil komme.

På dette område og dette alderstrin er det moderens beskyttelse, men omkring dette punkt vender betydningen. Det er betydningsfuldt at dette barn bliver udsat for de fremtidige problemer og stillingtagen til livet.

HVAD ER DET DER GØR AT JEG SKAL TILBAGE OG TJEKKE AT DER ER LÅST OG LUKKET?

Kære Menneskebarn, lad ikke dette blive en bekymring, dette er naturligt, det er dit sinds måde at henlede opmærksomheden på, at den vej du lever og den retning du tager ikke er de rigtige.

Du må ikke på nogen måde tro, at din åndelige forståelse og din mentale kraft er fuld tilstede.

Du skal blot se det som en måde, at dit sind ikke ønsker at lade dig være i fred, så længe du er på en kurs hvad du ikke ønsker i dit indre.

Du skal forstå, at når mennesker vælger for kortere og længere tid, at gå i den modsatte retning, må du henledes med stærke midler opmærksomheden på at du skal vælge og kontakte dit indre.

Dette er når fænomener der ikke let kan forklares optræder omkring mennesker, det er på mange måder en kærlig hjælp og en hånd til at du skal prøve at kontakte, føle og fornemme i den grad du kan få kontakt til dit indre, så vil du også vide at du skal tage ansvaret omkring de retninger du ønsker at gå.

Det er for dem der ikke vælger at lytte, og kan det på mange måder føre til varig og ødelæggende tilstande, det den moderne videnskab kalder mentale blokeringer.

HVORFOR GIK DET UD OVER ALLE GRANTRÆERNE I DEN ORKAN VI HAVDE?

De svage vil altid i naturen blive frasorteret, det samme har gjaldt i tidernes løb i Menneskeheden, de forskellige modeller for mennesker er også blevet frasorteret, når mennesket på længere sigt ikke ønsker at lytte til deres indre.

Det gælder det individuelle og hele nationer, også Kloden. Så vil der på alle måder ske en udtynding, når noget ikke set fra Hierarkiets side, har en ønskelig retning for udviklingen at gå, vil dette indtræffe naturmæssigt, åndeligt set er det ikke uden betydning at netop dette fænomen indtræffer.

Det er en af tidens største problemer, at intet hensyn vil blive taget til unaturlige udviklinger. Denne udvikling som er den største fejltagelse og i den retning hvor mennesket er ved at manipulerer ved selve byggestenenes formåen.

Det er uheldigt for Menneskeheden og kan føre til tilbagegang for denne rodrace, der ikke er bestemt til at overtage de funktioner som på et højere Plan, skal styres og dirigeres i de ønskede retninger.

Da det enkelte mennesker ikke har overblik over udviklingens fjernere mål, vil der på mange måder ske frasortering af udbygninger og tilføjelser i naturen, såvel som omkring mennesker, der selv på et højere Plan ikke har den indre forståelse, men også på de områder hvor samfundets vogter, ikke længere ser samfundet som deres største prioritet, men overfører dem til deres egen personlige begær og behov, så vil der ske udskiftninger,

Dette samfund og i mange af de højt udviklet lande vil behøve en radikal forandring i de styrende systemer.

Systemet som vi kender det i dag, er så fyldt med store mængder kaos og dette gælder også når mennesket griber ind i naturens naturlige udformninger.

Devaerne har ikke på mange måder ønsket at se denne udvikling forsætte.Det vil ske på de områder, at man vil se mange af naturens såkaldte kunstige frembringelser blive reduceret eller på mange måder ført tilbage til det oprindelige.

UDVIKLING

Kære Menneskebarn, du er et smukt menneske, du står og skuer. Du har i dit indre et mod du ikke viser ofte i din hverdag. Lad dette mod blive en fremherskende del af din karakter.

Du skal ikke lade dig afskrække af de høje bølger, du skal forstå, vi siger det ikke for at give dig angst for fremtiden, men en dybere forståelse for det ansvar for den unikke inkarnation du befinder dig i.

Du skal forstå at værdsætte og påskønne den inkarnation du selv har valgt. Du skylder den kostbare tid, at den blive brugt på en måde, der vil blive en fremgang og en udnyttelse.

På den smukkeste mulige måde, skal du finde tilbage og benytte dig af din egen styrke og ikke læne dig op af nogen omkring dig.

Vi ønsker dig kærlighed og fred til på en harmonisk og smuk måde kan udvikle dig og blive en kommando i din egen fremtid.


 

Back To Top