Skip to content

Om den fysiske krop og helbredet?

Helbredet, som mennesket i deres mangel på dybere forståelse, ikke kan fatte sammenhængen af, handler om levevis og tilstanden af den fysiske krop. Du kan behandle denne krop uden omsorg, det er menneskehedens svøbe.

Mange energier er brugt i tankernes verden. I fysisk forstand er denne energiforbrug menneskets største problem.

Den krop, som er hjem for din Sjæl, kommer i dårlig forfatning, når der er indre kampe, og du ikke ønsker at erkende mange af livets realiteter.

Den fysiske krop bestemmer ikke over dig, du er en Sjæl, som er udødelig.

Du har, med din frie vilje valgt at misbruge denne krop, når sygdom svækker dig, så længe du ikke magter og ønsker at bruge denne frie vilje til at give dig selv en sund og velfungerende krop, ved brugen af din livstro. Du skal skabe en ramme, der giver dig sundhed og glæde ved din krop.

Tro ikke at det smukke og det intelligente i naturen er tilfældigheder. Studer den orden, der findes i måden Kosmos giver overskud af sundhed til alle. I naturen vil du finde tilbage til hvad du har mistet i den materialistiske verden.

ANGST

Angst er et redskab, du bør bruge til gavn for din åndelige udvikling. Den er også påmindelse om de ting, du undlader at gøre når du ikke lytter til dit indre.

AURA

Aura er kun et af mange redskaber, der har en forbindelse til dit højere selv.

HVORDAN SER I PÅ NUMEROLOGI?

Dette er en af verdens store blændværker. Et navn er en metode, der giver menneskeheden, en let måde at genkende og fastholde dig som en personlighed.

Du er et åndeligt væsen med en Sjæl, der lever for evigt, igennem mange liv. Denne Sjæl er blot en gnist af helheden, som er en vigtig del af den universelle energi.

Navne og symboler er menneskeskabte, og kan ikke skade. Men de vil ikke give dybere indsigt, i den åndelige forståelse.

KAN JEG OPNÅ EN HØJERE BEVIDSTHED?

Den udvidede bevidsthed forekommer, når mennesker søger at dæmpe den indre uro og forsker i den videnskab, der kaldes religion.

Men blandt oplyste mennesker, er selve livets essens åndsvidenskaben, som er tilgængelig i højere grad end før, hvor menneskets forståelse og evne til at bruge denne viden, ikke var til stede.

Når du kender og forstår brugen af meditation, vil du langsomt forstå de midler, der findes beskrevet om adgangen til dit højere selv: at i stilheden (tom for følelser) skal du finde den fred, der vil give dig en total forståelse for, hvorfor du søger fra den ydre verden til den indre verden.

Du er en krop, og du lever i en form der er midlertidig. Din Sjæl er dig. Din Sjæl er det redskab, der vil bringe og give dig erfaringer i mange liv.

Sandheden er summen af at leve i den realistiske verden og bygge videre på den erfaring, du bringer med dig fra mange liv.

Problemet er at frembringe en forbindelse og smelte de to energier sammen (det fysiske og åndelige liv). Det er det første skridt at lære meditation.

Der er blandt dig disciple, der vil give dig denne forståelse, når du opsøger og bliver en del af den åndelige bevægelse, der findes overalt i verdenen.

De energier, som vil give dig denne dybe forståelse og bringe den åndelige del frem fra dit smukke indre, er til stede i uendelige mængder.

JEG BLIVER NØD TIL AT SKAFFE PENGE TIL MIT FYSISKE LIV?

I den materialistiske verden er der overflod, tomhed og intetsigende lykke. Lykken er et menneskeskabt ord, der betegner fred og stilhed fra den indre stemme, der ønsker at tilgive dig, og give forståelse for de falske værdier du søger. De falske energier er ikke nødvendige for at opnå indre fred.

I den realistiske verden kan du skaffe og modtage uendelig overflod, når din tankeverden bliver koordineret om dette punkt, og når du begynder at tro på dig selv.

Din mangel på tro og forståelse for dit eget værd, er den største hindring for disse energier, som er til stede i uendelige mængder.

De energier kan udnyttes, når dine tanker indeholder motiver, der handler om næstekærlighed. Dette er udløseren af denne overflod.

Næstekærlighed er den universelle kraft, der vil bringe dig overflod. Disse energier er skabt og vil blive fuldbyrdet, når din egen indsats er til stede.

Som et åndeligt væsen har du ikke begrænsninger. Troen på dig selv og dit eget værd, skaber dit liv.

Den kærlighed du ikke kan give til dig selv, kan du ikke give til andre. Dette er den universelle lov. at når du stopper energierne, stopper du også kærligheden til din næste.

HVORDAN BEGYNDER JEG PÅ ET NYT LIV?

Opbyg klare og stærke tankebilleder om din egen formåen og kunnen. Løsriv dig fra vante livsforestillinger. Byg det op fra bunden, som et hus der skal vare for evigt. Dette fundament påbegyndes, når du åbner og bliver en kanal for den universelle energi, der strømmer i utømmelige mængder til alle, der ønsker at tappe fra den.

I den åndelige verden er vi alle det samme.

Erfaringer er at leve. At leve er at høste disse erfaringer.

Når du trækker dig tilbage og ikke lever dette liv, bryder du hvad du ønskede at udføre i denne inkarnation.

Du kan modtage mange sandheder fra Mestre over den lange tid. Disse sandheder, må altid give genklang i dit indre, før du kan modtage og bygge videre på dem. Husk, ingen kan give dig din sandhed. Mange kan give dig kærlig og visdomsfyldt vejledning, men den endelige sandhed er din egen sandhed, som for bestandig vil udvide og skabe nye sandheder. Dette må være visdomsord, fra dem, der har levet mange liv.

HVAD ER FRYGT?

Frygten for ikke at udføre det åndelige arbejde, er menneskets største frygt. Denne frygt er ikke kendt under dette navn, men som materialisme og mangel på det gode helbred.

Frygten er heller ikke forbundet med åndelig udvikling. I mange menneskers tankeverden er denne frygt iklædt andre klæder.

Mennesket er vildledt og under det store blændværk. Dette er en nødvendig del af deres udvikling. Frygten er det redskab der bringer dig tilbage til Lysets vej.

Når smerten ikke kan udholdes, vil den bringe dig ud af den mørke dal, tilbage til Lyset. Igennem de hårde kampe vil du atter, over de mange liv, vinde de næste skridt.

HVORDAN SER I PÅ GURUER?

Der findes ikke i den fysiske verden andre Guder og guruer, end den del der findes i dig selv.

Mennesket må vandre og finde deres egen sandhed. End ikke engang de største Mestre kan give dig din sandhed. Disse ord findes også i Bibelen, som kun er et af mange værker der findes.

Det er kun din sandhed der kan hjælpe dig. Det er din sandhed, der dannes, når du kender og kan benytte din indre stemme.


 

Back To Top