Skip to content

Om arbejde og personlig udvikling

De bagvedliggende årsager til udvikling er ting der ikke er synlige for det ubevidste menneske. Det bevidste menneske er et fysisk menneske der forstår at måle og veje de påvirkninger der er omkring dem.

Når det bevidste indre menneske kommer frem, og bliver en del af det daglige liv, kan det påvirkes af sit eget indre, på denne måde, at når den cirkel, den store Menneskehed befinder sig i, ikke længere gælder for denne Sjæl, så kan mennesket frigøre sig, stille sig ud og beskue den fysiske krop, og de mange ting, som ikke stemmer overens med dit indre.

Dette er dig, du er en kærlig sjæl med de rette motiver, men ikke altid med den dybe forståelse for, de årsager der ikke umiddelbart kan ses.

Vi ser dig som en aktiv og positiv indflydelse, men også som en der ikke tænker dybere over de karmiske påvirkninger og menneskers frie vilje.

Det vil koste smerter, som ikke kan forklares med en fysisk og logisk forståelse. Disse smerter er dem du føler omkring dig, når du uden eftertanke begiver dig ud på det dybe vand, uden at have fornemmet de store påvirkninger. Disse handlinger påfører du dem, der selv må tage ansvaret for deres liv.

Du må forstå, at udviklingen er bestemt ud fra det du yder og giver. Dette gælder også dem du løfter, hvor de selv skulle have gået.

HVAD SKAL JEG GØRE MED HENSYN TIL MIT JOB?

Vi ser evner og kærlige motiver omkring dig. Du skal vælge ud fra dit indres tydelige og sikre tegn, på den fremtid der for os, ikke ligger i det arbejde, der ikke længere tjener, hvad du kan yde på andre områder.

Du skal give hvad du indeholder af kærlig omtanke, til dem der stå tilbage omkring dig i din nærmeste kreds.

Du skal også vide, at din fremtidig indflydelse vil blive med tavshed og venten, og hvor begivenhederne når at udfolde sig i den rækkefølge, hvor du kan forstå tingene omkring dig selv. Dette er et vigtigt punkt for alle inkarneret Sjæle.

Det liv man har bestemt skal leves og de erfaringer omkring netop dette liv du lever, skal høstes og bruges. Det er den del du forsat skal bruge i din udvidelse og du vil få en forståelse for dine egne smerter, som er en del af denne lærdom.

Du skal frigive dine indre energier i stilhed og tilbagetrukkethed. Der skal du give dig selv en chance for at i stilhedens Lys kan du reflektere for netop dit livs røde tråd.

Vi ser en kærlig og sikker fornemmelse omkring dit indre, der har mange smukke og kreative formål. Du skal bruge den tid du selv med din frie vilje, kan bestemme indholdet af.

Vi ser også dine evner omkring at præge mennesker, når du udtrykker de ting der kan udtrykkes fysisk igennem malerier, og de ting der kommer fra dit indre.

Du er et kærligt menneske, der kan udtrykke dig bedre med disse symboler end med ord. Ord er mange gange tomme tanker, som flyver igennem som en strøm og som ikke altid er dine egne ord. Disse energier skal omsættes, til at give dig selv en indre fred.

Du skal også lære, at din rolle og dit ansvar ligger netop på den udvikling, og som på dette punkt har været en del du ikke har turde se på.

De indre smerter, også dem du ikke ønsker at tænke på, skal gennemleves. Ikke som yderligere smerter, men som en form for forståelse for dem omkring dig, der i tiden tilbage har svigtet og ikke givet dig den kærlighed du har behov for. Dette behov kan gives igennem den fred og den tilbagetrukkenhed du skal bruge.

I dette liv har du givet omkring dig og du kan modtage fra mange af dem der ikke taler, dem der kan lytte og afventende give en indre forståelse, er bedre end dem der taler de tomme ord.

VIL DET PÅVIRKE OS ØKONOMISK, HVIS JEG STOPPER MIT JOB?

Det er det fysiske menneskes svøbe og også samtidig den store udfordring. Vi må på dette punkt i jeres liv, der ikke altid har været den lette vej mod bjergets top, vil vi sige, at på dette punkt må I afgøre værdien og formålet med jeres liv.

I er mennesker der begge har givet, I skal modtage de største gaver, når I åbner og deler den indre forståelse. De sande værdier findes ikke som fysiske genstande.

I må sætte de rette værdier og lade jeres indre intelligente vilje afgøre formålet med resten af denne inkarnation.

Det er sagt, at mennesket skal opbygge og udvikle sig med den fysiske krop, for den Sjæl der skal være den levende og videreførende livsgnist til de næste liv.

Det er ikke ensbetydende med, at den fysiske verdens betydning skal overstige, hvad dit indre vil give dig af klare signaler. Når du skal vælge ud fra denne værdi, skal du vælge hvad dit indre befaler.

Omkring din fremtid som fysisk menneske, vil du have smerter omkring dig. Du vil også have en smuk udstråling, når du frigiver ansvaret for dem der ikke længere behøver at blive båret over den rivende flod. Du er selv halvvejs på vej til at nå den sikre bred.

I dette liv skal du bruge den tid du har i fysisk tilstand, bruge den til at finde fred. I andres øjne er du også et menneske der behøver at modtage denne kærlighed. Det får du ved at blive i harmoni med dit indre. Dette er symbolsk, men du ved i dit indre, hvad denne fred kunne betyde.

Du skal ikke undlade at leve i den realistiske verden, det er det fysiske menneskes nødvendighed og udvikling i dette og mange livstider.

I kan med omtanke nedsætte jeres fysiske behov og finde at i disse mindre behov, vil I kunne finde en større lykke, når I ikke længere er bundet af fysiske omgivelser og tryghed. Denne tryghed er en illusion og det er ikke hvad I behøver, I behøver den indre fred, som vil komme igennem de gerninger der venter dig, og de mennesker der vil komme til dig.

HVIKEN FRITIDSINTRESSE SKAL JEG UDVIKLE?

Du skal udvikle det der er omkring dig, som er evnen til at udtrykke dig åndeligt, igennem de fysiske udtryksformer som der er i malerier.

Du skal ikke forvente at dine fysiske påvirkninger af mennesket, er en grad der kan hjælpe de mange. Men mere forvente at din livserfaring og dine ord om ukuelighed vil hjælpe mange.

Du skal også tro, at den største og kærligste hjælp, er sandheden omkring mennesker, der ikke kan se klart. Mennesker der ikke tør tage ansvaret for deres eget liv og dem der er sunket ned i den mørke selvmedlidenhed, det er dem du kan hjælpe.

Giv en kærlig men sandfærdig forståelse, for deres store og små problemer. Dette kan blive en hjælp til den verden, der i større grad vil udvikle sig hen imod menneskelig forståelse, om ansvaret for sig selv i en udviklende og voksende bevidsthed.

Igennem denne forståelse vil du kunne give uselvisk kærlighed, på den måde der kan hjælpe dem der er på vej til at tage det første skridt.

ER DET GODT FOR MIG AT HJÆLPE FOLK I KRISE?

Det er en styrke du skal udvikle, du skal lære at bruge din upersonlighed. Det er den største kærlighed, at handle med en intelligent forståelse og et større perspektiv, ikke at forlede sig til at fortælle hvad folk de vil høre, for mennesker uden den rette hjælp, kan blive vildledt på den vej de burde gå.

Du skal se Menneskeheden igennem dens smerter og uklare fornemmelser. Der skal du lede dem hen imod et klarere Lys, hvor en selvstændig tænkning er det der kan give dem styrke, til også at hjælpe andre som er svagere.

Dette er en indlysende måde, at række hånden ned til dem der er et trin længere nede af stigen. Det er udviklingsvejens sande formål, at række en uselvisk hånd, til dem der er et skridt under din egen forståelse.

ER DET MENINGEN AT VI SKAL BLIVE BOENDE I VORES HUS?

Det er med tydelighed, set fra den forståelse som vi læser i din tankeverden om dine fremtidige ønsker, om et afklaret og enkelt liv.

Dette hus er fyldt med gode energier, men de sande energier udstråler fra jer begge og dette hus er i dette sammenhæng, uden nogen form for betydning. Hvad der giver jer fred og tid i overskud, er den intelligente løsning på dette problem.

De følelsesmæssige ting omkring fysiske genstande, i alle former, er hvad vi alle må lære. Du skal også i dine tanker opbygge et billede, om det fysiske tilhørsforhold, som alle vil blive brudt når din karmamæssige tid i denne livstid er slut.

Det er ord der ikke altid føles som kærlig hjælp, når menneskers personlighed skal afgøre disse ting. I det store perspektiv vil du ikke behøve disse fysiske genstande omkring dig.

Du kan ud fra mange dybe vurderinger og med din egen indre forståelse, bryde denne gamle cirkel. Det kræver mod og en ny måde at beskue resten af denne livstid på. Det vil give dig en sand styrke at bryde med gamle tankebilleder.

HVORDAN KAN JEG FÅ RO I SJÆLEN?

Dette er et relevant spørgsmål i forbindelse med udvikling af mennesker. Dette er en ting der vil give stærke fremskridt af Menneskeheden. Når denne tilstand er opnået, er du også et menneske på vej mod et klart og lysende mål.

Dette mål er en selvstændig og hurtigere udvikling i bevidsthedsudvidelse. Den fred opnås igennem en dybere forståelse af dig selv, som et åndeligt menneske. I den praktiske verden skal du blive i stand til at finde roen og stilheden.

Når du magter disse punkter, vil en dybere meditation give dig en adgang, til at kunne tappe fra den universelle kilde og dit følelseslegeme vil ikke længere overskygge den mentale kapacitet omkring dit liv.

Du er en blandt mange, der ud fra de bedste motiver, men ikke med de klareste forståelser, kaster dig ud og hjælper Menneskeheden, på en måde der mange gange sætter dem tilbage til deres naturlige udvikling.

Det er ikke altid klart for mennesker når du hjælper, om de skal føle glæde eller en modstand med den situation.

Du har givet mange mennesker en forståelse for uselvisk kærlighed. Men du har også bremset mennesker omkring dig, i at tage kampen op med deres egen mangel på vilje og selv leve og udvikle de beslutninger de skal igennem og ende med at udføre i dette liv.

Vi ser omkring dig et klart Lys, du har styrke og indsigt og du besidder en medmenneskelighed, der tager ansvaret, ikke blot for din egen udvikling, men også for dem der ikke forstår, at dette er det første skridt på vejen mod en udvidet bevidsthed.

Når du magter at finde denne ro i dig selv, kan du give uselvisk igen, til dem der behøver den udstrakte hånd.

Du kan påvirke og vise den kreds der er omkring dig, at på trods af den modstand og modgang du lider under i din fysiske krop, er denne krop dog ikke dig.

Dine tanker er det vigtigste redskab der er for Menneskeheden. Dit smukke indres bevidsthed skal blive synlig, for dem der er omkring dig og vil komme til dit hus.

Dine tanker skal fødes med længere overvejelser og en tilbagetrukkenhed. De få ord kan udrette mere end mange af de fysiske gerninger du har udført i dette liv. Du skal ikke tro, at dem der taler og ikke har gennemtænkt, er dem der flytter verden.

De Sjæle der kan mødes med deres eget indre, og erkende dem selv som åndelige væsner vil finde den indre fred, og blive dem der kan påvirke og flytte Menneskeheden.

Dit ansvar igennem det du har forsømt ved dig selv er ikke overholdt. Du skal tænke og overveje din livs røde tråd.

HVAD ER MIT LIVS RØDE TRÅD? 

Det er at finde fred, med de tanker omkring uretfærdighed og misbrug der er omkring dig og dit tidligere liv.


Back To Top