Skip to content

Om åndelig vejledning, Peru, karma og familie

Du ser et Lys. Dette Lys er for dig den ledetråd du har ventet på og søgt igennem dette og andre liv. Tro ikke kære Menneskebarn, at du er på bjergets top, men du er i sandhed startet med det første skridt.

Dette er sandheden for mange i denne tid, der tales med ord der vidner om en begyndende forståelse. Dette er i sandhed vejen frem, at starte med det første skridt.

Lad din logiske tanke også forstå, at vejen er stenede og uendelig lang. Vi ser omkring dig en vilje og en udstråling, dette er det første sikre tegn på en forvandling, der i denne inkarnation vil blive mærkebar i de opnåede resultater.

Vi ser også omkring dig de gode motiver. Den dybe forståelse vil komme igennem livet, det realistiske liv der leves, udleves og opleves og forvandles til dyrekøbte erfaringer.

Dette er i sandhed at leve et åndelig liv, at leve og følge den vejledning der kommer fra dit indre.

Vi ser at du er et menneske der kan rumme og følge de logiske tankebaner. Du skal vide at den indsats du gør, er ikke kun for dig selv, men for den samlede Menneskehed.

Dette bør du have som det store motiv, at give uselvisk kærlighed til dem der endnu ikke har skabt tanken og kan rumme den dybe åndelig forståelse, om den virkelighed der skal forvandles, ikke kun af den enkelte Menneskehed.

Vi giver dig kærlighed og forståelse og ser dig som en af dem, der ikke vil blive begrænset af snævre grænser og en forældet kultur.

 

ER DER EN BESTEMT ÅNDELIG VEJLEDER?

I denne dimension er der mange der udvikler sig og ophøjer sig i bevidsthed og som arbejder med at give af dyrekøbte erfaringer over mange liv og med kærlighed og de rette motiver at vejlede og give fra den dybe og uendelige store forståelse. Men du skal åbne op før du kan tappe fra denne Universelle kilde.

Denne vejledning og hjælp er til dels givet fra dit eget indres bevidsthedsforbindelse, som er fra den Universelle bevidsthed.

Som vejledning og vejleder vil du tappe igennem dem der står til rådighed. Når du igennem meditation og forståelse for den indre stemme, kan modtage de klare og kærlige vejledninger der findes, når dine tankeenergier kan omstille sig og dit hjerte kan lytte.

Vi siger dette symbolsk, for i hjertet finder du en vejledning, der langt overstiger hvad du kan modtage fra den fysiske verden. Vi skal også nævne, at i dine tanker er der et billede om en person og personer, der vil give dig en speciel vejledning.

Dette er også sandheden. Alle Sjæle har en Deva, som er en åndelig vejleder, et menneske, en bevidsthed fra denne dimension, som kan blive en speciel vejleder, det kan være fra denne eller andre af dine inkarnationer.

For dig er der et væsen der har levet mange liv og kan give dig denne specielle vejledning. Vi ser i dig et Lys, som vil kræve at denne flamme bliver holdt ved lige. Vi ser også at du kan modtage igennem dit sanseapparat disse informationer. Når din udvikling et langt nok, så vil disse oplysninger og vejledninger blive dig givet.

Når du er i stand til at forandre dine tankebilleder og igennem denne nye forståelse så vil du kunne modtage de klare oplysninger, der er tilgængelige for alle der forstår at finde den indre fred og stilhed i tankeverden.

Denne vejleder er et væsen der kommer til dig med den vejledning, der skal give dig en klar forståelse af din mission i denne og de næste inkarnationer. Du skal ikke glemme at din frie vilje kan tidsmæssigt forskyde og fremskynde denne udvikling.

Dette væsens navn er Enok, som er et væsen som ikke har levet i den fysiske verden, i det du forstår i århundrede, men dog har uddannet sig og oplevet igennem en dyb forståelse og nær tilknytning til mange mennesker, som har oplevet og gennemgået de højere skoler.

Dette væsen har hengivet og givet sin tid til dem der tager deres første skridt og med de rette motiver begiver sig på vej af ukendte stier.

Du vil finde, igennem meditation vil du opnå en klarhed og når tiden i din udvikling er tilstrækkelig og når den tid du behøver er gennemgået, så vil du opleve at dette væsen vil komme til dig i et indre klarsyn. Når du magter og forstår de rette teknikker med din meditation, så skal du hengive dig til den fred og stilhed. Du vil finde at den kontakt med dette væsen vil blive en del af dit daglige liv.

 

HVAD ER MIN RØDE TRÅD I DENNE INKARNATION?

Dette er et relevant spørgsmål, som bør fylde mange af den nye tids mennesker, dette spørgsmål kan besvares på mange måder.

Vi ser omkring dig et behov for at omsætte smukke motiver til praktiske gøremål. Vi ser også at du vil blive brugt, når din frie vilje giver dig de indre signaler, så vil du blive brugt til unge Sjæle, der står og kan hjælpes og vejledes og med de rette motiver, vil du blive en vejleder og en hjælp til disse unge Sjæle.

Dette vil blive en udbredt og vigtig opgave i den nye tidsalder, da de påkrævet opgaver kræver en åndelig set dybere forståelse, at uddanne disse Sjæle der vil komme de næste årtier.

Denne opgave vil blive pålagt dig og må kræve en høj moralsk og uselvisk opfattelse af den åndelige virkelighed.

Dette er din røde tråd, at give mere end du modtager igennem dette arbejde. Dette arbejde vil i sandhed ikke blive påskønnet og forstået af de mange, men vil give store virkninger. Åndelig set vil det overskygge mange af de arbejder der er iøjnefaldende og som optager og afkræver Menneskehedens opmærksomhed.

Du vil arbejde, ikke i rampelyset, men i det skjulte vil du påvirke og have større virkninger end dem der taler med høje stemmer og dem der i blændværket påtager sig unyttige opgaver.

Du skal vide, at arbejde med unge Sjæle kræver de rette motiver, så vil du påvirke de næste generationer omkring dig. Dette vil ikke for mange lyde betydningsfuldt, da du fysisk set kun vil påvirke de få.

Du skal vide og tænke at den enkelte dråbe er som ringe i vandet og den vil brede sig og påvirke tifold, dem der i sandhed ønsker at udvide deres bevidsthed igennem dette arbejde.

Dette er din røde tråd, at hjælpe uselvisk og fremme forståelsen. Og at dem der kommer og dem der på vej ned i inkarnation, at der er mange af dem som har den store forståelse og de mange livs erfaringer. Disse Sjæle skal hjælpes ud af den skal, som dette samfund og denne kultur vil forsinke. Dette skal brydes og tidsmæssigt skal det fremskyndes.

Dette er din røde tråd, at arbejde uselvisk for forståelse for de åndelige tanker og ideer der i relativt kort tid skal forvandle den offentlige tænkemåde. På længere sigt vil det påvirke dem der sidder i stillinger og som kan påvirke verdens fremgang.

 

HVORDAN HAR JEG VALGT MIN KARMA I DENNE INKARNATION?

Kære Menneskebarn, du har ikke valgt en karma, du har i mange liv taget et valg med den vej du har gået. De valg der har ligget som muligheder bliver til karma, og skal forstås som en lov om balance. En balance imellem de mørke og de Lyse kræfter. Også en balance i lærdom og om at finde den indre harmoni og til sidst og få en overvægt i uselvisk tankegang og også en tankeforståelse for det ansvar der også ligger i, at du som menneske skaber, nedbryder og ophøjer i din tankeverden.

Du har ikke indflydelse på mange af de begivenheder, som er en del af tidligere livs beslutninger. Du har indflydelse på at forandre og opretholde en balance på den vej du vælger.

Din karma skaber du med de handlinger og tanker og i alle de situationer, hvor du har valgt imellem Lyset eller mørket.

 

HVORFOR HAR JEG VALGT MIN FAMILIE?

Dit indre forstår behovet for at frigøre dig følelsesmæssigt og behovet for at se verden med realismens øjne.

Åndelig udvikling er intelligent handlemåde og at forstå upersonlighed i tanker og handlinger. Dette er en af de vigtigste punkter at forstå, at kærlighed er ikke at hengive sig til følelser. Følelser er en vigtig del af menneskehedens udvikling.

Det gavnlige arbejde består i at beherske og bruge de følelser som en intelligent hjælp. Uselvisk kærlighed er den hjælp man giver med de rette motiver.

Du har valgt denne familie for at udligne tidligere livs hengivenhed til urealisme og til romantiske forestillinger om at åndelighed er at leve på specielle måder.

De symbolske og religiøse forestillinger er dem du forlader i dette liv og din åndelighed vil blive betonet med intelligente handlinger og forståelse.

Du må ikke tro, at et ukærligt ord behøver at mangle det rette motiv. Et ukærligt ord er for dem der modtager ordet måske den kærligste handling.

Dette skal du symbolsk ikke misforstå og tro at ukærlighed kan fremme åndelighed. Men for den der modtager ordet kan det være en hjælp til en dybere forståelse.

Dette er den hårde skole i livet, at udvikle åndelighed igennem det realistiske liv, i hvert enkelte inkarnation.

Du har valgt den samme familie på grund af mangel på selvstændighed i tidligere liv. Dette er du stærkt på vej til at opnå på alle punkter, med dit valg af et selvstændigt liv og planer om en uselvisk indsats med at arbejde for Menneskeheden.

Dette er Lyset omkring dig, dette er en ledetråd til at vise at du er en af dem der vil blive en medarbejder på et Globalt plan.

 

SKAL JEG MØDE MIN SJÆLSPARTNER I DETTE LIV?

Dette er et udtryk der ikke speciel henviser til netop det du forstår. Det er ikke på den måde du skal forstå at der findes en Sjælepartner. Det er en misforståelse iblandt mennesker, at der findes en såkaldt dobbelt Sjæl og en Sjælepartner.

Du er partner med det menneskelige udtryk med alle Sjæle omkring dig. Du tilhører den samlede Menneskehed. Der findes mange mennesker i denne dimension og i den fysiske verden, som har opnået igennem mange livs erfaringer, den samme forståelse og dybe indsigt som din egen forståelsesniveau er nået til.

Du må ikke tro, at mange af de udtryk der bruges, dækker over en realistisk forståelse, men er Menneskehedens romantiske forestillinger om netop disse former for liv.

Der er omkring dig et behov for at studere og forstå, at i alle henseender behøves der at bruges en stærk skelneevne og forståelse for det logiske i alle de ord og alle de forlagene forestillinger om åndelighed.

Det er kærligt sagt og vi siger disse ord med dyb forståelse for det du ønsker at udføre i denne inkarnation.

Du er et menneske der behøver en stærk og målrettet indsats, så du selv kan finde en dybere forståelse for den realistiske udvikling, som i dette liv vil blive et arbejde der vil føre dig ad stenede veje, mod de mål der ikke umiddelbart kan opnås ved de mange romantiske forestillinger den åndelige tidsalder indeholder.

 

HAR JEG LEVET I PERU ELLER ANDRE LANDE FØR?

Dette er en sandhed der kommer fra dit indre. Du har i et tidligere liv været en del af de Spaniere der indtog dette land. Du har på et tidspunkt opholdt dig i en af de mange klostre i det nordlige Spanien, hvor du med en dyb forståelse og en høj uddannelse, ønskede at påvirke den urealistiske hårde behandling af netop dette folk.

Du har været med som en af dem, der på mange måder nedsatte de lidelser og pinsler dette folk var udsat for. Du indtog en vigtig post og havde en dyb respekt hos de tidligere Inkaer og dem der regerede landet på dette tidspunkt.

Der er også omkring dig en dybere forståelse der går tilbage til det land, det kontinent der ikke længere eksisterer, Atlantic, denne forbindelse er igennem det der i dag kendes som landet Peru.

Du er en gammel Sjæl, der vil finde at den del af denne inkarnation skal du høste og lære om lidelser og det vil blive i denne verdensdel.

Du vil høste de erfaringer der vil give dig en realistisk forståelse for hvad åndelighed og uselviskhed er.

Det vil blive en form for en dåb, når du igennem et længere ophold, vil blive informeret om en dybere åndelighed og du vil få en større forståelse for det praktiske arbejde på det åndelige plan.

 

HAR JEG MØDT MIN KÆRESTE OG 2 VENNER FØR?

Du er et menneske der ikke står skarpt i det kvindelige og mandlige aspekt. Du har valgt det mandelige aspekt, men forstår af tidligere erfaringer det dybe kvindelige, du forstår det feminine aspekt.

Denne kvinde er en tidligere og kær slægtning, en kvinde fra et tidligere liv. Jeres bånd i dette liv er en dyb forståelse for de værdier, der ligger i bevarelsen af de smukke og ophøjet skønheder i naturen.

Jeres samlede indsats for dette og Klodens renhed og ophøjelsen af menneskers tanker vil blive jeres ledetråd sammen.

Den ene person af dine venner er også en vigtig del fra et tidligere liv. Dette menneske var en ven der hjalp dig i mange af de ting du udsatte dig for, da du i et tidligere liv var hjælpeløs og ude af stand til at fatte Menneskehedens ondskab.

Du har levet som en person, der manglede forståelse for de mørke kræfters indflydelse. Dette er relevant for mennesker at forstå, at uintelligent forståelse og manglende respekt for mørke kræfter, vil lede til den tilstand hvor du selv på en måde, vil blive en medarbejder for de mørke kræfter.

Igennem den mangel på realitet sans, vil man blive en del af de mørke kræfters arbejde.

Din kollega i dette liv, har i et tidligere liv været en del af den omgangskreds, der gav dig en dybere forståelse for selvstændighed og en tænkende, i den retning du lever i denne inkarnation.

Man skal ikke følelsesmæssigt tro at disse personer bliver afgørende, eller på anden måde skal afgøre den udvikling i dette liv eller de næste generationer.

Dette er ikke tilfældet. Du skal forstå at åndelig set er det ikke betydningsfuldt, om disse mennesker har været en del af ens tidligere liv.

Det er betydningsfuldt at man bruger disse specielle forhold man genkender, lærer af dem og bruger den viden man opnår igennem den gensidige forståelse, til yderlig at forstærke den åndelige tænkeevne og bruge den inspiration til at fremme ens egen åndelige udvikling og bevidsthedsudvidelse.

Dette er den praktiske betydning af den forståelse fra tidligere liv og dem man møder igen og igen i ens omgangskreds i forskellige former.

Det skal ikke undlades at sige, at det på mange måder har en ekstra betydning i den kærlighed og motivering, man har i sine tanker igennem de klare signaler man får fra sit indre, så det vil fremme ens forståelse.

Åndelig set vil det spare en masse tid, når disse signaler forstås og omsættes i det praktiske liv. Du skal forstå, at denne persons indflydelse går ud over det rent følelsesmæssige. Denne indflydelse vil påvirke dig til at fremme din egen åndelige udvikling.

Dette er den sande værdi af disse erindringer, der kan hentes i varierende grad frem, når det tjener et åndeligt formål.

 

HVAD KAN VI GØRE FOR MIN SYGE ONKEL?

Vi mærker og ser dit smukke motiv. Det er ikke muligt at forandre tilstanden omkring denne Sjæls nuværende tilstand. Du må forstå, at med alle de forskellige udviklingsforløb, vil du se omkring dig mange tilsyneladende umotiveret ting der sker i andres Sjæles liv. Dette er også tilfælde her, hvor karma vil blive udlignet med de kampe som dette menneske gennemgår.

Du oplever behov for skønhed. Du ser omkring dig mørke energiers ødelæggende påvirkning af den Klode du lever på og den Klode der er omkring dig.

Menneskehedens mylder har du oplevet, du er medlem af den voksende skare, der også kendes som verdensborger.

Du skal vide, at behovet for intelligent handling er stort, mod retning af de handlinger der kan forandre og forbedre menneskehedens trang for uselvisk kærlighed. Uselvisk kærlighed er ikke at give i materielle henseende, men er det at give det der koster mest, din tid og dine kærlige tanker.

Kærlige tanker der er motiveret af uselvisk kærlighed, ikke blot for dem omkring dig, men for den store Menneskehed, det er denne del at Universet behøver.

Dette Solsystem er befolket af væsener, som på mange måder er en del af det Guddommelige, men som fysisk står som fremmedartet, og ikke alle tilhørende Menneskeheden, som du forstår det.

Dette vil blive en del af de ting du vil opleve i fremtiden, når du rejser til en af de punkter på Kloden, der modtager og er i kontakt med andre væsener fra de ydre Planeter.

Det er ikke sagt med henblik på at dette er et vigtigt punkt i dit liv. Men med henblik med at du skal forstå, at der er behov for en dybere forståelse. Uden sensationer skal du vide, at Menneskeheden er en del af den samlede Menneskehed i hele Solsystemet og ikke blot centrum af denne Klode, men er en del af en stor og samlet enhed.

Med indflydelse fra disse steder vil du vide, at påvirkninger af din tankeverden har betydning for det samlede Solsystem, da du er en del af dette.

Vi ønsker dig uendelig kærlighed på den vej du har valgt, som ikke vil give dig det samme familiemønster som mange omkring dig, men vil give dig en indflydelse på denne Klodes udvikling.

 


Back To Top