Skip to content

Kan I sige noget om min datters forhold til sin partner?

Dette væsen er i en normal udvikling, men en forceret udvikling, der skaber forundring og ikke forstås af dem, der umiddelbart skulle forstå, at dette væsen er udsat for et større pres end normalt.

I mange af de inkarnationer, der vil komme til at foregå for dette væsen, er at hun vil opnå hurtigere fremgang.
Der skal ikke lægges i disse ord, at hun kan blive hurtigere udviklet end andre, men vil opnå større erfaringer og indsigt og vil også set fra et åndeligt synspunkt, blive et væsen der ikke behøver en lang inkarnation, men kan opnå erfaringer, i en kortere livspand end mange omkring sig.

De grundlæggende erfaringer, skabes igennem konflikter, og disse konflikter kan kun løses, når det ses som en sund, men smertefuld udvikling, på en meget stejl vej, der er valgt af dette væsen selv.

Omkring mange mennesker, hvor der er stærke konflikter, i et voldsom og til tider uforståelig udviklings forløb, kan dette give sig udslag i en forundring over, de kræfter der styrer hver enkelt individ. Sandheden bag dette blændværk er, valget af den vej du ønsker at gå i hver enkelt livstid.

Det skal vides, at dette væsen vil vandre den stejle vej og opnå det samme på kortere tid end andre. Hun er bundet for en kort periode, til et væsen der med stor kaos har startet et liv, der ikke på længere sigt vil blive en del af hendes karma.

Hun skal vide, at sandheden vil ligge i hendes egen indsigt og i en dybere forståelse, at dette vil give hende en fred og en tid, hvor hun alene skal takle og forvandle den indre uro til en fred.

Disse perioder vil dog ikke blive lange, da mange af de mennesker omkring hende, vil påvirke og kaste hende ud i nye kriser.

HVAD SKAL HUN LÆRE I SIT ARBEJDE?

Hun skal vide, at det er vigtigt at påvirke unge Sjæle, i de retninger der vil forvandle og blive tidsvarende, til den forcerede udvikling i den nye tidsalder.

Hendes pligt i dette arbejde, er hendes åndelige påvirkninger af disse unge Sjæle, som ikke vil forblive upåvirket og det er en påvirkninger, der vil foregå over mange punkter på denne klode, den vil blive koncentreret om unge Sjæle, og det vil brede sig som ringe og blive en del af en Global forvandling.

Der skal nye tankegange til disse påvirkninger. Menneskeheden må forstå, at de århundrede hvor menneskeheden har slumret, ikke længere er til stede, og vil blive forceret og mangedoblet, i opgangen til den nye tidsaldre.
Så vil de mange Sjæle, der ikke længere ønsker at udvikle sig i dette tempo blive til overs, når den store påvirkning sker, det der er kaldt tilbagekomsten af den store Mester.

Når denne tidsalder er klar, er mange af de nuværende Sjæle, ikke længere i stand til at inkarnere på denne klode, men vil blive en del det der kaldes oversidder.

Den tidsalder er hvor de højeste uddannet åndelig, vil blive dem der vil fører den nuværende race videre, på et højere og højere udviklingsstadie.

Dette er et arbejde der kræver påvirkninger af de unge Sjæle, hvor tiden ikke er den samme tidsrum som før, men skal forløbe fra 30 år til de næsten 60 år.

Denne tidsalder, vil i mange tilfælde give mennesker fremgang og de vil kommet uendelig længere end de mange hundrede forrige primitive liv.

Hun arbejder blandt unge Sjæle, som hun forstår med usigelig sikkerhed. En sikkerhed der vil give sig udslag i, at påvirke fra hendes nye forståelse, den vil blive forplantet til dem, der endnu ikke er fortabte, men er klar til at modtage disse påvirkninger.

HVORFOR HAR HENDES VEN KONFLIKTER MED SIN FAR?

Det er en af de store problemer, omkring mennesker i udvikling, at undre sig over indlysende ting og ser ikke sandheden i øjnene, men leve i et slør af blændværk.

Det er ikke andre menneskers indgriben, i det enkelte menneskes liv der påvirker, men det er mennesket selv, som bærer ansvaret for påvirkning og forandring.

Det er ikke et isoleret tilfælde, når mennesker handler og udfører gerninger, de lever det liv de gør, med påvirkninger fra mange omkring dem.

Som Kloden og Solsystemet er indrettet, vil det enkelte menneske blive overladt til at skulle fremme den udvikling, der skal vendes i de næste få århundrede.

Det er ikke det enkelte menneskes indsats, der hvor energier bliver spildt på andre menneskers karma, for det sætter dem ude af stand til at tage ansvaret for deres eget liv.

Det er negativt, når man ikke med kærlighed giver de mennesker den forståelse man selv besidder, man skal påvirke og give dem en klar forståelse for deres egen ansvar.

Dette kan bedst gives når der gives smerter, som er menneskes sande påmindelse om forkerte retninger i deres liv. De smerter der kendes igennem tab og miste noget smukt, det er de sande smerter, det er den dybeste form for smerter.

Dette er hvad hun kan hjælpe denne person med, at forstå ikke at undlade at følge og lytte til sit indre, at forandre et egoistisk begær, som er en kamp der kun kan vindes af det enkelte menneske.

Du er påvirket af alle de påvirkninger, det kan stamme fra dette eller andre liv, men du bærer først ansvaret for eget liv, som sker igennem dine handlinger, det der udspringer fra den måde, du behersker dine følelser på.

At opnå upersonlighed og være sand til sig selv, og med kærlighed at give og forvandle svage mennesker, til at tage ansvaret for dem selv, er den største kærlighed der findes.

Det er sand kærlighed, når du forvandler dem der er på vej i kaos til at finde retning, og få dem til at vende blikket mod det Lys, vi alle søger.

Der er fra denne dimension, en klar forståelse, at alle inkarneret væsner søger det samme Lys, det er den store misforståelse, når de mange tror, at de skal være vejleder for de mennesker, der kun igennem ægte erfaringer og ægte smerter kan finde deres egen retning.

Du må ikke tro, at når du overlader din egen udvikling og forsømmer hvad du bestemte for denne inkarnation, at du er kærlig, du er forsømmelig mod dig selv, det standser og bremser en udvikling der påvirker hele Solsystemet.
Dette er den store tragedie, at menneskeheden på trods af en høj udvikling, i mange tilfælde, kun kan påvise et tilbageskridt som et hele.

Det er de enkelte få der Lyser som klare stjerner, det giver de mange håb om, at det nytter at forandre og forvandle de gamle tankebilleder, at slippe de lænker der binder menneskeheden, til de begær og følelsesmæssige påvirkninger der bremser en udvikling, hvor menneskehedens indre og ydre energier, giver dem kraft til at hæve sig over de begær, der for århundrede har holdt dem på et lavere stadie end de behøver.

MENNESKEHEDEN

En verden der lider i smerter er, de mennesker du ser omkring dig, mennesker der ikke tør se på deres eget liv, mennesker der misforstår og ikke forstår deres egen betydning i universet.

Vi vil give jer dette svar, på de mange ikke udtalte ord i jeres tanker, at alle nyskabelser er overladt lige netop til det enkelte menneske, som en kilde der springer, er du starten på alle nye tanker og retninger og alle positive udviklinger.

Intet er givet uden dette hårde arbejde, det gælder det menneske der ikke er kendt, det menneske der blot udfylder en plads, i det store ufattelige spil på denne klode.

Det er en misforståelse at tro, at mennesker der ses og høres er dem der skaber verden, de skabende væsner er dem der er ukendte, dem der tør have det åndelige mod og tro på deres egen sandhed i deres indre.

Vi ønsker at give kærlighed til den menneskehed, der langsomt og med stor besvær kæmper sig skridt for skridt mod det klare Lys, det er de få der er Lysbærer, det er dem der kan forvandle og løfte den menneskehed, der end ikke løfter deres blik mod dette Lys.

HVORFOR HAR HUN SÅ MEGET BLÆREBETÆNDELSE?

Dette har et fysisk og klaret svar, hun skal fastholde en etik om hendes partners moralske forpligtelse på dette område. Det er en fysisk påvirkning der skyldes et begær, der findes hos denne partner.

Det er et menneske der ikke kan leve uden at blive opbygget igennem personlig tilfredsstillelse, som ikke vedrører deres forhold og ikke burde være en del af deres liv.

HVORFOR ER DER ELMESYGE HER I DANMARK?

Menneskeheden må forstå, at dyrearter og planter herunder træer vil uddø, det er som mange arter en del der ikke længere tjener de formål, der var starten på deres oprindelse.

Dette vil forekomme hyppigere og hyppigere, at mange dyre og plantearter ikke længere vil være en del af den inkarneret plante og dyrerige.


 

Back To Top