Skip to content

Hvad er Maastricht traktaten?

Dine tanker er en del af din intelligente vilje. Når du tænker disse tanker, er du indstillet på, at forstå det som er menneskehedens næste skridt i udviklingen.

Menneskeskabt værk er svagt og er kun forstået af de få. Der er mange mennesker, højtudviklede Sjæle, som har deltaget i dette arbejde. Dets mangler er, at der ikke bliver fokuseret nok på det, formålet er smukt og rigtigt.

Hovedformålet bag, trods alle de mange fejl og forglemmelser, er at skabe en forenet menneskehed, som kan dele og forenes i et fælles formål.

Dette forekommer det enkelte menneske at være en indgriben i dette menneskes fordele og rettigheder.

Det store mål er klodens samlede og forenede menneskehed.

Der er en sammenligning i dette arbejde, med det der er sket andre steder på kloden.

I denne del, hvor menneskeheden vugge har stået, skal vi vise et eksempel på samarbejde ikke alene i formen, men også i ånden.

Når mennesket, efter lange kampe, har fundet denne form og dannet et forenet Europa, vil resten af verdenen blive tvunget til de samme ting.

I første omgang ud fra egoistiske hensyn, senere vil tre store blokke blive forenet, som vil danne den samlede menneskeheds materielle formål. Dernæst vil det åndelige arbejde blive de største og vigtigste formål for dette samarbejde.

Dette er en langsommelig proces, hvor mange kræfter vil modvirke og prøve at forhindre det.

Ud fra uselviske formål vil du som menneske, kunne medvirke til denne proces forståelse.

Dette er hvad der skulle tales om, den åndelige forståelse blandt mennesker.

Dette er en del af disciplenes arbejde i de kommende tider.

Der er mørke kræfter der vil indflette og udvikle egoistiske tendenser i denne sammenslutning.

Menneskeheden der går i Lyset, bør deltage aktivt og sprede det egentlige formål for dette arbejde.

Oplysningerne kan findes i de skrifter, der forudser, at denne klode vil blive en kærlighedsplanet.

VIL CLINTON FORANDRE VERDEN?

Dette menneske er ikke tilfældigt på denne post.

I menneskeheden er der en opvågnet bevidsthedsudvidelse om tingenes forandring, det er kun en lille forpost for hvad der måtte ske i den næste tidsalder, hvor de rigtige mennesker bliver placeret i det åndelige udviklingsarbejde.

Dette menneske vil bringe de værste tendenser frem, i egoisme og udnyttelse af andre til en ny retning i historien.

Dette menneske fortjener, at mennesker sender ham Lysets tanker. Som en hjælp kan den samlede menneskehed opbygge i tankernes verden, hvad denne person vil være forkæmper for.

Der vil være mange kræfter, der vil prøve at stoppe dette menneske.

Den samlede tankekraft kan forhindre, at dette menneske vil blive en ny tragedie i dette lands historie.

KAN HAN RISIKERE AT BLIVE SKUDT SOM KENNEDYBRØDRENE?

De sorte magter vil ikke sky noget middel, for dette er en afgørende indlednings fase i den nye tidsalder.

Der vil være hårde kampe, ondskaben vil komme til overfladen, og mange lande vil blive prøvet, om deres nationale Sjæle er påvirket af den ånd, der vil herske i mange liv.

HVOR LANG TID VIL DER GÅ, FØR DER ER FRED I VERDENEN OG HVOR LANG TID SKAL VI HAVE FOR AT FORSTÅ BUDSKABET?

Det svar er en del af dit spørgsmål fra før, mennesket spørger og ønsker at vide, hvad er mit formål med livet, hvad er mit formål med denne inkarnation.

Den tankekraft, du kan hjælpe til at bringe videre, som en universel tanke, er det der skal forandre menneskeheden, før disse konflikter i den stærke og barmhjertige kamp mod mørkets kræfter kan vindes.

Dit ansvar, som en Sjæl, som en personlighed der tjener Sjælen, vil være at tale med dem der forstår det godes betydning og sprede det, som en tankeenergi i verden.

Det vil kræve ofre, mange mennesker må dø for denne sag. Denne sag er det der skal forandre, hvad vi tog med fra Atlantic.

Disse kræfter, der tror på ødelæggelse af formen, vil bruge det som en magt, der kan give dem det evige liv. Det evige liv for dem er magt over alle Lysets kræfter.

Det tidspunkt er kommet, hvor mange ondskaber og mange konflikter vil komme til overfladen, og vise verden at kaos ikke er vejen til forandring.

Når menneskeheden har overvægt i Lysets lejr, vil disse konflikter blive stoppet, af den kraft som den samlede menneskehed vil udøve på de Hvide og mørke kræfter. Dette er ikke et arbejde, der vil gøres på kort tid.

HVAD ER KRISTUSENERGIEN?

Det er et af Lysets redskaber, et menneske har ikke Kristus energien mere end den samlede menneskehed. Kristus energien er i alle mennesker, den er ikke forbeholdt de få. Det er en del af denne Mesters energi.

Menneskers arbejde vil sprede denne forståelse, som vil få andre mennesker til at udvikle denne energi, det er betydningen af dette arbejde.


 

Back To Top