Skip to content

Lærdom om livets skole

Du tager det første skridt og du vælger den vej der ikke nødvendigvis er den lette. Der er en rute der vælges af dem der ønsker, med en fast vilje at forandre et liv, der ikke giver dig det indhold du ønskede for denne inkarnation.

Dette skridt er et vigtigt punkt i din udvikling. Du vil finde, at med en kontakt til dit indre, vil vejen ikke blive mindre stejl, men du vil forstå at læse med din dybe indsigt, også de tegn du vil møde på din vej.

Du vil også forstå, at rejsen du vil tage, vil bringe dig væk fra de kendte kyster, langt ud hvor man som menneske vil lære kunsten, at tage det fulde ansvar for de handlinger der vil give dig en dybere forståelse, men også kaste dig ud i livets hårde Skole.

HVEM MØDTE JEG I BANKOK OG HVAD SKULLE JEG LÆRE AF DEN OPLEVELSE?

Kære Menneskebarn, en vigtig evne der skal bruges og skærpes er skelneevne. Dette vil blive en gentagelse i dit liv, at have føling og samarbejde med sit indre vil give dig de muligheder der er nødvendige når du udsættes for disse prøvelser.

Du vil også lære at skelne mellem virkelighed og de tankebilleder der plantes i dit sind, er dem der bruger blændværk omkring sig.

Du vil også vide at forskellen på dem der viser deres sande motiv og handlinger og dem der blot viser et for dig en uforståelig måde at bruge din tro på det åndelige.

Dette menneske er del af de prøvelser og en del af den røde tråd i dit liv, hvor du skal lære at den eneste sandhed du skal have, er den du kan have når du lærer at lytte til dit indre.

Skelneevnen kære ven, er en af de vigtigste redskaber på den stenede vej, der vil være en stejl og vanskelig vej. For den type af inkarnation du har planlagt kræver en stærk indsats og vilje at gennemføre.

Det er blot en af mange prøver, når dem der påstår at kende sandheden, blot er en del af det store menneskelige blændværk.

HVAD SKAL JEG LÆRE OMKRING MIT FORHOLD TIL MIN PARTNER?

Det er en smuk person, men svag. Men er også en del af de prøvelser og glæder på din vej, som skal udvikle og give dig forståelsen for uselvisk kærlighed.
Hun er svag og din vilje på mange måder vil knuse og ikke som mellem to mennesker skabe balance. Denne balance skal du have når du lytter og finder freden i dit indre.

Dette menneske vil blive en del omkring dig og en af dem der vil give dig indsigt i at tage det fulde ansvar for de fulde handlinger, der også vil påvirke denne kvinde.

I skal finde et forhold hvor I begge vil følge jeres indre og dette menneske vil påvirke og give dig en indsigt i dette livs valg af muligheder, som vil give dig en forståelse for gerninger du skal lære at udføre med uselvisk kærlighed. Hun er et kvindelig aspekt som du behøver i dit liv.

I skal også begge forstå, at kærlighed er ikke at modtage med forventninger at mandens rolle er den dominerende. I skal forstå, og dette er det mandlige aspekts stærke vilje der skal finde denne balance i dette forhold.

HVILKEN EVNER KAN JEG MED FORDEL BRUGE?

Det er et spørgsmål der ikke kan besvares, med en klar antydning af valg og muligheder. Der er uendelig mange muligheder som er til stede og dette valg vil altid være overladt til den enkelte inkarneret Sjæl, igennem den frie vilje.

Vi kan dog påpege de latente muligheder omkring dig, du vil blive en person der kan blive en vigtig del, af den nye Verdenstjener skare, som er en del af den nye tidsalder.

Du vil virke og give uselvisk kærlighed, når du udvider din forståelse, den forståelse du har opbygget over mange liv.

Dine livserfaringer i tidligere liv skal genfindes og bruges i dette liv, du skal lære at fastholde og styre mod disse mål, også de mål du ikke selv forstår i dag.

Det vil blive dig en klar rettesnor, når du indgår en dyb forståelse med din personlighed og indleder med dit indre dette samarbejde som er påkrævet. Det er ikke mange der forstår dette stærke punkt, at et samarbejde med dit indre, som er dit højere selv og din personlighed, er en forudsætning for at udvikle sig i alle inkarnationer. Det er dette redskab der skal forandres, for det er din personlighed der skal udføre det fysiske arbejde og det kan kun udføres når dette samarbejde er til stede.

Du skal finde freden kære Menneskebarn, og roen i dit indre, du skal lære teknikken med at meditere, hvor du indgår som en del af den Universelle tankevirksomhed.

Du vil modtage fra denne Kilde, i den udviklingstakt som er nødvendig, det vil blive dig givet når du forstår, at det egentlige ansvar altid er for den enkelte inkarneret Sjæl.
At tage det fulde ansvar for dit liv, kan også betyde, at du skal ikke træde tilbage i gamle og afprøvet modeller, men vandre ud i det ukendte.

I symbolsk forstand, vil du forlade de gamle stier og træde ind i det Lysarbejde, der kan blive en del af din fremtid, når du vælger, ud fra din frie vilje, at blive en del af dem der kan hjælpe, dem der endnu ikke forstår at tage det første skridt.

Kommunikation kan blive en vigtig del blandt mennesker, at udbrede kendskabet til de åndelige forståelser, som flere og flere vil gøre i denne tidsalder.
De Sjæle omkring dig kan påvirkes, også Sjæle du ikke kender, vil blive en del af dit fremtidige arbejde.

HVAD UDVIKLER MIG I GUNSTIG RETNING?

Dette kan ikke gives som et svar, men i en forståelse for åndelig udvikling vil du altid finde, at uselvisk kærlighed med de rette motiver, vil være den hurtigste og mest effektive måde, at udvikle alle inkarneret Sjæle.

Det er ikke vigtigt om det bliver i dette liv, men det er tanken der skal blive en del af de tankebilleder, hvor du lever denne forståelse og visdom som er, når man lever etik og moral som en naturlig del af ens liv. Du skal ikke forvente at i menneskelig forstand, vil du flytte dig, så det bliver synligt for lang tid.

Over dit korte liv i hver eneste inkarnation, vil mennesker flytte sig og udvide deres bevidsthed, som ikke altid er synlig for det fysiske menneske. Du skal dog forstå, at udviklingen kommer i forskellige stadier, i forskellige liv vil udviklingen accelerere og blive målbare, også i denne dimension.

Du skal ikke forvente, at du kan have de løsninger på dit fremtidige liv, du skal finde dem i dit eget indre og bruge din frie vilje. Uddannelse og muligheder ligger omkring dig og disse kan du vælge at benytte.

HVOR HAR JEG BEDST MULIGHEDER?

Denne Planet med den samlede Menneskehed, er den arbejdsplads der vil blive en stor del for mange menneskers liv, en stor del af alle de udviklinger der skal foregå i den nye tidsalder. I dette land er der meget behov, for dem der tør stå frem og leve, hvad de siger er deres indre sandhed.

Alle steder hvor åndelig fattigdom hersker vil en indsats blive mærkebar, for dem der har set Lyset i deres eget indre. Du kan ikke i denne livstid opnå større resultater, end i det arbejde der ligger i at forandre dine gamle tankebilleder.

HVAD SKAL JEG SIGE TIL MIN PARTNER?

Du skal give dette menneske din fulde kærlighed og modtage denne gave det er, at have et forhold som mand og kvinde. Dette vil give jer begge en lærdom, som I vil finde igennem dette forhold, hvor din vilje er for stærk.

Dette menneske behøver at tage ansvaret for sig selv, så vil jeres balance opnås igennem uselvisk kærlighed. Du skal også støtte hende i de indre forståelser hun har, så vil I blive i stand til at vælge at gå den åndelige vej, med en stærkt og ophøjet styrke, i dette vanskelige arbejde. Du skal også give hende en tro på hendes egen værdi, igennem din uselviske kærlighed. Dette bliver en del af dit arbejde.

ER DER ET RÅD I KAN GIVE MIG?

Der er uendelige mange muligheder, når dit indre er parat til at modtage de signaler, der som en klar strøm vil være tilgængelig fra dit eget indre. Men også fra den Universelle Kilde skal du lære at tappe fra og blive en del af den Globale tankevirksomhed, den eneste kraft der kan forandre Kloden i en rimelig overskuelig årrække.

Dette er symbolsk når vi taler om tid. Tiden der ikke eksisterer i denne dimension, men er en del af den fysiske inkarnation.

Vi ser dig som et menneske med mange liv bag dig og en stærk vilje, også en rød tråd, som er at du skal give uselvisk kærlighed, også når det koster. Du skal give uden at forvente at modtage tilbage.

Du er et menneske med en stærk personlighed. Denne personlighed skal indgå i samarbejde med dit smukke indre. Du vil finde at det kan blive et vanskeligt skridt.

Omkring dig vil der også være muligheder for at vælge nye veje. Dette punkt kan vi give dig som en logisk og stærk mulighed, for at starte det der allerede er i din aura som muligheder og vil blive virkeliggjort når du bryder med gamle tankebilleder.

Du er en af dem der vælger den stejle vej. Du vil opnå resultater når du uden tanke for dit liv, som ikke er en vigtig del, men blot et af mange, dette skal du forstå, ikke at frygte at kaste dig ud i kampen, den kamp man ikke altid kan forvente at vinde.

Mange vil forlade dig og ikke påskønne din indsats, men det må ikke have konsekvenser for den stærke vilje du besidder.

Du vil føle at den vej vil blive den eneste vej du kan vælge.

Vi ønsker dig uendelig kærlighed og giver dig en troen på fremtiden, hvor du vil blive en del af dem der kan tappe og bruge den Universelle Kilde.


 

Back To Top