Skip to content

Om karma og smerter

Vi ser din indre skønhed og forstår din følsomhed, også den dybe smerte du har, den smerte du ikke kan udtrykke i ord. Vi sender dig kærlighed og forståelse, som du skal bruge til at give dig troen på dit eget værd.

Vi ser, at du ønsker en dybere forståelse for dette. Vi læser i dine tanker at du ønsker sandheden til trods for din følsomhed, dette vil også bliver en del af de mange prøvelser i denne inkarnation.

Du spørger med oprigtighed, og vi ønsker at give dig en dybere forståelse, for den fysiske smerte og den angst du føler, igennem nedbrydelse af din fysiske krop.

Du indeholder meget Lys, du er en gammel Sjæl, der har høstet mange erfaringer over mange liv. Du ønsker at forstå baggrunden for disse lidelser, også omkring nedbrydningen af din fysiske form.

Den form du har, er som et erfaringsgrundlag til at du kan forandre, hvad du har forsømt i et tidligere liv. Dette er symbolsk og ikke en straf, men en lærdom, der skal højne din bevidsthed.

I et tidligere liv har du høstet grundlaget for dette livs pinsler og erfaringer, det er tilbage fra et liv, hvor du som storbonde og en rig købmand i Norge forsømte at give, hvor din pligt var at redde dem, der ikke havde en chance, i den periode hvor landet var ramt af en hungersnød.

De kom til dig og du gav i mådehold, men ikke til alle og ikke til dem, der ikke kunne betale. Dette var på et tidspunkt, hvor høsten havde slået fejl i to sæsoner, det var omkring det nordlige af Norge.

Du forsømte at give, hvor du magtede at give, dette medførte at mange af dem omkring dig, af de fattigste, ikke fik den fornødne føde og ikke kunne udvikle sig, dette var en erfaring og lærdom, du ikke forstod på dette tidspunkt.

Det du gennemgår nu, er er en karmisk udligning, og hvor du i dette liv må føle på din egen krop, hjælpeløsheden og magtløsheden over for den nedbrydelse og udslettelse, der foregår i din fysiske form i dag.

Vi kan også give dig en forståelse for den påvirkning og forstærkelse af de samme enegier.

I den barndom, der ikke har været en frigjort periode, af denne inkarnation, men hvor hård disciplin, ikke har givet dig en forståelse for kærlighed.

Du har ikke kunne udtrykke den dybe kærlighed du ønskede at give og modtage, fra dem omkring dig. Dette er en del af den mangel på kærlighed og forståelse for dig selv der mangler. På dette tidspunkt er denne sygdom, selvforstærkende i din tankeverden.

Kære Menneskebarn, dette er ikke ukærlige ord, men det du tumler med i dit indre og det er en forståelse du kan bruge positivt, i den del der er tilbage i denne inkarnation.

Tankekraften er ikke kun illusioner, men en styrende energi, der påvirker fysiske omgivelser og tankeverden, over alt i dette Solsystem.

Det er de tanker omkring dit eget værd, der er den nedbrydende kraft, der fremsyndes af, hvad du har haft med fra tidligere inkarnationer. Dette er forandringen, men når du ønsker det, kan du påvirke og stoppe denne nedbrydende kraft.

Der er en stærk vilje, om at tro på dit eget værd, som et åndelig væsen vil du forandre det og give dig selv fred, omkring de begrænsninger du har i den fysiske formåen.

Kroppen er ikke hvad du er, men kun et redskab. Dit indre udstråler Lys, også det du kender som Sjælen, det er den del der vil leve for evigt, i en form der skifter fra liv til liv.

Du har selv valgt denne inkarnation, da din udvikling åndelig set, er langt fremskreden. Du har valgt at udligne og afbalancere, hvad du måtte have brug for at lære fra tidligere inkarnationer.

Du har også kendt smerten ved at miste og ikke kunne udtrykke dine dybeste og inderste følelser, du har også lært omkring dig selv, at din udvikling er, at give kærlighed i dine tanker.

Vi ser omkring dig, at den udvikling er et positivt fremskridt, for det der er tilbage at høste af erfaringer i denne inkarnation.

Giv din kærlighed, til de få omkring dig, der forstår at værdsætte din skønhed i din Sjæl, og hvor du giver uselvisk kærlighed. Denne uselviske kærlighed, skal du også give til dem, der ikke gav dig en tryg og kærlighedsfuld barndom, og tilgive dem.

Der er begået uret mod din krop som barn, dette er også en del af dine erfaringer, at give mere end du modtager. Denne erfaring vil du høste i denne inkarnation.

Du må forstå, at med troen på dig selv som et åndelig væsen, og troen på det der lever, ikke er din krop eller dine tanker, men den energi og den del af det Guddommelige, der udvikler sig og forhøjes ved højere vibrationer fra liv til liv, igennem smerter skal du opleve at kende sandheden, omkring de ting der er væsentlige.

Du er en smuk Sjæl, der er på vej ud af et mørke og mod et Lys, hvor friheden er, at tage ansvaret for sine handlinger og dine tanker.

Du må ikke tro, at tankekraften skal undervurderes, når du ønsker at nedbryde det mørke og negative energier, vil du finde at din helbredelse, vil blive i stand til at give dig en fred og en mere smertefri del, som ligger i at forandre gamle tankebilleder, igennem denne tankekraft.

Du skal ikke føle bitterhed til dem, der ikke formåede at give dig den fornødne kærlighed.

Det er en vigtigere del end de fysiske læger, der ikke forstår den dybe og bagvedliggende baggrund, Du må forstå at helbredelsen er lagt i dine egne hænder, for du indeholder mere visdom i din tankeverden, end alverdens læger.

Vi ønsker at give dig et klart billede omkring din fysiske krop. Du har et frit valg, på dette udviklingstrin, vil din tankekraft give dig en dybere forståelse, og du vil finde freden og blive en del af dem, der kan tappe fra den Universelle Kilde, igennem din fred og stilhed i dit indre.

Det vil give dig en beherskelse, til en forandring i dine tankebilleder og i din egen krop. Det vil forandre det billede, når du har positive tanker om denne krop, som er et redskab og skole for din Sjæl.

Denne krop vil blive i en fredfyld tilstand, hvor smerterne vil blive behersket, som stammer fra den inkarnation, hvor de mange smertefulde erfaringer blev høstet og du skal i menneskelig forstand, finde tid for refleksioner og du vil finde freden og forståelsen i den alderdom der endnu er mange år.

Denne fred, vil du finde med en beslutsomhed og en viljestyrke, i ikke at tænke negativt om dig selv og du skal se dig selv som et værdifuldt væsen, der kan give uselvisk kærlighed til mennesker omkring dig.

Du skal fokusere på den hjælp, du kan yde dem der lider større smerter end dig selv. Du skal forstå, at du alene kan forandre det nedbrydende forfald i din krop. Du må ikke forvente, at det bliver dig givet, men at det bliver et hårdt arbejde i fremtiden.

KÆRLIGHED

Din forståelse for denne kvinde er stor, men dette menneske behøver en frihed og en dyb forståelse. Dette menneske har ikke selv følt sig fri, eller har en fuld tilfredshed med sig selv. Det er ikke egoistisk, at have kærlighed og forståelse, for en person og ens egen udvikling, det er det første skridt til at blive som dem omkring dig.

Denne kvinde er smuk i sit indre, du skal ikke kun se på overfladen, men bruge din dybe menneskelige forståelsen, til at bringe det ind og belyse det i dit indre menneske.

Du skal forstå, at fra dette menneske kan du modtage, når selv du forstår at modtage kærlighed, uden bagtanke og med smukke motiver, så vil du udbygge og bringe en forståelse ind til dette forhold, der for begges vedkommende, vil udvikles med de dybe og smukke tanker, I har omkring dette forhold.

I skal ikke forvente at det vil blive jer givet, I selv kan komme frem til det, ved ærligt og hårdt arbejde. I skal vise jeres følelser, men ikke misbruge dem, eller forvente at ansvaret skal pålægges den anden, for I skal give mere end I modtager begge to.

Dette budskab er den røde tråd for mange mennesker, der kæmper og ikke forstår, at man skal give den kærlighed og ikke trække sig væk og ikke give noget tilbage.

Dette menneske har også brug for din kærlighed og forståelse, når du giver uselvisk til din næste, vil dette forhold holde og være for resten af denne livstid.


 

Back To Top