Skip to content

Kan man hjælpe andre når man selv er i store konflikter?

Vi ser i Lyset, at du spørger af mange årsager.

Personlighedens Lys kaster sin skygge over dette vigtige spørgsmål. Det vil blive belyst fra et åndeligt synspunkt og med virkninger og forståelser, der kan gavne de mennesker, der er omkring jer.

Der er uendeligt mange skridt, der skal tages på vejen tilbage til det punkt, hvor alt var et blændede Lys.

De mange liv, hvor de mange hårde erfaringer blev gjort, er som spor i jeres indre.

I må kaste personligheden til side og forstå, at de liv hvor tydelige afmærkninger er gjort, som en del af jeres Sjæls erfaringer, vil I huske i dette liv. Det er ikke i den normale bevidsthed, men skal hentes op fra dybet.

Med kærlighed forstår vi dette liv, som er et vigtigt skridt i jeres udvikling.

De liv hvor forskellige påvirkninger har gjort, at jeres tro på hinanden er svækket.

Dette gælder jer begge to, der skal ikke gives anvisninger for brugen af disse erfaringer, men blot anføres, at et spørgsmål om tillid har været en del af jeres mange livs problemer.

I dette liv hvor tydelig åndelighed er kommet op til Lysets overflade, vil I finde at konflikten kulminerer, og kampen om personlighedens herredømme er på sit højeste.

Du har med dig, fra mange liv tilbage, klare erindringer om de overgreb, der blev foretaget mod den frihed, du som kvinde ikke kunne nyde.

Det har givet dig mange og stærke følelser i forbindelse med det mandlige aspekt.

Du har ønsket at kunne indeholde den samme styrke og beslutsomhed, så du ikke skulle opleve de samme nedværdigelser og udnyttelser af din krop i dette liv.

Du har stærke meninger om din rolle som kvinde i dette liv, dette er også efter hensigten.

I dig er der en længsel efter det, du forstår, er det endelig mål. Når erfaringer og smerter bliver forvandlet til visdom, over de næste mange liv.

Den mand der er din partner i dette liv, er et menneske med en høj åndelig indsigt, og mange problemer vil komme ved af åbningen af denne energi.

Dette menneske er også bange for at miste en skønhed og en renhed, som er det første af dette livs lyspunkter.

Personligheden ønsker ikke at træde tilbage, stærke kræfter i jeres liv ønsker at forvandle jeres åndelighed til en indsats for de mørke kræfter.

Dette er et punkt der gælder jer begge, at holde jeres vej åben for Lyset og ikke forlade den skole, som jeres ægteskab er i dette liv.

Jeres opgave er at give kærlighed og tillid, dette er den røde tråd i jeres forhold, at forstå hvad I prædiker. Det vil være en hjælp for dem der søger jeres råd, af I kan forstå det, når I ser det hos andre Sjæle omkring jer.

Denne konflikt imellem mennesker, der kender ren kærlighed, findes også på højere planer og større bevidsthedsudvidelser.

Dette er en situation, der igennem konflikt udvikler og forhøjer indstrømningen af Lys. Det er kun igennem disse stærke smerter, at I oplever forskellen mellem det passive og det aktive.

I skal også vide, at sandheden er som vand imellem hænderne. Du har og forstår sandheden, men du vil altid miste den, til en ny sandhed er i dine hænder.

Du kan ikke beholde den gamle sandhed, du må bestandigt udvide og forstå disse kræfter, som er udviklingens egentlige formål.

At udvide den begrænsede bevidsthed, og forvandle hvad der er hårde konflikter, til lysende forståelse.

Dette vil gentage sig. Når I ser omkring jer, er der et gentagelsesmønster, hvor mange Sjæle ikke formår at forvandle de dyrt købte erfaringer til positive kræfter, og til positiv visdom over de mange liv fremover.

I fredens dal, hvor ingen konflikter findes, vil du ofte mødes med mennesker der ikke ønsker at gå udviklingsvejens hårde kurs.

Disse mennesker fremtræder som ren Lys, men er på et naivt og underudviklet stadie.

Det er igennem smerter, at du skal lære om næstekærlighed. Det er igennem smerter så dybe, at din stemme forandres, og at du forstår skønheden i freden.

I skal ikke glemme, at personligheden er jeres fjende i denne korte men hårde kamp.

Personligheden ønsker ikke at lide denne død, dette er åndeligt set et vigtigt punkt.

I vil også finde, at ansvaret for denne kamp påhviler hver enkelt inkarneret Sjæl. Der kan ikke gives hjælp fra denne dimension.

Denne kamp er kampen på bjerget. Når du stiger ned fra dette bjerg, er du en del af Lyset. Så længe du opholder dig på bjerget, kan du miste dit fremskridt, vundet over mange liv, du kan også gå ned som sejrherre.

Dette er de to valg, der findes for mennesker på udviklingsvejen. Dem der har valgt, at fremtræde som forkæmper for deres inderste og smukkeste påvirkninger.

Disse Sjæle vil fremtræde som den del af menneskeheden, der udstråler et Lys, men ikke selv kan finde den samme fred, på trods af en høj åndelig indsigt.

Dette er en kort og blodig kamp, på det plan hvor følelser og gamle tankeformer kastes ind mod de Lyse magter.

Denne kamp vindes altid kun af den individuelle Sjæl, og dette er visdommen i jeres arbejde.

Ingen kan få givet vejen, alle må gå igennem denne brutale form for smerter og afsavn.

I må også forstå jeres dybe konflikter, hvor personligheden ønsker at skille jer ad, og forhindre jer i at bruge det gensidige spejl, som er en vejledning for det næste skridt.

Det er typisk for de mørke magter, at lindre smerter og tilsyneladende fjerne årsager, men ikke at hjælpe i den fremtidige udvikling.

Med jeres frie vilje kan I tage kampen op på bjerget, eller tabe den samme kamp hvilket vil sætte jer tilbage fra dette og fremtidige liv.

Det har kostet, hvad I ikke kan forestille jer af kampe og smerter, at komme til jeres nuværende stadie, hvor I står på tærsklen til at kunne vende en stor del af de gamle tankeformer og en del af det mørke, I ikke ønsker at blive en del af.

I skal ikke opgive denne kamp, som er selve livet, livsenergier der kæmper mod de negative kræfter, som er overalt.

I skal ikke forvente, at I er isoleret i jeres forhold. Dette er kamppladsen og fronten, hvor alle slag skal stå og vindes.

I kan flygte og gemme jer i sikkerhed, det er menneskets frie vilje, men det vil stopper jeres udvikling, det er den største prøve på jeres skelneevne.

JEG FØLER MIG PRESSET HELE TIDEN, SKAL JEG IKKE HAVE TID TIL AT FINDE MIG SELV?

Dette er en af dine livs hårde og vedvarende kampe i dit indre.

Du må forstå at det ikke er en tilfældighed, at to Sjæle også mødes om dette problem.

Der er Lys og livskraft i den energi du omtaler. Det er også det punkt, hvor mørke kræfter bryder ind, angriber og fratager dig din frie vilje.

Du har valgt en smuk og holdbar løsning. Du har med stor offervilje kastet din kærlighed på bålet, for at give det andet menneske den glæde og indsigt i den erfaring, hvor en stor påvirkning kan blive omdannet til ofrevilje, for et smukt perspektiv, og et aspekt der er det universelles skabers redskab.

Du må også forstå at give uselvisk kærlighed. Du skal bruge den kærlighed, der strømmer imod dig til at belyse dette punkt i dit liv. Du skal undgå at lide samme skæbne i dette liv, der forventes at blive i det åndeliges tjeneste.

Det er vigtigt for dig, at dette punkt er en del af din fremtidige styrke og ikke en svaghed.

Det er mørkets magter der bruger jer begge, I skal forenes, og give den kærlighed der er i jeres indre.

Du skal kunne give den kærlighed, der er at give fri.

Det menneske, der er din mand, skal give den største kærlighed, at tænke uselvisk på de mennesker omkring ham og på den Sjæl, der er en del af hans inkarnation.

Han skal høste den erfaring, der kommer af at give uselvisk, hvor det set fra personlighedens synspunkt koster en pris der er for høj. Set fra et åndeligt synspunkt, kan du ikke give for meget.

Dette menneske vil lære at forstå, at kærlighedens grobund er den uselviske kærlighed.

I vil forenes i en flamme, der vil Lyse, og I vil lære at give og modtage.

Dette er et vigtigt redskab for al åndelig udvikling.

I skal åbne op og blive en kanal for den universelle påvirkning Det vil give jer troen tilbage, og du vil forstå din betydning som kvinde i dette liv.

Du må ikke mangle den kærlighed til dig selv på dette område.
Du fornægter at give kærlighed til dig selv. Du vil starte den energi, der skal strømme igennem dig og til dem omkring dig.

Det er de mørke kræfters skridt mod at indtage og bremse den smukke udvikling, der er omkring dig og din bevidsthedsudvidelse.

Det var din frie vilje og din dybe indre forståelse der gav dig troen på dette valg.

Husk kære Menneskebarn, der er ingen, der kan kende din sandhed, ingen kan give dig anvisninger på dit næste skridt.

Dette valg er altid givet, at modtage eller give kærlighed som er lagt i alle inkarnerede Sjæle.

At vælge imellem at give eller modtage, er den forskel der afgør alt fremtidig udvikling på denne planet.  Du skal give, mere end du modtager.

BRYDER VI IND I MENNESKERS KARMA, NÅR VI HJÆLPER DEM?

Vi ser med kærlighed på jeres kamp, når du spørger, vil du få dette svar.

I overtræder de åndeliges muligheder. I skal ikke bryde ind, men tilbyde hjælp når der bliver spurgt, I har overtrådt den udvikling, der ligger i, at mennesket er på mange stadier.

Sjæle omkring jer vil ikke kunne forceres med det samme tempo, og opnå den samme forståelse på samme tid.

I må forstå, at de mennesker der kommer til jer er udviklet på mange stadier, med megen visdom fra mange liv.

I skal ikke række hånden ud og tilbyde at bære disse mennesker over de frådende vande. I skal give dem hånden, når der bliver bedt om hjælp, så skal I udtrække hånden, og fremkomme med den hjælp og kærlighed i magter.

Dette er en vigtig forskel, som også er essensen i alle parforhold og forhold imellem forældre og børn.

Det vil blive den store forskel i verden, kun at give uselvisk kærlighed når der bliver bedt om hjælp.

At fremtræde som verdens frelser og som vismænd, hvor du selv er en disciple, er ikke en åndelig fremgangsmåde.

Det er ikke de onde magter, der styrer dette punkt, men uvidenhed og manglende indsigt i evolutionens grundvold.

Dette er et punkt I bør huske i jeres fremtidige arbejde. At tilbyde at hjælpe dem der med smerter i blikket, med ord eller uden ord beder om denne hjælp. Dette er uselvisk kærlighed.

I må forstå, at det store komplicerede mønster, der er vævet om alle inkarneret Sjæle, er mere end hvad det enkelte menneske kan fatte.

På dette punkt er der klare linjer, ræk din hånd ud til den der med bøn og ord ønsker din hjælp.

Husk at ham der er faldet, skal lære at bruge sin egen styrke til at rejse sig, og fremkomme som et stærkere menneske.

MIN DATTER HAR DET DÅRLIGT I ØJEBLIKKET, ER NOGET URTETE GODT?

Du skal forkaste disse simple midler som betydningsfulde, det er ikke løsningen på dette menneskes kamp for at finde retning.

Denne unge Sjæl, i menneskets forstand, men en ældre Sjæl set fra vores dimension, er indsnævret og begrænset i den tunge fysiske tilstand.

Med erindringer om mange liv forstår dette menneske, at meget af det blændværk og de problemer der er, ikke vil blive for lang tid.

Men på samme tid skal du hjælpe og vejlede, det som for dig er et barn, og give dette menneske forståelse for de perspektiver der går udover dagligdagens problemer.

Du skal give dette menneske en retning for livet og hvad livet måtte indebære.

Der er positive tegn på denne Sjæls udvikling.

Karrieremæssigt set vil dette menneske blive en arbejdende tjener for den åndelige udvikling.

Dette er ikke let at se, med de udviklingstegn der forligger.

Du vil finde, at du kan hjælpe med en livsforståelse og en livsværdi, der går ud over at tilbringe et liv med begær og materialisme.

Du skal give dette menneske mere indsigt i det arbejde, der venter.

Det er en af de mange opgaver, hvor du ikke skal være en mor men et åndeligt søgende menneske, der taler og henvender sig til en Sjæl, der er fuldt på højde, med det du prøver at opnå.

I skal begge påvirke denne Sjæl, I er ikke tilfældigt lagt i dette menneskes liv. I er en del af det arbejde der skal udføres af mange lignende Sjæle omkring jer, Sjæle I ikke kender og ikke har mødt.

De erfaringer I gør med dette barn, vil blive en hjælp til fremtidige opgaver.

Glem ikke, at jeres liv kun tjener et formål, at fremme menneskeheden og den universelle gennemstrømning af energi.

I skal påvirkes og blive rene kanaler for den energi, I modtager fra denne dimension.

ELVIS PRESLEY, HVAD MISSION HAR HANS SJÆL, SKAL HAN ÅBNE HJERTECHAKRAET?

Det er mange smukke ord, om dette fænomen, der har en påvirkning på mange mennesker.

Lad mig illustrere dette menneskes påvirkning på denne måde: Hvad betydning har en smuk solnedgang, en smuk blomsterhave og smukke gerninger.

Dette menneske har påvirket mennesker, i et antal der overstiger hvad mange kan fatte. Han har haft den betydning, at påminde mennesker om det uendeligt smukke, der blev fortabt, men blev genfundet over de mange liv.

Denne længsel er blevet forstærket, og en påvirkning er begyndt, man ikke kan undlade at sammenligne, med mange af de største Mesters indflydelse på verdensplan.

De følelser der vækkes, er de lave følelser på astralplanet, disse følelser er rene tanker, om de opnåelige og fremtidige mål for menneskeheden.

Der er også mørke kræfter, der griber ind som prøver, at bruge dette fænomen i begærets tjeneste. Det er også det der findes omkring Jesus og den høje Mester Kristus, når kirken ønsker at have en magt, der udstråler fra de stærke Lys omkring disse Sjæle.

Det er ikke vigtigt, hvad dette menneske var og bliver, det er bare en tjener i Lysets arbejde på verdensplan. Denne påvirkning vil ikke stoppe, når denne person er udtrådt af det fysiske.

ER HAN DØD? … DET SIGES AT HAN LEVER ENDNU

Dette menneske er ikke i den fysiske dimension, men er i en tilstand på de højere og indre planer. Også dette menneske måtte lære meget om det blændværk, der greb og opslugte en stor del og den sidste del af dette menneskes liv.

Det er en lang proces, hvor tiden for dig er et begreb, det er det ikke på de indre planer.

Dette smukke menneske er på de indre planer, hvor begær og egoet gennemgår en skole. Dette er uden betydning for det arbejde, der er formålet med menneskers inkarnation.

HAN LAVER MANGE SMUKKE TANKER I VERDEN

Dette er en påvirkning, der står på højde med de stores Mestres.

HVAD ER MENINGEN MED AT MIN MOR IKKE KAN SE MERE?

Dette menneske skal du hjælpe i dine tanker, det fysiske er ikke muligt at forandre, du kan give din kærlighed og den støtte, der ligger i at leve i realiteternes verden.

Du kan påvirke med dine gerninger og lette den kamp, der er fremover for dette menneske, du kan give forståelse, hvor uvidenhed hersker. Du skal tale og ikke tro at porten er lukket til forståelsen.

Du kan tale om og give kærlighed, dette vil blive modtaget, påvirkningerne vil blive tydelige når denne Sjæl forlader den fysiske krop.


 

Back To Top