Skip to content

Kan jeg påvirke andre?

Frygten for din egen ensomhed forhindrer dig i at kunne udslette den for andre.

Vær en ø i dig selv, inviter andre på denne plads og du vil kunne give mere tilbage, end du har modtaget.

De ting der er bestemt, de sker, når sjælen har nået det trin, hvor der er skabt de åbninger der gør, at modtageligheden vil blive brugt til at fremme de store mål. Svaghed er forvirring.

At leve i nutiden, slippe fortiden og forstå sin egen styrke, det er det store skridt fremad, som vil give mennesket muligheder for, at bruge de evner der ikke er jordiske.

Du skal begynde med dig selv. Dine gaver giver du sparsomt, du føler en lukkethed, der er påvirkninger fra din tidligste barndom.

Lad friheden fra din selvstændighed være den tråd, der viser dig, at du er i stand til, at give mere end du modtager.

Lad ringene brede sig i vandet, fra dit eget centrum.

Se på dig selv, forstå at fra dit centrum er du bundet af følelser. I din ydrekant kan du række din hånd ud og give frit, lad dit centrum blive dit udgangspunkt, efterlad ikke tomhed som skaber konflikter.

Når du ønsker, at starte hvad der virkelig er en del af din smukke Sjæl, så giv hvad du har sværest og vanskeligst ved at give, vær åben.

Fortæl ikke hvad du ønsker at give, giv af et smukt hjerte til dem der ikke kender din styrke, giv det der koster mest.

Gå tilbage på de veje der er klargjorte til dig, giv kærlige ord som gaver, de kan ikke vurderes, brug ensomheden til at forstå, hvad der mangler i dit eget hus.

Fordømmelse af andre mennesker er ikke det, der hjælper til at skabe forståelse for dine dybe og smukke tanker.

Frygten for at miste er den overvældende frygt fra fortiden, udslet denne frygt.

Kærlighedens ansigt har mange ansigter.

Giv den fulde tillid og du vil modtage i samme mål. Når dine ønsker ikke bliver opfyldt, føler du dig svigtet. Dine tanker er ikke altid dem, der skal bygge videre på verdens uretfærdigheder.

Når man misbruger, hvad man har i overmål, må man betale prisen i alle livets forhold. Mennesker med stor rigdom skal dele med andre, de samme mennesker som modtager skal også lære nøjsomhedens gave.

Når du mangler, er det fordi, du skal se at illusionerne er falske, i alle fysiske forbindelser er alle behov falske. De er kun ægte i den forbindelse, hvor de skal lære dig, at du ikke behøver fysiske ting, for at du kan udvikle dig til det, der er evolutionens hele formål.

Gør dig fri af alle fysiske behov og tilhørsforhold til enkelte sjæle, tilhørsforholdet skal gælde det universelle.

Ikke en mand, en kvinde eller et barn, må forhindre et menneske i at udfolde de store muligheder, der ligger i en dyb åndelig Sjæl, som er lukket inde, hvor energierne er målrettet på ganske unyttige og unødvendige gerninger.

Hjælp mennesker væk fra den falske vej, hvor fysiske afhængighedsforhold blokerer for deres videre udvikling. De naturlige behov skal forblive naturlige og ikke formålet med livet.

Brug de gaver der bliver lagt i dine hænder. De energier der opnås vil ikke være til glæde, når de ikke bliver brugt på den Store Plan, det er den åndelige gave, der er målet at stræbe efter.

Fysisk kontakt er en smuk og udviklende ting, men ikke formålet med dette liv. Det er et blindspor, der kun kan føre til fortabelse i den åndelige udvikling, som var bestemt med store perspektiver.

HVORDAN SKAL JEG BRUGE MINE EVNER (ENERGIER)?

Det er et middel til at afprøve de mennesker, som er givet usædvanlige evner, de energier der skabes er prøven.

Anvendelsen af energien i alt arbejde, er den prøve vi alle bliver udsat for på den lange vej.

Du må vide, når du ser tilbage på dit liv, at omkring dig har mennesker netop brugt disse energier på gode og dårlige ting.

Du kan ikke undgå at kende resultaterne af disse anvendelser af energier, der er misbrugt og brugt i selvisk og uselvisk arbejde

Det er den prøve, vi alle kommer ud for.

I forståelsen af menneskets gøremål skal du fokusere 100 gange mere på formålet med at skabe energier, end måden du skaber disse energier på.

Iblandt os i denne verden er der Sjæle og væsener, der vil have din foragt i dit fysiske jordliv, men som har tjent den Store Plan på den smukkeste måde. De har skabt energier, der har udviklet og givet muligheder for mange Sjæle.

Lad dig ikke blænde af jordiske handlinger, der ikke kan bedømmes fra et snævert synspunkt, af mennesker, der i de fleste liv, har gjort de samme ting.

Lad dig vejlede af de menneskelige anvendelser og muligheder for at hjælpe menneskeheden.

Forstå også at du ikke har givet, hvad du magtede med den rigdom og skønhed, der omgiver dig. Du har forsømt og kan ikke dømme andre uden at dømme dig selv.

Giv dine smukke energier på den vej du vælger og har tilbage i dette liv. Lad andre få del i din smukke forståelse af de problemer mennesker ikke kan løse.

TIL BEHANDLERE

Du skal åbne de døre, der er blokeret for mennesker, der ønsker at vide, hvad de aner i deres indre, at der er en åndelig udviklingsvej, vis dem de første vaklende skridt ad vejen.

Du kan hjælpe dem på mange måder igennem dit daglige arbejde, du kan hjælpe mennesker i alle situationer.

Lad dem komme indenfor din dør, brug de undskyldninger, der er nødvendige for at få kontakt med de Sjæle, påvirk dem med din blidhed, lad dem blive behandlet og lad denne behandling være den næst vigtigste.

Dine ord og din udstråling, er det du kan give til disse sjæle.

Åben din dør for mennesker der søger, det er din livsopgave, hold det for øje når du tilrettelægger dit liv.

Rejs ud i verden når du behøver inspiration, men brug hvert et skridt du tager i alle dele af den fysiske verden, til at give hvad der er bestemt for dit liv.

KAN DU SIGE NOGET OM KARMA?

Du kan ikke gribe ind i karma, der er bestemt.

Du kan hjælpe med kærlige ord og vejledning, så den frie vilje vil blive igangsat, det er den eneste hjælp, du kan yde. Det kan mennesker i den fysiske verden ikke forstå, det overstiger de fleste åndelige kræfter at give anvisning på årsager til de Store Planer.

Lad din indre kerne være din styrke når du giver til de mange, lad ikke et menneske stoppe din vej når du kender de mål, du ønsker at forfølge.

ER DET FORKERT AT GÅ TILBAGE PÅ GAMLE VEJE (arbejde)?

Kære menneskebarn, du spørger med dyb bekymring og kærlighed, om det er forkert at frembringe energi (penge) på den traditionelle
måde. At arbejde er på mange måder en nytteløs beskæftigelse, hvis værdi kun kan måles, i det du bruger af energier på din omverden.

Når dine samlede energier er brugt på andre, og overstiger hvad du bruger på dig selv og din inderkreds, vil du finde, at alle beskæftigelser, uanset deres betydning i menneskets øjne, er det verden behøver for at blive forandret.

HVAD ER MØRKE KRÆFTER?

Du kan udføre hvilken som helst gerning, der ikke er de ondes værk, men er de ikke smukke, gavner de tilsyneladende ikke
menneskeheden.

Du vil være den, der kan forvandle Sorte kræfter til Hvide kræfter, forvandle Mørke til Lys. Hvis du bringer de energier frem i Lysets tjeneste, har du udført det bedste arbejde der findes.

Menneskeskabte tanker kan ikke forvandle mange af de ting, der kendes i jeres verden som værende sandheder.

I vores verden ser vi i små og sjældne glimt, at dem du kalder kriminelle, udfører menneskekærligt arbejde, der langt overstiger det arbejde, der udføres af dem du kalder hellige mænd. Lad dig ikke vildlede af måden energierne bliver skabt på, men lad dig oplyse af måden energierne bliver forvandlet til arbejde, der skaber åndelighed.

HVOR TALER I SMUKT

Vi er mange mennesker fra den samlede verden, som din fysiske krop eksisterer i. Vi er også mange Sjæle, der i de skønne omgivelser forstår vores fejlagtige levemåde, i den dimension du er bundet af. Gaven er, at vi får lov til at se uden fordømmelse og give smukke og skønne tanker til menneskeheden.

Beskyt den natur der er Guds maleri til de mennesker, der ellers ikke ville kende skønhed.


 

Back To Top