Skip to content

Kan jeg magte den opgave, jeg er kommet ned for at udføre?

Kære Menneskebarn, du vil føle i dit indre en form for kaos og fortabthed over de store omvæltninger, som er i dig og omkring dig.

Du skal vide, at vi ser med ro på de opgaver, der er forud for dig. Du har den indre styrke, men mangler troen på dig selv til at udføre de opgaver, der ikke vil bliver lette, men som vil udvikle dig og give dig fred og en forståelse og mening med dette liv.

Du skal ikke forblive i gamle tankebilleder, men skabe dig et liv, hvor du tager ansvaret for din fysiske krop og lader din ånd, den indre stemme, guide dig ud af det kaos, der har været en dominerende faktor i dit liv.

De to Sjæle der er dig nærmest, er ikke Sjæle, der står uden erfaringer. Dette er ord, der må forekomme dig underlige. Men på trods af deres unge alder, har du i dine hænder fået lagt ældre Sjæle, der vil vise sig at blive af større betydning, i den flok der vil omdanne og skabe den nye tidsalder.

Din opgave er at udvikle og vejlede ud fra din indre stemmes principper. Vi ønsker dig styrke og kærlighed i denne opgave.

Den røde tråd i dit liv er, at være et menneske der tillader sig, at leve efter den indre stemme i din hverdag.

Du skal ikke påtage dig andres karma, men påbegynde de indledende skridt du har valgt at tage. Dette må du betragte som starten på den lange rejse, der vil føre til en frigørelse og forståelse for din opgave. Den opgave der består i at blive et klartskuende og praktisk arbejdende menneske i Lysets tjeneste.

DE 2 SJÆLE, ER DET DE TO PIGER JEG HAR NU?

Det er en del af det, du bestemte i dette liv at være et instrument, der kunne hjælpe de to Sjæle, der er af en vis betydning for de næste årtiers arbejde og udvikling.

Det er de børn, der er i din varetægt. Du vil for en tid give dem en indsigt i den praktiske verden. Du vil vide, at når du er åben og klartskuende, vil disse to Sjæle blive en støtte, som du kan bruge i din egen udvikling.

JEG HAR BESLUTTET AT FLYTTE, OG AT DEN LILLE PIGE SKAL BLIVE HOS SIN FAR, ER DET EN FORKERT BESLUTNING?

Dette er en beslutning, du bør tage op til overvejelse, det er af værdi for dig, at have disse Sjæle omkring dig. I din indre forståelse for den universelle kraft vil du kunne give dem en dybere indsigt og lede dem mod Lyset, det er afgørende for dem. I dette spørgsmål må du lytte og følge din indre stemme.

Det vil ikke være i barnets interesse at blive skilt fra dig på dette tidspunkt.

Du må forstå, at det kvindelige aspekt er det, der skal påvirke denne Sjæl, det indre vil blive vækket og udvikle sig igennem dette aspekt.

Du skal ikke føle det som et umuligt ansvar, men påtage dig denne opgave.

Begge børn er lagt i dine hænder, du er deres guide for den første del af deres inkarnation.

HVAD SKER DER HVIS JEG LADER HENDE BLIVE HOS HENDES FAR?

Det er ikke ukærligt at lade dette menneske påtage sig denne opgave, men du skal ikke forvente, at den samme åndelige udvikling vil blive dette barn tilgodeset.

Det vil blive en ny prøvelse og en hel anden udvikling, som ikke er en del af den opgave, du påtog dig.

Du skal forvente, at dette barn kommer tilbage og blive en del af dit ansvar. Det er i Lyset, at det barn skal udvikles.

MENER DU, AT JEG GODT KAN UDVIKLE MIG OG MINE GAMLE TANKEBANER, DET DER BINDER MIG. HVAD GØR JEG FOR AT ÆNDRE PÅ DET?

Du må forstå, at troen på dig selv er den vigtigste del af den udvikling, der er for den næste korte del af dit liv.

Du må også forstå, at kærlighed, forståelse og troen på dine evner er det, du skal finde, som er en naturlig del af dig og den personlighed du er.

Du skal finde den indre styrke og opbygge en tro på din egen værdi som et åndeligt væsen med evner. Det indebærer at du tager ansvaret for dit eget liv.

Du må ikke, som vi ser omkring dig i dine tanker, påbegynde en binding til en ny partner. Du skal finde din egen indre styrke og med en kærlighed til dig selv, skal du udvikle dig og blive en naturlig del af din personlighed.

Du skal overlade ansvaret for dit liv til din indre stemme, den stemme der er dig.

Du må forstå, at du ikke er din krop, du er ikke en tanke, men er en del af en Gnist som er ren ånd i sit inderste væsen. Det er den del, der lever fra liv til liv. Du skal se i det store perspektiv og ikke fortabe dig i nuets vanskeligheder men tro på dig selv og dine evner, i det omfang du ønsker. Med din frie vilje kan du skabe og blive, det du ønsker.

KAN JEG MED MIN EGEN PERSON VÆRE TIL HJÆLP FOR ANDRE MENNESKER?

Dette er en væsentlig del af din opgave i denne inkarnation, at give den kærlighed, der er en stor del af dig.

Omkring dig ses det klare Lys, der vil give dig adgang og tiltrække mennesker på det samme Plan.

Adgang til det Lys er kun givet, til dem der er i Lyset. Dem der har opnået den indre forståelse om betydningen af uselvisk kærlighed.

Dette vil kræve af dig, at du må give til dem, der ikke forstår at modtage, til dem der ikke kender kærligheden.

Den uselviske kærlighed er ikke den, du forbinder med et fysisk forhold men kærligheden til alle væsner, der måtte krydse og komme på din vej.

Den første kærlighed der kræves, og som skal give dig styrke, er kærligheden til dig selv. Den forståelse kan kun komme, når du påtager dig ansvaret for dit eget liv, også den åndelige udvikling som er dit liv.

De fysiske omstændigheder er ikke betydningsfulde. Du skal tro, at når personligheden ønsker materialistisk sikkerhed, så er det ikke, det Lys du er, der ønsker det, men den usikkerhed, som var en stor del af din barndom.

Den usikkerhed og mangel på kærlighed til dig selv, har kastet dig ud i mange af de største problemer i dit korte liv.

Du skal også tilgive og glemme, giv forståelse til dem der har givet dig de mange smerter, og de ar du bærer.

Igennem denne tilgivelse vil du gøre dig selv fri, og du vil starte med at beskue tingene fra bjergets top.

Du må forstå, at vi ser dig i et Lys, der skinner, du vil tiltrække og få den fornødne hjælp, når du lærer at finde freden, stilheden og tomheden, så vil du ikke være alene.

Du vil altid være en del af det universelle fællesskab, det fællesskab hvor kærlighed er den største kraft.

Det er den røde tråd i dit liv, (den røde tråd er: det du er her for at lære i dette liv), at finde kærligheden til dig selv, før du kan give til dem, der rækker deres hænder mod dig.

Det liv har du påtaget dig at fuldføre efter din egen forståelse og frie vilje.

DEN KÆRLIGHED JEG SKAL FINDE TIL MIG SELV, FINDER JEG DEN I STILHEDEN?

Det spørgsmål er et relevant spørgsmål, dette er hvad menneskeheden bør spørge sig selv.

Kærligheden er stilheden, stilheden er adgang til det indre, der kun kan være smukt, og som kun ønsker at komme tilbage til udgangspunktet.

I stilheden vil du også finde styrken til, at udføre de hårde prøvelser, der ligger for dem, som tør betræde udviklingsvejens stenede rute, mod bjerget.

I symbolsk sprog er du på vej ud af sikkerhedens dal og begiver dig ad stenede veje mod ukendte mål.

Du vil finde at med troen på dig selv og med uselvisk kærlighed, vil du altid finde et Lys, der vil vise dig den vej, der fører dig igennem det, der for dig er en ørken.

For en kort tid vil du vakle i troen på den beslutning, om du skal vælge, at blive et menneske der kan hvile i sig selv.

Du skal ikke tro, at ensomhed er at være alene. Ensomheden kan findes blandt mennesker i store flokke, ensomheden føles også af dem, der er iblandt de mange.

Fred findes kun igennem den udvikling, der foregår hos den enkelte inkarnerede Sjæl.

Denne udvikling læres igennem personlige smerter. Du vil lære at tro på dig selv som et åndeligt væsen, der kan hvile i sig selv og udvikle sig med den indre styrke, som du har opbygget over de mange liv.

DEN ANSVARLIGHED DU SIGER JEG SKAL HAVE OVER FOR MIT EGET LIV, DEN SYNTES JEG SELV AT JEG HAR, HAR JEG IKKE DET?

Du skal stole på din egen værdi, du skal ikke forvente, at når du bliver vejledt, er det kun med kærlighed. Du skal også forvente at blive misledt, mørke kræfter vil vise dig lokkende mål, og det er kun din skelneevne, der kan vise dig, når det ikke er tilfældet.

Du har taget en beslutning og startet den lange rejse, dette viser, at din indre styrke vil blive en del af den praktiske hverdag, du også forstår, skal leves.

DU SIGER AT JEG IKKE SKAL INDLEDE ET NYT PARFORHOLD, MENER DU AT JEG SKAL HOLDE MIG HELT VÆK FRA MÆND?

I denne fysiske verden, hvor du er inkarneret, er alle ekstremer af det onde.

Du skal forstå, at balancen i alle ting er det bedst opnåelige, du skal udvikle og finde den fred og afprøve din nye styrke på livets hårde prøvelser.

Du skal hvile og stole på dig selv som et selvstændigt væsen. Når dette er en del af din styrke i hverdagen, vil du møde og tiltrække mennesker, der ønsker at arbejde i Lyset.

Det mandlige aspekt er en del af den udvikling også i din fremtid.

Du skal ikke, i resten af denne inkarnation, overgive ansvaret til andre Sjæle, du skal påtage dig denne opgave på alle punkter.

At dele kærligheden med det modsatte køn er en del af de vigtigste skridt på udviklingsvejen.

JEG HAR SENDT MIN DATTER I EN SKOLE NU, ER DET GODT FOR HENDE?

Dette barn skal møde og høste erfaringer på et tidligt tidspunkt i denne Sjæls liv. Dette er en positiv udvikling, det er et skridt i den retning, der vil føre denne Sjæl til en modenhed, du ikke kendte i den samme unge alder.

JEG VIL GODT TILGIVE DE MENNESKER DER HAR FORVOLDT MIG SMERTE, HVORDAN GØR JEG DET?

Du må forstå, at den tilgivelse i virkeligheden er for dig selv. De er som lænker omkring dig, der binder en energi, den energi du behøver i de mange opgaver, der venter dig.

Du skal tilgive dig selv, og ved det vil du forstå, at dem omkring dig kun kunne gøre, hvad de indeholdte og magtede på dette tidspunkt.

Du skal sende dem kærlighed, og ønske for dem, at de erfaringer I begge høstede kan blive en værdifuld del af den udvikling der ikke kan bremses.

Der findes ikke mennesker, der ønsker dig ondt. Der findes mennesker, der ikke forstår uselvisk kærlighed, mennesker der ikke elsker dem selv.

Der hersker en stor forvirring om næstekærlighed, dette er menneskehedens første lærdom, at forstå dette punkt. Du må også forstå, at alle inkarnerede Sjæle er fra det samme udgangspunkt, og alle mennesker er som et stort legeme delt op på individuelle Sjæle.

Men når alle levende væsner lider omkring dig, er den smerte ikke forbeholdt de få, men fordeles til det samlede univers, dette er ord i abstrakt betydning.

At tilgive mennesker omkring dig, er også at tilgive dig selv og ikke påtage dig andres byrder og karma.

HVORDAN PÅTAGER JEG MIG ANDRES BYRDER OG KARMA?

Vrede og sorg er følelser, der binder dig til gamle tankebilleder. Du påtvinger dig selv at leve i en tilstand, hvor du ikke kan viderebringe de indre erfaringer.

Du binder dig til de gamle tankebilleder og binder også de Sjæle omkring dig, du ikke kan tilgive.

Du skal frigøre alle væsner, som er i dine tanker og fysisk er omkring dig. Hvad du skal lære er, at studere tankernes indflydelse på det samlede univers.

Du skal forstå loven om energi, at tanken følger denne energi, du kan ikke undlade at påvirke negativt eller positivt, med den form for tanker du skaber omkring dig.

Det er et vigtigt punkt for dig, i den tid der kommer, at forstå, at i tankernes verden er det første kim lagt til alle fysiske handlinger, til alle gode gerninger og også til alle mørkets gerninger.

I dine tanker starter dit nye liv, ikke i den fysiske verden.

VIL JEG HJÆLPE MIG SELV VED AT LUKKE MINE ØJNE OG SIDDE LIGE SÅ STILLE?

Du skal studere hos dem, der kender disse simple teknikker og indlede din udvikling med at lære at meditere.

Det er ikke tomme ord, når der siges at dem der kender disse teknikker, og kan finde stilheden og tomheden i sig selv, kan tappe fra den universelle kilde, som er en utømmelig kilde af visdom og kraft.

Det er ikke et tomt postulat, når der siges, at alt udvikling starter med at mestre dette vigtige skridt.

Du forstår og fornemmer, at dem der i deres egen udviklingstjeneste, ønsker at give dig en forståelse for at kunne åbne for dit eget indre, er mennesker, der er omkring dig og vil få en betydning på dette arbejde.

Du skal, med åbent sind og en stærk skelneevne, begynde at studere og forstå betydningen af den dybe åndelige bagvedliggende betydning for denne teknik.

At kunne frigøre sig for tankestrømme og blive en åben kilde for den del, der er tilgængelig for alle, som ønsker denne indflydelse.

Du må forstå, at det ikke er forbeholdt dem med specielle evner, og dem der tror, at de er udvalgte. Det er en latent evne i alle inkarnerede Sjæle.

Dine evner er ikke skjulte men klar til afbenyttelse, når du er åben, og at dit indre ikke er en adskilt del, men selve det der lever de mange liv, og vender tilbage til det åndelige udgangspunkt.

Denne kraftkilde er, hvor du vil finde forståelsen til at leve denne inkarnation på en måde, der vil udvikle og give dig livsindhold.

Det er et vigtigt punkt at frigive energier og udvikle medmenneskelige venskaber. Det er åndelig forståelse og den form verden vil tage, og som vil blive en væsentlig del af den nye tidsalder.

Du indeholder mange klare tanker, om det du ønsker at udføre i fremtiden. Du indeholder også en ro og en styrke, der vil blive dig en stærk støtte.

Du må blot forstå, at omkring dig er der en tro men også en tvivl, om den åndelige udvikling som er på vej, og også er virkelighed.

Der er blændværk, som vil fortælle dig, at sikkerheden og trygheden er i materialismen.

Du vil leve og forstå den materialistiske virkelighed, men du vil også forstå at du er en krop, du har tanker men dette er ikke dig, du er en bevidsthed hvor din krop kun er det redskab du udtrykker dig gemmen.

Dit indre, den del der lever for evigt, er din styrke og den kilde der vil give dig en tro og en kærlighed til dig selv.

Din krop er vigtig, dette er din Sjæls arbejdsredskab.

Når du omskaber og forvandler din personlighed til Sjælens tjener, vil du blive en af de mange som skimtes i et begyndende Lyshav.

Vi ønsker dig dyb kærlighed og hengivenhed på denne stenede vej, som din styrke vil lade dig overvinde.


 

Back To Top