Skip to content

Kan du fortælle mig om mine tidligere liv?

Det liv du lever i denne inkarnation er baseret på den samlede erfaring af mange tidligere liv. Din frie vilje er påvirket af din bevidsthed, der indeholder disse erfaringer fra tidligere liv.

I dine tanker ser vi en dyb interesse for det, der er begyndt at udfolde sig i dit indre.

Det liv der startede i Spanien i 1662, hvor du besluttede dig at leve et anderledes liv, det var det første liv hvor du ønskede at følge dit indre.

I det årstal, hvor du var 35 år, forlod du din familie, hvor du var udsat for mange nedværdigelser på grund af din anderledes tankegang. Denne tankegang er også den der gør sig gældende i dette liv.

Du besluttede at forlade dem der var omkring dig. Du indeholdt styrke til at afprøve dine tanker om ensomhed, det var også der du lærte at kontakte dit indre og leve efter de tanker der fødtes i din ensomhed.

Du udsatte dig selv for mange farer, og du endte dit liv som offer for overfald. Du lærte smerterne og frygten at kende. Dette bevirkede at du udlevede og forstod angsten for at gøre ondt, dette har givet dig en frihed i andre liv.

Du frygter ikke for det ukendte, du behøver blot at hengive dig til dit indre, som er den del du skal opnå i dette liv: At fastholde de tanker der fødes, når dit indre overtager og giver din personlighed en klar forståelse af åndelige værdier, der overstiger hvad du oplever i dit fysiske liv.

Du har også i disse liv haft magt som herremanden, der herskede over liv, du har kunnet bruge denne magt på en uselvisk måde, som bevirker at du indeholder mange af de tanker, der gør, at du udviser forståelse for de svage omkring dig.

Hvad du mangler er freden i dit indre. Din indre uro er det der driver dig og dette bevirker at du ikke ønsker at fastholde det traditionelle familieliv.

Du spørger om dine tidligere liv. Vi kan fortælle dig om de liv, som kan hjælpe dig til en dybere forståelse om de vanskeligheder du vil møde i dette liv. Der er også mange liv, hvor du udlevede de ting der har givet dig afsky for grusomhed og afsavn.

I dette liv er du i tvivl om hvem du er og hvor du skal hen. Dette er dine livs røde tråd: At finde din placering og forstå din betydning i den åndelige udvikling, som er i gang i denne tidsalder

HVAD VAR MIT FORHOLD TIL MUSIK I MINE TIDLIGERE LIV?

I den fysiske verden er der på mange områder en stor forståelse for lyde og farver for mennesker, der søger en dybere forståelse og en indre fred. Musik er det universelle bindemiddel, der på tværs af tid og rum, giver mennesker en forståelse for det der kun er dybe erindringer om tidligere liv og om din egen oprindelse.

Dit forhold til musik, er som et barn der med tillid modtager sin moders kærlighed, du er åben og tillidsfuld og tror på de smukke ting der er skjult for mange mennesker, som kun ønsker at dæmpe en indre uro.

Du kan udvikle og bygge videre på disse evner, som er latente i dit indre.

Musik er den måde du kan modtage og opnå en forbindelse til dit højere jeg. Dette er ord der ikke siger dig meget, men betyder at der er en mulighed for i dette liv, med din frie vilje at opnå en kontakt, der vil give dig en dybere forståelse for de værdier der er til stede overalt for dem, der i tankerne kan opbygge og i det fysiske liv virkeliggøre disse tankebilleder.

I musikken kan du fornemme, og frembringe hvad du føler i dit indre. De smukke tanker der fødes i dit indre, vil give dig dit livs indhold, ikke den fysiske verdens tomhed. Du er som mange i denne tidsalder, også blændet af materialismen og håbet om, at i dette liv er der fred og tryghed.

Dette er en illusion, der for mange mennesker åbenbares som tomhed, og ikke som en kraft der kan udbygges og bruges i virkelighedens verden. Materialismen er ikke målet, men midlet til målet, dette bør du påtænke.

Du bør også se i dit indre om du er parat til at stifte den familie du påtænker. Der er en indre uro omkring dig, der vil bringe dig videre end mange omkring dig. Denne uro er ikke negativ, men du er et menneske der for lang tid vil leve i din egen verden, og ikke blive en del af det der er omkring dig, du vil adskille dig fra andre.

Din adfærd vil blive om de ting du tror på, du vil udføre og mangfoldiggøre din indsats til positiv handling, handlinger der vil give dig et livsmål i den fysiske verden.

HVAD ER MIT FORHOLD TIL KVINDER?

At bære et køn er en kontrast mennesket tillægger betydning, men du må forstå, at blandt mænd og kvinder er der ingen forskel, vi er alle startet fra den samme gnist.

Du fødes efter eget valg som mand eller kvinde, hvor du skal lære omgang med det modsatte køn, og se, udvikle og udleve mange af de negative ting.

Hvad vi skal lære er at indrette os og være uselviske i vores gerninger, over for det der kræver en indsats.

Du vil finde, at dit forhold til det kvindelige aspekt er smukt, du vil blive en del af en kvindes liv, hvor du vil modtage en kærlighed, du ikke har kendt i dette liv. Denne kærlighed indeholder aspektet, der vil lære dig at give mere end du modtager.

Det er den største skole, at leve som en del af et menneske, der ikke forstår og ikke kan leve dit liv.

Du vil finde, at den selvstændige tankegang du besidder, vil blive udvidet med en dybere forståelse i forholdet til det modsatte køn.

I vil mødes, du vil give oprigtig kærlighed, men du vil også lære om smerter og afsavn i dette forhold, for der er altid lærdom fra mange forskellige vinkler i de samme ting, for alle de implicerede.

Du skal forstå kære Menneskebarn, at igennem de dybeste smerter skal du høste de erfaringer, du vil medbringe og bruge i de næste liv du skal leve.

HVAD ER MIT FORHOLD TIL MINE NÆRMESTE?

Omkring dig er der et menneske du kender fra mange liv, det er din bror i dette liv. Dette menneske har været tæt knyttet til dig i mange liv, i mange roller. Dine forældre er ikke mennesker der forstår din tankegang, de værdsætter ikke din anderledes måde at tænke på.

De mennesker har du valgt på grund af deres specielle forhold til det fysiske liv, men du bruger ikke disse tanker som dine værdier. Det er mennesker, der med kærlighed ønsker at give dig en forståelse for deres værdier, men som ældre Sjæl behøver du ikke disse erfaringer.

Du er et menneske der udstråler et Lys, som modtager en forståelse og har den styrke til at håndtere disse forståelser.

Der er omkring dig en kvinde fra et tidligere liv. Det var en kvinde du ikke opnåede, hun svigtede dig og ville ikke have den kærlighed du tilbød. Du vil når du ser i dit indre, forstå de følelser, der er mere end venskab. De er en del fra et liv, hvor følelserne var større end venskabet.

Du vil vide, at i omgang med mange af dine slægtninge, vil du ikke føle samhørighed, dette skyldes at du ikke er en Sjæl, som har tilhørt denne gruppe.

I mange liv har du været kvinde og dette bevirker den forståelse du kan udvise overfor dem der ikke har dit køn. Det er misforstået af mange og giver dem tanker om det du står for. Du er en mand i dette liv, men du forstår i dit indre også en kvindes tanker.

ER DER NOGET LAND JEG HAR ET SPECIELT FORHOLD TIL?

Det land du har dine rødder i er et land der ligger imellem Frankrig og Spanien, det er et lille land, der er kendt som dem der ikke ønsker at blive en del af Spanien. Det er også kendt som Baskerlandet.

Mange mennesker føler sig anderledes end dem omkring dem. Det er en positiv ting, en del af den universelle fremgang, at mennesker spredes og forstår alle kulturer og at alle farver blandt mennesker ikke er det, der afgør en betydning i åndelig forstand.

Mennesker der lever blandt disse kulturer er med til at sprede en dybere forståelse og stoppe den fanatisme der findes i lukkede samfund og i indgroede religioner. Dette er især vigtigt, at dem der føler sig som de udvalgte, ikke skal stoppe den åndelige fremgang der ligger i selvstændig tankegang.

I det fjerne Østen er det store problem, at mennesker ikke kan frigøre sig og tage ansvaret for deres eget liv. Religionen er deres formål med livet og giver ikke frihed til en forståelse for de dybere åndelige værdier.

Disse ord skal huskes: Blandt mennesker er ingen anderledes, intet er ringere, alle er fra den samme gnist, en del af det Kosmiske, den kilde vi alle kan tappe fra, og en del af den samlede menneskehed.

Du er ikke bevidst om det arbejde du er en del af, dine tanker er ikke dine, men en del af den samlede Universelle bevidsthed. De tanker breder sig og påvirker menneskeheden, dette er dit arbejde, du vil blive som en Lysbærer, en del af den fremtid der vil forandre verden.

Det er ikke tomme ord når der siges, at bevidstheden er udvidet hos dem, der skal blive en del af den nye tidsalder.

Det er vigtigt for dig, som et åndeligt søgende menneske, at udvide din forståelse og kombinere din livserfaring med de erfaringer, der er tilgængelige for verdens største tænkere.

Dette vil give dig en dybere forståelse, og du vil vælge den hurtige vej over bjerget til det Lys du søger. Vi ønsker for dig dyb kærlighed, for den vej er ikke let.

Du vil møde og modtage disse erfaringer i dette liv, hvor du er inkarneret som et åndeligt søgende væsen.

Du vil finde at dit liv bliver anderledes end dem omkring dig, du vil ikke blive omkring dem du kender, du vil søge og finde dine gerninger fjernt fra dette land. Vi ønsker dig dyb kærlighed.

VIL JEG KUNNE TAPPE MUSIK FRA DEN UNIVERSELLE KILDE?

Du vil lære at finde den dybe stilhed og tomhed i dit indre.

I musikkens toner og lyde er der mange åndelige hemmeligheder for mennesker, der er åbne for disse påvirkninger.


 

Back To Top