Skip to content

Om kærlighedskraft og AIDS

I Lysets evighed, søger mennesket at finde svar på de mest simple ting, der griber ind i deres inkarnation.

Karma er en af de ting tankekraften påvirker i langt højere grad, end det åndlige søgende menneske kan fatte.

Tankekraft, sendt kærlighedsenergi, som er rettet mod det Universelle center, er det du kommer fra, det du er, og det du forbliver.

Den er selvcentreret, rettet mod kernen i dit åndelige aspekt. Dit og alles centrum, Monadens udspring.

Denne kærlighedsenergi manifesterer sig i utallige variationer, og er kendt blandt mennesker. Misfortolket og misbrugt af den store menneskeflok, som ikke kender tankekraftens positive og negative udførsel, igennem det universelle arbejde.

Kærlighedsenergier er ikke bestemt, af varme og kulde, sult og tørst. Den er de byggesten, der vedrører “” Den Store Plan.””

Du påfører dig en del af din nye karma, når du ikke modtager kærlighedsenergier, der er positive.

Den kærlighedsenergi, du ikke modtager og som er målrettet mod dig, er en opbygning og en udvidelse af din forståelse.

Den vil blive et lukket kredsløb, som vil omdannes og tilbagesendes som negative kræfter. Den vil gå ind og udslette og nedbryde de mennesker, der ikke kan viderebringe disse positive energier.

Den kraft vil forplante sig og blive en del af dette menneskes karma og sygdomme. Det vil påkalde og tiltrække de mørke
kræfter.

Kærlighedsenergier skal videresendes som positive kræfter. De kræfter der findes, er en del af det Guddommelige værktøj, i det menneskes udvikling, der lever sin karma.

HVAD SKER, NÅR JEG SENDER KÆRLIGHED UD DER IKKE BLIVER MODTAGET?

Alles energier er målrettet mod alle, men energier som sult, vil altid blive rettet mod mål, der vil blive modtaget. Når de ikke belives og videresendes som de samme energier, vil de blive kastet tilbage til dem, der sendte dem.

Disse energier er ikke negative, når de udsendes. Disse energier er en del af menneskets udvikling. Det er ikke visdom, der kan ses af de mange.

Du har levet et liv, hvor du har modtaget og nægtet at videresende disse energier. Dette er dit livs lærdom, at modtage og lære at forstå de positive energier, og ikke omdanne dem til nedbrydning. Dette er din krops forbandelse.

Din tankemæssige udvikling vil ikke blive videreført i dette lukkede kredsløb.

Dine mange spørgsmål er en del af den krise, der omgiver menneskeheden og vil blive det store problem også blandt de søgende.

Et menneske der søger kærlighed, kan også sende kærlighed til andre, der ikke ønsker at modtage den.

Et begær er en ikke aktiv energi, så længe dette begær ikke modtages, men kastes tilbage, til omgivelserne og til dem der ønsker denne energi.

Denne person vil bibeholde disse og målrette dem mod sit indre i det åndelige udviklingsarbejde. Det vil fremkalde en klar forståelse, når forandringen ses i dette menneskes aspekt.

Dette menneske vil viderebringe disse energier, på andre måder, i andre klæder og omdanne den samme energi til åndeligt arbejde.

Det vil viderebringe og opbygge, hvad der var formålet i dette menneskes liv.

Kærlighed der bliver givet tilbage som negativ energi, vil også blive modtaget som negativ energi. Den vil virke nedbrydende for det menneske, der modtager den.

OM AT TILTRÆKKE SIG ANDRES OPMÆRKSOMHED (energi)

Du må forstå, at menneskers karma og periferien af andres karma, vil møde dig. Men du vil ikke opleve den del, der er deres karma.

Når du iagttager menneskeheden omkring dig, vil du med en neutral indstilling og udsendt energi, ikke være en del af disse menneskers karma.

Du er ikke tilsluttet, uden at du kan blive modtager af disse menneskers kærlighedsenergi, som er det, du består af.

Du vil iagttage og lære, når du påføres mange mennesker i mange miljøer.

Du vil også lære ikke at indblande dine egne følelser og iklæde dem åndelige motiver. Du vil finde, at med neutrale iagttagelser vil du bibeholde disse karmas udvikling uden at gribe ind.

Du vil se menneskehedens kamp i de følelsesbetonede iagttagelser, og du skal ikke selv blive en del af disse følelser.

Du vil finde, at dine negative følelser, vil blive hårde følelser, på grund af et sluttet kredsløb i dit eget system. Og at du vil blive overbebyrdet af disse negative energier.

Dette vil give sygdom til menneskeheden, som menneskehedens vogtere (læger) ikke vil kunne fatte.

Der vil udbryde sygdomme, som mennesket ikke kan kurere.

Den energi, som forbliver i det lukkede kredsløb, er kærlighed som modtages og ikke bliver sendt videre. Det vil nedbrænde og udslette den menneskelige form.

De mange fornemmelser i kroppen, uro, rastløshed, smerter og sygdom er signaler fra dit indre. Det er menneskehedens svøbe ikke at lytte til deres indre stemme.

Man må også forstå, at den fysiske form er en del af de signaler, man vil modtage i en strøm af vejledning, formet som tanker, der vil virke positive.

Et menneske kan uden ydre tegn nedbryde og udslette sin egen form med negative energier, som er lukket inde i et kredsløb i deres krop.

HVAD ER ET ENERGIKREDSLØB?

Kærlighed, der omdannes til negativ energi og påvirker andre, er et nedbrydende energikredsløb, der vil give dig yderligere karma.

Vejen til kærlighed er din egen udvikling.

Den negative energi vil ikke give dig fred. Det er nedbrydende kræfter, som giver dig rastløshed.

Det er en kærlig vejledning, om positive og negative indflydelser, på personer og de mennesker, som omgiver denne karmas love.

Du kan ikke bryde ud, når negative følelsesenergier er rettet mod dig selv. Du vil se en nedbrydning og udslettelse af personligheden og den menneskelige form: Du vil leve et tomt liv i en død krop. Kroppen fungerer kun, så længe som livet skulle vare i din karma.

Den åndelige udvikling stopper, når din tankekreds er sluttet i et lukket system. Når du ikke ønsker at deltage i det universelle kredsløb, er du i resten af denne karma som en kræftsvulst i den udvikling, der skal bringe dig tilbage til dit udgangspunkt. Dette er ord, du vil finde fra dem, der er dine Mestre.

KAN VI HJÆLPE ANDRE MENNESKER?

Den fysiske kærlighed er kun en lille del af de mange problemer, der opbygges i menneskets liv. Du kan ikke skille den fysiske, den åndelige, eller den universelle kærlighed: Dette er den samme strøm, med forskellige aspekter i. Det er ikke forskellige energier, men den samme hovedkilde. Vi er vores egne modpoler.

Hårde følelser, giver hårde sygdomme.

HVAD SKAL VI LÆRE AF AIDS?

Aids er en del af verdens blændværk.

Med stor forvirring i det menneskelige følelsesaspekt er dette en påmindelse til menneskeheden, om at forstå, at frigøre sig fra dette følelseshav, hvor menneskeheden lægger mest vægt på fysisk udfoldelse, der ikke er en fremgang af åndelighed.

Denne sygdom vil være midlet, der vil bringe mennesket tilbage mod det mål, som er det oprindelige formål med deres
inkarnation.

Dette er en gentagelse og en hjælp fra Det Store Hvide Broderskab.

Det arbejde, der på mange måder, ikke forsætter på det ønskelige. Dette var også midlet, der blev brugt på det kontinent, der ikke eksisterer mere.(Atlantic)

Dette er for mennesket en påmindelse om de forkerte værdier, brugt på de forkerte måder.

Dette vil påminde menneskeheden om følelseshavets udvikling.

Det arbejde, der alene udføres i tankeverdenen, skal også nedbrydes på samme måde.

VISDOMSORD

De ting du kaster bort i dag, kan du ikke modtage i morgen. De muligheder, du brænder op, er fortabte i evigheden i dette liv. Dette liv, i en Sjæls historie, er et brøkdel af et glimt.

Mennesker du møder, er korte berøringsflader i en Sjæls liv.

Ingen magt kan forandre de ting der er sket. Kun du som menneske og som udødelig Sjæl, kan bringe skønhed og glæde i dit liv.

Du er, hvad du tænker. Du behersker selv resten af dit liv.

Vi er splittet af tankerne om at indrette os til den verden, som skal tænke godt og ondt om os.

De ord vi siger, som vi ikke mener, skaber tankebilleder, der skaber energier, som der vil kræve et offer for at fjerne igen.

Vi må forstå, at den energi vi bruger på løs snak, skal bruges til tankebilleder, neutrale og smukke tankebilleder, som andre kan få gavn af.

Tingene er ikke tilfældige, vi lærer af at give, men lærer intet af at nægte.

Tingene er anderledes for dem, der ikke forstår de dybe tanker i den verden, som vi alle er en del af.

Som du sår, skal du høste, og de ting der sker, er de ting, du har sået, og udbyttet er derefter.

Tingene kan ikke forandres, de er alle tidsbestemte. Når man bryder en forudbestemt karma, må man forstå, at der opstår nye tillæringsmuligheder, som koster hver gang. De erfaringer man høster, vil betale prisen.

Man skal fremme sin udvikling igennem de gerninger, der ikke er egoistiske. At have ondt af sig selv er at bruge en lav energi, at hjælpe andre er en høj energi.

En udvikling består af kriser og ny viden lært i de kriser, hvor du hjælper andre, som også skal udvikle og hjælpe dig til en åndelig forståelse.

Intet er tilfældigt.

Den nye tidsalder vil blive korte forhold.

Karma er flyttet så den er udlevet i 25 år alderen (repetition af tidligere liv) derefter Dharma (det man er kommet ned for at lære).


 

Back To Top