Skip to content

Jeg har et ambivalent forhold til kvinder, hvorfor har jeg det?

Dette er et relevant spørgsmål for mange mennesker i denne tid, hvor man afprøver og udvikler det kvindelige og mandlige aspekt. Det er ikke et problem, men en påvirkning fra et tidligere liv, hvor negative følelser for dit eget liv som kvinde, er en del af den energi der udstråler omkring dig.

Du er ikke i tvivl om dit mandlige aspekt, det er ikke et spørgsmål om dette problem. Du er en person der også i dette liv har haft blandede følelser om det kvindelige aspekt i dig selv.

Du skal erkende udviklingen og det liv der er nødvendigt, så skal du ikke være en del af menneskeheden, som er opdelt i det kvindelige og mandlige aspekt. Det skal blive i balance for alle inkarnerede Sjæle med tiden.

Du skal i fremtiden imødese at denne følelse vil blive forandret. Når du erkender med din personlighed, at der ikke er en væsentlig og afgørende forskel, så vil du indrette dit liv og finde at det kvindelige aspekt er stærkt hos dig selv, og du vil blive påvirket i positiv retning når du erkender dette.

JEG FØLER OGSÅ ET ENERGISTOP, EN BLOKERING, HAR DET FORBINDELSE MED DET ANDET?

Du skal forstå, at på den vej du har valgt i dette liv, er du på vej alene og med et mål du ikke kender. Dette mål er en frigivelse af den styrke og den energi du medbragte for dette livs udfoldelser.

Du mangler den stærke overbevisning, at du er et åndeligt væsen, der bevæger sig mod et ukendt mål. I dine tanker er der tvivl om din egen værdi. Som menneske opfylder du hvad andre forventer men giver ikke til dig selv.

Du er bundet af gamle tankebilleder, som du ikke kan slippe. Det mål der er bestemt af starten af denne inkarnation, er forude og kan nås når du frigiver den kærlighed der er i dit indre.

Kære Menneskebarn, det mål er troen på dig selv som et åndeligt væsen. Når du frigiver disse energier, vil du kunne give til mennesker omkring dig, et indblik i det smukke og det rene. Du er et redskab, for den menneskehed, der ikke tror på de Lyse kræfter, men er fortvivlet over tomhed og en tro på, at alle ting er bestemt.

Dette er symbolsk. At finde målet er din opgave, den røde tråd i dette liv. Du skal forstå at i tankernes verden at opbygger og udfører den første opbygning til en forandring, der kan opnås i denne inkarnation.

Med kærlighed til dig selv, vil du blive en Lysbærer som andre der søger og higer efter skønhed. Du har i dit indre latente kunstneriske evner der ikke er, hvad dine omgivelser vil mene er en del af dit væsen.
Der er kun troen på den frie vilje der bestemmer dit valg i disse retninger, troen på din egen åndelighed, der udspringer fra dine tidligere liv hvor du har gjort en indsats for dem der tvivlede på sig selv.

Din opgave er: at blive en foregangsmand for dem der ikke tror på deres egne evner. I dit indre er der også gamle tankebilleder om det modsatte køn, som du skal udslette og belyse med åndelig forståelse for dem der svigtede dig.

I denne inkarnation er du også blevet svigtet og de gamle tankebilleder, er en del af denne blokering. Gå den lige vej mod målet og lad være med at vakle. Din vaklen er en del af de kræfter der prøver, at modvirke din søgen efter smukke og lyse tanker.

Lad ikke denne blokering blive en tro på din egen mangel, men brug din intelligente frie vilje til at danne de første stærke tankebilleder. Når du tænker og finder freden i dig selv om disse fremtidige perspektiver, vil du i denne livstid opnå en frigørelse af energier der vil forandre dit liv.

Men du skal også forstå at uselvisk kærlighed er en del af denne forandring. Tro ikke at dem der iklæder sig Lyset er dine bedste venner. Der er også mørke kræfter omkring dig der ønsker at bremse din tro på de Lyse og smukke energier.

Det er ikke åndeligt at blive i de gamle tankebilleder, når din viden i dit indre er af en udvikling, der er længere fremme end du ved. Disse energier kan frigøres når du forandrer den hverdag der ikke længere giver dig troen på fremtiden.

JEG HAR DYRKET TRANSCENDENTAL MEDITATION, HVOR JEG SYNES AT JEG FÅR SVÆRERE VED AT VÆRE SAMMEN MED ANDRE, SKAL JEG STOPPE?

Dette er en del af dine væsentligste problemer. Du har i mange liv tilbragt en stor del af disse liv i ensomhed, og dette er stadig en del af din indre forståelse af liv.

Du skal ikke meditere på dette system, men finde en fred og en stilhed hvor du mediterer på Lyset og kærligheden til dette Solsystem. Det er ikke symbolske ord når vi ønsker at menneskeheden kan forstå, at vi er en del af alt hvad der lever.

Du er en del af den samlede menneskehed, du er ikke adskilt, dit udgangspunkt er ”Gnisten,” du er en del af den samme “Gnist”. Adskillelse har været en del af dine mange liv, en adskillelse fra den samlede menneskehed.

Meditation er ikke vejen til at finde en speciel plads i dette, men at finde en samhørighed med menneskeheden og en indre forståelse for næstekærlighed ud over de materialistiske forståelser.

Kærligheden starter i din tankeverden. Det skal med stor kærlighed siges til den samlede menneskehed, at uselvisk kærlighed er den stærkeste kraft i dette Solsystem. Det er de byggesten, der giver adgang til den universelle kilde, når du kan åbne og give mere end du modtager.

Undlad ikke at opsøge og forstå, at i skønheden omkring dig er der en kim til Lyset og freden, den fred du søger og det du ser som et hovedformål med dette liv. Åndeligt set, at give mere end du modtager.

KAN DU SIGE NOGET OM MINE TILBAGEVENDENDE DEPRESSIONER?

Når dette hænder, er det symbolsk udtrykt: at komme i et fængsel. Det vil udelukke en fra at leve en normal tilværelse. Det indetræffer når man i tankeverdenen, uden kærlighed til sig selv, lader sig gribe og misbruge af mørke magter. Det vil forvandle og udsuge den normale livsenergi. Dette er en svøbe for mange af menneskehedens børn.

Du skal give dig selv kærlighed, det er sagt. Som et væsentligt middel er det at give sig opgaver, hvor man giver uselvisk kærlighed til dem der er hjælpeløse, dem der mangler forståelsen og kraften til at opbygge tanker om det første skridt i åndelig retning.

Det er et væsentligt problem som kræver en indsats fra mange af dem der går Lysets vej. Depression, er åndeligt set fra denne dimension, selv-optagethed af dem der fortaber sig og lader personligheden overtage den normale tankevirksomhed.

Det er ikke ukærlige ord, men en vej ud af disse depressioner er, at hengive sig til arbejde for dem der lider åndeligt set og er udsultede og mangler inspiration. Når din kunstneriske udførelse er smuk, og oplysende tanker er en del af din hverdag, vil du finde at dette problem vil formindskes og ikke blive en del af fremtiden.

SKAL JEG BARE LADE DET VÆRE STILLE OG ROLIGT, OG VENTE PÅ AT DER KOMMER EN LØSNING, TIL DET DUKKER OP I MIG SELV?

Vi ser omkring dig et klart og tydeligt Lys, dette giver en tro på din gode vilje. Når du som en bygmester planlægger dette åndelige hus, det sidste hus i denne inkarnation, må du opbygge en lille del af dette hus, beskue dit værk og tro på den endelige fremgang.

Du skal ikke passivt afvente, men opbygge en tro på den vilje du besidder, og du vil finde, at når du åbner for den universelle kilde vil der komme til dig en stærk og inderlig tro på dit formål.

Når dette hus bliver påbegyndt vil du ikke være alene om denne opgave, men tappe fra dem der i tankeverdenen ønsker dig held for dette skridt du ønsker at fortage. Du vil hjælpe den samlede menneskehed og hjælpe dem der står og mangler en opløftende tanke. Du vil blive en bygmester i forandring af denne klode.

Når du nægter at opgive den frie vilje, får du mulighed for at skabe det liv der kan give dig den største fred og indsigt i det åndelige liv. Du skal med blikket rettet mod bjergets top, tro på din indre styrke og vide at du kan bestige dette bjerg. Du skal ikke tro at den er opbygget og er en del af din personlighed.

Påbegynde den stejle opstigning, men vælge den lange vej der også vil føre dig til målet. Med de ord skal du ikke forglemme at den længste rejse starter med det første skridt. En stor del af den søgende menneskehed har ikke foretaget det første skridt. Der vil blive hjælpende og kærlige vejledninger, når du i dit indre har besluttet dig til at forandre den tilværelse der ikke yderligere vil udvide din bevidsthed i denne livstid uden en aktiv indsats i din tankeverden.

HVAD FORTÆLLER EN DRØM DER GENTAGER SIG?

Det er det, du med ord kalder en blokering. Det er et tegn der er givet fra dit indre om at bryde ud af det selvvalgte fængsel, det er dit indre der ønsker at forandre hvad du som en stærk personlighed ikke tør tro på.

Du skal ikke fornægte at åbne den dør som er Lyset. Der er en symbolsk mening med denne drøm. Du må dog tro kære menneskebarn, at i drømmens verden er der mange impulser der ikke er dine egne.

I den astrale verden hvor disse drømme udleves er der store påvirkninger som ikke altid er i Lysets tjeneste. For dig er det symbolsk, et forsøg fra dit indre om at du skal forandre dine vante tankebilleder og skabe en tilværelse, hvor du ikke fokuserer på din personlighed, men på din åndelige del, den del der vil leve fra liv til liv.

Dette er din opgave, at forandre og afslutte i denne inkarnation. Visheden om din egen værdi og troen på menneskeheden og den uselviske kærlighed vil forandre og skabe starten på det næste liv.

Med positive følelser vil du skabe og give og modtage en fred, den fred du søger. Du vil også finde at i denne tidsalder vil konkrete og stærke tanker om åndelighed blive den dominerende kraft omkring dig. Du skal vide at unge Sjæle også vil blive en del af din opgave.

ER DER ANDRE TING DU KAN FORTÆLLE MIG?

Du har en krop, dette er ikke dig, du har tanker, disse er kun redskaber. Din Sjæl er den evige. Det er dit liv at udvide din bevidsthed og forstå at den materialistiske og fysiske tilværelse er som en skole. Du er en elev der ikke har ønsket at starte i de højeste klasser, dine evner er til stede, du indeholder en viden fra tidligere liv, der berettiger dig til at gøre fremskridt også i denne inkarnation.

Når troen på dig selv og din åndelighed er kommet til det punkt hvor du kan give uselvisk kærlighed til alle, vil din tilværelse blive forandret. Du skal vælge med din frie vilje og tro på at det Lys der er omkring dig også kan blive en del af det liv der er tilbage.

Vi ønsker dig styrke og kærlighed på den kurs du har valgt i dit indre. Dette vil bringe dig til målet. Igennem konflikt skal du udvikle dig. Når du kender mørket vil du forstå at bruge Lyset.


 

Back To Top