Skip to content

Jeg har et arbejdsmæssigt mønster, hvad skal jeg lære?

Omkring alle mennesker er der energier, der frastøder og tiltrækker. Dine energier tiltrækker mennesker med mange egoistiske tendenser.

Du skal lære at forstå og tilgive de mange overgreb fra dem, der ikke kan tåle at have magt.

Det stammer fra et af dine tidligere liv, i hvilket du misbrugte stillinger hvor du havde magt. Du tiltrækker de samme personer igen, men hvor du er ofret i dette liv.

Det er et spørgsmål om uselvisk kærlighed, når du lærer i livets hårde skole.

Du skal vurdere og se, hvad du skal lære når du bliver udsat for hårde og uretfærdige behandlinger.

Dette sker ikke for at straffe dig, men for at du skal genkende og udleve disse karakterer der er tilbage i dig.

Du har på mange måder været udsat for overgreb på grund af denne tiltro på det gode i mennesker.

Du skal lære at kende mørket, det stiller hårde krav til din skelneevne at forstå, at de mørke kræfter angriber, også når du tror, at du er i Lyset.

Du har mødt og modtaget mange løfter om kærlighed som ikke var uselvisk kærlighed. Du vil også blive vejledt og misbrugt på denne vej, hvor du skal bruge din skelneevne og intelligente vilje.

Du vil tiltrække hvad du udstråler af disse energier.

Du har i denne inkarnation oplevet mange af livets hårde prøvelser, du har en stor tomhed og mening om de ting, du ikke følte var berettigede.

Du har valgt at overse og undladt at modtage den hjælp, der var til din rådighed, da du fik chancen for at forandre dit liv.

Du har med kærlighed valgt den familie, som du i dag har viet en stor del af dette liv til. Men du har ikke fundet svar på de store spørgsmål.

Dette skridt er den første begyndelse til en klarhed, som du kan opnå, når du hengiver dig til dine tanker og lader dem blive en del af den fremtid, du selv kan skabe.

Du spørger om den fysiske verdens gøremål, som er vigtig for det menneske, der lever i realiteternes verden, det at finde en vej hvor ansvaret for dit liv er i dine egne hænder.

Den indre uro og utilfredshed er til dels en del af din hverdag.

Du finder ikke glæden og skønheden i den form for arbejde du udfører, hvor intet ud over materialismen er det daglige formål.

Du må lære kunsten at lytte til dit indre, og at modtage hvad en ældre Sjæl indeholder af tidligere livs erfaringer.

Dette er ikke forbeholdt de få, men kan gives til dem, der ønsker at tappe fra den universelle kilde, som er til rådighed for alle, der søger denne hjælp.

Denne kilde er utømmelig og er tilgængelig for dig, der søger en skønhed og en mening med denne inkarnation.

Du må også lære at lytte, før du kan finde den retning, der skaber, hvad der er din sandhed

Du kan ikke finde, hvad dit indre søger i den fysiske verden. Du skal se på dette liv, som du var i en skole, hvor du er på det stadie, hvor du er parat til at rykke op og påbegynde det første trin, her vil du modtage en åndelig forståelse, og forandre det liv du har levet.

Dette vil ikke blive uden smerter og afsavn, du vil finde, at det bliver et hårdt arbejde, et arbejde der kræver, at du forandrer dine tanker, de tanker der skaber din hverdag.

Du må også forstå, kære Menneskebarn, at i forholdet til dem omkring dig, vil du ikke kunne gå på de samme stier.

Du vil i åndelig forstand forlade dem, der ikke deler dette indre kald med dig.

Disse ord er for dig ikke forståelige, for i din dagligdag er der ikke plads til disse tanker.

Den indre uro du kender, er en påmindelse om, at denne tilstand ikke er en del af din fremtid.

Vi taler med kærlighed når vi siger, at du må lære uselvisk kærlighed, som er den største kraft i dette Solsystem.

Du ønsker ikke at forsætte uden kærlighed omkring dig. Du modtager mange negative energier fra det menneske der står dig nærmest.
Dette er en del af din karma, at forstå og tilgive hvad du ikke modtog i den tidligere del af denne inkarnation.

De mange sider af din personlighed er smukke, du må også lære at udtrykke de tanker og forstå, at i tankernes verden tages det første skridt til, at forandre det der er din fremtidige gerning.

At gøre et uselvisk arbejde for mennesker er dit livs røde tråd.

Du må også forstå, at mennesker der ikke er i din nærmeste omkreds, også er dine brødre og søstre.

Du må give den samme kærlighed til tiggeren på gaden, som du giver til dine børn.

Dette er den vigtigste lærdom for mange mennesker, dette er også det vanskeligste punkt at efterleve.

HAR JEG LEVET I ET ANDET LIV MED DEN MAND JEG ER GIFT MED NU?

Dette er meget tydeligt, i det liv der ligger tilbage hvor I ikke levede i dette land, var i også mand og hustru. Hvor du påvirkede, som den åndelige, dette menneske fra det mest primitive stadie, til det menneske der er på vej til at forstå og fatte de ting, der er de virkelige værdier i dette liv.

Dette menneske har også været en del af de mange svære erfaringer, du har måttet høste.

Jeres aspekter som mand og kvinde har ikke haft det let, heller ikke i dette liv.

I ønsker at forstå gensidig kærlighed men kan ikke afgive de fornødne tanker, og opbygge en varig tilstand af harmoni og fred.

Det er overfladisk, når I tror at dette er kærlighed, den dybeste kærlighed er den, der giver mere end den kræver tilbage.

Dette er for mange mennesker en del af den vigtigste proces, at forandre de gamle forestillinger om livet. Også i den moderne verden er dette den stærkeste kraft, at give mere end du modtager.

Dette menneske, du har delt dit nuværende fysiske liv med, er ikke indstillet på den udvikling, dette vil skille jeres veje og give en afstand, hvor I ikke igen i dette liv vil vandre af de samme stier.

Du må bruge din frie vilje i dette svære valg.

HVORDAN SKAL JEG BÆRE MIG AD MED AT KOMME LÆNGERE MED HENSYN TIL USELVISK KÆRLIGHED?

Dette spørgsmål er blandt de bedste for de mennesker, der ønsker at gå den åndelige vej.

Det er den stærkeste kraft der findes, uselvisk kærlighed, du skal finde freden i dit indre, lære at finde stilheden og tomheden og følge din indre stemme.

Lad den stemme være din sandhed, du skal tage ansvaret for dine handlinger og forstå, at i tankernes verden skabes alle smukke handlinger. Du skal også vide, at motivet bag disse handlinger udspringer af uselvisk kærlighed, når disse motiver er rene.

Uselvisk kærlighed er også sandheden, når du møder mennesker, der beder om din hjælp.

Disse mennesker er også dem, du ikke kender og ikke forstår. Du skal lære at bruge din skelneevne, og se dig omkring og ikke afslå den udstrakte hånd der altid er i nærheden af dig.

Du må også forstå, at uselvisk kærlighed er den tid, du tager til at finde freden og opbygge en indre forståelse, så du kan hjælpe og give til dem, der vakler og ikke kan starte på denne vej, også dem der er i gang med en åndelig forståelse men mangler den fornødne støtte.

Lad den sandhed der er din blive talt, og lev efter disse principper, og du vil finde, at den udstråling og det Lys du er, vil tiltrække de opgaver, der venter alle der ønsker at give i denne verden.

I det land der er din karma, i dette liv behøves hjælp, der findes i dette lands fattigdom, der ikke kan beskrives, når det gælder mennesker der søger åndelig forståelse.

Dette er ord du bør efterleve.

At bruge din skelneevne også når det kræver et offer, og at give af den kilde du indeholder.

KAN JEG FÅ EN HJÆLP TIL, HVAD JEG SKAL BRUGE DETTE LIV TIL, KAN DU GIVE MIG NOGLE RÅD OG VEJLEDNING?

Der er mennesker, der ikke kan hjælpe sig selv, mennesker der udsætter sig selv for laster, på grund af deres tidligere påtaget karma omkring disse stoffer.

Der findes mange mennesker der er i fængsel, et åndeligt fængsel, de behøver en hjælp i deres hverdag.

Dette arbejde er ikke et tiltalende arbejde, men en stor nødvendighed fordi at samfundet ikke ønsker at kendes ved dem, der ikke følger materialismens bud.

Disse mennesker er også unge, der ikke ønsker at leve i denne verden, det er dem, der har brug for den største hjælp. Det er dem du kan hjælpe.

MAN SKAL OGSÅ LEVE OG HAVE ET STED AT BO, MAD OG TØJ. KAN MAN IKKE GØRE DET SOM ET ARBEJDE?

Dette er den realistiske verden, at kunne tage ansvaret for sig selv og sin familie, det er ikke at forglemme.

Der findes i denne verden mennesker der lider stor nød, som har et stort behov for hjælp. Hjælpe er at leve op til det ansvar.

Du skal lytte og finde sandheden i dit indre, du vil finde at når din kærlighed til uselvisk arbejde, har den største styrke, vil du også kunne finde de steder hvor der er det største behov.

Du skal gå til de mennesker, der er en del af dette hjælpearbejde, og du vil finde, at dit liv vil blive forandret.

Når du aktivt søger at støtte og hjælpe, vil du også blive en del af dette.

Du vil også finde, at ansvaret for den familie du består af vil blive imødekommet.

Vi ønsker ikke at give dig et svar, hvor du ikke selv skal vælge din egen sandhed, vi ønsker, at dette skal være et ønske og et krav fra dit eget indre.

Du må også forstå, at udvikling ikke er tidsbestemt af dine handlinger i bare et liv, men over de mange liv.

Hvad du ønsker er ikke dette svar, men det er dit indre du skal lære at lytte til og så følge den indre stemme.

De positive energier der er omkring dig, skal du samle og bruge om denne punk. At blive en del af et hjælpearbejde er ikke blot i den fysiske forståelse, men også på de åndelige områder.

Dette skal være en del af din hverdag, det vil kræver mod og den styrke, som er en del af dit indre. Du skal samle dette mod og videreføre dine inderste tanker til den praktiske verden.

KAN DU GIVE MIG NOGET KONKRET, NOGET JEG KAN TRO PÅ, SÅ JEG IKKE ER SÅDAN I TVIVL, EN HJÆLP TIL AT KOMME VIDERE?

Det er ikke muligt, at give dig den sandhed der kun kendes af dig selv. Vi kan give dig en klar retning og vise dig vejen, vi kan ikke gå vejen for dig. Vi kan ønske dig usigelig kærlighed men vi kan ikke leve det liv, der er din karma.

Vi kan give dig troen på det smukke, når du lærer stilheden og tomheden at kende. Dette er ord, der symboliserer det at finde den indre fred og forstå, at dette liv blot er et af mange.

Du må føle skønheden i de små ting omkring dig og ikke forvente, at tingene gives som færdige gaver.

Du vil med dine handlinger og tankebilleder skabe smukke ting. Dette vil blive dit livs indhold, at finde freden, tage ansvaret og udvikle disse interesser der er latente og klar i dit indre.

Vi kan ikke bære dig over de stenede stykker af vejen, der også vil være en del af fremtiden.

Vi kan vise dig en vej til den fred du søger, du skal studerer åndsvidenskab, lære at beherske dine følelser, og du skal lære at meditere.

Dette er ord, der ikke lyder som en hjælpende hånd, men du vil finde, at i meditationen kan du komme frem til den indre sandhed, der skal være din indre sandhed og guide dig i den verden, der ikke kun er fyldt med Lys men også med meget mørke og modgang.

Du skal vide, at du er alene, og som en inkarneret Sjæl må du vide, at alle smukke ting skabes af dine tanker.

Freden i fremtiden er ikke en gave, du kan få, men noget du selv skal skabe, og du får det du tiltrækker og fortjener.

I dine tankers verden vil din fremtid blive forandret. Dette er kærlige ord, når du lærer den dybe mening med denne hjælp.

KAN JEG IKKE BÅDE BEVARE MIT ÆGTESKAB OG SØGE DET I MENER, JEG SKAL SØGE I DETTE LIV?

Vi kan ikke give dig anvisninger på disse for dig så afgørende ting. Vi kan sige, at det menneske ikke kan gå de samme veje som dig, og ønsker ikke at finde den samme fred af de samme stier.

Når din sandhed og din forståelse giver dig retning, vil du vælge at gå denne vej alene. Du vil også forstå at tage ansvaret for dine handlinger.

Dette vil være en klar tilkendegivelse af, at det ikke er vigtigt at bevare et ægteskab der vil forhindre dig i at opnå, hvad du bestemte for denne inkarnation. At lære selvstændighed og handlekraft er det første skridt på den åndelige udviklingsvej.

Dette er din første kamp, og det er din første sejr at tage ansvaret for dine tanker og handlinger.


 

Back To Top