Skip to content

Jeg faster pga uren hud, fungerer mine nyrer godt nok?

Dette spørgsmål er ikke relevant i sig selv, men den dybe betydning er klar. Det er ikke fysiske årsager, men det er i din tankeverden, at der opstår energier, som ikke kan renses, og som giver sig udslag i den fysiske krop. Disse energier er et gammelt levn i en stærkt udviklet personlighed.

Du må forstå, at alle tegn som viser sig på det fysiske plan, er skabt i tankeverdenen.

Du har en klar forståelse for problemet, når du ønsker at udrense din krop, men du må på samme måde ønske at udrense, rengøre og udtømme dit sind for en tankestrøm, der ikke altid indeholder, de energier du ønsker. Når du vedvarende har disse problemer, må du overveje at nedbringe den tankestrøm, der ikke er uselvisk.

JEG INDTAGER ET STÆRKT KONCENTRERET A-VITAMIN, DET HJÆLPER MANGE, MEN DET ER SYNTETISK, SÅ BIVIRKNINGERNE ER RET KRAFTIGE PÅ NYRER OG LEVER OG SLIMHINDER, KAN MIN KROP KLARE DEN MEDICIN?

Kære Menneskebarn, dette er en problem for din personlighed ikke for det åndelige menneske. Du vil ikke undlade at beskadige og stoppe den naturlige energistrøm med disse midler. Du vil finde, at med den kost, der ikke indeholder føde fra dyreriget, vil du få det bedre, og som du også skal forstå, er det dine tanker, der er påkrævet en udrensning.

Dette er symbolsk, du er et væsen med mange smukke og dybe tanker om din åndelige udvikling, men overalt hvor mennesket udvider denne forståelse, som ikke er en Mesters indsigt, vil der opstå en forstoppelse af energisystemet, og det er den væsentlige grund til dette problem.

HVORFOR ER DER MOD-ENERGI, NÅR JEG PRØVER AT SKIFTE JOB?

Der er mange opgaver, der venter mennesker med uselvisk kærlighed, i den proces at leve dette liv er der meget lærdom i, at give en stor del af den tid der er tilbage til uselviske formål. Dette er simple ord, men i det realistiske liv må du leve livet og fremskaffe det fornødne grundlag for denne eksistens.

Du kan også bryde med materialismens blændværk og overleve og opbygge dit åndelige væsen, ved at frasige dig det blændværk som er materialisme.

Du kan give dit liv et nyt indhold, når du uselvisk vil bruge dit liv på at hjælpe dem, der tøver med at tage det første skridt på den åndelige udviklingsvej.

Der er en stor skare i denne tidsalder, der tøver og behøver den fornødne indsigt og hjælp til at fatte de simpleste sandheder.

Dette arbejde er for den Vestlige verden, det mest betydningsfulde i den tidsalder, der er startet.

Du må ikke forvente, at du ikke skal betale prisen. Det at leve i den fysiske verden er at lære igennem (disse) smerter og opnå en indre tilfredshed.

Når du benytter din frie vilje, kan du fremskaffe en dybere forståelse for de egentlige opgaver, der vil gavne og ikke kun være en tilfredsstillelse, for den personlighed der driver dig, og ikke er med til at opfylde, hvad du bestemte for denne inkarnation.

Når du vælger at give mere end du modtager, vil du finde, at der er opgaver, der er parate, men som kræver at du opgiver materialismen og lever et liv, der ikke vil give dig den samme tryghed, men en indre tilfredshed hvor du vil føle, at dette liv er din egentlige opgave.

At hjælpe den samlede menneskehed er at forstå den dybeste betydning af uselvisk kærlighed.

Det er menneskets frie vilje, der skaber grundlaget for alt åndelig udvikling. Du skal bruge din skelneevne, du skal ikke tøve men vælge og lade dit indre blive din guide, det er udvikling.

Der er også en misforståelse om karmalovens ubønhørlige love, du må forstå, at du skaber den karma, der ligger grundlaget for dit næste liv med din frie vilje.

Det er et spørgsmål om det rette valg, dette er altid lagt i dine egne hænder, det er din udvikling, din sandhed er dine valg muligheder.

HVAD TILHØRSFORHOLD HAR JEG TIL RUMFOLKET, ER DET INDBILDNING?

Dette er ikke indbildning, dette er en del af den bevidsthed, der er omkring dig om dette forhold. Du er en af dem, der for mange liv tilbage blev sendt som en hjælp til det folk, der misbrugte og misfortolkede de åndelige love, på sådan en måde at kontinentet måtte udslettes (Atlantis).

Du forstår med den indre forståelse, at dette er realiteter, som mange mennesker ikke kan fatte. Du er en Sjæl, der er på denne planet som en del af din udvikling, du mangler forståelse for kærlighed.

Den dybeste kærlighed er den, du skal lære. Dette er en del af den viden, du vil høste, og du vil ikke forblive en del af dette solsystem, når du har opnået og afrundet denne udvikling.

Du kan også meditere på dette spørgsmål, hvor du vil finde en dyb forståelse, for den opbygning som er en del af det samlede Kosmos.

Du indeholder en stærk personlighed, der ønsker at høste en dyb forståelse. Du bruger også mange af de værdifulde kilder, der findes på denne planet.

Du skal også vide, at meget af det du behøver at forstå, er en del af dit indre. Du skal lære at tappe fra den universelle kilde, når du kan opnå stilhed og tomhed i dit indre.

Igennem denne utømmelige kilde vil du få mange af de spørgsmål, der brænder omkring dig, besvaret, og din sandhed vil blive din guide, for mange af de spørgsmål der vil komme med din udvikling.

Det er ikke tomme ord men kærlige ord, når vi ser, at din mission er at hjælpe mennesker, der ikke forstår den dybe baggrund for opbygning at netop dette Solsystem. Dette er en viden du indeholder.

Når du lærer at tappe fra dit eget indre, vil du kunne fremkomme med mange værdifulde oplysninger, der vil forbinde dette Solsystem med den del, der ligger uden for den nuværende fatteevne.

Vi ønsker dig med stor kærlighed, at du også skal forstå den stærkeste kraft i det samlede Solsystem.

Kærligheden, den uselviske kærlighed, der ikke kan undlade at påvirke overalt i dette system. Vi ser med dyb kærlighed på den vej du har valgt.

MÅ JEG VIDE HVAD PLANET JEG KOMMER FRA?

Det er Venus, der er den planet, som er dit tidligere hjemsted.

HVLKEN RETNING GÅR MIN ÅNDELIGE UDVIKLING? MED KUNDALINIKRAFTEN?

Du har i dit indre en stor viden og denne del er relevant, dette spørgsmål er for menneskeheden et relevant spørgsmål.

Du må forstå, at de kræfter der ligger i denne form for Magi, er kræfter, der ikke på naturlig måde stilles til din rådighed, før din udvikling er på det rette niveau.

Alle kunstige frembringelser af denne energi, til at fremme personlighedens ønsker, vil give dig et tilbageskridt i din åndelige udvikling.

Dette er ikke tomme ord. Mange af menneskehedens psykiske sygdomme er en direkte følge af disse kunstige og urigtige forhold omkring denne energi-form.

Der ses ikke med kærlige øjne på dem, der fremmer og misbruger disse metoder. Som ikke skal bruges af mennesker, med en mangel i deres forståelse, af den naturlige udvikling, som er den hårde vej, og den eneste vej, der kun kan blive udviklingens naturlige vej.

Det er et tilbageskridt at bruge og misbruge disse energier. Det er at blive misledt og vil koste dig et tilbageskridt på den vej du er begyndt på. Lad disse tanker og disse energier blive det, der fremmer din udvikling, og du vil finde at den vej vil give dig en indre fred, som ikke vil opnås ad de veje, der betjener sig ad mørke kræfter, dette er sagt med kærlighed. Du indeholder i dit indre mange smukke forståelser for den verden omkring dig.


 

Back To Top