Skip to content

Om indre bevidsthed og musiks påvirkning

Vi ønsker at tage dig på en rejse, væk fra et område der har været dit hjemsted i denne inkarnation og i perioder af andre. Du skal bruge den viden og du har høstet den viden der bliver dig givet, på den fred der skal give dig kærlighed til andre. Den viden er en del af det der eksisterer for evigt, en del af dig selv.

Vi tager dig væk fra den fysiske verden ind til dit indre, væk fra illusioners verden, illusionerne er hjælpetilstande for alle fysiske inkarneret mennesker. Det er dig selv der skal bruge den skelevne, der er en del af dette livs styrke.

Kære Menneskebarn, lad dit indre blive den stærke del af din hverdag, lad den del blive den dominerende i bestemmelsen, også i relationer i fysiske gøremål, dette er ikke en umulighed for mennesker der er inkarneret og lever og går på de stenede veje.

Det er en mulighed som alle er beskåret, der åbner og benytter sig af de Universelle Kilder med en uendelighed af hjælp og informationer, høstet over menneskehedens lange historie.

Lad dit indre blive den afgørende kraft, når du står over for beslutninger der afgør tiden, den tid mennesket forstår som evighed.

Du må forstå at du er en del af den menneskehed, der ikke kan udnyttes af andre kræfter. Ansvaret for dette liv og dine handlinger i tankernes verden er dit eget valg, du kan ikke misbruges, du er beskyttet når du lader dit indre blive den afgørende kraft i dine beslutninger, som du foretager igennem dit frie valg af muligheder der altid er til stede. Dette er en væsentlig læresætning: At intet eksisterer der ikke er skabt i din egen tankeverden.

Du er som et barn der vises de kloge bøger og ikke forstår at bruge dem. Du har omkring dig kærlighed strømmende fra alle de smukke tanker, der kan tappes og bruges af dem der er modtagelig og ønsker denne energi.

Også spørgsmålet, som har været din store tanke og alt overskyggende billede i disse for dig tunge tider, du tænker at omkring dig er det sorgen, illusioner der er bristet, sorgen over manglen på kontakt til dit indre.

Dette igen bringer igen det store spørgsmål frem om kærlighed og forståelse, og for den betydning du har for helheden. Du skal danne i din tankeverden, en klar forståelse for den betydning dine tanker og handlinger har og som er produkter af dine tanker, og det kan forandre denne verden.

Du må ikke tro at du kan undværes i det opbyggende og oplysende arbejde, der er brug for dig. Omkring dig er der mennesker der lider i en tilstand af dyb mørke og ikke kan se Lys. Når du skaber en kærlighed til dig selv i din tankeverden, vil du kunne bruge dette Lys til at bevæge dig, fra det dybeste mørke fra illusionernes land ud i Lyset.

Det er ikke bare teori og smukke ord, men midler og redskaber der kan forandre dit liv. Den kærlighed du mangler at give dig selv er manglen på at åbne døren der fører til en Lysere del af denne inkarnation. Kærlighed er ikke en fysisk bestanddel af dit liv, den er dit liv den er overalt det er den der lever videre.

Du skal også vide at når du svigter dig selv, svigter du at give uselvisk kærlighed til dem der er i dine tanker, dem du føler dyb kærlighed for, også dem du ikke er i fysisk kontakt med. Den kærlighed er din vej ud af mørket.

Du skal forstå at være alene er kun en fysisk tilstand, det er ikke umuligt for Sjæle at tappe fra den Universelle Kilde, og ikke at være i kontakt med den samlede og utømmelige Kilde til samhørighed på de indre Planer. Du er en del af de indre Planer også i din fysiske tilstand.

Det er den kraft der vil give dig styrke og du vil blive et stærkt menneske i en fysisk tilstand, der ønsker at tage ansvaret for det liv du ved fører tilbage til udgangspunktet og vil give dig det Lys som en vejledning for en videre gang igennem de mørke sletter, de stenede veje, uden de lange mørke nætter vil du ikke opleve og påskønne Lyset.

Du er ikke i illusionernes verden når du erkender din egen svaghed og føler ensomheden, så er illusionerne bånd brudt og du bevæger dig frem mod det konkrete mål. Du vil finde en styrke, når dine tanker bevæger sig omkring de mål der ligger i uselvisk kærlighed, i en praktisk form vil din tankeverden opbygge den fred du søger.

Det er en hjælp vi kan give dig, at have det store overblik og forstå at din øjeblikkelige situation kun er en hjælp til, at du skal overveje den retning du ønsker at tage.

Den indsats du yder, når du giver mere end du modtager vil give dig en styrke og du vil føle glæden komme tilbage i hverdag. Du skal ikke tvivle på dine evner om kærlighedens gave, når du opbygger i dine tankerverden, vil du tiltrække som et strålende Lys de mennesker der søger den styrke de finder i din indre udstråling.

Du vil finde at Sjæle der søger det samme mål, også vil blive tiltrukket af dine stærke vibrationer, når du bevæger dig fra mørke til Lyset, vil du blive en af dem der kan hjælpe og give tilbage hvad du modtager fra den Universelle Kilde.

Det er verdens eneste håb for fremgang at give uselvisk og blive en del af det netværk der findes og er udbygget af mennesker der ikke ønsker at leve i mørket.

Vi kan give dig troen på dig selv, når vi beskriver dig som et smukt menneske, der føler ensomheden og livsmodet der svigter.

Du må forstå, at ansvaret ophøjer din Sjæl for den næste inkarnation, du har ansvaret for at modtage de muligheder der er og altid vil være, så længe du er inkarneret i den fysiske form, må du forstå at alle tilstande af mørke er din hjælp til modsætningers forhold, at se Lyset igennem mørket er dine første skridt ud af denne tilstand.

Omkring dig er der også smerter for det liv du har levet i denne inkarnation, tro ikke kære menneske at det liv er spildt, du har oplevet og høstet tunge erfaringer, det har kostet dig, men når kampen er slut vil du vide at du er bedre rustet til det næste slag. På slagmarken er livets store kampe vundet.

I tankernes verden kan du planlægge og udbygge troen på dit eget værd, du skal også forstå at tid er et menneskeskabt begreb. Den eneste tid der er for dig og menneskeheden, er det nu du lever, det er det nu du træffer beslutninger om forandringer.

Du kan ikke få foræret, du kan ikke købe igennem den fysiske verden den indre fred, du opbygger igennem troen på dig selv.

HVAD BETYDNING HAR MUSIK FOR MENNESKER DER ER DEPRIMERET?

Dette er af største betydning. Det er opbygget af Devaernes indflydelse på farver og opbyggende vibrationer. De lydmæssige vibrationer er en del af det der startede al menneskehed, det der startede det Guddommeliges første forsøg med det nuværende menneskerace.

Det var lyd der startede, det var lyd der giver dig fornemmelser af en fjern fortid i dit indre, om den første start på alt liv i dette Solsystem. Det er erindringen om denne lyd, der er din Fader, som har givet dig længslen tilbage, det er det der er tilbage i erindringen der fremkaldes og påvirkes, når smukke og opbyggende lyde fremkalder erindringer. Det samme er også i naturskabte og rene motiver, i menneskabte genstande og i kunstens verden. I må også forstå kære Menneskebørn, at al musik fremkaldt med de rette motiver, er smukke tanker materialiseret og bliver delt med mange.

BYGGER MAN VIDERE PÅ DISSE TANKEBILLEDER, ELLER SKABER MAN SINE EGNE TANKEBILLEDER OGSÅ OMKRING SANG?

Om musik og kunst kan der siges, at ud fra det samme princip, som at give og modtage energi fra den Universelle Kilde, er det samme som princippet i musik, lyde en menneskeskabt kunst, når du modtager de smukke vibrationer, de smukke påvirkninger og du modtager den rette energi i de rette center, vil du med uselvisk tankeopbygning sende denne energi videre, som vil blive en del af den uendelige Kilde.

Du kan ikke modtage disse viberationer uden at du er modtagelig i din tankeverden, når dette sker vil du uden tanker modtage og give i overflod, til dem der behøver de samme smukke påvirkninger.

VIL DET HJÆLPE MIG AT LYTTE TIL MUSIK?

Vi ser med kærlighed, på de tunge energier der prøver at omslutte dig og tage dig ind som offer for mørket. Dette er ikke nødvendigt, omkring dig er en indre styrke, der skal gives nærring som en blomst der skal vandes. Du skal påvirkes af smukke tanker omkring dig selv, de smukke energier skal du indhylde og blive en del af din hverdag.

Du skal også gå ud i verden og møde og blive inspireret af de smukke ting der er menneskeskabte, men med de rette motiver. Du må ikke henfalde og blive et offer for mørke energier og mørke magter, som vil bruge den tilstand som en åbning og nedbryde hvad du har opbygget med stor kamp og igennem mange smerter i dette og andre liv.

Du skal åbne dit indre for Lyset, dette Lys er kun symbolsk for smukke og opbyggende tanker. Dette Lys er alt hvad der findes i Solsystemet i alt hvad der findes af smukke uselvisk kærligheds strømme.

Du kender fra din fysiske krops påvirkninger om kulde og varme. Det kan sammenlignes, når du i tankerne modtager Lyset, vil du også modtage varme, Solens varme bliver ikke bare modtaget i den tid hvor du ser Solen med dit fysiske øje, den varme eksisterer i den mørkeste nat, når du i din tankeverden er modtagelig for disse energier.

Du skal benytte dig af de hjælpemidler der med uselvisk kærlighed er givet og kan benyttes af alle der ønsker at finde frem til deres eget sande jeg.

Musik og kunst er givet af menneskers uselviske kærlighed og skal bruges til disse formål, at opbygge og forandre tunge energier omkring mennesker der ikke værdsætter deres egen betydning i Solsystemet.

Du kan i den praktiske fysiske verden finde mange beviser for det værd der ligger i din positive tanke forståelse for dit eget værd. Vi ønsker dig kærlighed i dette arbejde, du vil give tilbage uendelig mere end du modtager når din indre balance er oprettet.

Det er negativt ikke at blive en del af den fysiske verden, det du bestemte da du inkarnerede i dette liv. Du må forstå at dit frie valg og din skelneevne, er det eneste der forhindrer dig i at bringe kærlighed og Lys til de mange der venter.

Du må også forstå, den store betydning i forskellen på at være alene med sig selv og sine tanker, og være alene uden et fysisk menneske omkring sig.

Alle inkarneret Sjæle er individuelle og vil være alene fra fødsel og til udgangen af dette Plan. Du må opbygge en tro på denne hypotese, i din fremtidige tankeverden: At du er ikke alene i den kærlighedsstrøm der er din hjælp i hverdagen at modtage med et åbent sind, det vil give dig en samhørighed også med væsener du ikke kender.

Vi på dette Plan, ønsker dig uendelig kærlighed og vil påvirke dine tanker med positive kærligheds strømme til dit center. Du skal benytte dig af den stilhed og den meditation, der er en mulighed for alle intelligente væsner, du skal bruge din frie vilje til at modtage de instruktioner, der vil vejlede dig og give dig retning. Disse instruktioner vil være til stede i dit eget indre, når du lærer at finde stilheden og tomheden.

Du skal give dig selv en del af den uendelige kærlighed, der sendes imod dig fra de indre Planer og i den verden du er inkarneret, vil du også finde at omkring dig er der mange fysisk inkarneret mennesker, der har brug for den styrke du ikke selv tror på men som på dette Plan, ses som et klart Lys.

Vi ønsker dig troen tilbage på det menneske du er, og den betydning du har for dem der er i fysisk og åndelig nød. Dette er din mission, at kende mørket og give andre Lyset, det er symbolsk for dit fremtidige arbejde. Vi ønsker dig kærlighed på denne hårde vej.


 

Back To Top