Skip to content

Hvorfor måtte min kone så tidligt herfra?

Kære Menneskebarn, vi ønsker at hjælpe. Denne hjælp kan forplante sig og blive en viden, der kan spredes og skabe forståelse til den verden som du forstår, er livet på de indre planer.

Dette liv er virkeligheden, tiden efter den hårde skole, en tid du skal bruge til at omdanner de erfaringer du lærte i den fysiske hårde skole, til en vedvarende permanent viden, der er blevet til over de mange liv.

I dit spørgsmål er der mange aspekter, i dine tanker omkring dig kan vi se, at du udviser en dyb forståelse for den Sjæl, du ikke kunne dele det fysiske liv med mere.

Denne Sjæls betydning er for dig uvurderlig, det er en følelsesmæssig reaktion der giver dig smerter i din hverdag, smerter der forhindrer dig i at bevare den stærke tro, som er i dit indre.

Dette er vanskeligt at forklare, da dine erindringer om de smukke oplevelser på de indre planer ikke kan bevares fra liv til liv.

Vi vil med kærlighed give dig en forståelse, i den grad det er muligt, for et menneske der lever inkarneret i den fysiske krop.

Du kan med kærlighed hjælpe denne person, når du vedvarende bliver ved med at sende de kærlige tanker der er omkring dig og bygger videre på de kærlighedsbilleder og tanker du har om dette menneske du har mistet.

At miste et menneske i den fysiske forstand er i ren menneskelig omskrivelse, ikke at kunne røre og se dette væsen i en fysisk forstand.

Denne Sjæls kærlighed og din Sjæl er for evigt forbundet og vil blive en samlet helhed, når den Universelle kraft og udvikling i menneskeheden har gjort, at der vil blive en samlet enhed af Guddommelige Sjæle der mødes, som en helhed på et større plan.

Det kan ikke give dig en forståelse for din fysiske hverdag. Disse ord er smukke, men ikke fyldt med realisme for dig i dit fysiske liv.

Vi ønsker at hjælpe dig og lindre disse smerter og omdanne dem til opbyggende energier der vil give dig styrke til at udvikle dig, så du kan varetage den opgave der ligger i at være alene med en ung Sjæl.

Karmaloven er en vanskelig lov at forklare. Retfærdighedsprincippet gælder ikke i forståelsen af disse love, retfærdighed er ikke lig med kærlighed.

I mange liv udvikler man sig og bliver erfaringer rigere, men altid er der nye veje der skal udforskes og udleves. Dette gjaldt også den kvinde som stadig har din fulde kærlighed i dine tanker. Denne kvinde behøvede at afslutte dette liv for opgaver der venter i en verden der vil blive forandret og vil kræve Sjæle med stærke Lysenergier omkring sig.

Det er et eksempel på karmaloven, hvor man selv har bestemt en udvikling der forceres i en grad der ikke let forstås, når dem der er tilbage i det fysiske liv fornemmer en ren kærlighed og ikke kan bevare den kærlighed i den fysiske forstand, men skal lære af disse erfaringer.

Lære at bevare troen på den indre stemme og udforske sig selv til det yderste, hvor man må give uselvisk kærlighed og tage et ansvar for denne unge Sjæl, som vil give dig muligheder for at vise kærlighed i en grad du ikke før har behøvet.

Kære Menneskebarn, du er selv en Sjæl med en dyb forståelse for de mange love der gælder på den åndelige udviklingsvej. Du vil bevare denne tro, når du bliver testet på denne for dig prøvende måde.

Du vil bevise din skelneevne for dig selv, når du står over for de mange valg og de mange veje du kan vælge for resten af dit liv. I det ansvar der påhviler dig vil du have rige muligheder for at give en kærlighed og en forståelse for en åndelig udvikling der langt overstiger hvad du tror, er muligt.

Du er selv et lysende eksempel på dyb åndelig forståelse. Omkring dig er der et Lys, dette Lys skal blive et eksempel for andre i de gerninger og handlinger du vil vise, som kommer fra ren kærlighed.

Uselvisk kærlighed er at forstå at Sjæle er ikke noget vi kan eje, men vi kan bade os i andre Sjæles skønhed og dybe inspiration for en kortere eller længere tid. Du er alene i den udvikling der ligger foran dig, men du er alligevel ikke alene.

Universelt er du en del af den samlede Guddommelighed, udsprunget fra den gnist, hvor også du skal mødes med de Sjæle du gav din fulde kærlighed. I karmaloven er der også mulighed for at forstå, at Sjæle behøver bestemte erfaringer med udlevelser og forståelse for smerter og afsavn.

De smerter den kvinde led er en gæld fra tidligere gerninger, det er ikke vigtigt og muligt at beskrive det samlede livsforløb. På de indre Planer vil denne Sjæl blive en del af den nye tids menneskehed, denne Sjæl vil komme tilbage inden din udgang af din fysiske form.

Når du forlader den fysiske verden vil du have de erfaringer, der er en del af den udvikling du behøver.

Det kræver uselvisk kærlighed at forstå disse principper som er udviklingsvejens eneste formål, at forædle de viberationer der er omkring dig, og ophøje dig til en højere og dybere forståelse for denne sande betydning af den fysiske inkarnation.

Vi ønsker dig dyb kærlighed og forstår din menneskelige smerte, for det var i sandhed en smuk Sjæl du lærte at kende. Du omgiver dig selv med et Lys, dette Lys er ikke tabt i din sorg men vil blive klarere og du vil finde næstekærlighed, en uselvisk kærlighed til dem der kommer omkring dig i fremtiden.

Du vil også møde et væsen der vil give dig en støtte og forståelse i din fremtid. Det kvindelige aspekt er stadigvæk en del af din fremtidige udvikling. Indflydelse fra dette aspekt vil komme i form af en person, som vil dele en del af din fremtid.

Du må ikke frygte kærligheden, den kan ikke mistes, du må forstå at alle væsner omkring dig fortjener den samme stærke kærlighed du udviste for det menneske, der nu arbejder på de indre Planer.

Den kontakt du havde i den fysiske form, er til stede i og omkring dig. Vi ønsker dig styrke og fuld kærlighed i de svære opgaver der venter dig.

Din skelneevne vil blive testet når du skal vælge det menneske der med sikkerhed vil blive en del af din fremtid.

VAR DET MULIGT AT FÅ EN BESKED FRA DENNE SJÆL?

Der gives ikke en direkte forbindelse, dette vil komme som symboler, som en inspiration fra dit indre. Når du udvikler og fordyber dig i den åndelige forståelse, vil du igennem disse oplevelser føle en nærhed af dette menneske.

Du vil i meditation få en forbindelse der vil blive som en klar stemme, du vil føle, når du lever de åndelige principper der dominerer en stor del af dit liv, en nærhed der vil give dig en forståelse for det liv den person lever.

Nærheden af dette menneskes indflydelse vil blive vist som frugter i dit arbejde for menneskeheden. Den sande kærlighed du kan give tilbage er at fortsætte de smukke tanker og ideer du føler for dine fremtidige opgaver.

HAR DU NOGET AT SIGE OM MIN EGEN UDVIKLING FREMOVER?

Igennem smerter og afsavn vil du forædle hvad der er en rød tråd i dette liv. Dette livsforløb vil blive at give og at miste, det er den røde tråd i din udvikling, at give mere end du modtager.

Du må forstå at længden af et fysisk liv er ikke det samme som at man udvikler sig mere. At blive en ældre person er ikke ensbetydende med en åndelig udvikling i en højere grad.

Dine opgaver er vigtigere end du selv kan fatte. Hvad der er foran dig er vigtigere, du må stå fast og ikke vige tilbage for det ansvar der hviler på dig.

Tro ikke at dine gerninger og dine tanker er noget der tilhører dig selv. Disse tanker er en direkte forbindelse til den Sjæl som ikke har forladt dig men arbejder på de indre Planer.

Den samme kærlighed er udvekslet på alle tidspunkter. Du føler smerter når du modtager den største kærlighed tilbage. Vi ønsker dig uendelig kærlighed og styrke og forståelse for de højeste åndelige principper.

Lad din fred komme igennem en daglig kontakt med den Universelle kilde, der er til din rådighed for al evighed. For menneskeheden er alle afgørende spørgsmål stillet på en prøve, når der afkræves uselvisk kærlighed og forståelse på de prøver alle inkarnationer indeholder.

De smukke ord skal komme længere, de skal komme til fysiske udtryk, de skal bestå den prøve som et fysisk liv er udtryk for, handling.

For menneskeheden er al udvikling betinget af handlinger, intelligent vilje, og frugterne af disse handlinger er alt hvad der kan fremvises når regnskabets time for hver livstid skal gøres op.

Man må også forstå, at det ikke er, at blive straffet, men prøver der skal give dig muligheder for at give uselvisk kærlighed og mulighed for at forhøje og forædle de energier der er dig, det der er dig og lever for evigt.


 

Back To Top