Skip to content

Hvorfor føler jeg angst?

Mennesket har en dyb misforståelse af livets realiteter. I denne dybe misforståelse er det angst, som der dominerer i en grad, der forhindrer den gode vilje i at blive en realitet.

Det er fortidens smerter, der kommer til udtryk i en angst for at miste, det der er en vigtig del af dette liv, vundet i kamp for overlevelse som menneske.

Man skal kende og forstå de kræfter, der kan arbejde fra tidligere liv, og som kan nedbryde, hvad der er klart i dette liv. Det umuliggør også en forståelse for, hvad der sker af handlinger, som udspringer fra ting, der ikke er klare i dette liv. Det kan give en ensomhed, der giver sig udtryk i angst for at miste.

Mennesket mangler en klar forståelse for, at alle sjæle er det samme. I længsel efter skønhed skal det gøres klart, at intet menneske kan udvikle sig på bjergets top og komme tilbage til helheden uden at lære at være en del af helheden, også i den fysiske verden.

Man kan ikke undgå smerter, de giver én erfaringer, som er en nødvendighed for at udvikle sig. Dette er vigtige ord for alle mennesker – at leve livet er at udvikle sig og lære at give og modtage. Det er det mennesket flygter fra, i forhold som ikke er tilfældige. Mennesket vil vide at kun i smerten og angsten for at miste, vil disse dybe sår blive synlige.

Dette er kun et lille aspekt af livet. Alle mennesker må gennemgå og forstå at dybest set kan intet vindes, som ikke vil blive tabt igen. Mennesket kan ikke vinde på det materialistiske, der vil altid være en opbygning og en nedbrydning.

At søge ensomhed kan også værre en angst for at studerer det liv der ligger til grunde for mange følelsesmæssige handlinger, det er også en måde at undgå at betræde de veje der skal lærer mennesket følelsesmæssig stabilitet.

Mennesket skal lære at hvile i sig selv, det indeholder alle de fornødne og dybe visdomme, der behøves for et dybt åndeligt liv. Mennesket mangler den evne at hvile i sig selv og at tro på sine evner.

Der er også en mangel på forståelse for, at det kræver en indsats, som ligger i at kunne omgås og viderebringe visdom til andre mennesker. Manglen giver sig udslag i, at mennesket vælger den lette vej og ikke den, der bringer resultater. Der er dobbelt opgaver for alle mennesker i alle handlinger.

Man søger en sikkerhed i materialismen, når man ikke finder den i den åndelige verden. Det er også en del af den realistiske verden at vise kærlighed igennem at opretholde livet i den praktiske verden.

Der er mange tanker og betragtninger lagt i det at skabe pengeværdier, der er også mange måder at opretholde livet på, så man kan få tryghed og fred til at udføre de fælles åndelige opgaver. Man må forstå at skelne mellem virkelighed og blændværk. Virkelighedens verden kræver en indsats, der giver mulighed for at udføre de smukke tanker der kun vil forblive smukke tanker, indtil den indsats der kræves, er givet.

HVORDAN KAN JEG HURTIGST UDVIKLE MIG?

Der er ikke sagt smukkere og klogere ord end: At tilgive sig selv er det værste at forlange, men at tilgive andre bør altid være en del af den kærlighed, der er grundpillerne i din egen udvikling.

Du må ikke glemme, uden at en klar forståelse for kærlighedens budskab kan du ikke forstå og ikke i dit hjerte rumme de menneskelige problemer.

Dine tanker er abstrakte og ikke jordnære, når du ikke forstår, at det kræver realisme at give kærlighed. Kærlighed er ikke givet i smukke ord, kærlighed er født i din tankeverden. Den kærlighed der ikke er udtalt med ord er den kærlighed, der beriger og bliver en del af din sjæl.

Du må ikke nægte dig selv det største fremskridt, at kunne se uden følelser, på dem der kæmper den samme kamp som dig selv.

Det er den dybeste forståelse for dine medmennesker, der giver dig den største visdom. Personligheden kræver fuld kontrol over alle følelser. Dette er ikke muligt, dette vil stoppe din udvikling. Når dine følelser er under kontrol, er du ikke et givende væsen.

DER BLIVER TALT SÅ MEGET OM ABORTER, HVORDAN SER I PÅ DET, OG HVAD BETYDNING HAR DET?

Abort er uvidenhed og i mangel på forståelse for det, som fremgår som klar visdom i mange kilder. Mennesker der studerer og forstår den hjælp, der er givet på dette område, vil ikke være i tvivl.

Lad disse ord være en del af den forståelse du ønsker, intet er tilfældigt. De Sjæle, der bosætter sig og bliver en del af dette fysiske væsen, er aldrig fortabte uanset hvornår den fysiske form bliver nedbrudt.

Det er ikke en indgriben i det, der karmisk set ligger over menneskets fatteevne. Mennesket har forsømt at modtage og forstå den visdom, der er tilgængelig. Det er alle områder over den samlede klode, der har adgang til alle de visdomme, hvor mange af menneskehedens spørgsmål er besvaret.


 

Back To Top