Skip to content

Hvorfor er jeg så usikker på min fremtid?

Den samlede menneskehed har den samme tvivl, du kender ikke det store billede af denne og andre inkarnationer.

For dig er der åbenbaret et lille stykke på den lange vej, det er det du kender som den første del af dit liv, din karma.

Du er usikker, så længe du ikke behersker tankens kraft.

Dette er ikke en svær kunst, at forstå at sikkerhed kommer med indsigt i alle de ting, der vedrører din personlige udvikling.

Når du har taget ansvaret for denne vigtige del af dit liv, vil din usikkerhed og også den utålmodighed, der er en del af dit liv, blive neutraliseret og forvandlet til ro og handledygtighed.

Du er normal usikker på de ting, der vedrører mennesker omkring dig, dem der giver dig tvivl om deres handlingers motiv.

De mennesker er en prøve på din skelneevne. Du vil opnå en sikkerhed og du vil lære at forstå, at din skelneevne vil give dig indsigt i de tanker og handlinger, der er din hverdag.

Du skal starte med den tanke, at du er et væsen, der ser på dine handlinger og dine motiver udefra. Frigør dig fra din personlighed, og du vil, i korte glimt, opleve en sikkerhed, der overstiger hvad du har kendt i dette liv.

Du skal lære denne kunst, før du kan blive et helstøbt åndeligt væsen.

KAN DU FORTÆLLE OM MINE TIDLIGERE LIV?

Vi kan fortælle dig mange af dine tidligere liv. Det tjener intet formål, at opridse og forvandle den ro du har, at give dig indsigt i de mange liv. De liv hvor du var i de mørke kræfters tjeneste, de liv hvor du levede og gjorde for menneskeheden de store gerninger.

I kærlighed og i had har du levet, og udviklet dig til det væsen du er i denne livstid.

Der kan opridses og fortælles om et liv, hvor du oplevede at være et menneske der kunne helbrede, hvor du var åben for den uselviske kærligheds stærke kraft.

Det liv gav dig en retning og en udvidelse af din bevidsthed. Disse evner ligger latente begravet i dit indre, og er en væsentlig del af de erfaringer du indeholder.

At give uselvisk kærlighed er en af dit livs mange glemte egenskaber.

Der er også liv, hvor du som en mishandlet Sjæl måtte lide og blive misbrugt som barn. Det er den frygt du oplever, når du lader dit indre føle frygten for de ting, der også er sket i det nuværende liv.

Det er gamle tankebilleder, der skaber dette liv.

Kære Menneskebarn du vil ikke ønske at kende de liv, hvor du misbrugte din magt og forvandlede mange menneskers liv til et helvede.

Dette ord (helvede) er symbolsk, og er givet kun for den virkning, der ligger i de mørke magters dybeste kraft.

Dette er mange menneskers ønske, at kende og forstå, og der gives også grunde til at give indsigt i disse liv.

Disse ord er for mange mennesker at forstå.

Du kan ikke, med det fysiske legeme du besidder, og med den udvidelse der er din forståelse, leve med denne viden.

Det er ikke dig givet, at kende det øjeblik hvor du forlader din fysiske krop, du er ikke et menneske med psyke til at bære denne viden.

Det er kun de få beskåret, de udviklede Sjæle der forstår at bruge denne viden i kampen mod mørke magter, og til deres gerninger i uselvisk kærlighed over for menneskeheden, kan den viden forvandles til nytte. Men ikke for dem der har taget de første vaklende skridt på vejen.

Det er ikke mangel på vilje, når mennesket er beskyttet mod denne viden. Tro ikke, at du med din skrøbelige fysiske krop kan håndtere at kende sandhederne der vedrører dem du elsker.

HVILKEN FORHOLD HAR JEG TIL MIN SØSTER?

Dette forhold har været som to kvinder, der kæmpede om den samme mand, hvor du på det tidspunkt, med midler der ikke var kærlige, vandt denne sejr.

Dette er en del af at udleve fornemmelsen af at eje. At jeres forhold er specielt, er også fordi, at evnen til at tilgive er vokset hos jer begge.

I denne livstid er der en dyb forståelse for de dybeste tanker om livet og formålet med dette liv. Dette er hvad I kan dele, når I lærer at forstå jeres roller og ikke pålægge, den anden jeres sandhed. Dit ansvar er for dit eget liv.

HVAD JOB BURDE JEG INTERESSERE MIG FOR, HVAD SKAL JEG BRUGE MIN TID PÅ?

Der er en ny tidsalder, hvor mange ting vil blive forandret. Det job hvor dine evner og hvor dit kærlige sind kunne gøre en tjeneste for det Hvide Broderskab, er at oversætte og viderebringe viden om sandheder, der ikke er kendt på dit eget sprog.

Dette er for dig i dag en fremmed tanke, men vil blive en værdifuld hjælp til at kunne frigøre sig fra gamle tankebilleder, og til mennesker der behøver nye perspektiver. Der er en stærk og en ren viden på andre sprog, som er skjult for den store menneskemasse i det land du lever i.

Dette arbejde vil bære frugter over den tid, der er tilbage i din inkarnation.

Du vil forstå, at dette arbejde er på højde med at helbrede og lindre smerter.

De højeste smerter er uvished, usikkerhed og angst for det ukendte.

Dette er vigtige ting, for dem der magter, og dem der påtager sig dette arbejde. De vil blive blandt de nye verdenstjenere der vil arbejde for en fælles sag. Ikke som dem der bliver set, men som dem der giver de virkninger og forandringer, der vil forandre og skabe den nye tid.

Vi ser dig som et vigtigt redskab i det arbejde, der foregår overalt, vi ser dig med et Lys omkring dig.

Din korte tid som en inkarneret Sjæl betyder ikke, at du ikke indeholder mange livs dybe erfaringer.

Vi ønsker også, at du vil lære at tappe fra den universelle kilde, hvor du vil hente den dybe fred og den sikkerhed, at tro på dig selv.

Dette er et vigtigt punkt, at elske og tro på dig selv, og vide at de opgaver du kan påtage dig, vil bære frugt.

Den dybe forståelse det vil give dig, når du kan finde freden og stilheden i dit indre. Du vil blive et værdifuldt redskab for de mennesker, der lider indre smerter, dem der overstiger den fysiske krops smerter.

Vi vil også med kærlighed give dig en klar indsigt og skabe en forståelse i dig, for at ikke alle omkring taler og udfører Lysets arbejde.

Omkring dig er mørke kræfter, også dem du ser som Lyse. De er i stand til at stoppe og nedbryde de begyndende tanker, du skaber om en dyb forståelse for denne dimension.

Vi ønsker, at du med din skelneevne og forståelse for din egen sandhed, som er den eneste, overstiger alle dem der ønsker at give dig blændværk som dit livsmål.

Tro ikke kære Menneskebarn, at du vil finde lykken i materialismen. Dette vil kun blive givet som en erstatning.

Det der vil give dig fred og styrke, til at være alene er, at forstå at ansvaret for dit liv er lagt i dine egne hænder.

Du kan ikke forvente at dem der ikke går Lysets vej, vil dig det bedste.

Dette er forklædt som fysisk kærlighed, og dette er en af livets store blændværker.

I materialismen er mange mennesker fortabt i følelseshavet, og der er din kamp, at være upersonlig og beherske dine følelser, det er ikke at være ukærlig.

Disse følelser vil ikke give dig indsigt i uselvisk kærlighed. Vi ønsker dig dyb inderlig kærlighed på din stejle vej. Den vej der er din røde tråd er, selvstændighed og troen på dig selv.

Med kærlighed vil vi vogte og give dig styrke.

Mennesket skal lære at hente fra deres dyb, forståelsen for de virkelige værdier og slippe blændværket, og at finde glæden i skønhed, skønhed er alt hvad der vedrører uselvisk kærlighed.

Dette er simple ord, men dette er mange menneskers største prøve.

Mennesker vil kunne komme til det samme mål, men skal ikke gå på de samme stier, de er blot Sjæle på vejen.

Tro ikke at nærhed af det fysiske menneske er nødvendig for at komme til det samme mål. Man kan være adskilte Sjæle, men i tankernes verden vil man mødes.

At være kommet til en dybere forståelse giver også det store ansvar.

Når tankernes klarhed er stor, vokser ansvaret. Det kan ikke undlades at bemærke, at tiden er inde, hvor man ikke kan skjule sig og overlade ansvaret til dem, der ikke kan forstå og ikke kan få den udvidede bevidsthed i dette liv.

Vi ser på mennesker med kærlige øjne, også mennesker der ikke kan udnytte den tid, de selv har bestemt.


 

Back To Top