Skip to content

Hvordan skal jeg forholde mig til mit arbejde?

Kære Menneskebarn, vi forstår din kamp. Blot for at spørge om denne hjælp er din frygt ved at overskygge dig.

Det er et af menneskets mange paradokser, at kunne forstå de handlinger der skal styre deres fysiske liv, som består i deres egen vilje og handlekraft. Det er et af de punkter, der bør rettes hos den menneskehed, der vokser frem.

Den fremtidige menneskehed bør ikke misbruge den del af inkarnationen, der er bestemt til udvikling. Det er et vigtigt tidspunkt når mange mennesker indser dette: Livet er ikke givet for at blive misbrugt. I åndelige forstand er det misbrug af dette liv, når mennesker ikke bruger deres frie vilje.

Du søger og har søgt i tankerne efter svar, men du magter ikke at skue igennem det kaos og den forvirring, der er omkring dit liv. Kære Menneskebarn, du stoler ikke på den styrke, der ligger i din egen Sjæl. Den styrke du ikke ønsker at tappe fra på grund af din frygt og en begrænset oversigt over dine egne muligheder.

Når du indser, at du er et åndeligt væsen, hvis styrke er på fuld højde med alle andres, der lever i en inkarneret tilstand.

Du spørger om dit arbejde. Det arbejde du udfører, er en del af at leve i den realistiske verden. Det forekommer ikke mange mennesker, at de gerninger de udfører, er af betydning, for de har et begrænset udsyn. Det er af betydning selv at leve og lære af de erfaringer, det giver.

Du ønsker ikke det arbejde, du udfører. Det er en af mange tunge byrder, der vil give en dybere forståelse for udholdenhed og beslutsomhed i forbindelse med at du ikke ønsker at leve det liv, du i øjeblikket er bundet til. Du skal søge at finde freden i dig selv, og det mod det kræver at se sandheden i det liv du lever.

Glæden ved arbejdet består i troen på den bagvedliggende åndelige betydning i alle gerninger. Det er det menneskeheden behøver at forstå. For mange er motivet skjult, og handlingerne forekommer nytteløse og uden betydning i den Store Plan. Dette er en begrænset evne hos de fleste, som ikke tror på de gerninger, de selv udfører.

Du lever ikke dit eget liv, du udfører hvad andre ønsker og ser frugterne af det, men det er ikke det der er bestemt for denne inkarnation. Du lever i mørke og kaos. Du skal fremkomme med dine egne klare tanker, troen på dig selv vil forandre dette, det bliver ikke i denne livstid, at du vil finde lykken.

Du bevæger dig i kaos, du skal frigøre dig fra de mørke kræfter, som har en stor indflydelse på dit liv. Tro ikke kære Menneskebarn, at dit arbejde er det, der er din største bekymring. Du må stole på den indre stemme, og du vil kende sandheden om de begivenheder, der i dit liv har givet dig sådan en mangel på tro. Du skal finde den indre stemme, lytte og tage ansvaret for dit eget liv, du skal ikke leve andres karma.

HVAD SKAL JEG LÆRE VED AT MIN MAND ER SÅ NEGATIV?

Det menneske er ikke negativt, men er en del af dit livs røde tråd. Dette menneske vil fremtvinge beslutninger, så du kan tage ansvaret for dit eget liv. Du ønsker ikke at påtage dig det ansvar, som indebærer at kunne beslutte dig til at vælge den rette vej.

Når du skuer mod det Lys, som du aner i det fjerne, må du også rette blikket mod dit indre og ikke leve i fremtiden, dit liv skal forandres i nuet. I dine tanker skal du fjerne den frygt, der er ubegrundet, da du i dit indre besidder den kraft, der er selve livet. Den kraft du består af, som er mange livs erfaringer samlet i en stærk og Lysende Sjæl.
Den indre stemme er den samvittighed, du ikke ønsker at lytte til. Du tror, at dit værd som menneske ikke kan stå mål med dem omkring dig, dette er ikke sandheden. Du er et åndeligt menneske, der mangler indsigt i din egen forståelse for dette liv.

For en kort tid skal du finde en anden livsform og fysisk fjerne dig fra de vante omgivelser. Dette er vigtigt, da der er mørke kræfter omkring dig, som binder og forhindrer dine tankers frie udførsel.

Dette er et punkt, du bør tage op til overvejelse: At frigøre dig, udskifte dine fysiske omgivelser og finde en fred, der vil give dig en indsigt i de tanker, som knytter sig til fortiden. Kære Menneskebarn, du lever i en frygt, som er gamle tankebilleder om ting, der er foregået i din barndom. Dette er ikke relevant i din alder.

Med den udvikling der ligger forud, vil du finde, at du kan elske og værdsætte dig selv. Som et åndeligt væsen vil du frigøre dig og blive et selvstændigt væsen, der kan tage ansvaret for den udvikling, du har bestemt for denne livstid.
Du spørger i dine tanker om en mening med dette liv. Du er i en tilstand med depression og mørke tanker om bevarelse af dette liv, den fysiske form. Disse tanker er ikke Lysets tjeneste.

At ende sit liv vil ikke løse de mange ugjorte ting i dette liv. Du må forstå, kære Menneskebarn, at den lukkede cirkel er der, hvor du befinder dig, du magter ikke at brydes med de gamle tankebilleder. Du er fastlåst, og de mørke kræfter finder dig som et let offer. Du må frigøre dig, lade Lyset strømme ind og fylde dit indre, så vil du blive en del af de kræfter, der spreder Lys, det vil påvirke dig og åbne op for din indre styrke.

HVAD FORBINDELSE HAR MIN MAND TIL DET JEG SKAL?

Det menneske har en stærk kraft, der er lagt som en modvægt og en udfordring til de mørke tanker, der er i din aura, som stammer fra den tid, du led som barn, hvor du blev svigtet i mange af de situationer der skulle give et barn troen på fremtiden.

Troen på dig selv er et lukket kredsløb, der giver de mørke kræfter de største muligheder for indflydelse på alle de Sjæle, der ikke har en klar forbindelse til personligheden.

Dette menneske har mørke tanker om åndelighed, han frygter døden og spreder denne opfattelse omkring sig som en mørk og vedvarende kraft, som vil påvirke dem, der ikke kan frigøre sig fra denne indflydelse.

Mennesker går til ekstremer med alle de påvirkninger, hvor frygt har den største magt. Det er med stor kærlighed, vi ser og forstår din karma, en karma der er bestemt for dette liv, hvor du, i et lukket kredsløb er dit eget offer i tankernes verden.

Du skal frigøre dig og forstå, at det har stor betydning, at du skifter de fysiske tilstande ud med nogle andre. Det vil kun være et lille skridt frem mod det mål, der er at lade Lyset strømme ind og blive den kraft, som vil give dig troen på dit eget værd som menneske tilbage.

Det er din røde tråd at tro på dig selv som et åndeligt væsen, der har gerninger, som på en uselvisk måde, vil gavne de mennesker, der er omkring dig.

De mennesker kan forandre deres egen karma på grund af din uselviske kærlighed. Du skal også tage ansvaret for de smerter det koster at frigøre dig fra de fysiske forhold, hvor de mørke magter er den dominerende faktor.

Din hverdag er ikke kærlighed eller åndelig udvikling, du er fastlåst, og det kræver nye tankebilleder. Du må lade Lyset blive din guide. Din frie vilje er det redskab, der er i dine hænder. Vi ønsker dig styrke og fred i den kamp det er at frigøre sig fra de mørke kræfter, der er omkring en.


 

Back To Top